Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

Печалбата преди облагане с данъци и приходите на BMW Group над пазарните очаквания през първото тримесечие на 2017 г.

През първото тримесечие на финансовата 2017 г. BMW Group реализира печалба преди облагане с данъци в размер на 3 005 млн. евро (за сравнение през 2016 г., 2 368 млн. евро/ 26.9%). Този резултат надхвърля настоящите пазарни очаквания и се дължи по-специално на положителните оценъчни ефекти.

Корпоративни
·
Корпоративни финанси, факти и цифри
 

Press Contact.

Dessyslava Stoichkova
BMW Group

Tel: 123
Fax: +359-28-070-710

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~89,06 KB)
  
Photos(1x, ~3,05 MB)

През първото тримесечие на финансовата 2017 г. BMW Group реализира печалба преди облагане с данъци в размер на 3 005 млн. евро (за сравнение през 2016 г., 2 368 млн. евро/ 26.9%). Този резултат надхвърля настоящите пазарни очаквания и се дължи по-специално на положителните оценъчни ефекти.

Значителното увеличение на печалбата преди данъци до голяма степен се дължи на следните ефекти при финансовия резултат:

  • Положителен оценъчен ефект от 183 млн. евро във връзка с участието на нови инвеститори в услугата HERE
  • Увеличение на другия финансов резултат от 122 млн. евро, дължащо се главно на оценъчен ефект
  • По-висок принос от страна на китайското съвместно предприятие BMW Brilliance Automotive Ltd.

Приходите на групата възлизат на 23 448 млн. евро през отчетния период - увеличение от 12.4% в сравнение с миналогодишния размер от 20 853 млн. евро.

 

Резултатите по сегменти бяха, както следва (в милиони евро):

 

Първо тримесечие 2017 г.

Първо тримесечие 2016 г.

Автомобили

1,871

1,763

Мотоциклети

125

94

Финансови услуги

604

591

Други

4

11

Eliminations

42

-2

Печалба преди финансов резултат (EBIT)

2,646

2,457

Финансов резултат

359

-89

Печалба преди облагане (EBT)

3,005

2,368

 

 

В сегмент Автомобили EBIT маржът (печалба/ загуба преди финансовия резултат като процент от приходите) е 9.0% през отчетния период (за сравнение 2016 Q1: 9.4%). BMW Group продължава да се стреми към леко увеличение на печалбата преди данъчно облагане на групата и EBIT марж в сегмент Автомобили в рамките на 8-10% за финансовата година 2017 г.  

Всички посочени цифри са предварителни и не са одитирани.  

Пълните резултати от първото тримесечие на 2017 г. ще бъдат публикувани на 4 май 2017 г.

 

 BMW Group България Корпоративни комуникации

Десислава Стоичкова, Експерт Корпоративни комуникации BMW Group България

T: +359 2 80 60 733, F: +359 2 80 60 710

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail: dessyslava.stoichkova@bmwgroup.com

 

---

BMW Group

С трите си марки BMW, MINI и Rolls-Royce BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Като световна компания BMW Group управлява 31 предприятия за производство и сглобяване в 14 държави и има мрежа за продажби в над 140 държави.

През 2016 г. BMW Group е реализирала приблизително 2.367 млн. автомобила и над 145 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци е приблизително 9.67 млрд. евро при приходи от 94.16 млрд. евро. Към 31 декември 2016 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 124 729 служители.

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

IAA MOBILITY 2021.

Here you can see our on demand webcasts from the IAA Mobility 2021, with the BMW Group Keynote, the Analyst and Investor Evening Event and the discussion forum "The car as the engine of the circular economy?".

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Latest Facts & Figures.

Технически данни на новото MINI Countryman, в сила от юли 2020.
09.06.2020
Технически данни, спецификации
Specifications of the BMW X2 M35i, valid from 03/2019.
16.01.2019
F39
Технически данни, спецификации
BMW X2 M35i - технически спецификации, в сила от март 2019 г.
16.01.2019
F39
Технически данни, спецификации
Show all

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.