Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

Становище относно разследването за картелно споразумение на Европейската комисия.

На 5 април 2019 г. BMW Group получи т.нар. „Декларация за възражение“ от Комисията на ЕС в хода на текущото антитръстово разследване. Декларацията се позовава на проучване на дискусиите между немските производители на автомобили преди няколко години в работни групи и съдържа предварителна оценка на конкурентното право от страна на органа на ЕС за защита на конкуренцията.

Корпоративни
·
Корпоративни финанси, факти и цифри

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: 0035928060711

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~248,38 KB)
  • BMW Group проучва в дълбочина възраженията на Комисията
  • Дискусиите в работните групи са били насочени към неутралност на технологиите и осъществимостта на законово необходимото намаляване на емисиите в отработените газове
  • Допустимото съгласуване на позициите на индустрията за регулаторните рамки не трябва да се приравнява със забранени картелни споразумения
  • Системите за допълнителна обработка на отработените газове на BMW Group се различават от тези на конкурентите
  • Няма данни за тайни споразумения относно използването на непозволени устройства за манипулиране

На 5 април 2019 г. BMW Group получи т.нар. „Декларация за възражение“ от Комисията на ЕС в хода на текущото антитръстово разследване. Декларацията се позовава на проучване на дискусиите между немските производители на автомобили преди няколко години в работни групи и съдържа предварителна оценка на конкурентното право от страна на органа на ЕС за защита на конкуренцията.

BMW Group разглежда полученото възражение и информацията, предоставена от Европейската комисия и ще отговори на властите. Тъй като става дума за текуща процедура на Европейската комисия, в момента компанията няма да коментира съдържанието на изложението на възраженията. Прегледът на декларацията за възражение и евентуалните финансови последици продължава.

BMW Group разглежда този процес като опит за приравняване на допустимото съгласуване на общи за индустрията позиции по регулаторните условия с неразрешени картелни споразумения.

Няма териториални и ценови споразумения за сметка на клиентите или доставчиците

Въз основа на наличната информация Комисията проучва дали германските автомобилни производители са си сътрудничили по антиконкурентен начин в технически работни групи при разработването и прилагането на технологии за намаляване на емисиите. От гледна точка на BMW Group, тази ситуация не може да бъде сравнена с антитръстовите разследвания, например за териториални и ценови споразумения.

По същество участващите инженери от развойните отдели на производителите се занимават с подобряването на технологиите за последваща обработка на отработени газове. За разлика от картелните споразумения, тези обсъждания, са били известни в индустрията и не включват "тайни споразумения" или потенциални вреди за клиенти или доставчици.

Оптимизиране на инфраструктурата на бензиностанциите като предпоставка за по-малки и по-леки резервоари за AdBlue

Според актуалната информация, процедурата на Европейската комисия е съсредоточена върху твърдението, че производителите са съгласували размерите на резервоарите AdBlue при системите SCR (Селективна каталитична редукция). Твърди се, че това е ограничило конкуренцията за възможно най-добър контрол над емисиите на дизеловите превозни средства.

Факт е, че германските автомобилни производители съвместно разработват  първото поколение SCR системи в сътрудничество с автомобилен доставчик. Сътрудничеството при разработването на SCR  прави възможно бързото въвеждане в серийно производство на тези ефективни системи за последваща обработка на отработени газове.

Друга цел е дългосрочното изграждане на инфраструктура за зареждане с AdBlue, която да е удобна за потребителите и всеобхватна като предпоставка за инсталирането на по-малки и по-леки резервоари. За тази цел производителите, заедно с автомобилните съюзи,  са провели съвместни разговори с петролната индустрия.

Всъщност въвеждането на по-малки резервоари AdBlue, обсъждано в работните групи, винаги е било обвързано с адекватна инфраструктура за зареждане. Така например VDA обяви това пред обществеността по време на „Diesel Emissions Conference“ през юни 2009 година в Брюксел. Въпреки това, когато става ясно, че тази инфраструктура няма да бъде достъпна достатъчно бързо, BMW Group в крайна сметка инсталира по-големи резервоари за AdBlue. Пониженият ефект на пречистване на отработените газове поради съображения за оптимизация на размера на резервоара никога не е бил вариант за BMW Group.

Технологиите за последваща обработка на отработените газове на BMW Group се различават от тези на другите производители

Технологиите за последваща обработка на отработените газове, използвани от BMW Group, се различават значително от другите решения на пазара. Още от самото начало BMW Group поема по собствен път и използва комбинация от няколко системи за контрол на емисиите в своите дизелови автомобили. Доколкото пречистването на отработените газове се извършва от SCR системи, в тези автомобили допълнително се монтира и NOx капацитивен катализатор. Това осигурява много добри резултати в реални условия, дори и при сравнение с конкурентите. Комбинацията между тези две системи в съчетание с рециркулация на отработените газове води и до много нисък разход на AdBlue при автомобилите на BMW в сравнение с конкурентите.

Конкуренцията при търсенето на най-доброто решение като движеща сила при преговорите

Друго твърдение на Европейската комисия е, че компаниите са се съгласили да не въвеждат бензинов филтър за твърди частици (OPF) или да забавят въвеждането му, като по този начин са ограничили конкуренцията за намиране на най-добрата технология за понижаване на фините прахови частици. Следва да се отбележи, че разговорите между производителите във всеки момент са били свързани неразривно със законодателните обсъждания по време на първото въвеждане на пределна стойност за броя на фините прахови частици. Целта на производителите и техните сдружения е била в дискусията да бъде включено и определянето на бъдещи, технически постижими пределни стойности. Това е обичайна практика при предстоящи регулаторни планове във всички индустрии. При този процес производителите първо са се договорили помежду си, а след това и чрез автомобилните асоциации VDA и ACEA за обща за индустрията  позиция по отношение на споменатото законодателно предложение. Резултатите са включени в процедурата по консултации проведена от Комисията.

Акцентът е поставен върху насърчаването на законодателство, което е технологично неутрално и не изисква задължително инсталиране на OPF. По този начин би била запазена техническата свобода на избор технологично решение за спазване на пределните стойности - например чрез мерки вътре в самия двигател.

Тази позиция се основава на факта, че по това време OPF има много недостатъци в сравнение с мерките в самия двигател: към онзи момент технологията на OPF още не е достатъчно развита и е обвързана с допълнително тегло, а с това и недостатъци по отношение на СО2 емисиите. Освен това по онова време са отбелязани негативни ефекти върху мощността на двигателя. Целта на желаната техническа свобода на избор в този случай е именно откритата и интензивна конкуренция за най-доброто решение.

Няма данни за тайни споразумения по отношение на използването на недопустими устройства за манипулране

BMW Group придава важно значение на заключението, потвърдено от Европейската комисия в информация за медиите от 18 септември 2018 г ., че продължаващите разследвания се отнасят само до възможни нарушения на конкурентното право, а не до целенасочено недопустимо манипулиране на контрола на емисиите. Последното обвинение не се отнася за BMW Group.

По принцип цялата дейност на BMW Group е основана на отговорното и законосъобразно поведение. За да се гарантира спазването на регулаторните изисквания, включително законите за конкуренцията, BMW Group е създала всеобхватна Compliance Management System.

 

BMW Group България Корпоративни комуникации

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации

BMW Group България T: +359 2 80 60 733, F: +359 2 80 60 710

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail: hristina.peycheva@bmwgroup.com

 

За допълнително информация:

Michael Rebstock, Corporate Communications

michael.rebstock@bmwgroup.com , T: +49 89 382 20470

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 30 предприятия за производство и сглобяване в 14 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави. 

През 2018 г. BMW Group е реализирала над 2 490 000 автомобила и над 165 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2018 г. е приблизително 9.815 млрд. евро при приходи от 97.480 млрд. евро. Към 31 декември 2018 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 134 682 служители. 

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

Article Offline Attachments.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

LAS VEGAS CES 2022.

Here you can see our webcast with the press conference and the innovation highlights.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.