Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

BMW Group отделя финансова провизия във връзка с антитръстовите процедури на ЕС.

BMW Group бе информирана от Европейската комисия за Декларация за възражение в продължаващо антитръстово разследване +++ От възраженията BMW Group заключава, че Европейската комисия най-вероятно ще наложи значителна глоба +++ Това води до задължение за отделяне на провизии в съответствие с Международните стандарти за финансова отчитане.

Корпоративни
·
Корпоративни финанси, факти и цифри

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: 0035928060711

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~239,74 KB)

Днес BMW Group бе информирана от Европейската комисия за възраженията в продължаващото антитръстово разследване. Европейската комисия проучва дали германските автомобилни производители са си сътрудничили в техническите работни групи при разработването и въвеждането на технологии за намаляване на емисиите по начин, който ограничава конкуренцията.

BMW Group ще се защитава срещу твърденията на Европейската комисия с всички законни средства, ако е необходимо.

От Декларацията за възражение BMW Group заключава, че Европейската комисия най-вероятно ще наложи значителна глоба. Това води до задължение за отделяне на провизия в съответствие с Международните стандарти за финансова отчитане.

Поради това след проверка на Декларацията за възражение BMW Group ще определи провизия вероятно в размер над 1 млрд. евро. Този ефект ще се отрази на финансовите резултати през първото тримесечие на 2019 година. Прегледът на Декларацията за възражение и анализът на документацията ще отнеме известно време. Следователно финансовото въздействие не може да бъде оценено напълно в момента.

Следователно EBIT-маржът в сегмента Автомобили за текущата финансова година се очаква да бъде с 1-1,5 процентни пункта по-нисък от заложения като цел коридор от 6-8 %.

За консолидираната печалба преди данъци през текущата финансова година BMW Group продължава да очаква значителен спад в сравнение с предходната година.

 

BMW Group България Корпоративни комуникации

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации

BMW Group България T: +359 2 80 60 733, F: +359 2 80 60 710

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail: hristina.peycheva@bmwgroup.com

 

За допълнително информация:

Michael Rebstock, Corporate Communications

michael.rebstock@bmwgroup.com , T: +49 89 382 20470

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 30 предприятия за производство и сглобяване в 14 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави. 

През 2018 г. BMW Group е реализирала над 2 490 000 автомобила и над 165 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2018 г. е приблизително 9.815 млрд. евро при приходи от 97.480 млрд. евро. Към 31 декември 2018 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 134 682 служители. 

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

Article Offline Attachments.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

LAS VEGAS CES 2022.

Here you can see our webcast with the press conference and the innovation highlights.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.