Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

Премиум означава отговорност: BMW Group фокусира усилията си върху устойчивостта и пестенето на ресурсите.

BMW Group фокусира усилията си върху устойчивостта и пестенето на ресурсите. В понеделник в Мюнхен Председателят на борда на директорите Оливер Ципсе представи първите детайли на тази стратегическа насоченост, както и целите, с които компанията се ангажира на етапа до 2030 година.

Околна среда
·
Корпоративни
·
Корпоративни финанси, факти и цифри
·
Устойчиво развитие
 

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: +359-2-80-607-33

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(2x, ~1,2 MB)

Related Links.

  • Бордът на директорите и висшият мениджмънт ще бъдат оценявани спрямо изпълнението на целите свързани с устойчивото развитие
  • За пръв път CO2 цели за пълен жизнен цикъл до 2030 година
  • Science Based Targets като основа за новите цели
  • Всеобхватна продуктова стратегия: значително понижаване на CO2 благодарение на над 7 млн. електрифицирани автомобила
  • Понижаване на CO2 емисиите в производството и в производствените мощности с 80 % за автомобил
  • BMW Group си поставя за цел да разполага с най-устойчивата верига на доставки в целия бранш
  • Кръговата икономика като визия за управление на ресурсите
  • Ципсе: „Устойчивостта и концепцията за премиум вече са неразривно свързани“

 

BMW Group фокусира усилията си върху устойчивостта и пестенето на ресурсите. В понеделник в Мюнхен Председателят на борда на директорите Оливер Ципсе представи първите детайли на тази стратегическа насоченост, както и целите, с които компанията се ангажира на етапа до 2030 година. При това BMW Group гради върху здрав фундамент: през последните години и десетилетия компанията винаги е поставяла стандартите по отношение на устойчивостта. В центъра на стратегията за понижаване на CO2 емисиите и повишаването на ефективността по отношение на суровините продължава да бъде принципът на последователното подобрение.

„Лично аз съм убеден: борбата срещу климатичните промени и нашето отношение към ресурсите ще определят бъдещето на нашето общество – а с това и на BMW Group. Като премиум производител ние се стремим да сме лидери по отношение на устойчивостта. Поради това тук и сега поемаме отговорност и поставяме тези теми в центъра на нашето стратегическо развитие“, каза Оливер Ципсе. „Тези нови насоки ще бъдат цел на всичките отдели – от управлението и снабдяването, през разработката и производството до търговията. Ние издигаме устойчивостта до напълно ново ниво.“

Като част от процеса BMW Group си поставя ясни цели за понижаване на CO2 до 2030 година – за пръв път за целия жизнен цикъл от веригата на доставките през производството до края на фазата на ползването. Целта е CO2 емисиите на автомобил да бъдат снижени значително с минимум една трета. При автомобилен парк от над 2,5 млн. автомобила, произведени от BMW Group през 2019 година, през 2030 година това би означавало понижение с над 40 млн. тона CO2 за жизнения цикъл.

Бордът на директорите и висшият мениджмънт се оценяват спрямо целите за устойчивост

„Ние ясно се ангажираме с Парижкото споразумение за климата. С новата си стратегия поемаме в посока, която е в съответствие с целта „повече от два градуса“. При това ние не правим абстрактни изказвания – имаме детайлен 10-годишен план с годишни междинни цели за периода до 2030 година“, казва Ципсе. „Всяка година ще докладваме за нашия напредък и ще се придържаме към тези цели. Това ще повлияе и на възнагражденията на Борда на директорите и на висшия мениджмънт.“

От следващата година BMW Group ще публикува в интегриран доклад както своите ключови финансови данни и общото развитие на бизнеса, така и отчети за своите цели за устойчивост. „Това е не само ясен знак, че не можем да разделим бизнес модела и устойчивостта - ние също по-всеобхватно от преди сме изправени пред външния и независим преглед на нашите дейности за устойчивост. Защото достоверността идва от прозрачността“, каза Ципсе. В основата на целите на BMW Group са директивите на признатата Science Based Targets Initiative [https://sciencebasedtargets.org/] и тя ще се присъедини към тази инициатива. Това означава, че ще бъдат взети под внимание и CO2 емисиите при производството на горивата („Well-to-Wheel“).

Понижаване на CO2 при производството и производствените мощности с 80 %

BMW Group оказва пряко влияние върху емисиите на CO2 от собствените си заводи и производствени мощности и вече е еталон за ресурсната ефективност. За 2030 година си поставя най-високите цели за редукция в целия бранш – които ще бъдат по-амбициозни дори от целта от 1,5 градуса. След като от 2006 година компанията понижи емисиите на произведен автомобил с над 70 %, емисиите на BMW Group (Scope 1 + 2) от 2019 до 2030 година ще бъдат намалени допълнително с 80 %. В сравнение с 2006 година ще останат по-малко от 10 % от първоначалните CO2 емисии. Значителен принос за това е производството, което генерира около 90 % от Scope-1 и Scope-2 емисиите на компанията.

Освен използването на 100 % зелена електроенергия от тази година BMW Group последователно ще инвестира в оптимизирането на своята енергийна ефективност – като при това ще ползва и възможностите на дигитализацията. Още днес чрез методи като Data Analytics BMW Group повишава ефективността на производството си –

например чрез намаляване до минимум на отпадъците в каросерийното производство или чрез предвиждаща поддръжка на машините. Освен това компанията ще развива в световен мащаб възобновяемите енергийни източници в своите производствени мощности. Важна роля ще играе и ползването на зелен водород за регенерация на енергията в подходящите производствени мощности на BMW Group.

В допълнение към значителното понижение на емисиите по същество, още от 2021 година BMW Group напълно ще неутрализира остатъчните CO2 емисии (Scope 1 + 2) чрез ползването на съответните сертификати.

Понижаване на CO2 на пътя чрез милиони електрифицирани автомобили

До 2030 година CO2 емисиите на автомобилите на изминат километър ще бъдат намалени с 40 %. Важен елемент за това е всеобхватната продуктова стратегия с внушително развитие на електрическата мобилност: след 10 години по пътищата ще се движат общо над 7 млн. електрифицирани автомобила на BMW Group – като около две трети от тях ще бъдат с напълно електрическо задвижване.

„Най-добрите автомобили на света са устойчивите. Поради това в бъдеще премиумът и устойчивостта ще бъдат свързани неразделно, и то по-силно от всякога“, казва Ципсе. „Ние ползваме нашата изключителна продуктова компетентност при хардуера и софтуера, за да ги направим не само още по-желани, но и в същото време да дадем своя принос за понижаването на CO2.“ В съответствие с това BMW Group е на път напълно да изпълни своите CO2 цели в ЕС през тази година.

Продуктова стратегия: напълно електрически модели в масовите моделни семейства  

Още днес BMW Group е водещ производител на електрифицирани автомобили: в края на 2021 година BMW Group ще предлага 5 напълно електрически серийни автомобила -  BMW i3*, MINI Cooper SE*, BMW iX3*, BMW iNEXT и BMW i4. Друг крайъгълен камък ще е следващото поколение на BMW Серия 7. Флагманът на марката BMW ще се предлага с четири различни типа задвижване: с високоефективни дизелови и бензинови двигатели с 48-волтова технология, както и като електрифициран Plug-in хибрид и за пръв път като напълно електрически BEV модел. През 2023 година компанията ще има на пътя 25 електрифицирани модела – половината от тях напълно електрически. В допълнение към BMW Серия 7 всеобхватната електрификация се разширява и върху останалата част от палитрата от модели: нови примери за „Power of Choice“ ще бъдат масовите моделни семейства BMW X1 и BMW Серия 5, които в бъдеще също ще се предлагат с четири варианта на задвижването – напълно електрическо,  Plug-in хибрид, дизелов или бензинов двигател с 48-волтова технология.

Още през тази година BMW Group ще ползва високата свързаност на своите автомобили, за да повиши дела на изминатите на електричество отсечки на своите Plug-in хибриди. С технологията eDrive Zones в около 80 града в Европа тези автомобили вече автоматично превключват в чисто електрическо задвижване, когато навлязат в предварително дефинирана екологична зона.

Освен това в рамките на своята стратегия Efficient Dynamics BMW Group продължава да работи и за понижаване на разхода на гориво и повишаване на ефективността на конвенционалните си задвижвания. Продължаващото навлизане на 48-волтовата технология е още един елемент за понижаването на CO2.

CO2 във веригата от доставки: значително понижение вместо висок ръст

Благодарение на постоянно увеличаващия се дял на електрическата мобилност в бъдеще при понижаването на CO2 трябва да се обръща голямо внимание на добавената стойност – например по отношение на високото потребление на енергия при производството на високоволтови батерии. Защото без противодействие CO2 емисиите на автомобил във веригата от доставки на BMW Group биха се повишили с над една трета до 2030 година поради високия дял на електрификацията. Компанията не само ще предотврати това

повишение, но и ще понижи CO2 емисиите на автомобил с 20 % в сравнение с 2019 година. За тази цел BMW Group между другото ще наложи CO2-отпечатъка във веригата от доставки като критерий за възлагане в процеса на взимане на решение. По този начин компанията поема лидерската позиция като първият автомобилен

производител с конкретни CO2 цели за своята верига за доставки. Тя се състои от около 12 000 Tier-1 партньори по целия свят, които доставят материали и компоненти за автомобилите, както и други доставчици, които например предоставят производствени мощности или инструменти. Общият обем на покупките на BMW Group е за над 60 млрд евро на година, като около две трети от тях са директни автомобилни детайли.

„Понижаването на CO2 трябва да се извършва в партньорско взаимодействие между производителя и доставчика. Който иска да убеди партньора си, трябва да бъде пример. Като пионер в областта на устойчивостта нашата дума има висока тежест при доставчиците ни – и ние се възползваме от това“, каза Ципсе. „Нашата цел е да гарантираме най-устойчивата верига на доставки в целия бранш.“ При това BMW Group се фокусира не само върху най-високото ниво на своите Tier-1 доставчици, но и иска да интегрира темата за устойчивостта в цялата си верига от доставки. BMW Group вече се е договорила със своите доставчици на акумулаторни клетки, че при производството на клетките от пето поколение трябва да се използва само зелена електроенергия. През следващите 10 години това ще осигури спестяване на около 10 млн. тона CO2. Това приблизително отговаря на количеството СО2, което годишно генерира милионен град като Мюнхен. Компанията значително ще разширява подобно използване на зелена електроенергия и през следващите години ще го развива в цялата верига на доставките в сътрудничество със своите доставчици на компоненти и суровини. По този начин BMW Group иска да гарантира, че нейните партньори ще водят борбата срещу климатичните промени със същата решителност и ефективност като самата нея.

Кръгова икономика и отговорно отношение към ресурсите

Централна роля при бизнес модела на BMW Group играе не само понижаването на CO2 емисиите, но и отношението към ресурсите. Така например в дългосрочен план електрическата мобилност не може да бъде задоволена само с първични материали. Трябва да бъдат променени основните потоци на суровините. Целта на BMW Group е създаване на висококачествени вторични материали чрез по-висока прозрачност в рециклиращата верига, за да се осигури действително повторно ползване на суровините в производствения цикъл. „Нашата цел е: още повече да затворим кръговрата на ценните суровини, за да щадим и да използваме още по-ефективно изчерпващите се природни ресурси“, каза Ципсе.

Още днес автомобилите трябва да имат коефициент на рециклиране до 95 % – но делът на вторични материали в новите автомобили все още е относително нисък. Поради това BMW Group планира до 2030 година значително да повиши дела на вторичните материали в своите автомобили – като при това се интересува и много далновидни сценарии. Вторичните материали значително понижават CO2 емисиите спрямо първичните материали: при алуминия понижението е 4 до 6 пъти. Освен това при критичните материали от фундаментално значение е намаляване до минимум на новия добив на материали, за да се щадят наличностите и да се редуцират потенциалите за конфликти.

Кръговата икономика има решаваща роля особено при високоволтовите батерии на електрифицираните автомобили с техните частично критични суровини. И докато в рамките на ЕС в момента е задължителна квота на рециклиране от 50 % при високоволтовите батерии, то BMW Group съвместно с германските специалисти по рециклиране Duesenfeld разработи метод, при който може да бъде постигнат коефициент на рециклиране до 96 % – включително за графита и електролитите. Освен това още днес BMW Group приема обратно в световен мащаб всички употребявани BMW високоволтови батерии – и то без законово задължение. Преди рециклирането им предстои Second Life ползване в акумулаторни паркове като например в завода на BMW Group в Лайпциг.

За проследяване и проверка на световния поток от стоки BMW Group прилага иновативни дигитални инструменти, включително технологията Blockchain. Така например проектът PartChain позволява проверка и защита от манипулация на данните във веригата на доставки по всяко време. В перспектива е възможно цялостно обратно проследяване, най-вече на критичните материали, от мината до фабриката.

 

BMW Group България Корпоративни комуникации

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации BMW Group България

T:  +359 2 80 60733, F:  +359 2 80 60 710

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail:  Hristina.Peycheva@bmwgroup.com

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 30 предприятия за производство и сглобяване в 15 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави. 

През 2019 г. BMW Group е реализирала над 2.5 млн. автомобила и над 175 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2019 г. е приблизително 7.118 млрд. евро при приходи от 104 210 млрд. евро. Към 31 декември 2019 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 133 778 служители. 

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwgroup

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

BMW i3 (120 Ah): среден разход на гориво: 0,0 л/100 км; среден разход на електроенергия: 13,1 кВтч/100 км; CO2 емисии (комбинирани): 0 г/км

BMW i3s (120 Ah): среден разход на гориво: 0,0 л/100 км; среден разход на електроенергия: 14,6-14,0 кВтч/100 км; CO2 емисии (комбинирани): 0 г/км

MINI Cooper SE: среден разход на гориво: 0,0 л/100 км; среден разход на електроенергия: 16,8-14,8 кВтч/100 км, CO2 емисии (комбинирани): 0 г/км

BMW iX3: среден разход на гориво: 0,0 л/100 км; среден разход на електроенергия: 17,8-17,5 кВтч/100 км; CO2 емисии (комбинирани): 0 г/км

Article Media Material.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE.

27 JULY 2022. Here you can see the world premiere of the MINI Concept ACEMAN.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.