Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

BMW Group потвърждава перспективите за 2020 г. - значително подобрено представяне през третото тримесечие.

Ципсе: „Резултатите от третото тримесечие подчертават оперативната сила на BMW Group“ +++ Питър: „Намираме се в силна ценова конкуренция“ +++ Печалбата преди данъци през Q3 нараства до приблизително 2,5 млрд. евро +++ Възвръщаемост от продажби от 9,4% през Q3 +++ Свободният паричен поток през Q3 надвишава 3 млрд. евро +++ EBIT марж за автомобилния сегмент в рамките на целевия диапазон за 2020 г. за деветмесечен период +++ Електрифицирани автомобили, ще се произвеждат във всички заводи в Германия до 2022 г. +++

Корпоративни финанси, факти и цифри
·
Корпоративни
·
Корпоративни събития
 

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: 0035928060711

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~373,96 KB)
  
Photos(1x, ~4,34 MB)

BMW Group увеличава обема на продажбите и нетната печалба през третото тримесечие на 2020 г. и на деветмесечния етап е на път да изпълни целите си за цялата година. През третото тримесечие BMW Group успя да се възползва от регионалния подем в търсенето, както и от атрактивното портфолио от модели. В същото време ефективността на разходите и управлението на паричните средства остават решаващи фактори за справяне с продължаващото въздействие на коронавирус пандемията в различните й регионални форми.

„Резултатите от третото тримесечие подчертават оперативната сила и способността на BMW Group да се представят добре в предизвикателна среда. Подобрихме печалбите на групата в сравнение с предходната година и следователно сме напът да постигнем целите си за цялата година. Ние управляваме внимателно ежедневните си дейности, като вземаме предвид регионалните колебания в търсенето и можем да реагираме на променящите се пазарни ситуации по всяко време “, казва Оливер Ципсе, председател на Управителния съвет на BMW AG, в Мюнхен. По този начин Групата генерира печалба преди облагане с данъци в рамките на 2,5 млрд. евро през третото тримесечие. Свободният паричен поток в автомобилния сегмент надхвърля 3 млрд. евро. „Оформяме трансформацията на нашата индустрия от силна позиция и сме много добре позиционирани за идните години. В същото време ние вече стратегически и технологично подготвяме Групата за периода след 2025 г. - включително ключови аспекти като архитектура на превозните средства и планиране на производството на превозни средства в производствената мрежа.

Инвестициите в бъдещето остават ключови за лидерството в иновациите

Въпреки силно предизвикателната пазарна среда, BMW Group продължава да инвестира в ориентирани към бъдещето технологии и съответно да развива своя опит. Както беше обявено по-рано, Групата възнамерява да инвестира повече от 30 млрд. евро в научноизследователска и развойна дейност до 2025 г. с цел да разшири водещата си позиция по отношение на иновациите.

В периода от януари до септември разходите за изследователска и развойна дейност на BMW Group възлизат на 4 140 млн. евро и по този начин остават на високо ниво (2019: 4 247 млн. евро; -2,5%). Това включва разходи за бъдещи електрифицирани модели и модулни комплекти за електрифицирани превозни средства. Капиталовите разходи за имоти, машини и съоръжения, както и за други нематериални активи, продължават да се извършват въз основа на силно приоритизиране. През деветмесечния период до септември са инвестирани общо 2 375 млн. евро (2019: 3 308 млн. евро; -28,2%).

„Нашата стратегия за финансово управление се фокусира върху висока рентабилност и стриктно управление на разходите. На тази солидна основа ние продължаваме да инвестираме в бъдещето на нашата група и финансираме трансформацията със собствени ресурси “, каза Николас Питър, член на управителния съвет на BMW AG, Финанси. „Днес например се възползваме от стратегическия си фокус върху горния луксозен сегмент, решение, което взехме още през 2016 г. С атрактивните модели от Серия 8 и BMW X7 успяхме да увеличим обема на продажбите на високорентабилни модели с над 70% от 2018 г. насам, от гледна точка на разходите, многобройни инициативи повишават ефективността ни с цел поддържане на Групата по курса в тази предизвикателна среда, както в краткосрочен, така и дългосрочен план.”

Електрифицирани автомобили ще бъдат произвждани във всички германски заводи на BMW Group до 2022 г.

BMW Group продължава да ускорява реализацията на електрифицирани превозни средстваонната мобилност. И четирите германски автомобилни завода ще произвеждат изцяло електрически превозни средства в обозримо бъдеще. След BMW i3 *, който се произвежда в Лайпциг от 2013 г., BMW iNEXT ще се произвежда в Динголфинг и BMW i4 в Мюнхен от 2021 г. В следваща стъпка производството на изцяло електрически модел също ще започне в Заводът на Group в Регенсбург през 2022 г. Стратегията ще позволи на BMW Group да осигури дългосрочно използване на капацитета, а оттам и високо ниво на заетост в своите заводи в Германия

Групата също увеличава производството на компоненти за електрическо задвижване. От 2022 г. заводът на BMW Group в Динголфинг ще има капацитет да произвежда електрически двигатели за до 500 000 електрифицирани автомобила годишно. Батерийни модули и висковолтови батерии ще бъдат произвеждани в заводите на групата в Лайпциг и Регенсбург, за оборудване на нарастващия брой електрифицирани превозни средства. В същото време компанията работи върху подобрения на структурната ефективност и допълнително оптимизирано на ресурси в производството - като по този начин планира да спести приблизително трицифрена сума в милиони до средата на десетилетието.

Намаляването на CO2 ще бъде постигнато от милиони електрифицирани превозни средства

Вторият стратегически фокус на BMW Group е върху устойчивостта. По време на корона вирус пандемията Управителният съвет си поставя амбициозни дългосрочни цели. Първо и най-важно, BMW Group има ясни цели за намаляване на емисиите си на CO2 до 2030 г. - за първи път за целия жизнен цикъл на своите продукти - обхващайки веригата на доставки, производствения процес, чак до края на жизнения цикъл на всяко превозно средство. През целия период до 2030 г. CO2 емисиите на превозно средство трябва да бъдат значително намалени с поне една трета в сравнение с нивата от 2019 г.

Например емисиите на CO2 от автомобилите на BMW Group по време на техния живот трябва да бъдат намалени с 40% на изминат километър. Ключов фактор за постигане на тази цел е широкообхватна продуктова стратегия, която масово насърчава използването на електрическа мобилност. През следващите десет години BMW Group планира да има над седем милиона електрифицирани автомобила по пътищата в целия свят - две трети от които ще бъдат изцяло електрически модели.

BMW Group вече е водещ производител на електрифицирани автомобили. До края на 2021 г. компанията ще предлага пет изцяло електрически автомобили под формата на BMW i3 *, MINI Cooper SE *, BMW iX3 *, BMW iNEXT и BMW i4. Следващото поколение на BMW Серия 7 ще отбележи още един важен етап. Флагманът на марката BMW ще се предлага с четири различни типа задвижване, т.е.високоефективни версии с дизелово и бензиново задвижване, електрифициран plug-in хибрид и за първи път изцяло електрически модел BEV. До 2023 г. BMW Group възнамерява да има 25 електрифицирани модела на пътя - 13 от тях изцяло електрически версии.

Нови изцяло електрически модели в процес на планиране

В допълнение към BMW Серия 7, всеобхватната електрификация ще продължи да бъде въвеждана в моделната гама на Групата. Допълнителни примери за „Power of choice“ ще бъдат изключително популярните BMW X1 и BMW Серия 5, които също ще се предлагат с всички четири варианта на задвижване - изцяло електрически,  plug-in хибрид, дизел и бензин.

BMW Group продължава да работи за значително намаляване на емисиите на CO2 на актуалния си автомобилен парк и има нагласата и през тази година да изпълни определената цел за нивата на емисии за нови автомобили регистрирани в Европа през 2020 г. Цифрата е с около 20% под изискването предвидено за 2019 г. Систематичната електрификация на моделната гама има решаващ принос за постигането на тази цел.

 

Подробна информация на английски език в документа за изтеглане.

 

BMW Group България Корпоративни комуникации

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации BMW Group България

T:  +359 2 80 60733, F:  +359 2 80 60 710

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail:  Hristina.Peycheva@bmwgroup.com

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 31 предприятия за производство и сглобяване в 15 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави. 

През 2019 г. BMW Group е реализирала над 2.5 млн. автомобила и над 175 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2019 г. е приблизително 7.118 млрд. евро при приходи от 104 210 млрд. евро. Към 31 декември 2019 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 126 016 служители. 

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/

 

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

BMW i3 (120 Ah): fuel consumption combined: 0.0 l/100 km, power consumption combined: 13.1 kWh/100 km, CO2 emissions combined: 0 g/km

BMW i3s (120 Ah): fuel consumption combined: 0.0 l/100 km, power consumption combined: 14.6 -14.0 kWh/100 km, CO2 emissions combined: 0 g/km

MINI Cooper SE: fuel consumption combined: 0.0 l/100 km, power consumption combined: 16.8 -14.8 kWh/100 km, CO2 emissions combined: 0 g/km

BMW iX3: fuel consumption combined: 0.0 l/100 km, power consumption combined: 17.8 -17.5 kWh/100 km, CO2 emissions combined: 0 g/km.

 

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

OUR ALL-NEW FULLY ELECTRIC TRIO.

01 June 2021. Here you can see the webcast of the event "Our all-new fully electric trio: BMW iX, BMW i4 and the first fully electric BMW M".

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Latest Facts & Figures.

Технически данни на новото MINI Countryman, в сила от юли 2020.
09.06.2020
Технически данни, спецификации
Specifications of the BMW X2 M35i, valid from 03/2019.
16.01.2019
F39
Технически данни, спецификации
BMW X2 M35i - технически спецификации, в сила от март 2019 г.
16.01.2019
F39
Технически данни, спецификации
Show all

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.