Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

BMW Group значително увеличава делa на нискоемисионна стомана в своите европейски заводи.

+++BMW Group увеличава доставките на нискоемисионна стомана: договор със Salzgitter AG урежда доставки от 2026 година +++ Salzgitter AG и H2 Green Steel осигуряват повече от 40% от необходимите количества за производствената мрежа в Европа, като се спестяват до над 400 000 тона CO2 емисии годишно +++ Кръгова икономика: Излишните остатъци от стомана от заводите на BMW Group се използват повторно +++ Йоахим Пост: „Поредна важна стъпка за намаляване на емисиите на CO2 при източника им в мрежата от доставчици“

CO2 emissions
·
low-carbon
·
Steel
·
Hydrogen
·
green power
·
closed-loop material cycle
·
secondary material
·
Startup
·
Околна среда
·
Корпоративни финанси, факти и цифри
·
Технологии
·
Корпоративни
·
Заводи, съоръжения
·
Заводи
·
Устойчиво развитие
·
Производство и рециклиране
 

Като част от своята амбициозна програма устойчивост, BMW Group непрекъснато намалява емисиите на CO2 в своята мрежа от доставки. Значителен принос за това има стоманата, която не се произвежда с изкопаеми суровини като въглища, а с природен газ или водород и зелено електричество. BMW Group вече сключи съответно споразумение със Salzgitter AG за доставка на стомана с ниско съдържание на CO2. Стоманата ще се използва за серийното производство на автомобили в европейските заводи на BMW Group от 2026 г. По този начин BMW Group ще получава доставки на стомана с намалени CO2 емисии от двама партньори. До 2030 г. повече от 40% от търсенето в европейските заводи трябва да бъде покрито със стомана от производство с ниско съдържание на CO2, като това води до намаляване на  емисиите на CO2 с до 400 000 тона годишно. 

„Това е важна стъпка за значително намаляване на емисиите на CO2 в техния източник в мрежата на доставчиците“, казва Йоахим Пост, член на борда на BMW AG, отговорен за закупуване и мрежа от доставчици. „Нашата цел е да използваме холистичен подход за намаляване на CO2 отпечатъка на автомобилите през целия им жизнен цикъл. Ние постигаме напредък, по-специално в стоманодобивния сектор, като в бъдеще ще закупуваме стомана с ниско съдържание на CO2 за нашите заводи в Европа.”

„Salzgitter AG поставя „кръговата икономика“ в центъра на новата си стратегия“, казва Гунар Грьоблер, главен изпълнителен директор на Salzgitter AG. „Ние твърдо вярваме, че затворените вериги от възстановими материали могат да реализират пълния си ефект само със силни партньори. Ние сме доволни от сътрудничеството в областта на повторното използване на материалите с BMW Group и споразумението за доставка на зелена стомана. Партньорство за трансформация – така ще преведем новата си корпоративна визия на практика.”

Договори с двама доставчици на нисковъглеродна стомана ще задоволят над 40% от нужните количества в европейските заводи

BMW Group вече подписа споразумение с шведския стартъп H2 Green Steel през октомври миналата година. H2 Green Steel ще снабдява европейските заводи на BMW Group със стомана, произведена изключително с водород и зелена енергия от възобновяеми енергийни източници от 2025 г. нататък. Този процес ще намали емисиите на CO2 с около 95%.

Заедно двата договора осигуряват над 40% от стоманата, необходима за европейските заводи на компанията, и ще спестят около 400 000 тона емисии на CO2 годишно. Годишно пресите на BMW Group в Европа преработват повече от 0.5 млн. тона стомана .

Постепенно преминаване към производство на стомана с ниски емисии на CO2

Поради енергоемките технологии производството на стомана генерира високи емисии на CO2. Със своите разнообразни качества стоманата е един от най-важните материали в автомобилното производство и ще продължи да играе важна роля в каросерията и многобройните компоненти и в бъдеще.

За да намали значително емисиите на CO2 при производството на стомана, Salzgitter AG постепенно преминава към производ/ството на стомана с почти нулеви емисии на CO2. Централни елементи на трансформацията са електричеството от възобновяеми източници и използването му при производството на водород чрез електролиза. Този зелен водород ще замени въглищата, използвани в момента в конвенционалния процес на доменни пещи. Това става възможно с помощта на така наречените инсталации за директна редукция, в които желязната руда се редуцира директно до желязо в твърдо състояние с помощта на водород. Полученото твърдо желязо след това се стопява заедно със стоманен скрап в електрическа дъгова пещ, като се използва регенеративно електричество.

Salzgitter AG планира да използва този процес за последователно намаляване на емисиите на CO2 при производството на стомана до само 5 % от първоначалните емисии.

Затвореният цикъл пести ресурси и редуцира CO2 емисиите

Преди повече от пет години BMW Group заедно със Salzgitter AG създава затворен цикъл на отпадъчните материали от листова стомана от завода на BMW Group в Лайпциг. При доставката на стоманени рулони във фабриката, на връщане Salzgitter AG взима обратно остатъците от стомана, например от изрязването на вратите, и ги използва за производството на нова стомана. След това тази стомана се доставя в заводите на BMW Group. По този начин суровините се използват няколко пъти в кръгова икономика и се пестят природните ресурси.

Отпадъците от стоманена ламарина от другите европейски заводи на BMW Group се използват повторно чрез директен материален цикъл или се изпращат обратно на производителите на стомана, където се преработват в нова стомана.

Използването на вторична стомана от кръговата икономика редуцира емисиите CO2

При много автомобили на BMW Group още днес до една четвърт от стоманата е рециклирана. До 2030 година BMW Group този дял постепенно ще се повиши до 50 %.

Благодарение на значително по-ниския разход на енергия, емисиите на CO2 при производството на вторична стомана са намалени средно с 50-80 % в сравнение с производството на първична стомана. 

Инвестициите в Start-Ups ускоряват развитието на нови технологии

В допълнение към снабдяването с нискоемисионна стомана , BMW Group инвестира в иновативен процес за производство на стомана с нулев CO2, разработен от американския стартъп Boston Metal чрез своя фонд BMW i Ventures. При новата си технология Boston Metal използва електричество за производство на течно желязо чрез електролитна клетка, което по-късно се преработва в стомана. Ако за този процес се използва електричество от възобновяеми източници, производството на стомана е без CO2. През следващите години Boston Metal възнамерява да разшири новия процес за производство на стомана в промишлен мащаб.

Инвестирайки в старт-ъпи, BMW Group иска да ускори развитието на нови технологии, да насърчи конкуренцията и да даде тласък, който ще улесни достъпа на младите компании до пазара. Иновативните технологии водят до по-добър, по-устойчив и по-ефективен достъп до суровини.

Инвестициите в нови технологии са една от многото мерки, които BMW Group предприема, за да постигне своите амбициозни цели за веригата за доставки на стомана. Така например производството на стомана при ниски емисии на CO2 е важен критерий при възлагане на всяка поръчка.

 

BMW Group България Корпоративни комуникации:

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации BMW Group България

T:  +359 2 80 60733

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail:  Hristina.Peycheva@bmwgroup.com 

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 31 предприятия за производство и сглобяване в 15 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави.

През 2021 г. BMW Group е реализирала над 2.5 млн. автомобила и над 194 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2020 г. е приблизително  5 222 млрд. евро при приходи от 98 990 млрд. евро. Към 31 декември 2019 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 120 726 служители.

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group

 

Article Media Material.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

BMW GROUP AT CES 2023.

Las Vegas. Here you can see the webcasts of the BMW Group Keynote at the CES 2023 and the Digital World Premiere of BMW i Vision Dee.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.