Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

Отново успех при постигане на целите за емисиите на CO2: BMW Group продължава да следва своя последователен подход за намаляване на емисиите и през 2021 г.

+++ Емисиите CO2 от автопарка достигат 115,9 г/км (WLTP) през 2021 г. +++ Значително намаление спрямо предходната година +++ Движено от по-нататъшно повишаване на ефективността на конвенционалните технологии за задвижване и силното търсене на електрифицирани превозни средства +++

Околна среда
·
Корпоративни финанси, факти и цифри
·
Технологии
·
Корпоративни
·
Устойчиво развитие
·
Алтернативни задвижващи системи, бъдеща мобилност
·
Electrification
 

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: +359-2-80-607-33

send an e-mail

BMW Group отново значително преизпълнява целите на ЕС за нивата на CO2 емисиите през 2021 г., продължавайки последователно да следва пътната си карта за тяхното понижаване. С емисии от около 115,9 г/ км, според WLTP, компанията надминава целевото ограничение от приблизително 126 г/ км с около десет грама в ЕС27+2 (ЕС, Норвегия, Исландия), въз основа на собствени вътрешни изчисления.

CO2 емисиите, генерирани от автомобилите на Групата са допълнително намалени в сравнение с предходната година: преобразувано към цикъла WLTP, понижението е около 14 %. Основните двигатели за постигане на целта са значително по-високите продажби на електрифицирани превозни средства в Европа и по-нататъшното повишаване на ефективността на конвенционалните технологии за задвижване.

BMW Group вече лансира на пазара два много успешни напълно електрически автомобила през 2021 г., BMW iX и BMW i4, като търсенето им надхвърля високите очаквания. На европейския континент, има силен интерес към електрическата мобилност: през 2021 г. повече от едно на всеки четири превозни средства в ЕС27+2 е било с изцяло електрическо или хибридно задвижване. Успехът на електромобилността може да се види и от още две постижения, които компанията достига през 2021 г.: За първи път напълно електрическо превозно средство, MINI Cooper SE*, е моделът с най-голям обем в търговската реализация на една от марките на BMW Group. Компанията също така достави своя едномилионен електрифициран автомобил на новия му собственик през декември 2021 г.

BMW Group има за цел да продаде повече от 200 000 напълно електрически превозни средства през 2022 г., като най-малко удвои продажбите си от 2021 г. Въвеждането на пазара на още два напълно електрически модела от важни моделни серии  BMW i7 и BMW iX1 - предстои, като това ще спомогне за увеличаване на общия брой и дела на продадените електрифицирани превозни средства. Ключов фактор за това е изключително гъвкавата, интегрирана производствена система, която позволява превозни средства с двигатели с вътрешно горене и електрически модели да се изграждат на една линия. През 2022 г. BMW Group ще произвежда поне едно напълно електрическо превозно средство във всеки от своите заводи в Германия.

През 2021 г. BMW Group отново завиши собствените си цели за значително намаляване на емисиите на CO2 и също така се ангажира с пътна карта, която отговаря на целта за ограничаване до 1,5 градуса на глобалното затопляне. BMW Group планира да намали емисиите на CO2 през жизнения цикъл на всяко превозно средство с най-малко 40 % до 2030 г. Компанията стана първият германски автомобилен производител, който се присъедини към кампанията Business Ambition for 1,5° C, стартирана от Science-Based Targets Initiative и се ангажира с цел за пълна климатична неутралност по цялата верига на стойността най-късно до 2050 г.

 

* Данни за консумация/емисии:

MINI Cooper SE: Разход на енергия в кВч/100 км комбинирано: 16.9-14.9 NEDC, 17.6-15.2 WLTP.

 

BMW Group България Корпоративни комуникации:

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации BMW Group България

T:  +359 2 80 60733

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail:  Hristina.Peycheva@bmwgroup.com 

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 31 предприятия за производство и сглобяване в 15 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави.

През 2021 г. BMW Group е реализирала над 2.5 млн. автомобила и над 194 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2020 г. е приблизително  5 222 млрд. евро при приходи от 98 990 млрд. евро. Към 31 декември 2019 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 120 726 служители.

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

MINI Cooper SE: Разход на енергия в кВч/100 км комбинирано: 16.9-14.9 NEDC, 17.6-15.2 WLTP.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

MINI CONCEPT ACEMAN.

Here you can see the world premiere of the MINI Concept Aceman.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.