Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

Трансформация и отговорност: BMW Group ускорява технологичните промени за устойчиво бъдеще.

След успешна финансова 2021 г., BMW Group ускорява технологичните промени и развива трансформацията към устойчива мобилност. Компанията подготвя цялостен технологичен скок за Новия си клас и по този начин отново значително ускорява разгръщането на електрическата мобилност.

Корпоративни финанси, факти и цифри
·
Корпоративни
·
Корпоративни събития
 

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: +359-2-80-607-33

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(1x, ~4,71 MB)

Related Links.

  • Перспективи: смелата технологична трансформация и бизнес успехите ще вървят ръка за ръка и през 2022 г.
  • Нарастване на електрическата мобилност: 15 BEV в производство
  • Електрическа мобилност: Новият клас ускорява навлизането на пазара – делът на BEV от 50 % може да бъде постигнат по-рано
  • Технологичен скок за Новия клас: акумулаторни клетки, автоматизирано шофиране, кръгова икономика и дигитализация от следващо поколение
  • Lean, Green, Digital: Новият клас като предвестник на производството на бъдещето
  • Силен Free Cashflow в сегмента автомобили през 2022 година
  • Предлага се разрешение за обратно изкупуване на акции
  • Ципсе: „2021 година е доказателство за успешна трансформация"“

 

След успешна финансова 2021 г., BMW Group ускорява технологичните промени и развива трансформацията към устойчива мобилност. Компанията подготвя цялостен технологичен скок за Новия си клас и по този начин отново значително ускорява развитието на електрическата мобилност. В същото време BMW Group включва своите акционери, от служители до капиталовия пазар и обществото, в успешно и последователно прилаганата стратегия за трансформация. 

„Гледаме на 2021 г. като ясно доказателство, че успешната трансформация се отплаща. Силният резултат от изминалата финансова година е резултат от нашата последователна стратегия – с технологично открит подход и правилните продукти в точното време“, каза в Мюнхен Оливър Ципсе, председател на борда на директорите на BMW AG. „Положихме основите за продължаване на този успех през следващите години: с Новия клас ние пренасяме устойчивата мобилност в ново технологично измерение. И с удължаването на договора за нашето съвместно предприятие BBA, до 2040 г. BMW Group се разраства до ново измерение.“  

BMW Group следи текущото развитие на ситуацията в Източна Европа с голямо безпокойство и съпричастност. Като глобална компания, BMW Group се застъпва за мирно съжителство на различни култури по целия свят - всеки ден и навсякъде. Мислите на служителите на BMW Group са с всички хора, които трябва да преживеят страдания и загуби в тази война.

„В настоящата ситуация три неща са основни за BMW Group: да помогнем на жертвите и засегнатите, където можем, да осигурим нашите глобални всекидневни операции и да продължим да прилагаме последователно нашата дългосрочна стратегия“, каза Ципсе. „Трябва да подхождаме със същото високо темпо към съществуващите големи предизвикателства като борбата срещу климатичните промени и прехода към устойчива мобилност. Особено във времена на криза не трябва да спираме да правим правилните неща.”

Служителите са решаващ фактор за успех в трансформацията

Всички акционери на компанията ще се възползват от пътя на трансформацията на BMW: С оглед на технологичните промени и по-нататъшните перспективи за растеж, BMW Group планира глобално увеличение на работните места с до 5 %. По този начин компанията допринася за социалния просперитет на своите локации по целия свят. За настоящите служители на BMW AG, споделянето на печалбата се увеличава значително в съответствие с консолидирания излишък от 2021 г.

„Най-важната тайна на успеха на BMW са нашите служители. Те заслужават благодарност, уважение и признание за постиженията си през 2021 г. Всички споделяме убеждението, че в BMW Group движим хората, докосваме сърцата и вдъхновяваме умовете. Работим заедно, за да продължим този успех и в бъдеще“, каза Ципсе.

Николас Петер, член на борда на директорите на BMW AG, финанси, добави: „Нашата работна сила също се възползва от успеха на компанията: миналата есен, например, отново разширихме програмата за преференциални акции за служители, която съществува от 1989 г., която дава възможност за закупуване на дружествени дялове при изгодни условия."

Ползи за околната среда: ново, значително понижение на CO2 емисиите на автомобилния парк

Околната среда също е ключов “акционер“ за BMW Group, който се възползва от курса на компанията: Според предварителни изчисления BMW Group постигна стойност на CO2 на автомобилния парк в ЕС от 115,9 г/км през 2021 г. и по този начин отново значително преизпълнява целта си за CO2 от 126 г/ км в Европа. Освен това 2021 г. беше първата година, в която цялото производство на BMW Group и нейните локации по целия свят функционират на CO2 неутрална основа.

През 2021 г. компанията беше първият германски автомобилен производител, който се присъедини към Business Ambition for 1,5°C на инициативата Science Based Targets и по този начин се ангажира с целта за пълна климатична неутралност в цялата верига на стойността най-късно до 2050 г. За да вземе предвид аспектите на цялостната устойчивост, BMW Group иска значително да увеличи дела на вторичния материал в своите превозни средства. С подхода „Secondary First“ делът на рециклираните и повторно използвани материали трябва постепенно да се увеличава от средно почти 30 % до 50 % в Новия клас. BMW i Vision Circular вече показа как би могла да изглежда индивидуалната, устойчива и луксозна мобилност в градската среда през 2040 г.: създадена от 100 % вторични материали и възобновяеми суровини и 100 %  рециклируема.

В успеха на трансформацията ще участват и всички акционери на BMW AG: за финансовата 2021 г. На годишното общо събрание Управителният и Надзорният съвет ще предложат дивидент от 5,80 евро на обикновена акция (привилегировани акции: 5,82 евро). Следователно коефициентът на изплащане е 30,7%.

„С по-високия дивидент нашите акционери ще участват в доброто представяне през изминалата година. Това подходящо участие в успеха на компанията е важно за нас. По този начин ще продължим да действаме с чувство за мярка и в бъдеще – следим устойчивото, успешно развитие на компанията и очакванията на нашите акционери. Дори във времена на висока несигурност и изправени пред предизвикателствата на мащабната трансформация, ние оптимизираме силата на печалбата на нашата компания и даваме съответен дял на нашите акционери“, обяснява Николас Петер.

Мажоритарен дял в съвместно предприятие BBA: предлагането на електромобили в Китай расте

Допълнителен важен градивен елемент за бъдещата ориентация на компанията е удължаването на договора за съвместното предприятие BMW Brilliance Automotive (BBA) в Китай, съчетано с придобиването на мажоритарните дялове. От февруари BMW Group притежава 75 % от акциите на компанията, която оттогава е напълно консолидирана в консолидираните финансови отчети на BMW AG.

„Една успешна глобална компания трябва да бъде в състояние да разбере и обслужва нуждите и желанията на клиентите и в трите основни региона на света. С нашия нов отпечатък в Китай вече можем да изпълним това изискване еднакво във всички региони“, казва Ципсе. За тази цел BMW Group разширява гамата си от изцяло електрически автомобили на най-големия световен пазар за електрическа мобилност и тази година ще започне производството на изцяло електрически вариант на създадената специално за Китай версия с дълга база на BMW Серия 3 Седан. Освен това компанията вече обяви, че ще разшири гамата на BMW X5 с локално произведен вариант в Китай.

Очаква се силен Free Cashflow – предложение за разрешение за обратно изкупуване на акции на годишното общо събрание

Въз основа на силните оперативни резултати в трансформацията и увереността в по-нататъшния успех на компанията, BMW Group си поставя амбициозни цели за Free Cashflow в автомобилния сегмент: За 2022 г. BMW Group очаква свободният паричен поток в сегмента автомобили да бъде най-малко 7 млрд. евро. Освен това има положителен еднократен ефект от първото отчитане на парични средства и парични еквиваленти от BBA в размер на около 5 млрд. евро. Това включва плащането на покупната цена от около 3,7 млрд. евро, извършено през февруари.

Благодарение на успешното си бизнес развитие, BMW Group има силен баланс и много солидна финансова структура с потенциал за устойчиво генериране на висок свободен паричен поток. Една от причините за това е неотдавнашната пълна консолидация на BBA в консолидираните финансови отчети на BMW Group. Управителният и Надзорният съвет ще предложат на годишното общо събрание Управителният съвет да бъде упълномощен, наред с други неща, да придобива и изкупува собствени акции. Съгласно нормативната уредба Управителният съвет е упълномощен за срок от пет години да придобива акции в дружеството в размер до 10% от акционерния капитал и да ги изтегля или използва.

Иновациите ускоряват търсенето: BMW G roup значително развива технологичния преход и разгръщането на електрическата мобилност

На базата на предишния успех на изцяло електрическите си модели, BMW Group също така издига целите си за развитието на електрическата мобилност: Още през тази година компанията – включително пред- серийни автомобили – ще има 15 напълно електрически модела в производство, покриващи около 90 % от актуалните сегменти. В допълнение към съществуващите модели като BMW i4, BMW iX и MINI SE*, те включват и четирите серии BMW с най-големи продажби: BMW Серия 3 и BMW 5 Серия, BMW X1 и BMW X3. А специална роля през 2022 г. ще играе и новото BMW Серия 7 с BMW i7.

„С BMW iX и BMW i4 ние въведохме на пазара вероятно най-добрите електрически автомобили днес – резултатите от тестовете и голямото търсене от нашите клиенти говорят сами за себе си. И с BMW i7, ние го правим отново тази година“, каза Ципсе.

С представянето на BMW iX и BMW i4 BMW Group също така значително разширява дигитализацията на потребителския интерфейс. В допълнение към интуитивната конфигурация за опростен процес на закупуване, на домашния пазар в Германия онлайн вече могат да бъдат закупени предварително конфигурирани нови автомобили и малко употребявани автомобили в цялата гама от модели. До 2025 г. концернът планира да продава изцяло олайн около една четвърт от своите автомобили.

В допълнение, Proactive Customer Care позволява идентифицирането на изискванията за обслужване на базата на данни; може да се контактува директно с клиента и, когато е възможно, може да му се помогне от разстояние респективно необходимото посещение в сервиза може да бъде оформено ефективно и опростено.

Два милиона BEV по пътищата още към края на 2025 година

С бързо нарастващата гама и голямото търсене на вече наличните нови електрически модели, като BMW iX и BMW i4, BMW Group очаква бързо увеличение на продажбите на своите изцяло електрически автомобили: до края на 2025 г. компанията иска продаде над два милиона напълно електрически автомобила. С BMW i7, BMW Серия 7 ще предложи първата изцяло електрическа луксозна лимузина, седан, която ще се предлага както с двигател с вътрешно горене, така и с хибридно задвижване. В същото време за първи път в новото BMW Серия 7 ще се ползва следващото ниво технологии при двигателя с вътрешно горене и хибридно задвижване. Това ново поколение дизелови и бензинови двигатели предлага още по-голяма ефективност – освен това още при разработката вече беше гарантирано, че технологията на двигателя прави следващата стъпка към намаляване на емисиите и по този начин допълнително подобрява качеството на въздуха и е технически в състояние да изпълни бъдещите регулаторни изисквания.

Новият клас с технологичен скок: ново поколение батерии и бъдещето на свързаността  

От средата на десетилетието BMW Group ще оформи по нов начин продуктовата си гама с Новия клас. Базиран на автомобилна архитектура, която е безкомпромисно насочена към електрически задвижвания (BEV-only), Новият клас се характеризира с три централни аспекта: напълно предефинирана IT и софтуерна архитектура, новоразработено и много мощно ново поколение електрически задвижвания и батерии и нов ниво на устойчивост през целия жизнен цикъл.

Това ново измерение на продуктовата субстанция има за цел да постави стандарти по отношение на дигитализация и електрификация, като същевременно пренася в бъдещето характеристиките на едно типично BMW - и по този начин допълнително да ускори бързо нарастващото търсене на напълно електрически автомобили на BMW Group.

За да постигне това, компанията прави голям технологичен скок: наред с други неща, за първи път в Новия клас ще се използва напълно ново електрическо задвижване с по-нисък разход и по-голям пробег. За тази цел BMW Group в момента разработва ново поколение акумулаторни клетки, които, заедно с оптимизирана клетъчна химия, трябва да осигурят значително по-ниски разходи за електрическото задвижване.

Компанията планира още през 2022 г. да обяви подробности за тази нова технология за батерии - вече шестото поколение, което се разработва независимо от BMW Group. В рамките на следващите 12 месеца BMW Group ще предостави и първоначален преглед на потенциала на Новия клас по отношение на следващото поколение на свързаността и взаимодействието с потребителите.

Важен крайъгълен камък за следващото поколение платформи за автоматизирано шофиране е дългосрочното сътрудничество на BMW Group с Qualcomm Technologies и Arriver Software, което беше договорено на 10 март. Предстои да се създаде мащабируема платформа за автоматизирано шофиране, която е базирана на обща референтна архитектура, общи спецификации на сензорите и архитектура за безопасност. В рамките на това сътрудничеството над 1400 специалисти ще работят съвместно в локации по целия свят.

50 % дял на BEV е възможен още преди  2030 година

От гледна точка на BMW Group, Новият клас има потенциала допълнително да ускори навлизането на пазара на електрическата мобилност: делът от 50 % на изцяло електрическите автомобили в световните продажби на компанията може да бъде достигнат преди 2030 г.

В този случай годишните продажби на напълно електрически автомобили на BMW Group вече биха могли да надхвърлят 1,5 млн.  екземпляра. Условието за това е разширяването на инфраструктурата за зареждане в световен мащаб да върви в крак с ръста на моделната гама и нарастващото търсене на клиентите на изцяло електрически автомобили. Компанията сама развива това разширение - например чрез мрежата за зареждане Ionity High-Power-Charging. Стабилното снабдяване със суровини също е от решаващо значение за това.

При тези условия BMW Group ще се стреми да надхвърли границата от 10 милиона напълно електрически автомобила, доставени на клиенти през 2030 г. Тогава марката Rolls-Royce ще има изцяло електрически модел. MINI също е на път към напълно електрическо бъдеще в началото на 2030-те. Още през тази година марката подсказа за напълно новото семейство MINI: електрифицирано Go-Kart, напълно дигитализирано - в съответствие с начина на живот на клиентите на MINI - и с ясен фокус върху устойчивостта и при минимален екологичен отпечатък.

BMW Group продължава да вярва, че до началото на 2030-те не всички пазари по света ще разполагат с необходимите рамкови условия за преминаването на всички клиенти към чиста електрическа мобилност. Съответно ще е необходимо успоредно да се предлага гама от високоефективна конвенционална задвижваща технология, за да се отговори на нуждите на хората от индивидуална мобилност и в същото време да се осигури принос за намаляване на CO2 в транспортния сектор.

Водородна горивна клетка като допълнителен стълб при задвижването  

От втората половина на десетилетието все по-голяма част от задвижващия микс също трябва да бъде покрит от водородната горивна клетка. BMW Group постоянно движи развитието на тази технология като допълнителна опция за устойчива индивидуална мобилност и вече обяви, че електрическо задвижване, базирано на водородната горивна клетка, е възможно в Новия клас.

Тази година BMW iX5 Hydrogen ще бъде използвано за първи път в малка серия за демонстрационни и тестови цели. BMW iX5 Hydrogen има уникална в света задвижваща система със своята мощна горивна клетка и оптимизирана батерия. При условие, че водородът се генерира с помощта на възобновяема енергия и съответната инфраструктура, тази технология може да допълни портфолиото на задвижването на BMW Group и по-специално да отговори на изискванията на клиенти, които нямат собствен достъп до инфраструктура за електрическо зареждане, които често пътуват на дълги разстояния и които искат висока степен на гъвкавост.

BMW iFactory: Lean, Green, Digital – производството на бъдещето за Новия клас

Новият клас трябва да поставя стандарти не само на пътя, но и в производството. В продължение на десетилетия BMW Group гледа на себе си като еталон по отношение на производствената технология и оперативните постижения в конструкцията на автомобилите. Започвайки от това ниво, компанията си е поставила за цел да предефинира бъдещето на автомобилното производство: BMW iFACTORY олицетворява тази стратегическа визия за производството на BMW. LEAN. GREEN. DIGITAL.

Той дава отговорите на предизвикателствата при трансформирането на производствената мрежа към електрическата мобилност и следва глобален, интегративен подход. BMW iFACTORY се внедрява във всички заводи по света. Стартът на дигитализирана iFactory ще бъде новият завод в Дебрецен, чиято първа копка е планирана за 1 юни 2022 г. Точно 26 месеца по-късно там трябва да бъдат произведени първите прототипи на Новия клас. Въпреки това съществуващите локации като основният завод в Мюнхен, който ще отпразнува своята 100-годишнина през 2022 г., се модернизират в същите насоки като част от текущата трансформация и се подготвят за бъдещите си задачи.

През следващите години BMW Group последователно ще развива глобалната си производствена мрежа в клъстерите Lean, Green, Digital, за да подчертае амбициите си за най-модерното и ефективно производство за Новия клас.

Терминът Lean означава ефективност, прецизност и висока гъвкавост, както и способност за интегриране на различни технологии за задвижване и архитектури на превозните средства в производството – ключов фактор за устойчив успех в трансформацията днес.

Green означава използването на модерни технологии за създаване на производство с най-ниско използване на ресурсите по модела на кръгова икономика. С това BMW Group иска да намали емисиите на CO2 в производството на превозни средства с 80% до 2030 г. в сравнение с 2019 г.

Digital означава използването на Data Science  и изкуствения интелект в производството и сливането на реалния и виртуалния свят при планирането и развитието. В бъдеще служителите по целия свят трябва да могат да работят в мрежа виртуално, за да оформят производството на бъдещето в реално време.

„Ние постигаме добър напредък с цялостната дигитализация на компанията и нейните продукти и постепенната електрификация на портфолиото. Ние можем да управляваме високите инвестиции, които правим сами, днес и в бъдеще. Имаме издръжливостта и финансовата сила за тази широкообхватна трансформация“, каза финансовият директор Николас Петер.

Оперативно съвършенство – основата на бъдещия успех

BMW Group приключва успешно финансовата 2021 година - оборотът, печалбите и печалбата на групата се увеличиха значително.

Доставките се увеличават с 8,4% до 2 521 514 екземпляра. Електрифицираните превозни средства имат дял от 13% (328 314 бр./ +70,4% спрямо предходната година).

Приходите от продажбите на концерна са се увеличили до 111 239 млн. евро през 2021 г. (предишната година: 98 990 млн. евро). Благодарение на увеличения дял на автомобилите с висока печалба, BMW Group се възползва от положителните ефекти на продуктовия микс и по-добрата реализация на цените – както при продажбата на нови автомобили, така и при препродажбата на върнати от лизинг автомобили.

За цялата година BMW Group постигна консолидирана печалба преди облагане от 16 060 млн. евро (предишната година: 5 222 млн. евро). Положителният ефект от около 1 млрд. евро е резултат от пропорционалното отмяна на разпоредбата след приключването на антитръстовите производства на Европейската комисия през второто тримесечие. По-високите разходи за научноизследователска и развойна дейност показват как BMW Group последователно развива своята трансформация. Като цяло разходите за научноизследователска и развойна дейност съгласно IFRS са се увеличили значително в сравнение с предходната година до 6 299 млн. евро (предходната година: 5 689 милиона евро). С 12 463 млн. евро (предишната година: 3 857 млн. евро), консолидираната нетна печалба все пак достигна нов връх. Към 31 декември 2021 г. броят на служителите е 118 909 (предишна година: 120 726).

EBIT марж в сегмента автомобили през 2021 година е в горната граница на прогнозата

Печалбата преди финансов резултат (EBIT) в автомобилния сегмент възлиза на 9 870 млн. евро (предх. година: 2 162 млн. евро). Маржът на EBIT на сегмента е 10,3% (2020 г.: 2,7%) и по този начин е в горната граница на прогнозата.

Сегментът на финансовите услуги също се възползва от постоянно високото търсене на нови и употребявани премиум автомобили. При 3 753 млн. евро (предишната година: 1 725 млн. евро), печалбите преди данъци също са доста над стойностите от предходната година. Положителен ефект имаше непроменената ниска нужда от корекции на стойността при кредитните рискове.

Със 194 261 екземпляра (предишна година: 169 272), BMW Motorrad доставя повече от всякога мотоциклети и скутери през 2021 г. Сегментът генерира продажби от 2 748 млн. евро (предишната година: 2 284 млн. евро) и EBIT от 227 млн. евро (предходната година: 103 млн. евро). Маржът на EBIT е 8,3% (предходната година: 4,5%) и следователно е в рамките на прогнозния коридор от 8 до 10%.

„С годишните финансови отчети BMW Group за пореден път демонстрира своята финансова сила и гъвкавост. С тях показваме, че дори и в изключително нестабилни времена управляваме бизнеса си с предпазливост и ясен фокус и се придържаме към курса. Нашата цел тази година е да показваме постоянно добри резултати. Оперативно сме добре позиционирани за това. Благодарение на високата мотивация и кризисната устойчивост на работната сила, аз гледам с увереност към 2022 г. въпреки трудните общи условия“, казва финансовият директор Николас Петер.

Перспективи за 2022 г.: очаква се консолидираната печалба преди данъци да се увеличи значително

През 2022 г. BMW Group ще продължи да надгражда върху оперативните постижения във всекидневния бизнес, за да продължи своя предприемачески успех дори при предизвикателни рамкови условия. Търсенето на продуктите на компанията е високо в световен мащаб – това се отнася както за моделите с електрифицирани задвижвания, така и за такива с конвенционална технология. В същото време геополитическата ситуация в Източна Европа налага ограничения на производствената мрежа на BMW Group. Без тези негативни ефекти се очакваше броят на доставките в автомобилния сегмент да бъде малко по-висок в сравнение с предходната година. Поради предвидимите корекции в производството се очаква доставките да бъдат на нивото от предходната година.

Пълната консолидация на BBA оказва влияние върху ключовите показатели за ефективност на BMW Group за финансовата 2022 г.: Продажбите и EBIT в сегмента на автомобили ще се увеличат значително в хода на пълната консолидация. Въпреки това не се очаква ефектите от консолидацията да окажат значително влияние върху маржа на EBIT в автомобилния сегмент за финансовата 2022 г. Без влиянието на войната в Украйна BMW Group щеше да се стреми към коридор от 8 до 10%. Въпреки това, като се вземат предвид негативните ефекти от корекциите на производството, се очаква марж на EBIT в коридора от 7 до 9%.

От тази перспектива вече може да се очаква, че ефектите от геополитическата ситуация в Източна Европа ще доведат до ограничения в производствената мрежа на BMW Group през следващите седмици. Компанията е в интензивен и конструктивен обмен със своите партньори и доставчици и използва високата си степен на гъвкавост в производствената мрежа, за да поддържа тези ограничения възможно най-ниски. Взети са предвид и глобалните производствени локации на тези доставчици. В същото време BMW Group продължава да доставя части от Западна Украйна, като по този начин гарантира дългосрочни перспективи за служителите си там. Безопасността на местните служители е основен приоритет във всички тези дейности.

Лек ръст на продажбите се прогнозира за сегмента на мотоциклетите. Маржът на EBIT трябва да бъде в рамките на целевия коридор от 8 до 10%. Показателите за производителност на мотоциклетния сегмент са само незначително засегнати от пълната консолидация на BMW Brilliance.

В сегмента Financial Services  се очаква RoE в коридора от 14 до 17%. В сравнение с отчетната 2021 г. се предполага, че силно положителните ефекти от препродажбата на върнати от лизинг автомобили, придружени от облекчаване на ситуацията с доставките на полупроводници, ще се нормализират през втората половина на годината.

Поради пълната консолидация на BMW Brilliance през прогнозния период консолидираната печалба преди данъци ще се увеличи значително. Решаващи фактори тук са допълнителният оперативен резултат в автомобилния сегмент от BMW Brilliance и преоценката на притежаваните преди това акции с положителен ефект от около 7 до 8 милиарда евро върху финансовия резултат. Тези ефекти биха свръхкомпенсирали отпадането на предишния At-Equity резултат от BMW Brilliance във финансовия резултат и тежестите от ефектите на консолидацията във връзка с пълната консолидация. Дори като се вземат предвид негативните ефекти от корекциите на производството, се очаква значителен ръст на консолидираната печалба преди данъци.

За да стимулира технологичните промени и да се възползва от перспективите за по-нататъшен растеж, през тази година компанията наема нови служители. През 2022 г. BMW Group планира да увеличи работните места в световен мащаб с до 5 процента от работната сила (към 31 декември 2021 г.).

Тази прогноза не включва: значително затягане на санкциите срещу Русия или промяна в тълкуването на съществуващите санкции, разширяване на конфликтната ситуация извън Украйна и допълнително значително увеличение на цените на енергията и суровините, наред с други неща поради войната в Украйна респективно поради свързаните с нея санкции.

Независимо от това, ситуацията остава изключително динамична, което значително затруднява изготвянето на точна прогноза за финансовата 2022 година. В момента не могат да бъдат оценени всички по-нататъшни дългосрочни последици от войната в Украйна и поради това те не са включени в прогнозата.

Предполага се също, че международното търсене на полупроводници ще остане високо и че ситуацията с доставките ще бъде ограничена. Както и през 2021 г., съществува риск от проблеми в доставките на полупроводникови компоненти, предназначени за собственото производство. Понастоящем не се очаква ситуацията да се облекчи преди втората половина на 2022 г.

 

BMW Group – преглед

2021

2020

Промяна в %

Доставки към крайни клиенти

    

Автомобили 1

броя

2 521 514

2 325 179

8.4

от които:  BMW2

броя 

2 213 790

2 028 841

9.1

 MINI2

броя 

302 138

292 582

3.3

 Rolls-Royce2

броя 

5 586

3 756

48.7

Мотоциклети

броя 

194 261

169 272

14.8

 

 

 

 

 

Служители                                                (в сравнение с 31 декември 2020)

118 909

120 726

-1.5

 

 

 

 

 

EBIT марж в автомобилния сегмент 

10.3

2.7

+7.6% 

EBIT марж при мотоциклетите  

8.3

4.5

+3.8% 

EBT марж BMW Group 3

14.4

5.3

+9.1% 

 

 

 

 

 

Приходи: 

€ млн.

111 239

98 990

12.4

от които:   Автомобили

€ млн.

95 476

80 853

18.1

Мотоциклети

€ млн.

2 748

2 284

20.3

Financial Services

€ млн.

32 867

30 044

9.4

Други дружества

€ млн.

5

3

66.7

Елиминации

€ млн.

– 19 857

-14 194

39.9

 

 

 

 

 

Печалба преди финансов резултат (EBIT)

€ млн. 

13 400

4 830

177.4

от:   Автомобили

€ млн.

9 870

2 162

356.5

Мотоциклети

€ млн.

227

103

120.4

Financial Services

€ млн.

3 701

1 721

115.0

Други дружества

€ млн.

-8

36

-

Елиминации

€ млн.

-390

808

-

 

 

 

 

 

Печалба преди облагане (EBT)

€ млн. 

16 060

5 222

207.5

от:   Автомобили

€ млн.

11 805

2 722

333.7

Мотоциклети

€ млн. 

228

100

128.0

Financial Services

€ млн. 

3 753

1 725

117.6

Други дружества

€ млн. 

531

-235

-

Елиминации

€ млн.

-257

910

-

 

 

 

 

 

Облагане на приходите

€ млн.

– 3 597

– 1 365

-

Нетна печалба 2

€ млн.

12 463

3 857

223.1

Дивидент на акция (обикновена/преференциална)

 €

18.77/18.79

5.73/5.75

-

1 Включително съвместното предприятие BMW Brilliance Automotive Ltd., Шенян (2021 г.: 651 236 превозни средства, 2020 г.: 602 247 превозни средства, 2019 г.: 538 612 превозни средства, 2018 г.: 455 581 превозни средства, 2017 г.: 385 705 превозни средства).

2 Данните за доставка на превозни средства на дребно, представени за 2020 и 2021 г., не са пряко сравними с тези данни, представени за предходни години. За допълнителна информация относно данните за доставка на автомобили на дребно, моля, вижте Сравнение на прогнозите с действителните резултати в доклада на BMW Group 2021.

3 Съотношение на печалбата на групата преди данъци към приходите на групата

 

 

BMW Group – преглед

Q4/2021

Q4/2020

Промяна в %

Доставки към крайни клиенти

    

Автомобили 1

броя

589 290

687 012

-14.2

от които:  BMW2

броя

510 722

601449

-15.1

 MINI2

броя

77 300

84 458

 

-8.5

Rolls-Royce2

броя

1 268

1 105

14.8

Мотоциклети

броя

37 652

39 673

-5.1

 

 

 

 

 

Служители                                          (в сравнение с 31 декември 2020)

118 909

120 726

-1.5

 

 

 

 

 

Automotive Segment EBIT margin

%

7.7

7.7

-

Motorcycles Segment EBIT margin

%

-19.8

-1.2

-18.6% points

EBT margin BMW Group 3

%

10.2

7.7

+2.5% points

 

 

 

 

 

Приходи

€ млн.

28 408

29 482

-3.6

от които:   Автомобили

€ млн.

25 103

26 024

-3.5

Мотоциклети

€ млн.

486

568

-14.4

Financial Services

€ млн.

8 688

7 989

8.7

Други дружества

€ млн.

2

2

-

Елиминации

€ млн.

-5 871

-5 101

15.1

 

 

 

 

 

Печалба преди финансов резултат (EBIT)

€ млн.

2 487

2 197

13.2

от:   Автомобили

€ млн.

1 925

2 010

-4.2

Мотоциклети

€ млн.

-96

-7

-

Financial Services

€ млн.

832

664

25.3

Други дружества

€ млн.

-5

-7

-

Елиминации

€ млн.

-169

-463

-

 

 

 

 

 

Печалба преди облагане (EBT)

€ млн.

2 907

2 260

28.6

от:   Автомобили

€ млн.

2 149

1 955

9.9

Мотоциклети

€ млн.

-96

-8

-

Financial Services

€ млн.

829

686

20.8

Други дружества

€ млн.

153

55

178.2

Елиминации

€ млн.

-128

-428

-

 

 

 

 

 

Облагане на приходите

€ млн.

-651

-580

12.2

Нетна печалба

€ млн.

2 256

1 680

34.3

Дивидент на акция  (обикновена/преференциална)

 €

3.39/3.40

2.53/2.54

-

1 Включително съвместното предприятие BMW Brilliance Automotive Ltd., Шенян (2021 г.: 651 236 превозни средства, 2020 г.: 602 247 превозни средства, 2019 г.: 538 612 превозни средства, 2018 г.: 455 581 превозни средства, 2017 г.: 385 705 превозни средства).

2 Данните за доставка на превозни средства на дребно, представени за 2020 и 2021 г., не са пряко сравними с тези данни, представени за предходни години. За допълнителна информация относно данните за доставка на автомобили на дребно, моля, вижте Сравнение на прогнозите с действителните резултати в доклада на BMW Group 2021.

3 Съотношение на печалбата на групата преди данъци към приходите на групата

 

* Данни за консумация и емисии:

MINI Cooper SE: Консумация на мощност в кВч/100 км комбинирано: 16,8-14,8 NEDC, 18-15,5 WLTP

 

BMW Group България Корпоративни комуникации:

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации BMW Group България

T:  +359 2 80 60733

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail:  Hristina.Peycheva@bmwgroup.com 

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 31 предприятия за производство и сглобяване в 15 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави.

През 2021 г. BMW Group е реализирала над 2.5 млн. автомобила и над 194 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2020 г. е приблизително  5 222 млрд. евро при приходи от 98 990 млрд. евро. Към 31 декември 2019 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 120 726 служители.

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

MINI Cooper SE: Консумация на мощност в кВч/100 км комбинирано: 16,8-14,8 NEDC, 18-15,5 WLTP

 

Article Media Material.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

MINI CONCEPT ACEMAN.

Here you can see the world premiere of the MINI Concept Aceman.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.