Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

Висок ръст на приходите и висока възвръщаемост от продажбите след пълната консолидация на китайското съвместно предприятие

Ципсе: „Силата и устойчивостта на BMW Group се открояват особено в предизвикателната среда" +++ EBT на концерна нараства до 12,2 млрд. евро +++ Свободния паричен поток в автомобилния сегмент 4,8 млрд. евро +++ Продажбите на BEV са се увеличили с почти 150% +++ Годишната прогноза се потвърждава въпреки високата несигурност

Корпоративни финанси, факти и цифри
·
Корпоративни
·
Корпоративни събития
 

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: +359-2-80-607-33

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~212,17 KB)
  
Photos(1x, ~3,72 MB)

Благодарение на постоянно високото търсене на своите премиум автомобили, BMW Group успява допълнително да засили конкурентната си позиция и рентабилност през първото тримесечие на 2022 г. 

Както беше обявено през февруари, пълната консолидация на китайското съвместно предприятие BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA) оказва положително влияние.

Дори и без това въздействие, ключовите данни за възвръщаемостта отразяват финансовата сила на BMW Group в нестабилна среда: възвръщаемостта на продажбите преди данъци (EBT марж) е 39,3% през първото тримесечие (2021: 14,0%). Без преоценка на вече притежаваните акции и консолидационни ефекти от пълната консолидация на BBA, BMW Group постига консолидирана възвръщаемост на продажбите от 18,4%.

Автомобилният сегмент също се представя с висока възвръщаемост през първите три месеца: маржът на EBIT в автомобилния сегмент е 8,9% през отчетния период (2021 г.: 9,8%) и по този начин е в горния край на целевия коридор за 2022 г. Без консолидационни ефекти от BBA при пълна консолидация на BBA маржът на EBIT е 13,2%.

„Силата и устойчивостта на BMW Group са особено очевидни в предизвикателна среда: с висока степен на гъвкавост, оперативни постижения и големия ангажимент на нашия екип, ние направляваме компанията по пътя към успеха – днес и в бъдеще “, казва председателят на борда на директорите на BMW AG Оливър Ципсе.

Значителен ръст при доставките на електрифицирани автомобили 

През първото тримесечие на 2022 г. продажбите на електрифицирани автомобили са се увеличили значително с 28% до 89 669 единици (2021: 70 207 превозни средства/+27,7%). Както е планирано, продажбите на изцяло електрически автомобили се удвояват до 35 289 единици (2021 г.: 14 161 автомобила/+149,2%). BMW iX3 (2022: 11 200 автомобили; 2021: 2 330 автомобили) и MINI Cooper SE (2022: 8925 автомобила; 2021: 5852 автомобила) са най-търсените изцяло електрически модели и успяват значително да увеличат продажбите си спрямо същия период на предходната година. Малко след въвеждането си на пазара, иновативните BMW iX и BMW i4 генерират голямо търсене и много поръчки. Изцяло електрическият луксозен седан BMW i7* и BMW iX1*, както и изцяло електрическото BMW i3 в Китай ще разширят моделната гама от напълно електрически автомобили през 2022 г.

„Убедени сме, че не трябва да спираме да правим правилните неща, особено в трудни времена. Ето защо ускоряваме разширяваме предложенията си за електрическата мобилност и по този начин ускоряваме трансформацията към устойчива мобилност. С нашия холистичен подход за намаляване на емисиите на CO2 от превозните средства, които предлагаме, по цялата верига на стойността, ние ефективно допринасяме в борбата срещу изменението на климата“, казва председателят на борда на директорите Ципсе.

До 2025 г. компанията се стреми да има повече от 2 млн. напълно електрически автомобила по пътищата. И още през тази година ще бъдат произведени 15 изцяло електрически модела – включително предсерийни автомобили, покриващи около 90 % от настоящите сегменти. Изцяло електрическите модели трябва да представляват поне 10 % от общия обем на продажбите.

Леко увеличение на доставките в САЩ – затрудненията с доставките продължават

Общите доставки през първото тримесечие възлизат на 596 907 автомобила и са под рекордната стойност от предходната година (2021: 636 606 автомобила/-6,2%) поради оскъдната наличност на компоненти и локдауните в Китай. Динамиката на продажбите се развива различно в световните региони – на американския континент и в САЩ BMW Group успява да постигне ръст както през същото тримесечие на предходната година. В Северна и Южна Америка компанията е доставила 99 169 автомобила (2021 г.: 96 352 автомобила/+2,9%). В САЩ BMW Group увеличава продажбите до общо 80 974 автомобила (2021: 78 067 автомобила/+3,7%) и по този начин заема челна позиция в премиум сегмента в САЩ.

За разлика от тях, европейските пазари отбелязват  умерен спад в доставките на BMW, MINI и Rolls-Royce със 7,8% (2022 г.: 220 393 броя; 2021 г.: 239 018 броя). При 60 098 автомобила развитието на продажбите в Германия е малко под същото тримесечие на предходната година (2021: 62 696 автомобила/- 4,1%)./

В Азия ограниченията, свързани с COVID и подновените локдауни в Китай се отразяват на развитието на продажбите. Доставките спадат умерено до 265 065 единици (2021: 287 697 единици/-7,9%). В Китай компанията е доставила 208 953 автомобила (2021: 230 193 автомобила/- 9,2%).

Ръст на премиум марките MINI и Rolls-Royce

През първото тримесечие на 2022 г. марката BMW е доставила на клиенти общо 519 796 автомобила - 7,3% по-малко, отколкото през силното тримесечие на предходната година (2021: 560 543 автомобила. В началото на своята юбилейна година, в която празнува 50-ия рожден ден на BMW M, на клиентите са доставени 39 055 High Performance модела BMW M, което е увеличение от 3,1% (2021: 37 894 автомобила).

Марката MINI постига леко увеличение през първото тримесечие (75 487 автомобила, 2021 г.: 74 683 автомобила, +1,1%), което се дължи главно на електрифицираните модели MINI Cooper SE* и MINI Countryman plug-in хибрид. Двата модела заедно съставляват повече от 17% от общите продажби на марката MINI.

Rolls-Royce Motor Cars е доставила 1624 автомобила на клиенти през първото тримесечие, 17,7% повече в сравнение с предходната година (2021: 1380 автомобила). Увеличението на продажбите се базира по-специално на моделите на Rolls-Royce Ghost и Cullinan.

Значително увеличение на приходите на концерна 

Приходите през първото тримесечие са се увеличили с 16,3% до 31 142 млн. евро  (2021 г.: 26 778 млн. евро). този значителен ръст се дължи на пълната консолидация на BBA: след удължаването на споразумението за съвместно предприятие и увеличаването на дяловете, притежавани от BMW AG от 50% на 75%, BBA е консолидирана като дъщерно дружество в консолидираните финансови отчети от 11 февруари 2022 г. Оттогава около 23 000 служители в Китай са част от работната сила на BMW Group. От 11 февруари 2022 г. дъщерното дружество генерира приходи от продажби в размер на 3 287 млн. евро. Освен това BMW Group продължава да се възползва от положителните ефекти върху цените и продуктовия микс и успя да разшири следпродажбения си бизнес. Продължаващото положително развитие на пазарите на употребявани автомобили, особено в САЩ и Обединеното кралство, води до по-високи приходи от продажбата на автомобили с изтекъл лизингов период. Приходите са повлияни положително и от валутните ефекти. Силното ценообразуване помага за частично компенсиране на увеличението на цените на суровините и енергията.

С 1,391 млн. евро (2021: 1,287 млн. евро/+8,1%), дейностите на Групата за научноизследователска и развойна дейност са над нивото от предходната година. Те се фокусират основно върху новите модели и по-нататъшната електрификация и дигитализация на портфолиото. Направени са предварителни инвестиции за Новия клас. 

Делът на научноизследователска и развойна дейност спада до 4,5% (2021: 4,8%) - това се дължи на увеличените приходи от продажби.

Финансов резултат и приходи на Групата – висок ръст благодарение на BBA

В резултат на пълната консолидация на BBA, финансовият резултат на Групата нараства значително до 8,836 млн. евро (2021: 732 млн. евро). Това се дължи на печалбата от преоценката на притежаваните преди това акции, която в момента възлиза на около 7,7 млрд. евро. От друга страна, резултатът от собствения капитал (At-Equity) намалява, тъй като резултатът от BBA е включен само до 10 февруари 2022 г. поради пълна консолидация (2022: 260 млн. евро, 2021: 429 млн. евро/-39,4%).

Консолидираната печалба преди данъци (EBT) се увеличава до 12 227 млн. евро (2021 г.: 3 757 млн. евро; +225,4%) поради гореспоменатия ефект.

Маржът на EBT на концерна се е увеличил значително до 39,3% през първото тримесечие (2021 г.: 14,0%). Без преоценка на вече притежаваните акции и консолидационни ефекти от пълната консолидация на BBA, EBT маржът на групата е 18,4%.

Консолидираната нетна печалба възлиза на 10 185 милиона евро (2021 г.: 2 833 милиона евро; +259,5%).

Пълната консолидация увеличава ключовите финансови показатели в автомобилния сегмент

Благодарение на пълната консолидация, автомобилният сегмент значително увеличава приходите си през първото тримесечие до 26 726 млн. евро (2021: 22 762 млн. евро /+17,4%). Положителните ефекти върху цените и продуктовия микс, валутните ефекти и продължаващите добри общи условия на пазарите на употребявани автомобили, които водят до благоприятно развитие на остатъчната стойност, също оказват все по-голям ефект върху приходите.

Печалбата преди финансов резултат (EBIT) възлиза на 2 367 млн. евро през първото тримесечие (2021: 2 236 млн. евро/+5,9%). Маржът на EBIT в сегмента Автомобили е 8,9% през отчетния период (2021 г.: 9,8%).

Пълната консолидация на BBA има различни консолидационни ефекти в автомобилния сегмент. „Амортизацията от разпределението на покупната цена и елиминирането на междинните печалби възлизат на около 1,2 млрд. евро. Без тези консолидационни ефекти маржът на EBIT би бил 13,2%. Това показва силата на нашия основен сегмент през първото тримесечие – особено с оглед на тежките общи условия“, казва финансовият директор Николас Петер.

Финансовият резултат в сегмента е 8 053 млн. евро (2021: 540 млн. евро). И тук положително се отразява споменатата по-горе преоценка на притежаваните преди това акции в BBA. Резултатът от сегмента преди данъци (EBT) за първите три месеца на 2022 г. е 10 420 млн. евро (2021: 2 776 млн. евро) поради ефектите, описани по-горе.

Както се очакваше, свободният паричен поток през първото тримесечие в автомобилния сегмент възлиза на 4 816 млн. евро (2021 г.: 2 522 млн. евро). Пълната консолидация на BBA допринася за това с паричен поток от инвестиционни дейности от 5 011 млн. евро. Покупната цена на 25% от акциите в размер на 3 735 млн. евро е платена изцяло в брой. BMW Group продължава да се стреми към свободен паричен поток в сегмента от поне 12 млрд. евро за годината като цяло.

Сегментът на финансовите услуги постига висок ръст на EBT

Към 31 март 2022 г. сегментът „Финансови услуги“ управлява общо 5 516 021 договора за финансиране и лизинг с крайни клиенти (31 декември 2021 г.: 5 577 011/-1,1%). Ограничената наличност на нови автомобили се отразява и на сключването на нови договори с крайни клиенти. За периода януари – март 2022 г. са сключени 433 429 нови договора във финансовия и лизинговия бизнес с крайни клиенти (2021: 489 066 договора/- 11,4%). Положителното развитие на пазарите на употребявани автомобили, което води до по-високи печалби от продажба на върнати лизингови автомобили, оказва положително влияние върху основните финансови показатели на сегмента.

Приходите нарастват солидно през първото тримесечие от 7 906 млн. евро на 8 486 млн. евро (+7,3%). Със значително увеличение от 28,0% печалбата преди данъци (EBT) в бизнеса с финансови услуги нараства до 1007 млн. евро (2021 г.: 787 млн. евро). Особен принос за това имат приходите от маркетинг в САЩ и Обединеното кралство.

Делът на новите автомобили на BMW Group, отдадени на лизинг или финансирани от сегмента на финансовите услуги, е 46,8% през първото тримесечие (2021 г.: 50,4%/-3,6 процентни пункта).

Мотоциклетният сегмент увеличава доставките и приходите

Мотоциклетният сегмент успява отново да увеличи обема на продажбите си през първото тримесечие след много успешната предходна година: общо 47 403 мотоциклета и скутера BMW са предадени на клиенти, което е увеличение от 11,3% в сравнение със същото тримесечие на предходната година (2021: 42 592 бройки). Приходите се увеличават с 6,1% до 799 млн. евро (2021: 753 млн. евро).

Сегментът постига печалба преди финансов резултат (EBIT) от 108 млн. евро (2021: 135 млн. евро; -20,0%). Маржът на EBIT е 13,5%. 

BMW Group поддържа прогноза за годината – очаква се продължителен период с висока степен на волатилност 

Подкрепена от голямото глобално търсене на своите атрактивни премиум превозни средства, BMW Group запазва прогнозата си за годината. Компанията следи отблизо геополитическата ситуация, формирана от войната в Украйна и продължаващото нестабилно развитие на цените на пазарите на суровини и енергия. Очаква се ситуацията на стоковите пазари да остане напрегната. Освен това цените на енергията вероятно ще останат на високо ниво. Следователно BMW Group вече е взела предвид първите плащания за 2022 г. Войната в Украйна и нарастването на инфлацията биха могли да влошат това развитие. Както и през предходната година, съществува риск от затруднения при доставката на полупроводникови компоненти, предназначени за собственото производство. В момента не се очаква облекчаване на ситуацията преди втората половина на 2022 г. Поради това се очаква броят на доставките в автомобилния сегмент да бъде на нивото от предходната година. Освен това се очаква марж на EBIT в коридора от 7 до 9%.

Лек ръст на доставките се прогнозира за сегмента на мотоциклети. Маржът на EBIT трябва да бъде в рамките на целевия коридор от 8 до 10%. Показателите за производителност на мотоциклетния сегмент са  незначително засегнати от пълната консолидация на BBA. 

В сегмента на финансовите услуги се очаква RoE стойност в коридора от 14 до 17%. В сравнение с отчетната 2021 г. силно положителните ефекти от препродажбата на върнати лизингови автомобили трябва да се нормализират.

Очаква се пълната консолидация на BBA да доведе до значителен ръст на консолидираните печалби преди данъци, въпреки противоположните ефекти от корекциите на производството.

Целите, описани в прогнозата на компанията, трябва да бъдат постигнати с леко увеличение на броя на служителите, без да се отчита пълната консолидация.

Тази прогноза не включва: по-нататъшно значително затягане на санкциите срещу Русия или контрамерки от страна на Русия, разширяване на конфликтната ситуация извън Украйна и значително удължаване или разширяване на локдауните заради пандемията в Китай. Независимо от това, ситуацията остава несигурна. Това значително затруднява изготвянето на точна прогноза за 2022 г.

 

 


BMW Group – преглед

1во тримесечие

2022

1 во тримесечие

2021

Промяна в %

Доставки към крайни клиенти    

Автомобили 1

броя

596 907

636 606

-6.2

от които:  BMW1

броя 

519 796

560 543

-7.3

 MINI1

броя 

75 487

74 683

1.1

 Rolls-Royce1

броя 

1 624

1 380

17.7

Мотоциклети

броя

47 403

42 592

11.3

 

 

 

 

 

Служители                                     (към дек. 2021)

118 909

 

 

 

Автомобилен сегмент EBIT марж

%

8.9

9.8

-0.9 %-пункта

Мотоциклети EBIT марж

%

13.5

17.9

-4.4 %-пункта

EBT margin 2

%

39.3

14.0

25.3 %-пункта

 

 

 

 

 

Приходи

млн. € 

31 142

26 778

16.3

от:   Автомобили

млн. €

26 726

22 762

17.4

Мотоциклети

млн. € 

799

753

6.1

Financial Services

млн. € 

8 486

7 906

7.3

Други дружества

млн. € 

1

1

-

Елиминации

млн. €

-4 870

-4 644

4.9

 

 

 

 

 

Печалба преди финансов резултат (EBIT)

млн. € 

3 391

3 025

12.1

от:   Автомобили

млн. € 

2 367

2 236

5.9

Мотоциклети

млн. €

108

135

-20.0

Financial Services

млн. €

966

767

25.9

Други дружества

млн. €

-32

-6

-

Елиминациии

млн. €

-18

-107

-83.2

 

 

 

 

 

Печалба преди данъци (EBT)

млн. €

12 227

3 757

225.4

от:   Автомобили

млн. € 

10 420

2 776

275.4

Мотоциклети

млн. €

109

135

-19.3

Financial Services

млн. € 

1 007

787

28.0

Други сружества

млн. € 

685

141

-

Елиминации

млн. €

6

-82

-

 

 

 

 

 

Income taxes

млн. €

-2 042

-924

-

Net profit

млн. € 

10 185

2 833

259.5

Earnings per share (common/preferred share)

 €

15.33/15.33

4.26/4.26

-/-

1 Includes 96,133 units (2021: 175,838 units) delivered to customers by the BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang, joint venture in the period from 1 January to 10 February 2022 (i.e. prior to the full consolidation of that entity in the BMW Group Financial Statements).

2 Ratio of Group earnings before taxes to Group revenues.

 

 

 

*Consumption/emissions data:

 

BMW iX3: Power consumption in kWh/100 km combined: 18.9-18.5 WLTP.

MINI Cooper SE: Power consumption in kWh/100 km combined: 17.6-15.2 WLTP.

BMW i7: Power consumption in kWh/100 km combined: 19.6-18.4 WLTP

BMW iX1: Power consumption in kWh/100 km combined: 18.4-17.3 WLTP (forecast value based on vehicle’s prior development status).

MINI Cooper SE Countryman ALL4: fuel consumption in l/100 km combined: 2.1-1.9 (NEDC), 2.1-1.7 (WLTP); power consumption in kWh/100 km combined: 14.8-14.1 (NEDC), 15.9-14.8 (WLTP); CO2 emissions in g/km combined: 48-44 (NEDC). 47-39 (WLTP).

 

 

 

GLOSSARY – explanatory comments on key performance indicators

 

Deliveries to customers
A new or used vehicle is recorded as a delivery once its handed over to the end user (which also includes leaseholders under lease contracts with BMW Financial Services). In the US and Canada, end users also include (1) dealers when they designate a vehicle as a service loaner or demonstrator vehicle and (2) dealers and other third parties when they purchase a company vehicle at auction and dealers when they purchase company vehicles directly from the BMW Group. Deliveries may be made by BMW AG, one of its international subsidiaries, a BMW Group retail outlet, or independent third-party dealers. The vast majority of deliveries – and hence the reporting of deliveries to the BMW Group – is made by independent third-party dealers. Retail vehicle deliveries during a given reporting period do not correlate directly to the revenues that the BMW Group recognises in respect of that particular reporting period.

 

EBIT

Profit before financial result. Profit before financial result comprises revenues less cost of sales, less selling and administrative expenses and plus/minus net other operating income and expenses.

 

EBIT margin

Profit/loss before financial result as a percentage of revenues.

 

EBT

EBIT plus financial result.

 

BMW Group България Корпоративни комуникации:

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации BMW Group България

T:  +359 2 80 60733

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail:  Hristina.Peycheva@bmwgroup.com 

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 31 предприятия за производство и сглобяване в 15 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави.

През 2021 г. BMW Group е реализирала над 2.5 млн. автомобила и над 194 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2020 г. е приблизително  5 222 млрд. евро при приходи от 98 990 млрд. евро. Към 31 декември 2019 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 120 726 служители.

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

BMW iX3: Power consumption in kWh/100 km combined: 18.9-18.5 WLTP.

MINI Cooper SE: Power consumption in kWh/100 km combined: 17.6-15.2 WLTP.

BMW i7: Power consumption in kWh/100 km combined: 19.6-18.4 WLTP

BMW iX1: Power consumption in kWh/100 km combined: 18.4-17.3 WLTP (forecast value based on vehicle’s prior development status).

MINI Cooper SE Countryman ALL4: fuel consumption in l/100 km combined: 2.1-1.9 (NEDC), 2.1-1.7 (WLTP); power consumption in kWh/100 km combined: 14.8-14.1 (NEDC), 15.9-14.8 (WLTP); CO2 emissions in g/km combined: 48-44 (NEDC). 47-39 (WLTP).

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

BMW GROUP AT CES 2023.

Las Vegas. Here you can see the webcasts of the BMW Group Keynote at the CES 2023 and the Digital World Premiere of BMW i Vision Dee.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.