Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

Печеливша първа половина на годината – BMW Group се движи по план в трудна среда.

В силно нестабилна среда BMW Group остава по план през първата половина на 2022 г. С гъвкавост и опит компанията се сблъска с предизвикателства, включително непрекъснати прекъсвания на веригата за доставки и затруднения за полупроводници и специфични части.

Корпоративни финанси, факти и цифри
·
Корпоративни
·
Корпоративни събития
 

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: +359-2-80-607-33

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(1x, ~3,72 MB)
  • Първо полугодие: EBT на Групата възлиза на 16,2 млрд. евро (EBT марж: 24,5%)
  • Първо полугодие: EBIT марж в автомобилен сегмент от 8,5% (без ефектите на консолидация, свързани с BBA: 12,6%)
  • 2-ро тримесечие: Свободен паричен поток от 3 млрд.  евро в автомобилния сегмент
  • Годишната перспектива за EBIT марж в автомобилния сегмент е потвърдена: 7-9%
  • Продажбите на изцяло електрическите автомоили са се увеличили повече от два пъти през първото полугодие (+110,3%)
  • Постоянни затруднения в предлагането – очаква се солиден ръст на обема на продажбите през второто полугодие на годишна база
  • Ципсе: „Висока степен на устойчивост и гъвкавост“
  • NEUE KLASSE определя какво означава BMW Group

 

Основната сила и оперативни постижения на BMW Group се отразяват в печалбите на компанията за първите шест месеца: въпреки нестабилността, Групата постига EBT марж от 24,5% (Q2 2022: 11,3%). Преоценката на притежаваните преди това дялове в китайското съвместно предприятие BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA) допринася за високата възвръщаемост. Тази преоценка след пълната консолидация на 11 февруари увеличава финансовия резултат със 7,7 млрд. евро.

 

EBIT маржът в автомобилния сегмент през Q2 е 8,2% (HY1 2022: 8,5%). През първите две тримесечия на годината пълната консолидация на BBA намалява приходите в сегмента. Като се изключат ефектите от пълната й консолидация, BMW Group отчита марж на EBIT в автомобилния сегмент от 12,0% през Q2 (HY1 2022: 12,6%) ‒ доста над дългосрочния стратегически коридор от 8-10%. 

„Особено при неблагоприятни условия, BMW Group се характеризира с висока степен на устойчивост. Компанията разпознава промените в икономическата среда на ранен етап и им противодейства. Нашата висока степен на гъвкавост и оперативна производителност са се доказали многократно като ефективна комбинация за осигуряване на успешно представяне на BMW Group дори в бурни води. Тази сила сега отново ще бъде важна, тъй като виждаме нарастващ икономически насрещен вятър в допълнение към продължаващия недостиг на доставки“, каза изпълнителният директор на BMW AG Оливър Ципсе в Мюнхен.

За дългосрочния успех на BMW Group допринася нейният пионерски дух и постоянен фокус върху иновациите. Предстоящо доказателство за неговата иновативна сила е чисто електрическата NEUE KLASSE. Тя ще бъде изцяло насочена към устойчивост и кръгова икономика, използвайки нови технологии и производствени процеси от средата на десетилетието нататък. Изцяло електрическите продукти на NEUE KLASSE ще допринесат значително за обемите на продажбите на BMW Group от средата на десетилетието нататък и ще ускорят допълнително нарастването на е-мобилността.

„Емоционалните продукти и иновативните технологии са и ще останат гръбнакът на нашия бизнес успех. Нашата бързо нарастваща гама от изцяло електрически превозни средства с BMW Operating System 8 впечатлява както клиентите, така и експертите — и вече е централен двигател на нашите продажби “, казва Ципсе. „От 2025 г. ще направим следващия голям скок с NEUE KLASSE: NEUE KLASSE определя какво означава BMW Group в бъдеще. В началото планираме компактен седан в сегмента на BMW Серия 3 и спортен SUV. До края на десетилетието се очаква NEUE KLASSE да допринася за повече от половината от нашите продажби.“

Доставките на изцяло електрически превозни средства нарастват повече от два пъти

През първата половина на 2022 г. BMW Group успява да увеличи повече от два пъти продажбите си на чисто електрически превозни средства до 75 890 единици (2021 г.: 36 087/+110,3%; второ тримесечие на 2022 г.: 40 601 единици; +85,2%). През същия период продажбите на електрифицирани превозни средства се увеличиават значително, като се покачват с 20,4% до 184 468 единици (2021 г.: 153 243 автомобила; второ тримесечие на 2022 г.: 94 799 единици; +14,2%). Делът на електрифицираните превозни средства от общите доставки нараства до 15,9% (HY1 2021: 11,4%).

BMW iX3* (2022: 21 548 автомобила; HY1 2021: 10 009 автомобила) и MINI Cooper SE* (2022: 18 428 автомобила; HY1 2021: 13 454 автомобила) остават най-търсените изцяло електрически модели, отчитайки значително по-високи продажби от същото тримесечие на предходната година. 69% от тези напълно електрически превозни средства са доставени на клиенти в Търговски регион Европа. Иновативните BMW iX и BMW i4, които все още се въвеждат на пазарите, също се радват на добър прием и допринасят за изключително високите поръчки на BMW Group. По-нататъшен ръст на продажбите се очаква през втората половина на годината - като затова ще допринесат новите изцяло електрически модели новото BMW i3, произведено в Китай, както и BMW iX1* и луксозния седан BMW i7*.

По-ниски продажби поради проблеми с доставките – базов ефект от предходната година

Продължаващите проблеми с доставките на полупроводници и прекъсванията на веригата за доставки след свързаните с Covid ограничения в Китай повлияха на производството и доставките през първите шест месеца. С общо 1 160 094 автомобила, продажбите на BMW Group не успяват да достигнат историческия връх от предходната година (HY1 2021: 1 339 047 единици; -13,4%; Q2 2022: 563 187 единици; -19,8% от Q2 2021). Въпреки това компанията разширява лидерската си позиция в глобалния премиум сегмент.

Значително по-високи приходи на групата през първото полугодие

Въпреки отрицателния ръст на продажбите, приходите на групата се повишават с 19,1% през първите шест месеца на 2022 г. до 65 912 млн. евро (HY1 2021: 55 360 млн. евро; Q2 2022: 34 770; +21,6%). Пълната консолидация на китайското дъщерно дружество BBA е един от основните фактори за този резултат, донасяйки приходи от около 11 млрд. евро.

Разходите за продажби на Групата също се повишават значително поради същата причина, достигайки 54 399 млн.  евро (HY1 2021: 44 109 млн. евро; +23,3%; Q2 2022: 28 780 млн. евро; Q2 2021: 22 521 млн. евро; +27,8%).

Печалбите на групата преди данъци възлизат на 16 156 млн. евро за първите шест месеца (HY1 2021: 9 736 млн. евро; +65,9%), нов рекорд за всички времена. Това включва попътен вятър от 7,7 млрд. евро от преоценката на държани преди това акции на BBA по справедлива пазарна стойност.

През второто тримесечие (Q2 2022: €3 929 млн./  Q2 2021: €5,979 млн.; -34,3%) EBT на групата е по-нисък от същия период на миналата година. От една страна, това отразява еднократната печалба от 1 млрд. евро през второто тримесечие на 2021 г. от частичната отмяна на разпоредбата за антитръстовите процедури на ЕС. От друга страна, насрещните ветрове от пълната консолидация на BBA през второто тримесечие на тази година повлияха на Group EBT с около 1,1 млрд. евро.

EBT маржът на Групата за първите шест месеца достига 24,5% (HY1 2021: 17,6%; Q2 2022: 11,3%; Q2 2021: 20,9%).

Нетната печалба на Групата възлиза на 13 232 млн. евро (HY1 2021: 7 623 млн. евро; +73,6%; Q2 2022: 3 047 млн. евро; Q2 2021: 4 790 милиона евро; -36,4%).

Разходите за научноизследователска и развойна дейност на групата (IFRS) за първото полугодие възлизат на общо 3 128 млн. евро (HY1 2021: 2 737 млн. евро; +14,3%; Q2 2022: 1 560 млн. евро; Q2 2021: 1 304 млн. евро/+19,6%) и са следователно значително по-високи от предходната година. Разходите са насочени основно към нови модели, както и към по-нататъшна електрификация и дигитализация на гамата. Предварителни инвестиции са направени и за NEUE CLASSE и автономното шофиране.

Коефициентът R&D (HGB) e 4,5% (HY1 2021: 4,6%; Q2 2022: 4,5%; Q2 2021: 4,5%) е на същото ниво като предходната година. Коефициентът R&D за цялата година се очаква да бъде в рамките на целевия диапазон от 5-5,5%.

Капиталовите разходи на Групата са на значително по-високо ниво през първите шест месеца - 2 929 млн. евро (HY1 2021: 1 709 млн. евро; +71,4%; Q2 2022: € 1 831 млн.; Q2 2021: € 950 млн; +92,7%). Увеличението се дължи основно на предварителни разходи за разширяване на електронната мобилност и инвестиции в BBA. Коефициентът на капиталовите разходи е 4,4% в края на първото полугодие.

„Нашите инвеститори знаят, че BMW Group има финансовата сила да инвестира днес в успеха на утрешния ден. Ние ръководим компанията през текущата трансформация със стратегическа далновидност. Ние я позиционираме по такъв начин, че да можем да използваме иновативните способности и експертен опит на нашите служители, за да играем водеща роля в устойчивата мобилност днес и в бъдеще,” казва Николас Петер, член на Управителния съвет, отговарящ за финансите.

Пълната консолидация засяга финансовите данни за автомобилния сегмент

Ключовите финансови данни за автомобилния сегмент показват значителни ефекти от пълната консолидация на BBA през отчетния период. Приходите на сегмента се увеличават  значително до 56 741 млн. евро (HY1 2021: 47 745 млн.  евро/+18,8%; Q2 на 2022 г.: 30 015 млн. евро; второ тримесечие на 2021 г.: 24 982 милиона евро; +20,1%).

Както и преди, BMW Group продължи да се възползва от положителното ценообразуване и ефекти от продуктовия микс, както и от растежа в бизнеса със следпродажбеното обслужване. Приходите също са увеличени от ефектите на превалутирането. По-специално, положителната ситуация на пазарите на употребявани автомобили в САЩ, Обединеното кралство и Германия води до по-високи приходи от продажбата на автомобили с изтекъл срок на лизинг.

Сегментните разходи за продажби се повишават  до 48 093 млн. евро (HY1 2021: 39 060 милиона евро/+23,1%; Q2 на 2022 г.: 25 464 млн. евро; 2021: 20 344 милиона евро/+25,2%), като BBA разходите за продажби имат основен принос за това увеличение. Освен това насрещните ветрове от пълната консолидация, като обезценяване и амортизация от разпределението на покупната цена и елиминиране на вътрешнофирмените печалби, възлизат на около 2,3 млрд.  евро. Повишаването на цените на суровините и енергията, както и разходите, дължащи се на по-високи цени и разходи за научноизследователска и развойна дейност, също увеличават себестойността на продажбите. Нарастващият процент на електрифицираните превозни средства тази година също повишава разходите в сравнение с 2021 г.

Печалбите преди финансов резултат (EBIT) възлизат на общо 4 830 млн. евро за отчетния период (HY1 2021: 6 189 млн. евро/-22,0%; Q2 2022: 2 463 млн. евро; Q2 2021: 3953 милиона евро; -37,7%). Маржът на EBIT в автомобилния сегмент е 8,5% (HY1 2021: 13,0%; Q2 на 2022: 8,2%; Q2 2021: 15,8%). Като се изключат насрещните ветрове от пълната консолидация на BBA, маржът на EBIT на сегмента достига 12,6% за полугодието и 12,0% за тримесечния период.

Финансовият резултат за сегмента възлиза на общо 8 116 млн. евро (HY1 2021: €1 337 млн.; Q2 на 2022: €63 млн.; Q2 2021: € 797 милиона). Това включва попътния вятър от преоценката на държаните преди това акции на BBA през февруари, за която вече стана дума. Резултатът от собствения капитал, който от 11 февруари вече не включва печалбите на BBA, възлиза на 137 млн евро и следователно е значително по-нисък (HY1 2021: € 975 млн.; -85,9%; Q2 на 2022: € -123 млн; Q2 2021: € 546 млн.).

Поради ефектите, описани по-горе, печалбата на сегмента преди данъци (EBT) за първите шест месеца на 2022 г. възлиза на 12 946 млн. евро (HY1 2021: 7 526 млн. евро; Q2 на 2022: 2 526 млн. евро; Q2 2021: 4 750 милиона евро; -46,8 %).

Свободният паричен поток в автомобилния сегмент достига € 7 770 млн. за отчетния период (HY1 2021: €4 902 млн.; Q2 на 2022: € 2 954 млн. ; Q2 2021: €2,380 милиона). Придобиването на ликвидни средства на BBA, минус покупната цена, прехвърлена през февруари, допринася с 5 011 млн. евро към тази сума. С оглед на силното търсене на изцяло електрически превозни средства, BMW Group ще увеличи инвестициите си в електромобилност от втората половина на годината. Освен това компанията очаква лек спад в доставките за цялата година. Това ще бъде само частично компенсирано от положителни ефекти върху цените и комбинацията и от развитието на пазарите на употребявани автомобили. В резултат на това сега ще се стреми към свободен паричен поток в автомобилния сегмент за цялата година от поне 10 млрд. евро.

Печалбите са малко по-високи за сегмента на финансовите услуги

Сегментът за финансови услуги управлява общо 5 411 274 договора за финансиране и лизинг с клиенти на дребно в края на второто тримесечие (31 декември 2021 г.: 5 577 011/-3,0%). Ограничената наличност на нови автомобили - съчетана с интензивна конкуренция в сектора на финансовите услуги - също се отразява в броя на новите договори. През първата половина на 2022 г. са сключени общо 815 448 нови договора за финансиране и лизинг с клиенти на дребно (HY1 2021: 1 029 345; -20,8%; Q2 на 2022: 382 019; Q2 2021: 540 279; -29,3%).

Благодарение на висококачествения продуктов микс, обемът на финансиране на превозно средство се увеличава, частично компенсирайки намалението на новите договори. Обемът на новия бизнес от всички договори за финансиране и лизинг с клиенти на дребно възлиза на 28 442 млн. евро (HY1 2021: 32 445 млн. евро) и следователно е само с 12,3% по-нисък в сравнение със същия период на миналата година.

Високите приходи от препродажба на автомобили с изтекъл срок на лизинг, особено в САЩ и Европа, съчетани с положителни ефекти от превалутиране, облагодетелстваха както приходите, така и печалбите на сегмента.

С ръст от 2,3%, приходите преди данъци (EBT) в сегмента на финансовите услуги леко се увеличават до 1 981 млн. евро (HY1 2021: 1 936 милиона евро; Q2 на 2022: 974 млн. €; Q2 2021: 1 149 млн €; -15,2%).

Процентът на новите превозни средства на BMW Group, наети или финансирани от сегмента за финансови услуги, възлиза на 44,4% в края на второто тримесечие (2021 г.: 50,2%/-5,8% пункта).

Мотоциклетният сегмент увеличава доставките и приходите

През първата половина на годината обемът на продажбите в сегмента на мотоциклетите остава на същото високо ниво, както през силната предходна година. Общо 107 555 мотоциклети и скутери BMW са доставени на клиентите. (HY1 2021: 107 610 единици; -0,1%; Q2 2022: 60 152 единици; (Q2 2021: 65 018 единици; -7,5%). 2022: €864 милиона; Q2 2021: €868 милиона; -0,5%).


Печалбите на сегмента преди финансовия резултат (EBIT) възлизат на общо 235 млн евро (HY1 2021: 284 млн евро; -17,3%; Q2 на 2022: 127 млн евро; второ тримесечие на 2021: 149 милиона евро; -14,8%), с марж на EBIT от 14,1% (HY1 2021: 17,5%; Q2 на 2022: 14,7%; Q2 2021: 17,2%).

Перспективи – високата волатилност се очаква да продължи

BMW Group очаква бизнес условията да останат трудни през втората половина на годината. Продължаващите затруднения в доставките, особено за полупроводниците, войната в Украйна и прекъсванията във веригите за доставки доведоха до спад в доставките в автомобилния сегмент през първата половина на годината. Въпреки че компанията очаква обемите на продажбите през втората половина на годината да бъдат солидно по-високи, отколкото през същия период на предходната година, това няма да компенсира напълно загубения обем през първата половина на 2022 г. В резултат на това доставките за годината се очаква да да бъде малко под предходната година.

Процентът на електрифицираните превозни средства все още трябва да се увеличи значително, а продажбите на изцяло електрически превозни средства се очаква да се удвоят повече.

Емисиите на CO₂ в новия автомобилен парк на ЕС все още може да се очаква да бъдат леко намалени. Решаващо за това е значителното увеличение на дела на електрифицираните превозни средства в общите доставки на BMW Group.

Както и преди, компанията очаква значително по-високи печалби на Групата преди данъци, поради пълната консолидация на BBA.

В автомобилния сегмент маржът на EBIT се прогнозира да бъде в диапазона от 7 до 9%, както и преди. Очакваният спад в доставките трябва да бъде частично компенсиран от положителни ефекти върху цените и микса и продължаващото добро развитие на пазарите на употребявани автомобили. RоCE в автомобилния бизнес също се очаква да остане в диапазона от 14 до 19%.

Предвижда се леко увеличение на доставките за цялата година за мотоциклетния сегмент. Маржът EBIT се очаква да бъде в целевия диапазон от 8 до 10%, а ROCE на сегмента в коридор от 19 до 24%.

В сегмента на финансовите услуги постоянно доброто представяне на пазарите на употребявани автомобили доведе до нарастващ резултат в сегмента. Съответно възвръщаемостта на собствения капитал (RоE) сега се очаква да бъде в диапазона от 17 до 20% (преди: 14 до 17%).

Въз основа на настоящите оценки, сегментът на финансовите услуги е признал подходящи нива на провизии/провизии за покриване на остатъчна стойност и кредитни рискове.

Очертаните по-горе цели се предвижда да бъдат постигнати със значително по-висок брой служители, в резултат на пълната консолидация на BBA. Делът на жените на ръководни позиции в BMW Group трябва леко да нарасне независимо от пълната консолидация.

Продължаващата инфлация и повишаване на лихвените проценти ще продължат да оформят макроикономическата среда през следващите месеци и да повлияят на търсенето.

Съответно, банката поръчки над средното ниво — особено в Европа — се очаква да се нормализира към края на годината.

По-нататъшно значително затягане на санкциите срещу Русия или ответни мерки от страна на Русия, прекъсване на доставките на газ, което засяга собствените заводи и местоположения на доставчици, както и възможността конфликтът да се разпространи извън Украйна и по-нататъшните разширени и продължаващи блокировки на Covid не са включени в това ръководство.


Действителното бизнес представяне на BMW Group може да се различава от текущите очаквания предвид многобройните несигурности и съществуващите рискове и възможности.

 

The BMW Group in figures: Q2/ 2022

Q2
2022

Q2
2021

Change in %

Deliveries to customers

    

Automotive 1

units

563,187

702,441

-19.8

thereof: BMW

units

496,432

617,667

-19.6

 MINI

units

65,188

83,165

-21.6

 Rolls-Royce

units

1,567

1,609

-2.6

Motorcycles

units

60,152

65,018

-7.5

 

 

 

 

 

Employees                                      (as of 31 Dec. 2021)

118,909

 

 

 

Automotive Segment EBIT margin

%

8.2

15.8

-48.1

Motorcycles Segment EBIT margin

%

14.7

17.2

-14.5

EBT margin BMW Group 2

%

11.3

20.9

-45.9

 

 

 

 

 

Revenues

€ million

34,770

28,582

21.6

thereof:   Automotive

€ million

30,015

24,983

20.1

Motorcycles

€ million

864

868

-0.5

Financial Services

€ million

8,765

8,200

6.9

Other Entities

€ million

2

1

-

Eliminations

€ million

-4,876

-5,470

-10.9

 

 

 

 

 

Profit before financial result (EBIT)

€ million

3,426

5,005

-31.5

thereof:   Automotive

€ million

2,463

3,953

-37.7

Motorcycles

€ million

127

149

-14.8

Financial Services

€ million

982

1,128

-12.9

Other Entities

€ million

-142

1

-

Eliminations

€ million

-4

-226

-98.2

 

 

 

 

 

Profit before tax (EBT)

€ million

3,929

5,979

-34.3

thereof:   Automotive

€ million

2,526

4,750

-46.8

Motorcycles

€ million

128

149

-14.1

Financial Services

€ million

974

1,149

-15.2

Other Entities

€ million

277

124

-

Eliminations

€ million

24

-193

-

 

 

 

 

 

Income taxes

€ million

-882

-1,189

-25.8

Net profit

€ million

3,047

4,790

-36.4

Earnings per share (common/preferred) 3

 €

4.30/4.31

7.23/7.24

-40.5/-40.5

      

1 Deliveries including Joint Venture BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang.

2 Group profit before tax as a percentage of Group revenues.

    3 Common/ Preferred shares -earnings per share of preferred stock are calculated by distributing the earnings required to cover the additional dividend of €0.02 per preferred share proportionally over the quarters of the corresponding financial year.

 

 

The BMW Group in figures: HY1/ 2022

HY1 2022

HY1  2021

Change in %

Deliveries to customers

    

Automotive 1

units

1,160,094

1,339,047

-13.4

thereof: BMW

units

1,016,228

1,178,210

-13.7

 MINI

units

140,675

157,848

-10.9

 Rolls-Royce

units

3,191

2,989

6.8

Motorcycles

units

107,555

107,610

-0.1

 

 

 

 

 

Employees                                      (as of 31 Dec. 2021)

118,909

 

 

 

 

 

 

 

Automotive Segment EBIT margin

%

8.5

13.0

-34.6

Motorcycles Segment EBIT margin

%

14.1

17.5

-19.4

EBT margin BMW Group 2

%

24.5

17.6

39.2

 

 

 

 

 

Revenues

€ million

65,912

55,360

19.1

thereof:   Automotive

€ million

56,741

47,745

18.8

Motorcycles

€ million

1,663

1,621

2.6

Financial Services

€ million

17,251

16,106

7.1

Other Entities

€ million

3

2

50.0

Eliminations

€ million

-9,746

-10,114

-3.6

 

 

 

 

 

Profit before financial result (EBIT)

€ million

6,817

8,030

-15.1

thereof:   Automotive

€ million

4,830

6,189

-22.0

Motorcycles

€ million

235

284

-17.3

Financial Services

€ million

1,948

1,895

2.8

Other Entities

€ million

-174

-5

-

Eliminations

€ million

-22

-333

-93.4

 

 

 

 

 

Profit before tax (EBT)

€ million

16,156

9,736

65.9

thereof:   Automotive

€ million

12,946

7,526

72.0

Motorcycles

€ million

237

284

-16.5

Financial Services

€ million

1,981

1,936

2.3

Other Entities

€ million

962

265

-

Eliminations

€ million

30

-275

-

 

 

 

 

 

Income taxes

€ million

-2,924

-2,113

38.4

Net profit

€ million

13,232

7,623

73.6

Earnings per share (common/preferred) 3

 €

19.63/19.64

11.49/11.50

70.8/70.8

      

1 Deliveries including Joint Venture BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang.

2 Group profit before tax as a percentage of Group revenues.

    3 Common/ Preferred shares. Earnings per share of preferred stock are calculated by distributing the earnings required to cover the additional dividend of €0.02 per preferred share proportionally over the quarters of the corresponding financial year.

 

 

 

*BMW iX3: Консумация на мощност в кВч/100 км комбинирано: 18,9-18,5 WLTP.

MINI Cooper SE: Консумация на мощност в кВч/100 км комбинирано: 16,9-14,9 NEDC, 17,6-15,3 WLTP.

MW iX1: Консумация на мощност в кВч/100 км комбинирано: 18,4-17,3 WLTP (прогнозна стойност въз основа на предишния статус на разработка на автомобила).

BMW i7 xDrive60: Консумация на мощност в кВч/100 км комбинирано: 19,6-18,4 WLTP.

 

 

 

GLOSSARY – explanatory comments on key performance indicators

 

Deliveries to customers
A new or used vehicle is recorded as a delivery once its handed over to the end user (which also includes leaseholders under lease contracts with BMW Financial Services). In the US and Canada, end users also include (1) dealers when they designate a vehicle as a service loaner or demonstrator vehicle and (2) dealers and other third parties when they purchase a company vehicle at auction and dealers when they purchase company vehicles directly from the BMW Group. Deliveries may be made by BMW AG, one of its international subsidiaries, a BMW Group retail outlet, or independent third-party dealers. The vast majority of deliveries – and hence the reporting of deliveries to the BMW Group – is made by independent third-party dealers. Retail vehicle deliveries during a given reporting period do not correlate directly to the revenues that the BMW Group recognises in respect of that particular reporting period.

 

EBIT

Profit before financial result. Profit before financial result comprises revenues less cost of sales, less selling and administrative expenses and plus/minus net other operating income and expenses.

 

EBIT margin

Profit/loss before financial result as a percentage of revenues.

 

EBT

EBIT plus financial result.

 

 

BMW Group България Корпоративни комуникации:

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации BMW Group България

T:  +359 2 80 60733

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail:  Hristina.Peycheva@bmwgroup.com 

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 31 предприятия за производство и сглобяване в 15 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави.

През 2021 г. BMW Group е реализирала над 2.5 млн. автомобила и над 194 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2020 г. е приблизително  5 222 млрд. евро при приходи от 98 990 млрд. евро. Към 31 декември 2019 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 120 726 служители.

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

BMW iX3: Консумация на мощност в кВч/100 км комбинирано: 18,9-18,5 WLTP.

MINI Cooper SE: Консумация на мощност в кВч/100 км комбинирано: 16,9-14,9 NEDC, 17,6-15,3 WLTP.

MW iX1: Консумация на мощност в кВч/100 км комбинирано: 18,4-17,3 WLTP (прогнозна стойност въз основа на предишния статус на разработка на автомобила).

BMW i7 xDrive60: Консумация на мощност в кВч/100 км комбинирано: 19,6-18,4 WLTP.

Article Media Material.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

MINI CONCEPT ACEMAN.

Here you can see the world premiere of the MINI Concept Aceman.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.