Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

Устойчивостта в основата на корпоративната стратегия на BMW Group

BMW Group се придържа към своите амбициозни цели за устойчивост и последователно развива трансформацията на компанията с цел климатична неутралност до 2050 г. Чрез рециклиране на суровини в смисъла на кръговата икономика трябва да се постигне възможно най-добро оползотворяване на ресурсите.

Circularity
·
BMW i Vision Circular
·
deep-sea mining
·
recycling
·
Aluminium
·
Wheels
·
environmental and social standards
·
Transformation
·
supplier network
·
supply chain
·
Purchasing
·
CO2 emissions
·
green power
·
iFactory
·
circular economy
·
Production network
·
Steel
·
Корпоративни
·
Устойчиво развитие
·
Electrification
·
Общество и социална ангажираност
 

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: +359-2-80-607-33

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(2x, ~353,88 KB)
  
Photos(31x, ~280,58 MB)

BMW Group се придържа към амбициозните си цели за устойчивост и ще намали своите емисии на CO2 до 2030 г. по цялата верига на стойността в сравнение с 2019 г. с 40 % на автомобил. „Ние последователно развиваме темата за устойчивостта с нашите иновации," казва Томас Бекер, ръководител на отдела за устойчивост и мобилност в BMW Group. „Настоящият дебат за суровините също потвърждава курса ни в посока на кръговата икономика. Искаме максимално добре да оползотворим суровините от старите ни автомобили и да ги използваме отново при производството на нови автомобили. Благодарение на максималната ефективност на енергията и суровините, ние ще продължим да намаляваме емисиите на CO2 и да опазваме природните ресурси."

Автомобилите на BMW Group вече се произвеждат от средно близо 30% рециклирани и повторно използвани материали, така наречените вторични материали. С подхода „Secondary First“ в бъдеще тази стойност ще бъде увеличена до 50%.

BMW Group е първият германски производител на автомобили, който се присъединява към „Business Ambition for 1,5°" на „Science Based Target initiative" (SBTi). По този начин пътят на компанията към климатична неутралност следва научно валидиран и прозрачен път, който е в съответствие с най-амбициозната цел на Парижкото споразумение за климата. В същото време компанията се ангажира с целта за пълна климатична неутралност в цялата верига на стойността най-късно до 2050 г.

360-градусов подход по цялата верига на стойността

BMW Group последователно развива електрифицирането на целия си автопарк. До 2030 г. поне всеки втори автомобил, продаден от BMW Group, трябва да бъде напълно електрически. Марките на групата MINI и Rolls-Royce Motor Cars ще предлагат изцяло електрически автомобили още от началото на 2030 г. BMW Group иска да намали емисиите на CO2 във фазата на използване на автомобила с 50 % до 2030 г. в сравнение с 2019 г.

„За BMW Group обаче устойчивостта означава много повече от просто произвеждане и продажба на електрически автомобили“, казва Томас Бекер. „Само цялостен подход за устойчивост от ресурсите до рециклирането действително намалява емисиите на CO2.“ Поради развитието на електрическата мобилност, икономиите на CO2 във веригата за доставки стават все по-важни, особено поради енергоемкото производство на високоволтови батерии. До 2030 г. BMW Group иска да се противопостави на тенденцията, като намали емисиите на CO2 във веригата за доставки с 20% в сравнение с 2019 г., а в производството с цели 80%. Глобалната производствена мрежа на BMW Group вече работи на климатично неутрална основа благодарение на избрани компенсиращи мерки.

Отговорен добив на суровини, опазване на природните ресурси

BMW Group си постави за цел да изгради най-устойчивата верига за доставки в цялата автомобилна индустрия. Фокусът тук е върху намаляването на емисиите на CO2, опазването на природните ресурси и спазването на екологичните и социалните стандарти. С разрастването на електрическата мобилност фокусът е основно върху суровините, необходими специално за компонентите на електрическото задвижване. Принципът на проектиране на настоящото поколение електрически двигатели BMW eDrive прави ненужно използването на редкоземни елементи в ротора. BMW Group върви по свой собствен път и когато доставя суровините, необходими за производството на високоволтови батерии, за да постигне пълна прозрачност относно произхода и методите на добив на материалите: компанията сама купува литий и кобалт и ги предоставя на разположение на производителите на акумулаторните клетки.

 „Зелена стомана“ намалява СО2 емисиите с до 95 %

Когато става въпрос за намаляване на емисиите на CO2 във веригата на доставки, особено голям напредък може да бъде постигнат чрез използване на електроенергия от възобновяеми източници. BMW Group вече е сключила повече от 400 договори със своите доставчици, в които е договорено използването на 100% зелена електроенергия. Освен производителите на акумулаторни клетки, това включва например и доставчиците на алуминий. От февруари 2021 г. BMW Group закупува алуминий от Обединените арабски емирства, за чието производство се използва електричество от слънчева енергия. След 2024 година всички алуминиеви джанти на марката BMW и MINI също ще се произвеждат изключително с помощта на зелена електроенергия. Използването на регенеративно генерирана енергия засяга както енергоемката електролиза при производството на алуминий, така и леенето на колелата. Емисиите на CO2 също се намаляват непрекъснато и във веригата за доставка на стомана. От 2025 г. нататък BMW Group ще купува стомана с намалени емисии на CO2, която не се произвежда от изкопаеми суровини като въглища, а на базата на природен газ или водород и зелено електричество. По този начин емисиите на CO2 за тази стомана могат да бъдат намалени с до 95 %. По този начин BMW Group ще покрие повече от 40 % от търсенето в европейските си заводи до 2030 г. Това намалява емисиите на CO2 с до 400 000 тона годишно.

Кръговата икономика като ключът за по-висока устойчивост

За да намали допълнително добива на суровини и вредните емисии, BMW Group разчита на значително увеличаване на дела на вторичните материали в своите автомобили. BMW i Vision Circular вече показва как един автомобил може да бъде проектиран последователно по принципите на кръговата икономика. В допълнение към суровините на биологична основа, преди всичко се използват материали, които вече са преминали през жизнения цикъл на продукта и от своя страна са 100% рециклируеми. Целта е в бъдеще да се рециклират възможно най-добре суровините от излезлите от употреба автомобили за серийното производство на нови автомобили.

Примерът с BMW i Vision Circular показва ясно, че опазването на ресурсите започва с дизайна на автомобила. Освен всичко друго, това включва последователно намаляване на броя на компонентите, групите материали и повърхностните покрития. Вместо композитни материали и лепила, BMW i Vision Circular използва предимно моно материали като въжета, копчета или бързо освобождаващи се крепежни елементи, така че отделните компоненти да могат лесно да се отделят един от друг и да се сортират за по-късно рециклиране.

Иновативни методи за рециклиране като основа за ефективна кръгова икономика

По пътя към максимално затворената кръгова икономика BMW Group има пионерски постижения и в областта на рециклирането на автомобили. До 10 000 превозни среддства BMW, MINI, Rolls Royce и BMW Motorrad се рециклират всяка година в центъра за рециклиране и разглобяване (ROZ) на BMW Group в Унтершлайсхайм близо до Мюнхен. Те се разглобяват в стандартизиран процес, като акцентът е върху идентифицирането на повторно използваеми компоненти и материали, които са подходящи за рециклиране. Дизайнерите и инженерите в развойната дейност на BMW Group използват генерираното в ROZ ноу-хау, за да оптимизират рециклируемостта на новите модели още от самото начало. Опитът се споделя и с партньорите на компанията.

BMW Group играе ключова роля в създаването на платформата IDIS (International Dismantling Information System). Данните и прозренията, публикувани там, са достъпни за потребители по целия свят. Иновативни методи също се използват от много години в ROZ за рециклиране на високоволтови батерии от електрифицирани превозни средства. Съвместно с партньори от индустрията и науката са разработени процеси, с които може да се постигне степен на рециклиране от над 90%. За да се стимулира общ напредък в областта на рециклирането на батерии, BMW Group направи общодостъпно и това ноу-хау.

В Китай съвместното предприятие BMW Brilliance Automotive (BBA) за първи път създава затворен цикъл за повторно използване на суровините никел, литий и кобалт от високоволтови батерии. Получените по този начин суровини се използват в производството на нови акумулаторни клетки за BMW Group. Затвореният цикъл на материалите понижава потреблението на ресурси и намалява емисиите на CO2 с около 70% в сравнение с използването на новодобит първичен материал.

Устойчиво производство: по-малко СО2, по-малко отпадъци и по-нисък разход на вода

Идеята за кръгова икономика оказва влияние и върху производствените процеси. BMW Group е наложила затворени цикли за стомана и алуминий между своите производствени обекти и доставчици. В резултат на това около 70% от стоманените отпадъци от пресовите инсталации и алуминиевите остатъци се използват повторно чрез директна кръгова икономика (т.нар. closed loop). От 2006 година насам BMW Group е намалила емисиите на CO2 при производството на автомобили с над 70%. Всички заводи в международната производствена мрежа са CO2 неутрални в баланса след 2021 г. В същото време консумацията на вода и обемът на отпадъците също непрекъснато намаляват. Така например в най-големия европейски завод на BMW Group в Динголфинг през 2021 г. са генерирани само около 580 грама остатъчни отпадъци на произведен автомобил. С трансформацията към iFACTORY допълнително са оптимизирани енергийната ефективност, опазването на ресурсите и избягването на отпадъците в производствените мощности на BMW Group. Новият завод на BMW Group в северозападната част на унгарския град Дебрецен, в който от 2025 г. ще се произвеждат  нашите модели от NEUE CLASSE, е отличен пример за автомобилно производство, последователно насочено към устойчивост и кръгова икономика.

Отговорност към околната среда

Подходът за 360-градусова устойчивост включва не само цялата верига на стойността от извличането на ресурси до производството и рециклирането, но също така всички нива на устойчивост с екологични, икономически и социални аспекти. Като част от усилията си за осигуряване на отговорен добив на суровини, компанията подкрепя, например, ангажимента на World Wide Fund of Nature (WWF) в областта на дълбоководния добив.

BMW Group няма да използва никакви минерали от дълбоките морета или да финансира дълбоководен добив, докато последиците от дълбоководния добив върху екосистемите не бъдат подробно научно изследвани и не може да бъде гарантирана адекватна защита на дълбоките морета. Въпреки че във високоволтовите батерии на BMW eDrive от пето поколение не се използва кобалт от Демократична република Конго, BMW Group участва в местен проект. Заедно с партньори, компанията възложи на Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ) разработва мерки за подобряване на условията на труд и живот на работниците в малките мини и на жителите в околните общности.

Отговорност към работната сила и обществото

В актуалната фаза на трансформация към електрическа мобилност и дигитализация, BMW Group също е много наясно с отговорността си към работната сила. В момента тече най-голямата офанзива за допълнително обучение в историята на компанията. През 2021 г. BMW Group инвестира 389 млн. евро в обучението и допълнителното квалификация на своите служители. Повече от 75 000 участници изградиха умения в тези бъдещи области, което им позволява да помогнат за развитието на трансформацията в рамките на BMW Group. В надпреварата за талантливи и креативни специалисти BMW Group се позиционира като надежден работодател, който гарантира дългосрочни, ориентирани към бъдещето работни места и атрактивно участие на служителите в успеха на компанията. Индивидуалното израстване в кариерата, подкрепата за социална ангажираност, както и последователният ангажимент към разнообразието и срещу дискриминацията показват как BMW Group отговаря на своята социална отговорност както вътрешно, така и външно.

Като компания с многонационална работна сила и местоположения на пет континента, BMW Group е част от обществото и стои зад своята отговорност, която носи като част от по-голямото цяло. Освен всичко друго, компанията се ангажира с междукултурно разбирателство, добре обосновано образование за деца и млади хора и пътна безопасност.

Освен това BMW Group стимулира и инициативите на своите служители. Актуален пример за това е проектът „PowerUp" на двама млади служители на BMW Group. Идеята: високоефективен блок за съхранение, направен от шест високоволтови батерии от бивши развойни автомобили, съхранява слънчева енергия от фотоволтаична система и захранва училище близо до завода на BMW Group в Рослин, ЮАР. По този начин дневно могат да се генерират 36 кВт чиста електроенергия. Това е достатъчно за около 38 компютъра, 100 електрически крушки и водна помпа. Благодарение на високоволтовите батерии от Лохоф близо до Мюнхен училището не само спестява разходи за електричество, но и понижава своите CO2 емисии с до 40 тона годишно.

 

BMW Group България Корпоративни комуникации:

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации BMW Group България

T:  +359 2 80 60733

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail:  Hristina.Peycheva@bmwgroup.com 

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 31 предприятия за производство и сглобяване в 15 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави.

През 2021 г. BMW Group е реализирала над 2.5 млн. автомобила и над 194 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2020 г. е приблизително  5 222 млрд. евро при приходи от 98 990 млрд. евро. Към 31 декември 2019 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 120 726 служители.

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group

 

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

BMW GROUP AT CES 2023.

Las Vegas. Here you can see the webcasts of the BMW Group Keynote at the CES 2023 and the Digital World Premiere of BMW i Vision Dee.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.