Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

По-висока мощност, по-ниски CO2 емисии при производството, значително понижение на разходите: от 2025 година при Neue Classe BMW Group ще използва иновативни кръгли акумулаторни клетки.

Новоразработените BMW кръгли батерийни клетки са оптимално съобразени с архитектурата на Neue Classe +++ Понижаване на разходите за цялата високоволтова батерия с до 50 % в сравнение с актуалното поколение +++ Производство с редуцирани СО2 емисии със зелена електроенергия и вторични материали +++ Членът на борда на директорите, отговорен за развойната дейност Вебер: „Изключителен технологичен скок при енергийната плътност, скоростта на зареждане и пробега“ +++ Членът на борда на директорите, отговорен за доставкте Пост: „С нашите партньори ще изградим заводи за акумулаторни клетки с годишен капацитет до 20 Гигавата на шест локации в USMCA, Европа и Китай“+++

CO2 emissions
·
battery cell
·
High-voltage battery
·
Neue Klasse
·
Gigafactory
·
Battery cell factory
·
secondary material
·
green power
·
Lithium
·
cobalt
·
circular economy
·
Circularity
·
battery
·
Околна среда
·
BMW i
·
Корпоративни финанси, факти и цифри
·
Технологии
·
Корпоративни
·
Общество и социална ангажираност
·
Устойчиво развитие
·
Алтернативни задвижващи системи, бъдеща мобилност
·
Electrification
 

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: +359-2-80-607-33

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(6x, 14,46 MB)

За BMW Group едно нещо е сигурно: високоефективните, иновативни и устойчиво произведени батерийни клетки са ключовият фактор за успех на индивидуалната електрическа мобилност на бъдещето. С моделите от Neue Classe BMW Group ще започне нова ера в електрическата мобилност от 2025 г. и за първи път ще използва новоразработени, кръгли батерийни клетки, които са оптимално съчетани с новата архитектура.

„С новоразработеното шесто поколение на нашите литиево-йонни клетки предстои огромен технологичен скок: енергийната плътност се увеличава с повече от 20 %, скоростта на зареждане се увеличава с до 30 % и пробегът се подобрява с до 30 %“, казва Франк Вебер, член на борда на директорите на BMW AG, отговорен за развойната дейност. „Също така намаляваме емисиите на CO2 при производството на клетки с до 60 %. Това са големи стъпки по отношение на устойчивостта и ползата за клиентите."

„За да покрием нуждите си в дългосрочен план, ще изградим фабрики за батерийни клетки с нашите партньори, всяка с годишен капацитет до 20 GWh на шест места на най-големите ни пазари: две в Китай, две в Европа и две в USMCA," добавя Йоахим Пост, член на борда на директорите на BMW AG за закупуване и мрежата от доставчици. "Освен това, се договорихме с нашите партньори за производство с намалени емисии на CO2, те да използват частично вторичен материал за суровините литий, кобалт и никел и да използват зелено електричество в производството."

BMW Group вече възложи поръчки за двуцифрена сума милиарди евро за производството на новите батерийни клетки на BMW. Благодарение на широкото вътрешно ноу-хау от собствения център за компетентност на акумулаторните клетки на компанията, екипът от експерти в областта на развойната дейнсот, производството и доставките успява значително да намали разходите за системата за съхранение на високо напрежение с новата акумулаторна клетка и интеграция на новата концепция на технологията за съхранение, разработена от BMW. Според настоящите пазарни условия в сравнение с текущото, пето поколение разходите могат да бъдат намалени с до 50 %. Компанията си е поставила за цел да доведе производствените разходи на изцяло електрическите модели до нивото на автомобилите с най-новата технология на двигателя с вътрешно горене.

Технологичен скок: нов формат на клетките и модернизирана клетъчна химия

Батерийната клетка е отговорна за основните характеристики на електрическите автомобили: пробег, динамика на шофиране и време за зареждане. Компанията фундаментално доразви клетъчния формат и клетъчната химия за технологията BMW eDrive от шесто поколение, използвана в Neue Classe. С новата кръгла клетка на BMW, специално проектирана за архитектурата на моделите от Neue Classe, е възможно да се увеличи значително пробегът с до 30 % (според WLTP) при моделите с най-голям пробег.

Новите кръгли клетки на BMW имат еднакъв диаметър от 46 мм и две различни височини. По отношение на призматичните клетки от петото поколение акумулаторни клетки на BMW, съдържанието на никел е повишено от страната на катода в кръглите клетки на BMW от шесто поколение и в същото време е намалено съдържанието на кобалт. Съдържанието на силиций е увеличено от страната на анода. В резултат на това обемната енергийна плътност в клетката се увеличава с повече от 20 %. Системата за съхранение на енергия играе ключова роля в структурата на каросерията на Neue Classe. В зависимост от модела тя може да бъде интегрирана гъвкаво и по начин, който спестява място при монтиране („pack-to-open-body“). Нивото на клетъчния модул е ​​елиминирано. Технологията за съхранение на енергия, задвижване и зареждане на Neue Classe работи при увеличено до 800 волта напрежение. Освен всичко друго, това оптимизира подаването на енергия от станциите за бързо зареждане с постоянен ток. Там може да се постигне значително увеличен капацитет на зареждане с ток до 500 ампера, така че времето, необходимо за зареждане от 10 до 80 %, може да бъде намалено с до 30 %.

Заводи за батерийни клетки в Китай, Европа и USMCA с общ капацитет до 20 GWh годишно

За да покрие нуждата от батерийни клетки за Новия клас, BMW Group вече отпусна двуцифрена сума в милиарди евро на двама партньори за изграждането на заводи за батерийни клетки: CATL и EVE Energy. Тези партньори ще изградят по два гига-завода в Китай и Европа. Всяка от фабриките за акумулаторни клетки ще има общ годишен капацитет до 20 GWh. Още два завода за батерийни клетки ще бъдат построени в района на Северноамериканска асоциация за свободна търговия USMCA, като партньорите все още не са определени. Трите региона също така ще се възползват икономически от нови вериги за доставки, нови мрежи от подизпълнители и нови работни места.

Производство с понижени емисии на СО2 благодарение на зелената електроенергия и вторичните материали

BMW Group поставя специален акцент върху най-ниски емисиите на CO2 и потреблението на ресурси за производство още във веригата за доставки. За производството на батерийните клетки, производителите на клетки ще използват кобалт, литий и никел, които отчасти се състоят от вторичен материал, т.е. суровини, които не са наскоро добити, но вече са били в кръговрата на материалите. Заедно със задължението да използва само зелена електроенергия от възобновяеми енергийни източници за производството на батерийни клетки, BMW Group ще намали CO2 отпечатъка при производството на батерийни клетки с до 60 % в сравнение с настоящото поколение батерийни клетки. Повторното използване на суровини ще бъде един от факторите за успех на електрическата мобилност в бъдеще. Кръговите цикли намаляват нуждата от нови суровини, намаляват риска от нарушаване на екологичните и социалните стандарти във веригата на доставки и обикновено водят до значително по-ниски емисии на CO2. Следователно дългосрочната цел на BMW Group е да използва напълно рециклируема акумулаторна клетка. В Китай компанията в момента изгражда затворен цикъл за повторно използване на суровините никел, литий и кобалт от високоволтови батерии, като по този начин полага основата за ориентиран към бъдещето цикъл на материалите. Суровините кобалт и литий, използвани за новото поколение батерийни клетки на BMW, ще се доставят от сертифицирани мини. По този начин компанията получава пълна прозрачност относно методите за добив и може да осигури отговорен добив. Доставката на двете суровини от сертифицирани мини се извършва или директно от BMW Group, или от производителя на батерийни клетки. От дълги години BMW Group участва в инициативи, които разработват стандарти за отговорен добив на суровини и, чрез сертифицирането на мини, изискват спазване на екологичните и социални стандарти при добива на суровини. Това също така прави компанията технологично, географски и геополитически по-независима от отделни находища и доставчици.

Разработка на бъдещите BMW батерийни клетки в lnhouse центрове по компетентност

BMW Group непрекъснато работи върху по-нататъшното развитие на системите за съхранение на енергия. Технологията за съхранение от шесто поколение също предлага за първи път възможност за използване на катоди от литиево-железен фосфат (LFP). В резултат на това критичните суровини кобалт и никел в катодния материал могат да бъдат напълно премахнати. В същото време BMW Group последователно развива и разработките на твърдотелни батерии (All-Solid-State Batteries, ASSB).

Компанията има за цел да може да представи готови за серийно производство високоволтови батерии от този тип до края на настоящото десетилетие. BMW Group ще представи демонстрационен автомобил с тази технология много преди 2025 г. От 2008 г. насам BMW Group работи върху последователното надграждане на своя опит в областта на технологията на батерийните клетки. От 2019 г. това ноу-хау е обединено в Центъра за компетентност на акумулаторните клетки (Battery Cell Competence Center, BCCC) на BMW Group в Мюнхен. BCCC обхваща цялата верига на стойността от научноизследователска и развойна дейност до проектиране и възможностите за производство на батерийни клетки. За да може бързо и ефективно да прилага иновациите в областта на технологията на батерийните клетки, BMW Group използва мрежа от около 300 партньора, които си сътрудничат с утвърдени компании, стартиращи фирми и университети. Придобитите по този начин знания ще бъдат затвърдени в бъдеще в новия център за компетентност за производство на батерийни клетки (Cell Manufacturing Competence Center, CMCC) в Парсдорф близо до Мюнхен. Там в края на 2022 г. ще започне пускането в експлоатация на близки до серийното производство образци от бъдещото поколение батерийни клетки на BMW, които след това ще се използват в Neue Classe от 2025 г. Пилотната линия в центъра за компетентност прави възможно анализирането и разбирането на производствения процес на клетката при условия, близки до серийните. Това помага да се анализират бъдещите доставчици в производството на клетки въз основа на техния собствен опит и спецификации. Това означава, че производството на батерийни клетки може да бъде допълнително оптимизирано по отношение на качество, производителност и разходи.

Neue Classe ще допринесе значително за увеличаване на обема на продажбите

С бързо разширяващата се продуктова гама и голямото търсене, BMW Group се стреми да има повече от два милиона напълно електрически превозни средства по пътищата до края на 2025 г. От средата на десетилетието изцяло електрическата гама на Neue Classe ще има значителен принос към обема на продажбите на BMW Group. Новият клас има потенциала да ускори още повече навлизането на пазара на електрическата мобилност: делът от 50 % на изцяло електрическите автомобили в глобалните продажби на BMW Group би могъл да бъде достигнат преди 2030 г.

От началото на 2030 г. гамата на марката MINI вече ще бъде само електрическа. Rolls-Royce също ще стане чисто електрическа марка от 2030 г. Освен това всички бъдещи нови модели на BMW Motorrad в областта на градската мобилност ще бъдат изцяло електрически.

 

BMW Group България Корпоративни комуникации:

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации BMW Group България

T:  +359 2 80 60733

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail:  Hristina.Peycheva@bmwgroup.com 

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 31 предприятия за производство и сглобяване в 15 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави.

През 2021 г. BMW Group е реализирала над 2.5 млн. автомобила и над 194 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2020 г. е приблизително  5 222 млрд. евро при приходи от 98 990 млрд. евро. Към 31 декември 2019 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 120 726 служители.

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group

  

 

Article Media Material.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

MINI CONCEPT ACEMAN.

Here you can see the world premiere of the MINI Concept Aceman.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.