Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

Иновация в автомобилната индустрия: части от рециклирани рибарски мрежи

+++ Уникална технология за рециклиране преработва отпадъците от морето до пластмасов рециклат. +++ CO2 емисиите се понижават с 25 % спрямо конвенционално произведените компоненти. +++ Ocean Plastics като изходен материал за тапицериите по пода на BMW iX и BMW X1. +++ До 2030 година термопластичните пластмаси за новите автомобили на BMW Group ще са произведени от рециклирани материали.

Технологии
·
Корпоративни
·
Устойчиво развитие
·
Производство и рециклиране
 

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: +359-2-80-607-33

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(35x, ~238,76 MB)

От 2025 година за моделите на NEUE KLASSE за пръв път ще се използват интериорни детайли от пластмаса, за която е използвана суровина, съдържаща около 30 % рециклирани рибарски мрежи и въжета. Тази суровина се доставя превантивно от пристанища по целия свят, за да се гарантира, че няма да попадне в морето като отпадък.

Остатъчните материали от морската индустрия се преработват в облицовъчни части в ексклузивен процес за рециклиране, който може да се използва както в екстериора, така и в интериора на бъдещите автомобили. Получените компоненти имат CO2 отпечатък, който е с около 25 % по-нисък от съответните компоненти, направени от конвенционално произведени пластмаси.

Пестене на ресурсите, намаляване на CO 2 отпечатъка, предотвратяване на замърсяването на морето

BMW Group работи с различни подходи за използване на пластмасови отпадъци от морската индустрия като суровина за автомобилни компоненти, за да спести ценни ресурси и да намали емисиите на CO2. Тази форма на рециклиране позволява да се намали нуждата от първична пластмаса на петролна основа и в същото време да се противодейства на замърсяването на океаните.

Рециклираните найлонови отпадъци, например, формират основата за пластмасова прежда, от която, наред с други елементи, са произведени подовите настилки в BMW iX и новото BMW X1. Като изходна суровина за този материал, известен като Econyl, се използват излезли от употреба риболовни мрежи, износени подови настилки и отпадъци от производството на пластмаси.

Новост при BMW Group: пластмасовите отпадъци от морските индустрии се превръщат във видими облицовъчни елементи

С новата инициатива, разработена в сътрудничество с датската компания PLASTIX, BMW Group прави още една крачка напред в рециклирането на морските пластмасови отпадъци. След разделянето им по вид, риболовните мрежи и въжета по иновативен процес се преработват в пластмасов гранулат. И докато рециклираната морска пластмаса досега е била използвана в автомобилната индустрия само под формата на влакна за нови автомобилни компоненти, за първи път този рециклат може да се използва в процеса на леене под налягане. Суровината за компонентите, произведени по този начин, може да се състои от около 30 % морски пластмасови отпадъци. Това създава допълнителни възможности за приложение на рециклирана пластмаса. Компонентите, произведени чрез метода на леене под налягане, са декоративни части, които от 2025 година ще се използват както в невидимите, така и във видимите зони на екстериора и интериора на моделите от NEUE KLASSE. Като цяло BMW Group си поставя за цел да увеличи дела на вторичните материали в термопластите, използвани в новите автомобили, от около 20 в момента до средно 40 % до 2030 г.  

 

BMW Group България Корпоративни комуникации:

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации BMW Group България

T:  +359 2 80 60733

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail:  Hristina.Peycheva@bmwgroup.com 

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 31 предприятия за производство и сглобяване в 15 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави.

През 2021 г. BMW Group е реализирала над 2.5 млн. автомобила и над 194 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2020 г. е приблизително  5 222 млрд. евро при приходи от 98 990 млрд. евро. Към 31 декември 2019 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 120 726 служители.

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group

Article Media Material.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

MINI CONCEPT ACEMAN.

Here you can see the world premiere of the MINI Concept Aceman.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.