6.
С висока скорост: продажбите на електрически автомобили на марката BMW отново са се удвоили през ...
7.
BMW Group годишен отчет 2022
8.
Изказване на Оливър Ципсе, председател на борда на директорите на BMW AG, по време на годишната к...
9.
Изказване на др. Николас Петер, член на борда на директорите на BMW AG, отговорен за ресор Финанс...
10.
BMW Panoramic Vision: новият Head-Up дисплей по цялата широчина на предното стъкло влиза в серийн...