Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

Budoucnost znamená HERE: budoucnost mobility začíná s digitálními mapami dostupnými online.

AUDI AG, BMW Group a Daimler AG úspěšně dokončily akvizici map HERE +++ HERE je vedoucím poskytovatelem technologií digitalizovaných mapových podkladů +++ Data z automobilů se využijí ke zrychlení vývoje otevřené platformy +++ HERE rozšíří svůj záběr ve všech zastoupených oblastech a bude přínosem i pro zákazníky mimo automobilový sektor +++ Držitelé akcií jsou otevření k dalším partnerům a investorům ze všech průmyslových oblastí

Společnost
·
Korporátní finance, fakta a čísla
·
Společnost
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420 225 990 052

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~83,24 KB)
  
Photos(1x, ~1,04 MB)
  • AUDI AG, BMW Group a Daimler AG úspěšně dokončily akvizici map HERE
  • HERE je vedoucím poskytovatelem technologií digitalizovaných mapových podkladů
  • Data z automobilů se využijí ke zrychlení vývoje otevřené platformy
  • HERE rozšíří svůj záběr ve všech zastoupených oblastech a bude přínosem i pro zákazníky mimo automobilový sektor
  • Držitelé akcií jsou otevření k dalším partnerům a investorům ze všech průmyslových oblastí

 

Inteligentní mapy v reálném čase, služby lokalizované podle pozice a vysoce automatizovaná jízda: to je budoucnost dopravy závislá na digitalizovaném prostředí. Právě tyto produkty a služby poskytuje HERE. Prvotřídní mapové podklady a nový způsob využívání služeb odpovídajících dané lokaci jsou základními prvky HERE. Jejich vývoj je velmi úspěšný a bude pokračovat i nadále v podobě otevřené a nezávislé společnosti, tvořící skutečné hodnoty. Z tohoto rozvoje budou těžit stovky zákazníků HERE z různých průmyslových odvětví.

AUDI AG, BMW Group a Daimler AG z pozice nových vlastníků akcií zajistí HERE intenzivní podporu. Trojice prémiových automobilek dokončila 4. prosince 2015, po získání všech potřebných povolení od příslušných autorit, akvizici map a lokalizovaných služeb od společnosti Nokia. Nová majetková a řídicí struktura je navržena tak, že HERE je nezávislou společností, která plynule navazuje na svoji běžnou každodenní činnost.

Platforma HERE je navržena tak, aby poskytovala mapové podklady ve vysokém rozlišení, které v reálném čase kombinuje s místně příslušnými informacemi. Díky tomu získávají zákazníci detailní a reálný přehled o dané situaci. Toto spojení umožňuje špičková technologie mapových podkladů, která se propojuje s bezpočtem informačních zdrojů v podobě například pohybů automobilů, mobilních telefonů, informací z transportních společností a logistiky, stejně tak jako z nejrůznějších prvků dopravní infrastruktury.

V současnosti jsou mapy HERE zásobovány údaji z více než 80 000 zdrojů a miliard každodenně aktualizovaných informací. Tato data se dostávají do milionů automobilů, které je spojí s informacemi z vlastních senzorů a vytvoří si reálný obraz situace ve svém okolí. Čím více informací má platforma HERE k dispozici, tím přesnější mapy, produkty a služby nabídne. Tím bude také větším přínosem pro všechny zákazníky, kteří při svých cestách získají více komfortu a bezpečnosti pro sebe i ostatní, bude méně dopravních zácp a také čistější prostředí ve městech.

HERE je nezávislou a otevřenou společností, která má nové možnosti ke zrychlení vývoje zásluhou získávání nových anonymních dat od svých zákazníků. V současné době například poskytuje informace o poloze více než 2 milionů automobilů AUDI AG, BMW Group a Daimler AG. Právě tato data umožní zrychlit vývoj platformy HERE. Všechny tři zainteresované společnosti v současné době vyhodnocují, jaké informace ze senzorů jejich vozidel mohou celou platformu HERE rozšířit a jak je zdokonalit pro všechny zákazníky. Vítáni jsou všichni noví zákazníci, nejen z automobilového průmyslu, kteří se mohou do platformy zapojit, aby byla ještě zajímavější pro další potenciální zákazníky a investory.

Vzhledem k tomu, že vyvíjené systémy plně automatizované jízdy pro svoji činnost vyžadují vysoce přesné a aktuální mapové podklady, hraje platforma HERE při jejich vzniku zásadní roli. Právě příprava těchto map je oblastí, v níž HERE udává směr vývoje. Čtyři z pěti automobilů prodávaných v Evropě a Severní Americe, které jsou vybavené integrovaným navigačním systémem, využívají mapové podklady HERE. V budoucnu budou mapy v automobilech schopné efektivně „vidět za roh“, což umožní lépe reagovat na případná nebezpečí a připravit se na ně. Tím si v řidiči vybudují více důvěry.

„Nikdo nezná potenciál digitálních map lépe než celosvětový tým 6500 zaměstnanců HERE. Akcionáři proto nyní dají HERE volnou ruku pro zrychlení jejich růstové strategie,“ vysvětluje prof. Rupert Stadler, předseda představenstva AUDI AG. „HERE již více než 30 let neustále zdokonaluje mapové podklady. Počítáme s tím, že v tom bude pokračovat a umožní průmyslu jako celku dosáhnout další fáze inovací pro tvorbu nových hodnot.“

„Kombinací špičkových mapových podkladů s informacemi získávanými senzory automobilů, dalších zdrojů a segmentů infrastruktury získá HERE a jeho zákazníci jasnou výhodu pro vývoj budoucích dopravních služeb,“ říká Klaus Frölich, člen představenstva BMW Group odpovídající za vývoj. „Čím více partnerů a zákazníků se do projektu HERE zapojí, tím získají lepší a aktuálnější mapy, stejně tak jako digitální prezentaci světa dopravy.“

„Zákazníci automobilového průmyslu se velmi zajímají o systémy vysoce automatizované jízdy. HERE je ale mnohem více než jen vedoucí společnost na světě v poskytování mapových podkladů,“ komentuje prof. Dr. Thomas Weber, člen představenstva Daimler AG odpovědný za výzkum a vývoj osobních vozů Mercedes-Benz. „Tato společnost má i díky pokrokovým a výjimečným zaměstnancům potenciál k tomu, aby se stala hlavním dodavatelem technologií pro lokalizované služby a informace v digitalizovaném světě dopravy.“

Pro dosažení těchto cílů bude HERE stavět na svých silných stránkách, které doplní novými možnostmi. HERE chce posílit svoji vedoucí pozici mezi zákazníky z automobilového průmyslu a současně prostřednictvím organického růstu i různých strategických partnerství a akvizic rozšířit svoji působnost i pro další zákazníky a do nových průmyslových odvětví. HERE má za cíl vytvořit jednu platformu dominující trhu, která bude spojovat data ze všech oblastí dopravy a zajistí propojení mezi naším každodenním životem a světem digitálních mapových podkladů.

Tuto dlouhodobou strategii zajistí nová organizační struktura společnosti, v jejíž dozorčí radě jsou zástupci nových majitelů, stejně tak jako nezávislé významné osobnosti z průmyslu. AUDI AG, BMW Group a Daimler AG nebudou společnost HERE výkonně řídit, nastaveno je jasné oddělení jejich role od zákazníků, dodavatelů a investorů. HERE navíc zůstává otevřené všem zákazníkům a bude připraveno také pro další investory, kteří budou chtít rozšířit majetkovou strukturu. Díky tomu je jednoznačně zajištěna otevřenost a nezávislost HERE. Po zakončení investice všechny tři prémiové automobilky děkují společnosti Celsius Capital a zejména Carlosu Bholovi za pomoc již od počátku tohoto projektu i za jeho dotažení k úspěšnému konci.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming.

INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2017.

Frankfurt. 12. September.
Here you will see the highlights of the BMW Group press conference.

open streaming site

Latest Facts & Figures.

Ceny nového BMW X2.
Thu Oct 26 09:45:00 CEST 2017
F39
Ceny
Technické údaje MINI Countryman, platné od května 2017.
Tue May 16 23:50:00 CEST 2017
Technické údaje, specifikace
Ceny nového BMW řady 5 Touring.
Fri Mar 10 12:50:00 CET 2017
G31
Ceny
Show all

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit