Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

Konsorcium NEXT-E a EU podepsali grantovou dohodu o realizaci 252 rychlých a ultrarychlých dobíjecích stanic pro elektromobily v zemích střední a východní Evropy.

• Síť 222 rychlých dobíjecích stanic a 30 ultrarychlých dobíjecích stanic pro elektromobily bude spojovat šest zemí v regionu střední a východní Evropy podél silnic páteřní dopravní sítě Evropské unie. • Největší grant, který kdy EU v rámci Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility, CEF) udělila projektu týkajícímu se elektromobilů, má hodnotu 18,84 milionu eur.

Technologie
·
Electrification
·
Alternativní pohonné systémy, mobilita budoucnosti
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420 225 990 052

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~250,34 KB)
  
Photos(1x, ~2,35 MB)
  • Síť 222 rychlých dobíjecích stanic a 30 ultrarychlých dobíjecích stanic pro elektromobily bude spojovat šest zemí v regionu střední a východní Evropy podél silnic páteřní dopravní sítě Evropské unie.
  • Největší grant, který kdy EU v rámci Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility, CEF) udělila projektu týkajícímu se elektromobilů, má hodnotu 18,84 milionu eur.
  • Síť NEXT-E bude interoperabilní v rámci participujících zemí a bude připojena k síti pro elektromobily v západní Evropě, aby tak vznikla jedna integrovaná síť dobíjecích stanic v celé EU.

Talin. Dnešní den je významným milníkem na cestě k rozšíření e-mobility do zemí podporovaných v rámci politiky soudržnosti a budoucí dopravě v Evropě. Během Dne digitální dopravy v Talinu členové konsorcia NEXT-E podepsali grantovou dohodu s agenturou INEA, která umožní výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily v šesti zemích střední a východní Evropy: v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Rumunsku.

V červenci 2017 byl projekt NEXT-E vybrán Evropskou komisí pro spolufinancování pomocí Nástroje pro propojení Evropy. Konsorcium NEXT-E získá na realizaci projektu grant ve výši 18,84 milionu eur, což je nejvyšší částka, která kdy byla udělena CEF projektu zaměřenému na elektromobilitu. V rámci tohoto projektu konsorcium zrealizuje výstavbu 222 multistandardních rychlých dobíjecích stanic (50 kW) a 30 ultrarychlých dobíjecích stanic (150–350 kW) podél hlavních koridorů a páteřních komunikací Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Vůbec poprvé bude možné cestování na dlouhé vzdálenosti s plně elektrickým pohonem v šesti zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti s připojením na sousední země.

Projekt NEXT-E představuje unikátní spolupráci čtyř největších společností z odvětví výroby elektrické energie, těžby ropy a zemního plynu, které spojí síly s dodavateli původních zařízení (výrobci automobilů) a vybudují interoperabilní a nediskriminační síť dobíjecích stanic pro elektromobily jako životaschopnou alternativu vozidel se spalovacími motory. Členy konsorcia jsou společnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, E.ON Czech Republic, E.ON Hungary, E.ON Romania), skupina MOL (zastoupená svými dceřinými společnostmi ve všech 6 participujících zemích), Hrvatska elektroprivreda v Chorvatsku, PETROL (ve Slovinsku a horvatsku) a rovněž společnosti Nissan a BMW.


„Next-E je z politického hlediska zásadním inovačním projektem, k jehož realizaci bylo zapotřebí veliké úsilí firem a podpora ze strany Evropské unie. Je zřejmé, že úzká spolupráce s navazujícími projekty povede k maximalizaci evropského dopadu a rozměru politiky páteřní dopravní sítě. Cílem naší politiky je v konečném důsledku umožnit občanům, aby mohli cestovat vozidly s alternativním pohonem po celé Evropské unii,“ řekl Herald Ruijters, ředitel DG MOVE, ředitelství B pro investice, inovace a udržitelnou dopravu Evropské komise.

„Jsem hrdý, že EU a INEA budou podporovat projekt, který odstartuje
e-mobilitu v zemích střední a východní Evropy. S 252 dobíjecími stanicemi pro elektromobily, z nichž 30 má velmi vysokou kapacitu, páteřní dopravní síť EU získá přeshraniční interoperabilitu a více otevřený trh ve prospěch spotřebitelů,“ uvedl Dirk Beckers, ředitel Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) při slavnostním podpisu grantové dohody.

V současné době je realizace dobíjecích stanic pro elektromobily roztříštěná a často nekoordinovaná, což představuje riziko překryvů nebo mezer v síti. Projekt NEXT-E byl spuštěn proto, aby odstranil toto riziko a vytvořil souvislou síť efektivní z hlediska vynaložených nákladů, která zajistí možnost jízdy na dlouhé vzdálenosti a přes hranice. Tento projekt také rozšíří stávající zkušenost do zemí, v nichž v současné době neexistují významné aktivity týkající se elektromobility, jako je Maďarsko a Rumunsko. Pro zajištění interoperability se západem a pro vytvoření jedné, plně propojené sítě, bude projekt koordinován s dalšími projekty spolufinancovanými CEF, tj. ULTRA-E, EAST-E a FAST-E.

Zahájení realizace rychlých dobíjecích stanic se očekává v roce 2018 a montáž ultrarychlých dobíjecích stanic je plánována na rok 2019, aby bylo možné se připravit na příchod nové generace elektromobilů s dlouhým dojezdem. Dokončení realizace je plánováno na konec roku 2020.

Next-E.
Projekt Next-E je unikátním partnerstvím největších společností z odvětví výroby elektrické energie, těžby ropy a zemního plynu, které spojily své síly za účelem vytvoření interoperabilní a nediskriminační sítě dobíjecích stanic pro elektromobily podél hlavních koridorů TEN-T ve střední a východní Evropě. Členy konsorcia jsou společnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, E.ON Czech Republic, E.ON Hungary, E.ON Romania), společnosti skupiny MOL (zastoupené svými dceřinými společnostmi ve všech šesti participujících zemích), Hrvatska elektroprivreda v Chorvatsku, PETROL (ve Slovinsku a Chorvatsku) a rovněž společnosti Nissan a BMW.

Síť bude zahrnovat 222 multistandardních rychlých dobíjecích stanic (50 kW) a 30 ultrarychlých dobíjecích stanic (150–350 kW) a vytvoří zásadní infrastrukturu dobíjecích stanic v České republice, Na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Rumunsku. Očekává se, že síť Next-E, jejíž realizace bude dokončena v roce 2020, bude interoperabilní se západní Evropou díky koordinaci s dalšími projekty spolufinancovanými Nástrojem pro propojení Evropy (CEF) Evropské unie.

Výkonná agentura pro inovace a sítě (Innovation and Networks Executive Agency, INEA) je výkonnou agenturou založenou Evropskou komisí za účelem realizace programů pro dopravu, energie a telekomunikace, včetně Nástroje pro propojení Evropy (CEF), financovaných EU.

Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe FacilityCEF) je klíčovým finančním nástrojem EU, který podporuje rozvoj vysoce výkonných, udržitelných a efektivně propojených transevropských sítí v oblasti dopravy, energií a digitálních služeb.

Dopravní program Nástroje pro propojení Evropy (CEF) podporuje výstavbu nové dopravní infrastruktury v Evropě či modernizaci a obnovu stávající infrastruktury s cílem dokončit hlavní transevropskou dopravní síť (Trans-European Transport Network, TEN-T) do roku 2030 a globální síť (Comprehensive Network) do roku 2050 pro usnadnění dosažitelnosti všech evropských regionů.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming.

LA AUTO SHOW 2018.

Los Angeles. 28.11.2018. 
Here you will see the on demand transmission of the BMW Press Conference at the LA Auto Show.

open streaming site

CO2 emission information.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly již stanoveny podle standardizované testovací metodiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje typ převodovky (automatická nebo manuální) a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou u vybraného modelu dostupné, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty u vozidel označených (*) se již zakládají na testech prováděných podle nové metodiky WLTP a byly převedeny zpět na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby tak bylo možné provést porovnání mezi jednotlivými vozidly. U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Více informací o přechodu z testování vozů podle metodiky NEDC na metodiku WLTP naleznete zde.

Latest Facts & Figures.

Technické údaje BMW X3, platné od 09/2018.
Mon Nov 05 21:15:03 CET 2018
G01
X3
Technické údaje BMW i8 Roadster, platné od 09/2018.
Mon Nov 05 14:30:00 CET 2018
I15
BMW i Automobiles
Technické údaje BMW i8 Coupé, platné od 09/2018.
Mon Nov 05 14:24:00 CET 2018
I12 LCI
BMW i8 Coupé
Technické údaje BMW M5, platné od 09/2018.
Mon Nov 05 13:54:00 CET 2018
F90
BMW M automobily
Technické údaje BMW M4 Coupé, platné od 09/2018.
Mon Nov 05 13:48:00 CET 2018
F82
Coupé
Show all

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit