Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

BMW zveřejňuje Zprávu o trvale udržitelném rozvoji 2017: "Trvalá udržitelnost pro nás znamená budoucnost."

BMW Group dosáhla v roce 2017 významného pokroku v oblasti trvale udržitelné mobility. Společnost poprvé za jediný rok prodala více než 100 tisíc elektrifikovaných vozidel. Přestože procentuální podíl vozidel se vznětovým motorem v Evropě poklesl, průměrné emise vozového parku se snížily na hodnotu 122 g/km.

 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420225990052

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~76,91 KB)
  
Photos(8x, ~55,57 MB)

Mnichov. BMW Group dosáhla v roce 2017 významného pokroku v oblasti trvale udržitelné mobility. Společnost poprvé za jediný rok prodala více než 100 tisíc elektrifikovaných vozidel. Přestože procentuální podíl vozidel se vznětovým motorem v Evropě poklesl, průměrné emise vozového parku se snížily na hodnotu 122 g/km. Jako součást svého komplexního přístupu k dekarbonizaci se společnosti také podařil významný průlom v oblasti dodávky elektrické energie do výrobních závodů. Elektrická energie, zakoupená v roce 2017 společností BMW Group, vůbec poprvé v historii pocházela výhradně z obnovitelných zdrojů. V roce 2017 společnost BMW Group také rozšířila svou novátorskou roli v oblasti nákupu příslušných surovin pro elektromobilitu. Například tím, že zásobování výroby kobaltem je mnohem transparentnější.

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2017, která bude zveřejněna dne 21. března 2018, tedy ve stejnou dobu jako Výroční zpráva, nabízí detailní přehled všech faktů a čísel. Poselství je zcela zřejmé – společnost BMW Group je odhodlána tvořit trvale udržitelnou mobilitu, od dodavatelů, přes výrobu až po likvidaci vozu.

„Trvalá udržitelnost pro nás znamená budoucnost – pro společnost BMW Group i pro lidstvo samotné. Problémy dobře známe a snažíme se jim čelit. Vyvíjíme inovativní řešení mobility, která vytvářejí přidanou hodnotu pro zákazníky, BMW Group i celou společnost,“ řekl Harald Krüger, předseda představenstva společnosti BMW AG. „Společnost BMW Group o projektech pouze nemluví – staráme se také o to, aby se realizovaly.“

Tím, že se BMW Group zaměřila na elektromobilitu již v počátku jejího rozmachu, si vydobyla vedoucí postavení na trhu elektrifikovaných automobilů. V rámci široké konkurence jde o neoddiskutovatelného lídra v oblasti nově registrovaných plně elektrických a plug-in hybridních vozidel, jehož tržní podíl v Evropě činí 21 %. Podíl elektrifikovaných modelů společnosti BMW Group je ve svém segmentu třikrát vyšší než podíl vozů s tradičními pohonnými jednotkami.

Úspěch v oblasti prodejů elektrifikovaných vozidel v roce 2017 také BMW Group pomohl snížit uhlíkovou stopu jejího produktového portfolia. Navzdory klesajícímu podílu vznětových automobilů na hlavních trzích se společnosti BMW Group podařilo snížit průměrné emise CO2 svých modelů v Evropě ze 124 g/km na 122 g/km. V důsledku toho jsou emise CO2 o 42 procent nižší, než byly v roce 1995. Cílem je do roku 2020 dosáhnout snížení o 50 procent.

Velké množství projektů pomohlo společnosti BMW Group v roce 2017 efektivněji spravovat své energetické zdroje a ještě více snížit CO2 stopu: Větrné elektrárny například mají zásluhu na tom, že v Lipsku vyráběné BMW i3 vzniká výhradně za pomoci ekologicky vyrobené elektřiny. Nová tzv. akumulátorová farma na stejném místě umožňuje integrovat energii z větrných elektráren do elektrické sítě. Tímto způsobem lze znovu použít až 700 vysloužilých vysokonapěťových akumulátorů vozu BMW i3 a dát jim „druhou šanci“, což prodlužuje jejich využitelnost po skončení životního cyklu vozidla a šetří zdroje.

Rostoucí využívání vysokonapěťových akumulátorů v elektrifikovaných vozidlech a množství konceptů jejich druhotného využití zvyšuje nároky na ekologický a zcela transparentní zásobovací řetězec. To se týká například surového kobaltu. V roce 2017 se společnost BMW Group stala prvním výrobcem automobilů na světě, který zveřejnil informace o hutích, kde se tato surovina zpracovává, a zemích původu. BMW Group také v současné době spolupracuje s nezávislým partnerem s cílem prozkoumat, jak trvale zlepšit sociální a environmentální situaci v modelovém dolu v Demokratické republice Kongo.

Tato a mnohá další fakta a čísla o komplexním uplatnění strategie BMW Group ve strategických oblastech „produkty a služby“, „výroba a tvorba hodnot“ a „zaměstnanci a společnost“ lze nalézt v nové Zprávě o udržitelném rozvoji 2017.

Podstatu trvale udržitelného rozvoje, stejně jako transparentnost jednotlivých procesů, uznávají také mezinárodní experti: BMW Group je jediným výrobcem automobilů, který od roku 1999 každoročně figuruje v žebříčku Dow Jones Sustainability Indicies (DJSI) společnosti RobecoSAM. V žebříčku organizace Carbon Disclosure Project (CDP) získala společnost BMW Group již po osmé za sebou nejvyšší ohodnocení „A“ za transparentnost a ochranu klimatu. Společnost BMW Group také získala nejvyšší ohodnocení „A“ ve zprávě Global Water Report organizace CDP, která vyhodnocuje zodpovědné využívání vodních zdrojů. V nejnovějším hodnocení, sestaveném v roce 2016 Institutem pro ekologický hospodářský výzkum (IÖW) a obchodním sdružením „Future e.V.“, byla Zpráva o trvale udržitelném rozvoji BMW Group označena za nejlepší zprávu o trvale udržitelném rozvoji, kterou vydala významná německá společnost.

BMW Group vydává Zprávu o trvale udržitelném rozvoji od roku 2001 a od roku 2013 pouze ve formě interaktivního PDF. Také zpráva z roku 2017 byla sestavena v souladu se směrnicemi globální iniciativy Global Report Initiative (GRI standardy; komplexní úroveň) a splňuje veškeré CSR standardy v Německu. Všechny kvantitativní a kvalitativní výkazy ve zprávě z roku 2017 ověřila externí auditorská firma (PricewaterhouseCoopers) podle následujících kritérií: významnost, podíl zúčastněných stran, srozumitelnost, úplnost, přesnost, spolehlivost a srovnatelnost. Nezávislé ujištění bylo provedeno v souladu s normou ISAE 3000 (Mezinárodní standard pro ověřovací zakázky).

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming

IAA MOBILITY 2021.

Here you can see our on demand webcasts from the IAA Mobility 2021, with the BMW Group Keynote, the Analyst and Investor Evening Event and the discussion forum "The car as the engine of the circular economy?".

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly již stanoveny podle standardizované testovací metodiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje typ převodovky (automatická nebo manuální) a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou u vybraného modelu dostupné, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty u vozidel označených (*) se již zakládají na testech prováděných podle nové metodiky WLTP a byly převedeny zpět na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby tak bylo možné provést porovnání mezi jednotlivými vozidly. U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Více informací o přechodu z testování vozů podle metodiky NEDC na metodiku WLTP naleznete zde.

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit