Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

BMW Group se stává prvním prémiovým výrobcem, který zveřejní integrovanou zprávu o chodu společnosti Integrated Group Report.

+++ Integrovaná zpráva BMW Group Report 2020 kombinuje výroční zprávu a zprávu o trvale udržitelném rozvoji +++ Transparentní podávání zpráv v rámci celé společnosti pro všechny zúčastněné strany +++ Oficiální potvrzení platnosti CO2 emisních cílů iniciativou Science-Based Targets

Společnost
·
Životní prostředí
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420225990052

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~252 KB)
  
Photos(1x, ~909 KB)

Mnichov. BMW Group začala psát novou kapitolu svých zpráv: Poprvé spojí svoji výroční zprávu a zprávu o trvale udržitelném rozvoji za rok 2020 do jediné integrované zprávy o chodu společnosti, pojmenovanou Integrated BMW Group Report. Poté, co správní rada v roce 2020 redefinovala hlavní cíle společnosti v oblasti udržitelnosti, představuje integrovaná zpráva o chodu společnosti další logický krok. Od nynějška bude integrovaná zpráva o chodu společnosti zveřejňována současně s konáním výroční konference BMW Group, která nastiňuje ekonomické výsledky společnosti a její přínos pro životní prostředí a společnost.

Dr. Nicolas Peter, člen představenstva společnosti BMW AG zodpovědný za finance: „Zpráva BMW Group Report 2020 ukazuje, že náš obchodní model a udržitelnost od sebe nelze oddělit. Řídíme společnost BMW Group podle finančních i nefinančních parametrů a každý rok je transparentně zveřejňujeme. Jakožto prémiový výrobce se v našem odvětví snažíme jít příkladem a přebírat odpovědnost. Klíčové ukazatele udržitelného rozvoje mají v našich zprávách stejnou váhu jako finanční údaje.”

BMW Group na cestě ke splnění cílů udržitelnosti splnila již několik klíčových milníků: V letech 1995 až 2020 například snížila emise CO2 svého evropského vozového parku o 53 procent. Od loňského roku používají všechny výrobní závody společnosti BMW Group po celém světě 100 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů. Společnost v roce 2020 splnila také klíčový cíl v oblasti genderové vyváženosti v řadách zaměstnanců: Podíl žen v managementu BMW Group v současné době činí 17,8 procenta, pohybuje se tedy nad naším cílovým rozpětím 15–17 procent.

V červenci 2020 si BMW Group stanovila nové ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí CO2 až do roku 2030 – poprvé zahrnující kompletní životní cyklus: od dodavatelského řetězce přes výrobu až po konec používání.

•     Cílem je výrazně snížit emise CO2 na vozidlo alespoň o jednu třetinu napříč celou modelovou nabídkou. U vozového parku čítajícího více než 2,5 milionu vozidel vyrobených BMW Group v roce 2019 to do roku 2030 odpovídá snížení o více než 40 milionů tun CO2 během jejich životního cyklu.

•     BMW Group, která od roku 2006 snížila emise CO2 na vyrobené vozidlo již o více než 78 procent, nyní usiluje o snížení svých emisí (rozsah 1 + 2) do roku 2030 o dalších 80 procent oproti množství z roku 2019.

•     Cílem je do roku 2030 snížit emise CO2 během fáze používání vozidla ve srovnání s rokem 2019 o více než 40 procent na jeden ujetý kilometr. Hlavní pákou pro to bude systematické rozšiřování elektrifikace do celého výrobního programu.

•     BMW Group je prvním výrobcem automobilů, který stanovil konkrétní cíle pro snižování CO2 u svého dodavatelského řetězce. V tomto případě je cílem snížení emisí CO2 na jeden vůz o nejméně 20 procent ve srovnání s rokem 2019. Jednou z cest, jak toho BMW Group hodlá dosáhnout, je zahrnutí uhlíkové stopy mezi rozhodující kritéria při vypisování kontraktů.

Cíle BMW Group v oblasti CO2 byly oficiálně potvrzeny iniciativou Science-Based Targets Initiative (SBTI). Tím se potvrzuje, že cíle BMW Group v oblasti udržitelnosti podle nejnovějších vědeckých poznatků pomáhají dosáhnout cílůPařížské dohody o klimatu. BMW Group si klade jako dlouhodobý cíl vytvořit do roku 2050 klimaticky neutrální obchodní model, zahrnující celý hodnotový řetězec.

V nadcházejících letech hodlá BMW Group pomocí integrované zprávy o chodu společnosti Integrated BMW Group Report transparentním způsobem a v souladu s pravidly Mezinárodní rady pro integrované podávání zpráv (IIRC) dokumentovat pokrok v dosahování svých cílů

Integrovaná zpráva o chodu BMW Group obsahuje kombinovanou zprávu o činnosti BMW AG a BMW Group, stejně jako nefinanční zprávu založenou na požadavcích německého zákona o provádění směrnice o sociální odpovědnosti podniků (CSR-RUG). Zpráva BMW Group rovněž dokumentuje, jak byly v letech 2012 až 2020 realizovány cíle společnosti v oblasti strategie udržitelnosti.

Integrované zprávy BMW Group stavějí na pevných základech: Společnost informuje o svých opatřeních vedoucích ke snižování dopadů na životní prostředí od roku 2001. BMW Group od roku 2005 aplikuje standardy Global Reporting Initiative (GRI) v oblasti zveřejňování zpráv o svém pokroku směrem k udržitelnosti a od roku 2008 volí její nejvyšší úroveň GRI („Rozsáhlé“). Od fiskálního roku 2013 společnost předkládá své zprávy o udržitelném rozvoji externím auditorům. Od zveřejnění zprávy o udržitelnosti z roku 2014 jsou zprávy o udržitelnosti a výroční zpráva zveřejňovány současně.

Zpráva BMW Group 2020 bude zveřejněna také v digitálním formátu, který spojuje audiovizuální obsah a animovanou grafiku do moderních a přehledně navržených stránek. K dispozici bude od 17. března na adrese:
https://bericht.bmwgroup.com/.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE.

Munich. 17 and 18 March 2021.

Here you can see the live webcasts of the Annual Conference 2021 with the Media Day and the Analyst and Investor Day.

 

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly již stanoveny podle standardizované testovací metodiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje typ převodovky (automatická nebo manuální) a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou u vybraného modelu dostupné, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty u vozidel označených (*) se již zakládají na testech prováděných podle nové metodiky WLTP a byly převedeny zpět na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby tak bylo možné provést porovnání mezi jednotlivými vozidly. U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Více informací o přechodu z testování vozů podle metodiky NEDC na metodiku WLTP naleznete zde.

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit