Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

Udržitelné pneumatiky pro plug-in hybridní BMW X5: BMW Group se stává prvním výrobcem automobilů, který používá nové pneumatiky Pirelli obsahující FSC certifikovaný přírodní kaučuk a umělé hedvábí.

+++ 22palcové pneumatiky využívající certifikovaný udržitelný přírodní kaučuk a umělé hedvábí, materiál na bázi dřeva používaný k vyztužení pneumatik +++ Plantáže certifikované podle standardů nezávislé organizace Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM) +++ Wendt: „Pomáháme chránit biologickou rozmanitost a lesy, čímž bojujeme proti změně klimatu“

Životní prostředí
·
Technologie
·
Společnost a sociální závazek
·
Společnost
·
BMW Driving Experience
·
Továrny a objekty
·
Výrobní závody
·
X5 xDrive45e
·
Životní prostředí
·
Alternativní pohonné systémy, mobilita budoucnosti
·
X5
·
Electrification
 

Mnichov. BMW Group zintenzivňuje své aktivity v oblasti udržitelnosti a stává se prvním výrobcem automobilů na světě, který své vozy vybavuje pneumatikami obsahujícími udržitelný certifikovaný přírodní kaučuk a umělé hedvábí, což je materiál používaný k zesílení pneumatik na bázi dřeva. BMW Group bude 22palcové pneumatiky nejprve objednávat výhradně od společnosti Pirelli a od srpna tohoto roku je bude montovat na plug-in hybridní BMW X5 xDrive45e*. Certifikace kaučukových plantáží a komplexního dodavatelského řetězce přírodního kaučuku a umělého hedvábí probíhá v souladu s přísnými normami nezávislé organizace Forest Stewardship Council (FSC).

„Jakožto prémiový výrobce usilujeme o průkopnictví v oblasti udržitelnosti a přebírání odpovědnosti,“ řekl Dr. Andreas Wendt, člen představenstva BMW AG odpovědný za nákup a dodavatelskou síť. „Od roku 2015 jsme se zavázali ke zlepšování pěstování přírodního kaučuku a zvyšování transparentnosti dodavatelské sítě. Používání pneumatik vyrobených z certifikovaného přírodního kaučuku je pro náš průmysl průkopnickým úspěchem. Tímto způsobem pomáháme chránit biologickou rozmanitost a lesy, čímž bojujeme proti změně klimatu.“

Přírodní kaučuk je základním materiálem mnoha produktů, které používáme v každodenním životě, například bot a matrací. Asi šest milionů drobných zemědělců na celém světě odpovídá za více než 80 % světové produkce přírodního kaučuku. V takzvaném gumovém pásu v tropických oblastech provozují za nejrůznějších podmínek farmy o velikosti od jednoho do dvou hektarů. Dohodnout se s miliony těchto malých farem na jednotných sociálních a environmentálních podmínkách je proto velkou výzvou. Zdaleka největší podíl celosvětově získaného přírodního kaučuku směřuje do výroby pneumatik. Díky své vysoké pružnosti a odolnosti je v současné době ve výrobě pneumatik nenahraditelný. 

Malé logo, velký dopad
Nezávislá organizace FSC vyvinula v posledních letech mezinárodně uznávaný a náročný certifikační standard, který se celosvětově používá pro ekologicky vhodné, společensky prospěšné a přitom ekonomické obhospodařování lesů. Organizace, jejíž logo je v dřevařském a papírenském průmyslu dobře známé, vztahuje tuto normu také na výrobky z přírodního kaučuku. 

Nová 22palcová pneumatika P ZERO se nyní stala první pneumatikou na světě, která se může pochlubit prestižním označením FSC. Aby toto označení získala, přizpůsobila společnost Pirelli svůj americký závod v Rome, stát Georgia, tak, aby vyráběl pneumatiky z FSC certifikovaného přírodního kaučuku a umělého hedvábí. Odtud jsou pneumatiky dodávány do 370 kilometrů vzdálené továrny BMW Group ve Spartanburgu, kde se montují na plug-in hybridní BMW X5. Hvězda       v označení sděluje, že nová pneumatika splňuje přísné požadavky BMW Group na vlastnosti, včetně zvláště nízkého valivého odporu a úrovně hluku.

Giovanni Tronchetti Provera, Senior Vice President společnosti Pirelli pro udržitelnost a mobilitu budoucnosti, řekl: „Než se vůbec dostane na silnici, začíná udržitelná mobilita u surovin. První pneumatikou s certifikací FSC na světě společnost Pirelli opět ukazuje své odhodlání sledovat stále náročnější cíle v oblasti udržitelnosti, což je důkaz neustálé práce na inovativních materiálech a stále se zlepšujících špičkových výrobních procesech. Pokračujeme v investování do udržitelnosti naší planety a uvědomujeme si, že je to nezbytné také pro budoucnost našeho podnikání.“

Jeremy Harrison, Chief Markets Officer, FSC International, dodal: „Nová pneumatika Pirelli s certifikací FSC je významným milníkem v úsilí o dosažení ekonomických, sociálních a environmentálních přínosů napříč hodnotovým řetězcem přírodního kaučuku. Jedná se o zásadní krok vpřed na cestě k udržitelnějšímu hodnotovému řetězci přírodního kaučuku, který pomůže zmírnit odlesňování a podpoří boj proti změně klimatu.“

Dlouhodobý závazek k větší transparentnosti a udržitelnosti v dodavatelské síti přírodního kaučuku
Použití prvních pneumatik obsahujících certifikovaný udržitelný přírodní kaučuk a umělé hedvábí je výsledkem rozsáhlého závazku BMW Group v této oblasti. V roce 2019 BMW Group spojila své síly se známými výrobci pneumatik, nevládními organizacemi, výrobci pryže a spotřebiteli, aby společně vytvořili globální platformu pro udržitelný přírodní kaučuk GPSNR. V této iniciativě jsou zastoupeni i drobní zemědělci. GPSNR je odhodlána zlepšovat sociální a environmentální podmínky pro pěstování přírodního kaučuku a usilovat o větší udržitelnost. Rovněž provádí úkony k zastavení odlesňování a zvýšení transparentnosti dodavatelských řetězců. GPSNR má v současné době téměř 100 členů, jejichž celkový podíl na globálním trhu s přírodním kaučukem činí přibližně 50 procent.

Prostřednictvím svých aktivit v GPSNR a úzké spolupráce s dodavateli BMW Group neustále pracuje na dalším zlepšování udržitelnosti v dodavatelském řetězci přírodního kaučuku. BMW Group tyto aktivity zintenzivňuje a plánuje i nadále rozšiřovat použití pneumatik vyrobených z udržitelně pěstovaného přírodního kaučuku. 

BMW Group spolupracuje s organizací FSC již mnoho let (licenční kód FSC-N002012). Společnost se rozhodla použít FSC certifikované dřevo v obložení BMW i3, které bylo poprvé uvedeno na trh v roce 2013. V BMW iX, jež se na trh dostane ještě letos, se také objeví dřevo s certifikací FSC. V roce 2017 se BMW Group a FSC zasazovaly o další rozvoj FSC standardů pro pěstování přírodního kaučuku v Thajsku. 

Udržitelnost je nedílnou součástí všech nákupních aktivit
Nezávisle na těchto opatřeních si BMW Group od roku 2014 smluvně zavázala všechny své přímé dodavatele k dodržování lidských práv, širších environmentálních a sociálních norem a zavádění systémů řízení na podporu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. To zahrnuje také ochranu lesů a biologické rozmanitosti.

Tyto požadavky musí být rovněž smluvně předány subdodavatelům. Nákupní oddělení BMW Group se v tomto případě nespoléhá pouze na smluvní závazky, ale také transparentním způsobem implementuje velké množství dalších opatření. K hodnocení potenciálních dodavatelských míst po celém světě ještě před výzvou k podání přihlášek se používá tzv. filtr rizik. Dalším krokem je požadavek, aby se případní dodavatelé v podrobném dotazníku rozepsali o svých aktivitách v oblasti udržitelnosti. Externí partneři také spolupracují s interními odhadci na kontrole vybraných lokací. Během celého smluvního období spolupracují externí partneři s interními odhadci, aby ověřili soulad s požadavky udržitelnosti prostřednictvím podrobných dotazníků a auditů. Tímto způsobem je nákupní oddělení BMW Group Purchasing schopno monitorovat tisíce míst každý rok.

Udržitelná mobilita s BMW X5 xDrive45e
BMW Group dokončila CO2 certifikaci celého životního cyklu BMW X5 xDrive45e – od nákupu surovin přes dodavatelský řetězec, fázi výroby a používání až po recyklaci. Pokud je automobil během fáze používání nabíjen elektrickou energií pocházející z EU, vykazuje ve srovnání s BMW X5 xDrive40i nižší celkovou produkci o přibližně 40 %. Jestliže je nabíjen zelenou energií, činí výhoda přibližně 70 %. Dojezd na elektřinu se pohybuje kolem 77–88 kilometrů (WLTP).

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

BMW X5 xDrive45e: Kombinovaná spotřeba paliva: 1,7–1,2 l/100 km (WLTP), 2,1–1,6 l/100 km (NEDC); kombinovaná spotřeba elektřiny: 27,7–24,3 kWh/100 km (WLTP), 25,2–23,5 kWh/100 km (NEDC); kombinované emise CO2: 39–27 g/km (WLTP), 47–37 g/km (NEDC).

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming

OUR ALL-NEW FULLY ELECTRIC TRIO.

01 June 2021. Here you can see the webcast of the event "Our all-new fully electric trio: BMW iX, BMW i4 and the first fully electric BMW M".

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly již stanoveny podle standardizované testovací metodiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje typ převodovky (automatická nebo manuální) a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou u vybraného modelu dostupné, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty u vozidel označených (*) se již zakládají na testech prováděných podle nové metodiky WLTP a byly převedeny zpět na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby tak bylo možné provést porovnání mezi jednotlivými vozidly. U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Více informací o přechodu z testování vozů podle metodiky NEDC na metodiku WLTP naleznete zde.

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit