Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

BMW Group vytváří uzavřený materiálový koloběh pro výrobu wolframových nástrojů s cílem chránit cenné zdroje

+++ Recyklace nástrojů v továrnách v Německu a Rakousku ušetří sedm tun wolframu ročně +++ Snižuje spotřebu energie o 70 % a emise CO2 o více než 60 % ve srovnání s primárním wolframem +++ Wendt: „Do roku 2030 výrazně zvýšíme podíl recyklovaných surovin a v rámci oběhového hospodářství budeme suroviny využívat vícekrát“

recycling
·
tungsten
·
circular economy
·
closed-loop material cycle
·
CO2 emissions
·
raw materials
·
Responsible Minerals Initiative RMI
·
3TG
·
Životní prostředí
·
Technologie
·
Technologie
·
Společnost
·
Továrny a objekty
·
Výrobní závody
·
Životní prostředí
·
Výroba a recyklace
·
Korporátní média
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420225990052

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~240,28 KB)
  
Photos(13x, ~89,44 MB)

Mnichov. BMW Group se ve své strategii udržitelnosti zaměřuje na suroviny, které jsou považovány za tzv. konfliktní minerály. Jedná se o rudy, jejichž těžba nebo obchodování s nimi je často spojeno s porušováním environmentálních a sociálních standardů. Příkladem je wolfram: Kdysi byl považován za otravný vedlejší produkt při těžbě cínu, protože „požíral“ cínovou rudu. Trvalo ale několik set let, než byly rozpoznány jedinečné vlastnosti karbidu wolframu, nebo jednoduše karbidu: je těžký jako zlato, tvrdý jako diamant a desítky krát lépe odolává teplu než železo. Dnes se s ním setkáváme ve vibračních prvcích mobilních telefonů a vláknech žárovek, stejně jako ve vrtacích a frézovacích nástavcích pro průmyslové stroje používané při výrobě automobilů.

BMW Group nyní vytvořila uzavřený koloběh materiálu pro tento jedinečný kov. Ve svých závodech v Německu a Rakousku sbírá staré vrtací a frézovací bity k recyklaci. Takto získaný druhotný wolfram bude následně použit k výrobě nových frézovacích a vrtacích bitů. Tím se sníží množství „nového“ wolframu o sedm tun ročně. V porovnání s používáním primárního wolframu se tím také sníží spotřeba energie o 70 % a emise CO2 o více než 60 %.

„Odpovědné nakládání s přírodními zdroji hraje klíčovou roli v našich cílech udržitelnosti. Do roku 2030 plánujeme výrazně zvýšit podíl recyklovaných surovin a v rámci oběhového hospodářství využívat suroviny vícekrát. To se týká nejen jejich použití ve vozidlech, ale také v celém hodnotovém řetězci,“ uvedl Dr. Andreas Wendt, člen představenstva BMW AG odpovědný za nákup a dodavatelskou síť, a dodal: „Každý gram, který šetří přírodní zdroje a nepřispívá k porušování ekologických a sociálních norem, se počítá.“

Evropská unie již zavedla odpovídající opatření: Na začátku roku 2021 vstoupilo v platnost nové „nařízení o konfliktních minerálech“, které zpřísňuje pravidla pro dovoz čtyř těchto minerálů: zlata, cínu, tantalu a wolframu.

Odpad se mění v nové nástroje
Karbidové nástroje se vyrábějí převážně z wolframu a používají se například v továrně BMW Group ve Steyru pro vysoce přesné obrábění skříní komponentů elektronického pohonu. Nástroje se po skončení své životnosti obvykle prodávají dále jako šrot. V červnu 2021 začne BMW Group postupně tyto dříve jako šrot klasifikované nástroje ze svých výrobních závodů v Německu a Rakousku odebírat k recyklaci, kterou bude provádět rakouská těžební společnost Wolfram Bergbau und Hütten AG. Šrot z nářadí obsahuje v průměru více než 80 % wolframu. Ten je následně zpracováván speciální metodou na výrobu sekundárního wolframu v práškové formě; elektřina potřebná k tomuto zpracování pochází ze 100 % z obnovitelných lokálních zdrojů energie.

Tento tmavě šedý wolframový prášek lze poté použít k výrobě nových nástrojů. BMW Group již demonstrovala tento materiálový cyklus s malým množstvím nástrojového odpadu v rámci pilotního projektu, v němž výrobce nástrojů Gühring KG z Berlína vyrobil z recyklovaného wolframu nové vrtáky a frézové bity. Tyto nástroje z recyklovaného materiálu se již v továrnách BMW Group používají. Po úspěšné realizaci pilotního projektu se nyní tento materiálový cyklus rozšiřuje na karbidový nástrojový odpad ze všech továren v Německu a Rakousku. V nich vzniká ročně téměř devět tun odpadu z karbidových nástrojů, který v průměru obsahuje více než sedm tun recyklovatelného wolframu. Přibližně polovina tohoto množství pochází z továrny BMW Group v rakouském Steyru.

Prakticky úplná transparentnost dodavatelského řetězce  3TG
BMW Group již v roce 2012 ve své materiálové strategii identifikovala řadu surovin a dalších materiálů, které jsou z hlediska udržitelnosti obzvláště důležité. BMW Group průběžně analyzuje dopad těchto prioritních surovin na životní prostředí a společnost v celém dodavatelském řetězci.

Zvláštní roli zde hrají konfliktní minerály cín, tantal, wolfram a zlato (anglicky tin, tantalum, tungsten, gold), označované také iniciálami „3TG“. BMW Group usiluje o plnou transparentnost dodavatelského řetězce 3TG a společně se svými dodavateli již v roce 2019 dosáhla prakticky 100% sledovatelnosti minerálů 3TG používaných v komponentech a nástrojích. BMW Group rovněž pracuje na neustálém zvyšování podílu certifikovaných tavíren v dodavatelském řetězci. Tým BMW Group pro „boj“ s konfliktními minerály nabízí dodavatelům školení, informace a podporu v této oblasti.

BMW Group je členem iniciativy Responsible Minerals Initiative (RMI) a hybnou silou udržitelného nakládání s konfliktními minerály. Pro lepší pochopení procesů spojených se zpracováním nerostných surovin BMW Group Purchasing provádí každoročně návštěvy vybraných evropských hutí přímo na místě. Wolfram Bergbau und Hütten AG je rovněž členem Iniciativy pro odpovědné využívání nerostných surovin.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE.

27 JULY 2022. Here you can see the world premiere of the MINI Concept ACEMAN.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly již stanoveny podle standardizované testovací metodiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje typ převodovky (automatická nebo manuální) a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou u vybraného modelu dostupné, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty u vozidel označených (*) se již zakládají na testech prováděných podle nové metodiky WLTP a byly převedeny zpět na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby tak bylo možné provést porovnání mezi jednotlivými vozidly. U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Více informací o přechodu z testování vozů podle metodiky NEDC na metodiku WLTP naleznete zde.

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit