Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

BMW Group investuje do inovativních technologií pro efektivní a udržitelnou těžbu lithia.

Nový proces společnosti Lilac Solutions se zaměřuje na udržitelnou těžbu, efektivitu a náklady

Lithium
·
raw materials
·
e-mobility
·
natural resources
·
BMW i Ventures
·
Startup
·
Životní prostředí
·
Korporátní finance, fakta a čísla
·
Technologie
·
Společnost
·
Životní prostředí
·
Electrification
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420225990052

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, 217,57 KB)
  
Photos(5x, 38,61 MB)

Mnichov. BMW Group zintenzivňuje svou expanzi v oblasti elektromobility a v příštích přibližně deseti letech vypustí na silnice zhruba deset milionů čistě elektrických vozů. Očekává se, že do roku 2030 bude nejméně polovinu celosvětově prodávaných vozů BMW Group pohánět výhradně elektrický pohon. To také zvýší potřebu lithia, důležité suroviny pro výrobu bateriových článků.

Na podporu ekologicky šetrné a efektivní těžby lithia investuje BMW Group prostřednictvím svého fondu rizikového kapitálu BMW i Ventures do inovativního procesu vyvinutého americkým startupem Lilac Solutions. Tato společnost vyvinula a patentovala technologii iontové výměny, která výrazně zvýší efektivitu, sníží náklady a zlepší udržitelnost získávání lithia ze slaných roztoků, což jsou přírodní ložiska slané vody.

„Inovativní technologie umožňují lepší, udržitelnější a efektivnější přístup k surovinám. Investicemi do začínajících firem urychlujeme vývoj nových technologií, stimulujeme konkurenci a poskytujeme impulzy, které mladým firmám usnadní přístup na trh,“ uvedl Wolfgang Obermaier, senior viceprezident pro nepřímé zboží a služby, suroviny a výrobní partnery BMW Group. „Investicí do společnosti Lilac Solutions podporujeme technologický pokrok v oblasti těžby lithia se zaměřením na odpovědné a udržitelné metody.“

Společnost Lilac Solutions vyvinula novou technologii iontové výměny, díky níž je těžba lithia ze solných roztoků zdrojů účinnější a nákladově efektivnější. Společnost se snaží výrazně snížit dopad na životní prostředí ve srovnání s konvenčními metodami a zároveň chránit místní komunity a ekosystémy. Technologie již byla ověřena v prvních pilotních projektech v terénu a nyní musí prokázat, že ji lze ve střednědobém horizontu rozšířit a průmyslově využít. Proces by pak mohl být používán pro solné roztoky po celém světě, a to i v případě, že mají pouze malý obsah lithia.

BMW Group poskytuje výrobcům bateriových článků zodpovědně vytěžené lithium
BMW Group učinila z udržitelnosti a efektivního využívání zdrojů hlavní bod svého strategického směřování. Klíčovým aspektem je přitom dodržování environmentálních a sociálních standardů v dodavatelském řetězci. Eliminace porušování lidských práv a environmentálních standardů představuje v případě kritických surovin, jako je tomu u lithia, zvláštní výzvu. U této suroviny proto divize BMW Group Purchasing zavedla dodatečná opatření. Lithium je tedy nakupováno přímo z dolů a dodáváno výrobcům bateriových článků. Tímto způsobem společnost vytváří naprostou transparentnost původu a způsobu těžby tohoto materiálu.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit

BMW Group Streaming

LIVE STREAMING.

Open Streaming Page

Here you can see the on-demand streams of the latest BMW Group press events. 

CO2 emission information.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly již stanoveny podle standardizované testovací metodiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje typ převodovky (automatická nebo manuální) a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou u vybraného modelu dostupné, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty u vozidel označených (*) se již zakládají na testech prováděných podle nové metodiky WLTP a byly převedeny zpět na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby tak bylo možné provést porovnání mezi jednotlivými vozidly. U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Více informací o přechodu z testování vozů podle metodiky NEDC na metodiku WLTP naleznete zde.

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit