Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

Hlavní plán zaměřený na budoucnost výroby: BMW iFACTORY. LEAN. GREEN. DIGITAL.

„Nový závod v Debrecínu bude první automobilovou továrnou, která nevypouští žádné emise CO2,“ prohlásil člen představenstva pro výrobu Nedeljković +++ Vysoce flexibilní, efektivní, trvale udržitelný a digitální: Plán BMW iFACTORY stanovuje nové standardy a definuje budoucnost výroby automobilů pro výrobní síť BMW Group +++

Továrny a objekty
·
Výrobní závody
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420225990052

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~319,97 KB)
  
Photos(79x, ~380,04 MB)

Mnichov. Představuje se hlavní plán pro automobilovou výrobu budoucnosti. Výrobní strategie BMW iFACTORY definuje budoucí zaměření továren a výrobních technologií BMW Group a splňuje výzvy transformace na elektromobilitu. „Výroba automobilů si v budoucnosti vyžádá nový, komplexní způsob myšlení. S naším plánem BMW iFACTORY kráčíme vpřed a stanovujeme nové standardy v oblasti flexibility, efektivity, trvalé udržitelnosti a digitalitace,“ řekl Milan Nedeljković, člen představenstva BMW AG, odpovědný za výrobu.

V posledních několika desetiletích je společnost BMW Group považována za průkopníka inovativních, flexibilních a efektivních technologií ve výrobě automobilů. A právě z této pozice společnost nyní nově definuje své mimořádné výrobní schopnosti. Strategickou vizí globální výrobní sítě je integrační globální plán BMW iFACTORY. LEAN. GREEN. DIGITAL. (EFEKTIVNĚ. ZELENĚ. DIGITÁLNĚ.). „BMW iFACTORY není jednorázovou záležitostí, ale přístupem, který v budoucnu zavedeme ve všech našich továrnách – od našeho stoletého hlavního domácího závodu v Mnichově až po náš připravovaný závod v maďarském Debrecínu,“ řekl Milan Nedeljković.

Zaměření: LEAN. GREEN. DIGITAL. (EFEKTIVNĚ. ZELENĚ. DIGITÁLNĚ.).
Plán BMW iFACTORY zaměřuje výrobní schopnosti BMW Group na tři klíčové tematické oblasti: LEAN, což znamená efektivitu, přesnost a extrémní flexibilitu; GREEN odkazuje na trvalou udržitelnost, hospodárné využívání zdrojů a oběhovou ekonomiku; a DIGITAL značí aktivní využití digitalizace v práci s daty, umělou inteligencí (AI) a virtualizací. Jako vždy a ve všech aktivitách BMW Group, i v tomto případě komplexní přístup BMW iFACTORY pomáhá podpořit trvale vysoký standard flexibility, zkušeností ze zavádění výroby nových modelů a schopností jejich integrace do výrobního systému společnosti. 

LEAN: Vysoce flexibilní a efektivní výroba.
BMW Group je momentálně na vrcholu zásadní transformace, protože právě vyvíjené a pro rok 2025 chystané modely Neue Klasse budou používat zcela novou platformu a techniku. Svým jasným zaměřením na čistě elektrický pohon budou základem pro budoucí generace automobilů, které bude nutné vyrábět efektivně a v souladu s cíli společnosti v oblasti ziskovosti a kvality. Plán BMW iFACTORY je nyní nastavený na posílení ověřených faktorů úspěchu globální výrobní sítě. Člen představenstva pro výrobu Milan Nedeljković: „Naše výrobní síť má tři klíčové silné stránky: maximální flexibilitu, excelentní procesy a vynikající integrační schopnosti. Ve všech třech jsme absolutní jedničkou. A zároveň jsou i ústředními body našeho plánu BMW iFACTORY.“ Klíčovým tématem přístupu LEAN je vysoce flexibilní, efektivní výroba, které je dosaženo díky efektivním procesům ve vzájemně konkurenčních strukturách.

Flexibilita zůstává klíčovou konkurenční výhodou v oblasti výroby BMW Group – to platí dnes a bude to platit i v budoucnu hned v několika ohledech. Výrobní struktury společnosti jsou natolik flexibilní, že jediná výrobní linka může produkovat různé modely s různými typy pohonů. Stanovují také standard z hlediska rychlých reakcí a přizpůsobivosti, relativně rychle dokážou zvládnout zhoršení i nedostatek dodávek a rychle reagují na výkyvy poptávky. Pro zákazníky tato flexibilita znamená, že mohou změnit určité prvky konfigurace svého vozidla až do šesti dnů před datem zahájení jeho výroby. 

Cílem Plánu BMW iFACTORY je ještě promyšlenější využívání dat z celého výrobního procesu pro přesnější a transparentnější řízení globální výroby v reálném čase s cílem dosažení co nejkratších reakčních časů. Tím se zlepší nejen plánování objemu a uvedení na trh, ale i řízení dodavatelského řetězce a zásob a podpoří se rovněž cílená práce na kvalitě.

GREEN: Trvalá udržitelnost v rámci celého výrobního řetězce. 
Vyhýbání se spotřebě, šetření zdrojů a používání nejmodernějších technologií: Plán BMW iFACTORY se zaměřuje na trvale udržitelnou výrobu intenzivněji než kdykoli předtím. Tím se opět potvrzuje pozice BMW Group jako trvale nejudržitelnějšího výrobce prémiových automobilů. „Enviromentální, ekonomická a sociální zodpovědnost jsou navzájem neoddělitelné a všechny tři oblasti se snažíme propojit nejen v samotném produktu, ale i v celém hodnotovém řetězci. Do roku 2030 máme za cíl snížit emise CO2 z výroby o 80 procent v porovnání s rokem 2019,“ vysvětlil člen představenstva Milan Nedeljković.

Závod Debrecín: První továrna zcela bez fosilních paliv.
S novou továrnou v maďarském Debrecínu, kde se v roce 2025 spustí výroba čistě elektrických vozidel Neue Klasse, vstoupí BMW Group do nové éry trvale udržitelné výroby automobilů. „Děláme vše pro to, aby se závod Debrecín stal první automobilovou továrnou na světě, která se ve svých výrobních procesech zcela zřekne fosilních zdrojů energie,“ řekl Nedeljković. „Debrecín bude naším prvním závodem na výrobu vozidel bez emisí CO2 a v tomto směru nás oproti konkurentům jednoznačně staví na čelo pokroku.“

Významný podíl elektrické energie potřebný pro továrnu se bude vyrábět přímo na místě. Zbytek pokryje 100 procent obnovitelných zdrojů, z nichž bude velká většina pocházet z regionálních zdrojů. Nedeljković: „Náš příspěvek k energické transformaci má smysl nejen pro životní prostředí, ale i pro celou společnost, protože náš přístup zabezpečuje stabilní ceny a bezpečné dodávky.“

Dalším prvkem udržitelné výroby je důsledné oběhové hospodářství. Vždy, když je to možné, se výrobní materiály a zdroje používají znovu. Kovové odřezky a piliny z frézování se například budou recyklovat a znovu využívat, zatímco odpadové teplo z chlazení se bude přivádět do okruhu na ohřev vnitřních prostorů a vody.

Šetření zdrojů společnosti výrazně prospívá ekonomicky, ale díky inteligentním a efektivním řešením je výroba v BMW Group jedinečná i z hlediska ochrany životního prostředí. Příklady technologií, které podporují tento závazek, zahrnují proces lakování mokrý na mokrý (IPP) šetřící zdroje nebo úplně první použití jednosměrného proudu při konstrukci karoserie. 

Energie, která pohání továrny BMW Group po celém světě, pochází výhradně z obnovitelných zdrojů. Závod v Lipsku se přeměnil na specializované centrum zaměřené na vodík, přičemž továrny společnosti na celém světě se stávají stále více nezávislé na třetích dodavatelích energie, případně na dalších vnějších vlivech. Umožňuje to kombinace vlastní generované a akumulované energie s flexibilními profily spotřeby po čas celé výroby. Nejnovější digitální metody a komplexní systémy zajišťují maximální transparentnost a podporují důsledné snižování spotřeby energie, stejně jako využívání obnovitelných zdrojů podle potřeb na základě přesných prognóz.

Další klíčovou otázkou v oblasti ochrany klimatu je biodiverzita. V pobočkách BMW Group po celém světě je prostřednictvím cílených opatření specifických pro daný region podporována rozmanitost flóry a fauny. Řeč je například o instalaci vlastních úlů, sokolech nebo lučních sadech.

Na podporu zelené logistiky v továrnách i mimo ně si program BMW iFACTORY osvojuje otevřený přístup k technologiím se zaměřením na environmentálně udržitelné koncepty. V průběhu několika následujících let se například zvýší využívání železniční dopravy a elektrických nákladních vozidel, což mnichovské továrně přinese nulové lokální emise z dopravní logistiky. 

DIGITAL: Od inovací po efektivní případy použití.
Cílem rozvoje digitalizace byli u BMW Group vždy spokojení zákazníci, individualizace prémiových vozů, vynikající kvalita a včasné dodávky. „BMW iFACTORY postupuje v digitalizaci tím, že v rámci celého hodnotového řetězce a zároveň v každém z našich procesních řetězců posouvá konzistenci údajů na úplně novou úroveň. Digitální inovace využíváme na vytváření efektivních případů použitých ve výrobě – protože pro nás jdou inovace a efektivita ruku v ruce,“ zdůraznil Milan Nedeljković.

Výroba v BMW Group využívá nejnovější technologie na propojení všech relevantních údajů o produktu, procesech, kvalitě a nákladech mezi vývojovými, plánovacími a výrobními procesy. Hlavní důraz se klade na aplikace z oblasti virtualizace, zpracování velkých dat a umělé inteligence. 

V rámci modelu strategie BMW iFACTORY hraje důležitou roli virtualizace. V prvním kroku se každý detail ve všech výrobních závodech BMW Group zaznamená pomocí technologie 3D skenování. Tímto způsobem lze vykonávat plánovací práce prakticky kdykoli a odkudkoli. V dalším logickém kroku se vytvoří virtuální obraz – neboli digitální dvojče – každé továrny jako celku. Ten poté mohou zcela na nové úrovni využít specialisté na plánování všech struktur, výrobních závodů, a dokonce i jednotlivých procesů. Umožňuje například včasnou integraci virtuálních produktů do továrny a výrazně snižuje množství plánování v dalším průběhu procesu. Umožňuje také snížení investic, zvýšení efektivity procesů a lepší stabilitu uvádění produktů na trh. 

V partnerstvích, jako je to se společností NVIDIA, spojuje BMW Group svého průkopnického ducha a procesní odbornost se špičkovými technologiemi. Aplikace a rozšířená a virtuální realita podporují školení zaměstnanců na budoucí procesy a technologie. Plánování digitálního výrobního systému umožňuje včasnou integraci globálních partnerů do hodnotového řetězce. 

Současně s tím věda o zpracování velkých dat je základem pro rozhodování založené na faktech a údajích získaných v reálném čase. Konzistentní a transparentní údaje umožňují rychle a proaktivně identifikovat hlavní příčiny, aby se následně daly jednotlivé procesy vylepšovat. BMW Group je již nyní už průkopníkem v efektivním využívání AI (umělé inteligence) a v současnosti využívá více než 200 aplikací založených právě na AI. Tato technologie umožňuje automatizovat různé logistické a výrobní procesy, což přináší další nárůst kvality. 

Zaměstnanci: Připraveni pro BMW iFACTORY.
Hlavním prvkem plánu budoucnosti BMW iFACTORY jsou lidé, kteří vytvářejí finální produkt. Vysoce kvalifikovaná pracovní síla BMW Group zaměřená na budoucnost zabezpečuje konkurenceschopnou a úspěšnou transformaci. Výrobní divize intenzivně a předvídavě investuje do zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti kvality, logistiky, údržby, elektrických a elektronických zařízení, elektromobility a digitálního plánování. Z nejmodernějších metod výuky těží zaměstnanci elektronických vzdělávacích programů, protože jim umožňují vzdělávat se samostatně a z vlastní iniciativy. K dispozici jsou i další rozsáhlé možnosti rozvoje, které jim pomáhají udržovat a zlepšovat jejich dovednosti. Školeními potřebnými pro práci v oblasti elektromobility již prošlo více než 50 tisíc zaměstnanců BMW Group.

Důvod: Přání zákazníků a naše zodpovědnost.
Klíčovými faktory transformace výroby u BMW Group jsou vývoj na automobilovém trhu a skutečnosti týkající se klimatických změn. BMW Group již v roce 2022 zdvojnásobila svoji produkci elektrických vozidel, přičemž jen v první čtvrtině roku dodala zákazníkům více než 35 tisíc čistě elektrických vozů. Nejnovější technické inovace zároveň pomáhají celé společnosti, protože výrazně přispívají k ochraně klimatu a k trvalé udržitelnosti. Milan Nedeljković: „Plán BMW iFACTORY naplňuje nejen rostoucí poptávku zákazníků po elektrických vozech, ale i naši touhu jako součásti společnosti podporovat ochranu klimatu a trvalou udržitelnost. Na dosažení našich cílů používáme digitalizaci – a zároveň zůstáváme absolutně konkurenceschopní.“

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE.

27 JULY 2022. Here you can see the world premiere of the MINI Concept ACEMAN.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly již stanoveny podle standardizované testovací metodiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje typ převodovky (automatická nebo manuální) a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou u vybraného modelu dostupné, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty u vozidel označených (*) se již zakládají na testech prováděných podle nové metodiky WLTP a byly převedeny zpět na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby tak bylo možné provést porovnání mezi jednotlivými vozidly. U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Více informací o přechodu z testování vozů podle metodiky NEDC na metodiku WLTP naleznete zde.

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit