Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

Vyšší výkon, nižší emise CO2, výrazně nižší náklady: BMW Group bude od roku 2025 pro NEUE KLASSE používat inovativní cylindrické bateriové články.

+++ Nově vyvinuté cylindrické BMW bateriové články navržené pro architekturu NEUE KLASSE +++ Až o 50 % nižší náklady na kompletní vysokonapěťovou baterii než u současné generace +++ Výroba se sníženým podílem CO2 – díky ekologické energii a druhotnému využití materiálu +++ Vedoucí vývoje Weber: „Obrovský technologický skok v hustotě energie, rychlosti nabíjení a dojezdu“ +++

CO2 emissions
·
battery cell
·
High-voltage battery
·
Neue Klasse
·
Gigafactory
·
Battery cell factory
·
secondary material
·
green power
·
Lithium
·
cobalt
·
circular economy
·
Circularity
·
battery
·
Životní prostředí
·
BMW i
·
Korporátní finance, fakta a čísla
·
Technologie
·
Společnost
·
Společnost a sociální závazek
·
Životní prostředí
·
Alternativní pohonné systémy, mobilita budoucnosti
·
Electrification
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420225990052

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~237,96 KB)
  
Photos(6x, ~60,69 MB)

Mnichov. BMW Group je přesvědčena, že výkonné, inovativní a udržitelně vyráběné bateriové články budou v budoucnu klíčem k úspěchu individuální elektromobility. Společnost se chystá od roku 2025 s modely NEUE KLASSE zahájit novou éru elektromobility – poprvé s využitím nově vyvinutých cylindrických bateriových článků, přizpůsobených pro novou architekturu.

„Nově vyvinutá šestá generace našich li-ion článků přinese obrovský technologický skok, který zvětší hustotu energie o více než 20 %, zvýší rychlost nabíjení až o 30 % a prodlouží dojezd rovněž až o 30 %,“ uvedl Frank Weber, člen představenstva BMW AG odpovědný za vývoj. „Snižujeme také emise CO2 při výrobě článků až o 60 %. To jsou velké kroky v oblasti udržitelnosti a přínosů pro zákazníky.“

„Abychom uspokojili naše dlouhodobé potřeby, vybudujeme s našimi partnery továrny na výrobu bateriových článků na šesti místech na pro nás klíčových trzích, každou s roční kapacitou až 20 GWh. Jmenovitě dvě v Číně, dvě v Evropě a dvě v Severní Americe,“ dodal Joachim Post, člen představenstva BMW AG odpovědný za nákup a dodavatelskou síť. „S našimi partnery jsme se také dohodli, že budou využívat určitý podíl druhotných surovin pro výrobu lithia, kobaltu a niklu, a pro výrobu také využívat ekologickou energii s cílem zajistit výrobu se sníženým množstvím produkovaného CO2.“

BMW Group již zadala zakázky na výrobu nových bateriových článků v řádech desítek miliard eur. S využitím rozsáhlých interních zkušeností vlastního kompetenčního centra pro bateriové články se vývojovému, výrobnímu a nákupnímu týmu podařilo navrhnout vlastní nové bateriové články a jejich integraci do větších celků, což výrazně sníží náklady na budoucí vysokonapěťové baterie. Na základě současných tržních předpokladů bude možné ve srovnání se současnou pátou generací snížit náklady až o 50 %. BMW Group si stanovila cíl snížit výrobní náklady čistě elektrických modelů na stejnou úroveň jako u vozidel s nejmodernějšími spalovacími motory.

Technologický pokrok: Nový tvar článků a vylepšené chemické složení. 
Akumulátorový článek je zodpovědný za všechny hlavní vlastnosti elektromobilů, jako je dojezd, výkon a doba nabíjení. U šesté generace technologie BMW eDrive, která bude použita ve vozech NEUE KLASSE, dojde k zásadním změnám tvaru článků a chemického složení. S novým cylindrickým článkem, speciálně navrženým pro elektrickou architekturu modelů NEUE KLASSE, bude možné u verzí s nejdelším dojezdem prodloužit tento parametr až o 30 % (podle WLTP).

Nové cylindrické BMW články mají standardizovaný průměr 46 mm a dvě různé výšky. V porovnání s prizmatickými články páté generace baterií BMW je obsah niklu v cylindrických článcích šesté generace na straně katody vyšší, zatímco obsah kobaltu se snížil. Na anodové straně se zvýšil obsah křemíku. V důsledku toho se objemová hustota energie článku zlepšila o více než 20 %.

Bateriový systém hraje v konstrukci platformy NEUE KLASSE klíčovou roli. V závislosti na modelu jej lze flexibilně integrovat do vyčleněného prostoru a ušetřit tak místo, protože odpadá současné rozdělování článků do jednotlivých modulů – baterie je nyní jedním celkem.

Baterie, hnací ústrojí a technologie nabíjení plánované pro vozy NEUE KLASSE budou také pracovat s vyšším napětím, konkrétně 800 V. Tím se kromě jiného zlepší způsob dodávky energie ze stejnosměrných rychlonabíjecích stanic, které zásluhou proudu až 500 A mohou dosáhnout mnohem vyššího nabíjecího výkonu. Tato skutečnost povede ke zkrácení doby potřebné k nabití vozu z 10 na 80 % až o třetinu.

Továrny na výrobu bateriových článků v Číně, Evropě a Severní Americe – každá s celkovou kapacitou až 20 GWh ročně.
BMW Group již zadala společnostem CATL a EVE Energy zakázky na výstavbu továren na výrobu bateriových článků pro NEUE KLASSE v hodnotě desítek miliard eur. Oba partneři postaví dvě giga továrny v Číně a v Evropě. Každá z továren na bateriové články bude mít celkovou roční kapacitu až 20 GWh. Plány počítají s výstavbou dalších dvou továren na bateriové články v severoamerické zóně volného obchodu USMCA, pro kterou zatím partneři nebyli vybráni. Tři regiony, kde budou továrny na výrobu bateriových článků postaveny, budou mít také ekonomický prospěch z vytvoření nových dodavatelských řetězců, nových sítí subdodavatelů a nových pracovních míst.

Výroba se sníženým podílem CO2 a s využitím ekologické energie a druhotných surovin.
BMW Group se zaměřuje zejména na co nejnižší uhlíkovou stopu a spotřebu zdrojů při výrobě, a to již v dodavatelském řetězci. Výrobci budou při výrobě bateriových článků používat kobalt, lithium a nikl, které v sobě zahrnují určitý podíl druhotných surovin, tj. surovin, které se netěží nově, ale jsou již v oběhu. V kombinaci se závazkem využívat při výrobě bateriových článků pouze ekologickou energii z obnovitelných zdrojů sníží BMW Group uhlíkovou stopu pocházející z výroby bateriových článků ve srovnání se současnou generací až o 60 %.

Jedním z faktorů úspěchu elektromobility v budoucnu bude opětovné využití surovin. Oběhové smyčky snižují potřebu nových surovin, omezují riziko porušování environmentálních a sociálních norem v dodavatelském řetězci a obecně vedou k výraznému snížení emisí CO2. Proto je dlouhodobým cílem BMW Group používat plně recyklovatelné bateriové články. V Číně BMW Group v současné době vytváří uzavřený cyklus pro opětovné využití niklu, lithia a kobaltu z vysokonapěťových baterií, čímž pokládá základní kámen tohoto přelomového materiálového cyklu.

Kobalt a lithium jako suroviny pro novou generaci bateriových článků BMW budou pocházet z certifikovaných dolů. To znamená, že společnost si zachovává plnou transparentnost vzhledem ke způsobům získávání materiálu a může tak zajistit odpovědnou těžbu. Získávání obou surovin z certifikovaných dolů probíhá buď přímo prostřednictvím BMW Group, nebo prostřednictvím výrobce bateriových článků.

BMW Group se již mnoho let aktivně podílí na iniciativách zaměřených na vývoj standardů pro odpovědnou těžbu surovin a podporuje dodržování environmentálních a sociálních standardů pro těžbu surovin prostřednictvím certifikace dolů. Tímto způsobem se také společnost stává méně technologicky, geograficky a geopoliticky závislou na jednotlivých zdrojích a dodavatelích.

Vývoj budoucích bateriových článků BMW ve vlastních kompetenčních centrech.
BMW Group neustále pracuje na dalším vývoji systémů pro uchovávání energie. Například jeho šestá generace bateriové technologie poprvé nabízí možnost použití katod z lithium-železo-fosfátu (LFP). To znamená, že v katodovém materiálu se pak lze zcela vyhnout kritickým surovinám, jako jsou kobalt a nikl. Souběžně s tím BMW Group pokračuje také ve vývoji baterií s pevným elektrolytem (ASSB). Cílem společnosti je mít vysokonapěťové baterie tohoto typu připravené k sériovému použití do konce tohoto desetiletí. BMW Group představí koncepční vozidlo s touto technologií na palubě mnohem dříve než v roce 2025.

BMW Group od roku 2008 systematicky shromažďuje odborné znalosti v oblasti technologie bateriových článků. Od roku 2019 je toto know-how soustředěno v Kompetenčním centru bateriových článků BMW Group (BCCC) v Mnichově. BCCC pokrývá celý hodnotový řetězec – od výzkumu a vývoje přes konstrukci bateriových článků až po jejich výrobu. Aby bylo zajištěno rychlé a efektivní zavádění inovací v oblasti technologie bateriových článků do praxe, spoléhá BMW Group na síť přibližně 300 partnerů, v níž spolupracují mimo jiné zavedené společnosti, startupy i vysoké školy. 

Takto získané poznatky budou ověřovány v novém Kompetenčním centru pro výrobu článků (CMCC) v Parsdorfu u Mnichova, které koncem roku 2022 zahájí téměř standardní sériovou výrobu vzorků pro budoucí generaci BMW bateriových článků, jež se budou používat v NEUE KLASSE od roku 2025.

Pilotní výrobní linka v kompetenčním centru umožní analyzovat a plně pochopit proces výroby článků za takřka standardních provozních podmínek. Tím budou moci budoucí dodavatelé vyrábět články podle požadovaných specifikací a s využitím vlastních odborných znalostí BMW – to znamená další zlepšení výroby bateriových článků z hlediska kvality, výkonu a nákladů.

NEUE KLASSE významně přispěje k objemu prodejů.
Díky rychle se rozvíjející produktové řadě a vysoké poptávce chce BMW Group mít do konce roku 2025 na silnicích více než dva miliony čistě elektrických vozů. Čistě elektrické modely NEUE KLASSE se budou od poloviny desetiletí významně podílet na objemu prodejů společnosti BMW Group. NEUE KLASSE má potenciál dále urychlit pronikání elektromobility na trh. To znamená, že 50 % celosvětových prodejů BMW Group by již před rokem 2030 mohly tvořit čistě elektrické automobily. Značka MINI bude mít počátkem roku 2030 výhradně elektrickou produktovou řadu a Rolls-Royce bude od roku 2030 také čistě elektrickou značkou. Rovněž všechny nové modely BMW Motorrad v oblasti městské mobility budou plně elektrické.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming

BMW GROUP AT CES 2023.

Las Vegas. Here you can see the webcasts of the BMW Group Keynote at the CES 2023 and the Digital World Premiere of BMW i Vision Dee.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly již stanoveny podle standardizované testovací metodiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje typ převodovky (automatická nebo manuální) a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou u vybraného modelu dostupné, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty u vozidel označených (*) se již zakládají na testech prováděných podle nové metodiky WLTP a byly převedeny zpět na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby tak bylo možné provést porovnání mezi jednotlivými vozidly. U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Více informací o přechodu z testování vozů podle metodiky NEDC na metodiku WLTP naleznete zde.

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit