Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

BMW Group: Udržitelnost prostřednictvím inovací 2022.

V rámci akce „Udržitelnost prostřednictvím inovací 2022“ BMW představilo širokou škálu průkopnických technologií, konceptů a strategií, které ilustrují, jak se inovativní síla a vizionářské myšlení mohou stát hnacím motorem udržitelné mobility.

 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420225990052

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~326,14 KB)
  
Photos(145x, ~1,22 GB)
 • Inovace jako klíč k udržitelné mobilitě
 • Nově vyvinuté BMW cylindrické články přizpůsobené architektuře NEUE KLASSE
 • Náklady na kompletní vysokonapěťovou baterii až o 50 % nižší než u současné generace
 • Výroba se sníženým podílem CO2 – díky zelené energii a používání druhotného materiálu
 • Vedoucí vývoje Weber: „Obrovský technologický skok v hustotě energie, rychlosti nabíjení a dojezdu.“
 • Vedoucí nákupu Post: „Se svými partnery postavíme továrny na bateriové články na šesti místech v Severní Americe, Evropě a Číně, každou s roční kapacitou až 20 GWh.“
 • BMW EfficientDynamics nám v současné době přináší reálné snížení spotřeby a prodloužení dojezdu, současně poskytuje další potenciál pro modely NEUE KLASSE připravované na rok 2025
 • Udržitelnost při výrobě vozů díky inovativním bio materiálům, které nahradí suroviny živočišného původu
 • Nahrazení kůže snižuje emise CO2 o 85 procent
 • Unikátní recyklační proces vytváří recyklovaný plastový materiál z odpadu plovoucího v oceánech
 • Emise CO2 jsou ve srovnání s konvenčně vyráběnými komponenty nižší o 25 procent
 • Plasty vytažené z oceánu se používají k výrobě podlahových koberců modelů BMW iX a BMW X1
 • Cílem BMW Group je do roku 2030 používat ve svých nových vozidlech termoplasty vyrobené ze 40 procent z recyklovaného materiálu
 • Koncepty designu sedadel pro BMW a MINI: vizionářská estetika, udržitelné materiály, nižší emise CO2
 • Digitální síť pro udržitelný vývoj vozidel: první aplikace Catena-X
 • Generativní design: až o 50 procent nižší hmotnost, průlom v rámci modelů NEUE KLASSE
 • Vizionářské koncepty a konkrétní řešení pro inteligentní řízení dopravy a městské elektrické ekosystémy
 • Elektrická jednostopá vozidla: BMW CE 04, BMW Motorrad Concept CE 02, BMW Motorrad Vision AMBY a BMW i Vision AMBY.

Udržitelnost prostřednictvím inovací.
Neustále se zvyšující radost z jízdy a ambiciózní cíle udržitelnosti určují snahu BMW Group při utváření individuální mobility budoucnosti. Společnost pevně věří, že klíčem k pokroku v obou oblastech jsou inovace. Díky více než 100 letům zkušeností a rozsáhlým technologickým znalostem se společnost BMW Group staví čelem k výzvě vyvíjet atraktivní řešení mobility v souladu s ochranou klimatu, šetřením zdrojů, kvalitou života v městském prostředí a společenskou odpovědností. V rámci akce „Udržitelnost prostřednictvím inovací 2022“ BMW představilo širokou škálu průkopnických technologií, konceptů a strategií, které ilustrují, jak se inovativní síla a vizionářské myšlení mohou stát hnacím motorem udržitelné mobility.

Nový bateriový článek pro modely NEUE KLASSE.
S modely NEUE KLASSE, které budou mít premiéru v roce 2025, se BMW Group chystá vstoupit do nové éry elektromobility a poprvé použít cylindrické bateriové články, které jsou optimálně přizpůsobeny nové platformě navržené pro čistě elektrické poháněcí systémy. Inovativní lithium-iontové baterie pro šestou generaci technologie BMW eDrive prodlouží dojezd o 30 % a zkrátí dobu nabíjení přibližně o 20 %. Dojde také ke snížení emisí CO2 při výrobě bateriových článků, přičemž výrobní náklady na celou vysokonapěťovou baterii budou ve srovnání se současnou pátou generací až o 50 procent nižší.

Nové cylindrické články mají průměr 46 mm a budou se vyrábět ve dvou různých délkách. V závislosti na modelu je lze flexibilně integrovat do volného prostoru v podvozku konkrétního vozu. Aby bylo možné uspokojit poptávku po bateriových článcích pro vozy NEUE KLASSE, postaví BMW Group s partnery dvě nové továrny na výrobu bateriových článků v Evropě, Číně a také Severní Americe.

BMW EfficientDynamics podporuje přechod na elektromobilitu.
Vetší radost z jízdy, méně emisí – to je princip BMW EfficientDynamics, který od roku 2007 podporuje pokrok v oblasti udržitelnosti prostřednictvím neustálých inovací. Kromě systémů pohonu zahrnuje tento soubor technologických opatření také inteligentní lehkou konstrukci, nižší valivý odpor a vylepšenou aerodynamiku, tedy všechny oblasti podílející se na transformaci směrem k elektromobilitě. Současné modely BMW s čistě elektrickým pohonem zaujaly zástupce médií při testovacích jízdách, kdy dosahovaly vynikajících hodnot spotřeby energie a dojezdu a v některých případech dokonce překonávaly oficiální hodnoty WLTP nebo EPA.

Modely NEUE KLASSE budou rovněž těžit z filozofie BMW EfficientDynamics. Tento komplexní přístup k maximální efektivitě ovlivňuje vývoj nových modelů a platforem od samého počátku, a to nejen v oblasti konfigurace hnacího ústrojí, ale také v oblasti celkové konstrukce a volby materiálů.

Na cestě k oběhovému hospodářství a veganským interiérům.
V BMW Group spolupracují designéři, materiáloví vědci a odborníci z dalších oborů na udržitelných řešeních při navrhování interiérů a exteriérů nových vozidel. Důraz je kladen na odpovědné nakupování a zpracovávání surovin produkujících co nejmenší množství emisí CO2, na neustálé zvyšování podílu druhotných materiálů s cílem dosáhnout kompletní oběhové ekonomiky, nové recyklační procesy, větší využití přírodních vláken a nahrazení surovin živočišného původu.

BMW Group plánuje v roce 2023 uvést na trh své první vozy s kompletně veganským interiérem. To je možné především díky vývoji inovativních materiálů s vlastnostmi podobnými kůži. Nahrazení kůže snižuje emise CO2 v celém hodnotovém řetězci konkrétních součástí interiéru přibližně o 85 %.

Recyklované rybářské sítě jako surovina pro komponenty interiéru i exteriéru.
Poprvé v automobilovém průmyslu budou modely NEUE KLASSE, které budou uvedeny na trh od roku 2025, obsahovat ozdobné díly vyrobené z materiálu obsahujícího přibližně 30 % recyklovaných rybářských sítí a lan. Tyto odpadní materiály z námořního průmyslu jsou aktivně získávány v přístavech po celém světě, aby se zajistilo, že neskončí v moři. Pro řadu dalších materiálů – od oceli a hliníku přes plasty a sklo až po vysokonapěťové baterie – jsou vyvíjeny a zaváděny nové recyklační procesy v souladu se zásadami oběhového hospodářství. BMW Group se v rámci tohoto přístupu snaží zajistit, aby vozidla s ukončenou životností byla k dispozici jako zdroj surovin pro nové automobily.

Udržitelné materiály, nová estetika: vizionářské koncepty sedadel. 
BMW Group představuje rovněž vizionářské koncepty sedadel pro budoucí modely BMW a MINI. Použité materiály se vyznačují výrobními procesy šetrnými k životnímu prostředí, kompletní recyklovatelností, průkopnickou estetikou a nekompromisní prémiovou kvalitou s výjimečným vzhledem a kvalitou povrchu.

Digitální nástroje pro větší udržitelnost.
K neustálému zvyšování udržitelnosti v dodavatelském řetězci a při výrobě vozů BMW Group významně přispívá také digitalizace a s ní související inovace. To je patrné v mezioborové datové síti Catena-X a v generativním designu s novými počítačovými metodami pro vývoj komponentů vozidel.

BMW AG je jedním z iniciátorů partnerské sítě Catena-X, která prostřednictvím vytvoření propojené databáze pokládá základy pro vytvoření oběhového hospodářství a důsledné snižování emisí CO2 v dodavatelském řetězci. Přibližně rok po svém založení aliance pro bezpečnou výměnu dat mezi podniky v automobilovém průmyslu nyní představuje své první aplikace připravené pro testování v praxi.

Průlom v NEUE KLASSE: generativní design.
V rámci BMW Group hraje digitalizace v podobě generativního designu stále důležitější roli při efektivním a zdroje šetřícím navrhování automobilových komponentů. Pomocí počítačových algoritmů mohou konstruktéři a inženýři vytvářet složité tvary dílů, které přinesou výrazné snížení spotřeby materiálu a hmotnosti, které by při použití konvenčních metod nebylo možné.

Různé koncepty udržitelné městské mobility.
BMW Group zkoumá celý ekosystém městské mobility s cílem zvýšení udržitelnosti ve fázi používání svých vozů a zároveň podpoření atraktivity měst jako životního prostoru pro jejich obyvatele. Kromě vývoje lokálně bezemisních vozidel to zahrnuje i rozmanité koncepty udržitelné městské mobility.

 

Více detailů k jednotlivým tématům je k dispozici v přiložené tiskové zprávě.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming

MINI CONCEPT ACEMAN.

Here you can see the world premiere of the MINI Concept Aceman.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly již stanoveny podle standardizované testovací metodiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje typ převodovky (automatická nebo manuální) a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou u vybraného modelu dostupné, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty u vozidel označených (*) se již zakládají na testech prováděných podle nové metodiky WLTP a byly převedeny zpět na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby tak bylo možné provést porovnání mezi jednotlivými vozidly. U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Více informací o přechodu z testování vozů podle metodiky NEDC na metodiku WLTP naleznete zde.

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit