Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

Průlom v technologiích lakování: továrna BMW Group Lipsko bude brzy schopna nahradit zemní plyn ekologickým vodíkem.

+++ Továrna BMW Group v Lipsku bude v lakovně používat palivově flexibilní vodíkové hořáky +++ Nedeljković, člen představenstva pro výrobu: „Technologický průlom podtrhuje naši inovativnost“ +++ Vodíková energie také v logistice uvnitř továrny +++

Životní prostředí
·
Technologie
·
Společnost
·
Továrny a objekty
·
Výrobní závody
·
Logistics
·
Životní prostředí
·
Výroba a recyklace
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420225990052

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~216,23 KB)
  
Photos(46x, ~310,78 MB)

Related Links.

Lipsko. Továrna BMW Group v Lipsku je prvním automobilovým výrobním závodem na světě, který zkušebně používá nově vyvinutou technologii vodíkových hořáků umožňující provoz sušiček lakovaných karoserií. Nová technologie otevírá cestu ke snížení emisí CO2 z intenzivního využívání fosilního paliva – zemního plynu. Člen představenstva BMW AG Milan Nedeljković: „Jedná se o technologický milník v oblasti lakovacích technologií. Podtrhuje naši inovativnost a odhodlání učinit výrobu ještě udržitelnější.“

Nedeljković a ředitelka továrny BMW Group v Lipsku Petra Peterhänselová dnes společně uvedli do provozu první vodíkový hořák pro sušičky lakovaných karoserií. Zvláštností tohoto systému je, že může fungovat jak na vodík (H2) a metan (CH4), tak na jejich kombinaci. Tento hořák je také schopen během provozu mezi těmito palivy přepínat. Zpočátku bude fungovat ve zkušebním provozu, kompletní linka na sušení lakovaných karoserií bude přestavěna již v příštím roce. Během několika příštích let budou postupně upraveny i zbývající hořákové systémy, nová technologie tak bude nasazena ve všech 68 lakovacích odděleních továrny v Lipsku.

Inovativní systémy flexibilních hořáků byly vyvinuty ve spolupráci s brémskou společností Saacke, přičemž integraci bezpečnostního konceptu podpořil Fraunhoferův institut IFF v Magdeburku. Přechod na flexibilní hořáky je základem pro to, aby byla továrna BMW Group v Lipsku energeticky zcela bez emisí CO2.

Udržitelnost jako klíčový prvek BMW iFACTORY.
Snížení emisí CO2 je jedním z hlavních cílů BMW iFACTORY s přístupem LEAN. GREEN. DIGITAL. Zatímco udržitelnost, optimální využívání zdrojů a cirkulární ekonomika jsou středem strategie GREEN, část LEAN pracuje na efektivní, přesné a vysoce flexibilní výrobě. DIGITAL efektivně využívá digitalizaci v oblasti datové vědy, umělé inteligence a virtualizace. 

Aby byla společnost BMW Group ještě udržitelnější, navrhuje specifická řešení pro snížení emisí CO2. Cílem je omezit produkci CO2 z výroby do roku 2030 ve srovnání s rokem 2019 o 80 %, a to nejen pomocí vodíku, ale také využíváním energie z řady dalších obnovitelných zdrojů energie, o nichž se v současné době uvažuje, jako je geotermální energie či fotovoltaika. Různá řešení budou nasazena způsobem, který bude pro danou lokalitu nejvhodnější.

Plány na připojení k vodíkovému potrubí.
Pro provoz nových vodíkových hořákových systémů bude zapotřebí potrubí, které zajistí, že bude vždy k dispozici dostatečné množství ekologického vodíku. V tomto případě hodlá továrna v Lipsku využít všech možností, jež nabízí vznikající vodíkový průmysl v regionu. 

V současné době se plánuje do poloviny roku 2024 připojit továrnu k první čistě vodíkové síti. Potrubí dlouhé asi dva kilometry ji propojí s dálkovým plynovodem jižně od areálu. Poté bude závod spolu se svými partnery v regionu napojen na regionální vodíkovou síť, která se propojí s celostátní a evropskou vodíkovou infrastrukturou.

Vodíková energie také v logistice uvnitř závodu.
Vodík je již dlouho základním palivem logistiky uvnitř závodu. V roce 2013 byla v areálu továrny instalována první vnitřní vodíková čerpací stanice v Německu, která slouží k plnění vysokozdvižných vozíků a vlečných souprav používaných uvnitř areálu. Dnes, téměř o deset let později, má továrna v Lipsku největší vozový park v Německu s více než 130 vysokozdvižnými vozíky poháněnými vodíkovými palivovými články. V areálu je také pět vodíkových stanic. Nejnovější z nich, která je v současné době v provozu, nabízí plně automatizované tankování.

BMW Group rovněž spolupracuje se svými partnery na testování vodíkových řešení na podporu dekarbonizace dopravní logistiky i za branami továren a v současné době se podílí na výzkumných projektech H2HAUL a HyCET. Vodík je slibným palivem pro dopravní logistiku, protože umožňuje rychlé doplňování paliva, vysokou nosnost a flexibilní použitelnost. Nabízí také velký dojezd. Ekologický vodík, vyráběný z energie z obnovitelných zdrojů, současně v budoucnu připraví půdu pro nízkouhlíkovou dálkovou logistiku.

Projekt H2HAUL pracuje v Belgii, Německu, Francii a Švýcarsku na vývoji a zkušebním provozu 16 nákladních vozidel s vodíkovými palivovými články a na instalaci nových velkokapacitních vodíkových čerpacích stanic pro spolehlivé dodávky paliva. Projekt H2HAUL, který byl zahájen v roce 2019, bude probíhat po dobu pěti let, přičemž Německo přispěje testováním dvou nákladních vozidel na palivové články pro přepravu mezi továrnami v Lipsku a Norimberku. 

V rámci projektu HyCET vede BMW Group konsorcium, které se zabývá vývojem a testováním nákladních vozidel se spalovacími vodíkovými motory. Projekt HyCET, jehož financování ve výši 11,3 milionu eur schválilo Spolkové ministerstvo pro digitalizaci a dopravu v září tohoto roku, má za cíl prokázat potenciál nákladních vozidel s motory pracujícími na principu spalování vodíku v dopravní logistice a zřídit dvě veřejné vodíkové čerpací stanice pro veřejné použití.

Továrna Lipsko – od počátku zaměřena na udržitelnost.
„Udržitelnost má továrna v Lipsku takříkajíc ve své DNA,“ říká její ředitelka Petra Peterhänselová. „Efektivní a udržitelné procesy pro nás byly velmi důležité již při plánování závodu a jedním z nejviditelnějších výsledků jsou čtyři větrné turbíny, které závod zásobují elektřinou.“ Byly postaveny v roce 2013 a dodávají 10 MW energie (přibližně 26 GWh/rok). V roce 2017 následoval další milník, když bylo otevřeno bateriové uložiště sestávající z až 700 použitých vysokonapěťových baterií z vozů BMW i3. Baterie slouží k ukládání energie, například z větrných elektráren. Ukládáním energie v areálu lze zlepšovat hospodaření s energií a udržovat stabilitu elektrické sítě.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE 2023.

Here you can see the on demand webcast of the BMW Group Annual Conference 2023.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly již stanoveny podle standardizované testovací metodiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje typ převodovky (automatická nebo manuální) a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou u vybraného modelu dostupné, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty u vozidel označených (*) se již zakládají na testech prováděných podle nové metodiky WLTP a byly převedeny zpět na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby tak bylo možné provést porovnání mezi jednotlivými vozidly. U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Více informací o přechodu z testování vozů podle metodiky NEDC na metodiku WLTP naleznete zde.

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit