Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

BMW Group investuje do novátorského procesu extrakce mědi.

+++ Investice do amerického startupu Jetti Resources +++ Účinnější a ke zdrojům šetrnější extrakce vzácného materiálu +++ Snížení emisí CO2 při zpracování těžebního odpadu o 40 % +++

Copper
·
raw materials
·
CO2 emissions
·
Jetti Resources
·
Startup
·
BMW i Ventures
·
Investment
·
Společnost
·
Životní prostředí
·
Electrification
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420225990052

send an e-mail

Mnichov/Mountain View (USA). BMW Group prostřednictvím svého fondu rizikového kapitálu BMW i Ventures získalo podíl ve společnosti Jetti Resources se sídlem v USA, Colorado. Cílem je podpořit zodpovědnou a ke zdrojům šetrnou těžbu mědi, která by udržitelnějším způsobem řešila rostoucí poptávku. Společnost Jetti Resources byla založena v roce 2014 a vyvinula průkopnický proces těžby tohoto kovu, který dokáže zpracovat dosud nevyužitou rudu ze stávajících měděných dolů.

„Investicí do společnosti Jetti podporujeme technologický pokrok v oblasti odpovědné a zdroje šetřící metody těžby mědi,“ říká Wolfgang Obermaier, vedoucí oddělení nepřímého zboží a služeb, surovin a výrobních partnerů společnosti BMW Group. „Tento nový postup má potenciál zlepšit ekologickou stopu a integritu našeho dodavatelského řetězce, a to zejména při rostoucí poptávce po zdrojích, jako je měď,“ dodává Obermaier.

Vzhledem k tomu, že měď je zásadní surovinou pro výrobu elektrických hnacích ústrojí v elektřinou poháněných vozech, se předpokládá, že poptávka po ní v příštích letech výrazně poroste. Již v roce 2030 budou nejméně polovinu celosvětových prodejů BMW Group tvořit čistě elektrické modely.

Využití stávajících zdrojů.
Společnost Jetti Resources vyvinula unikátní technologii katalytického loužení, která umožňuje získávat měď z dosud nevyužívaných rud. V těchto primárních sulfidických rudách je vázáno přibližně 70 % světových zásob mědi. Materiál, který byl dříve skladován na skládkách a považován za odpad, lze nyní díky této nové formě těžby šetřící zdroje využít.

Tento proces umožňuje získat dříve nevyužité zdroje mědi, čímž se výrazně zvyšuje výkonnost a životnost stávajících zdrojů. Těžba mědi se tak stává podstatně efektivnější a snižuje se její dopad na životní prostředí. Metoda společnosti Jetti Resources umožňuje měděným dolům používat na tyto rudy haldové loužení, které ve srovnání s tradiční těžbou surovin způsobuje přibližně o 40 % nižší emise CO2 a spotřebuje pouze přibližně 50 % vody. Tato technologie se již s velkým úspěchem používá v průmyslovém měřítku. Společnost Jetti Resources plánuje společně se svými partnery pokračovat v globální expanzi.

Odpovědné řízení dodavatelského řetězce.
Udržitelnost a efektivní využívání zdrojů je ústředním bodem strategického směřování celé BMW Group. Klíčovým aspektem je dodržování přísných ekologických a sociálních norem v každé části dodavatelských řetězců. Eliminace porušování lidských práv a environmentálních standardů je klíčovou prioritou při nákupu základních surovin.

BMW Group v rámci své materiálové strategie průběžně analyzuje suroviny a stanovuje jejich priority. Potenciální rizika vznikají především při těžbě a zpracování různých surovin a materiálů. BMW Group tato rizika zmírňuje kombinací standardizovaných, proaktivních a reaktivních opatření, která jsou na míru přizpůsobena každé surovině. Pro zajištění potřebné transparentnosti a sledovatelnosti zpracování surovin v rámci komplexní a dynamické dodavatelské sítě je BMW Group zapojena do programu Catena-X – aliance pro bezpečnou a standardizovanou výměnu dat v dodavatelských řetězcích.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming

Media & Stakeholder Days.

01.09. and 02.09.2023.

Follow our webcasts of the MINI and BMW Group Keynotes at the Media & Stakeholder Days 2023.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly již stanoveny podle standardizované testovací metodiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje typ převodovky (automatická nebo manuální) a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou u vybraného modelu dostupné, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty u vozidel označených (*) se již zakládají na testech prováděných podle nové metodiky WLTP a byly převedeny zpět na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby tak bylo možné provést porovnání mezi jednotlivými vozidly. U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Více informací o přechodu z testování vozů podle metodiky NEDC na metodiku WLTP naleznete zde.

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit