Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Magyarország · Article.

A BMW Group a beszerzési tevékenységek egyre átfogóbb fenntarthatóságával is támogatja az elektromos mobilitás térnyerését

A tisztán elektromos meghajtású és plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával szerelt modellek iránt mutatkozó kereslet élénkülésével párhuzamosan a müncheni központú vállalatcsoport a beszerzési és beszállítói hálózat meghatározó pontjain is új szintre emeli a hosszú távon fenntartható működést garantáló intézkedéseket.

i20
·
Környezet
·
BMW iX
·
Technológia
·
Vállalati pénzügyek, tények és számadatok
·
Társadalmi elkötelezettség
·
Vállalati
·
BMW i Automobiles
·
Fenntarthatóság
·
Alternatív hajtásrendszerek, a jövő mobilitása
·
Electrification
 

Press Contact.

Andras Salgo
BMW Magyarország

Tel: +36-29-555115

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~96,38 KB)
  
Photos(30x, ~307,06 MB)

A tisztán elektromos meghajtású és plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával szerelt modellek iránt mutatkozó kereslet élénkülésével párhuzamosan a müncheni központú vállalatcsoport a beszerzési és beszállítói hálózat meghatározó pontjain is új szintre emeli a hosszú távon fenntartható működést garantáló intézkedéseket.

A BMW Group fokozatosan, újabb és újabb fenntarthatósági szabványok bevezetésével készíti fel beszerzési hálózatát az elektromos mobilitás egyre szélesebb körű elterjedésére. A tisztán elektromos meghajtású és plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával szerelt modellek iránt mutatkozó kereslet élénkülésével minden korábbinál fontosabbá válik a beszállítói hálózat értékteremtése, mind a károsanyag-kibocsátás mennyiségét, mind pedig az akkumulátorcellák előállításához szükséges, kulcsfontosságú nyersanyagok kitermelését és megmunkálását tekintve.

„A fenntarthatóság beszerzési tevékenységeink szerves része kell, hogy legyen. Ahogy beszállítói hálózatunk működési modelljébe is betervezzük a hálózatról tölthető autók iránt mutatkozó kereslet élénkülését, úgy fenntarthatósági elvárásainkat is be kell vennünk szerződéses döntéseink legfőbb szempontjai közé. Hosszú távon fenntartható működésünket ezzel új szintre emeljük. Prémium autógyártóként kiváltképp arra törekszünk, hogy a fenntarthatóság tekintetében is irányt mutatva vállaljunk felelősséget” – nyilatkozta Dr. Andreas Wendt, a BMW AG igazgatótanácsának vállalati beszerzésekért és a beszállítói hálózat irányításáért felelős tagja.

A BMW Group célja, hogy 2030-ra több mint hétmillió darab hálózatról tölthető autója guruljon a világ útjain – kétharmaduk ráadásul károsanyag-kibocsátás nélkül. A vállalatcsoport beszerzési hálózata ezért nem csupán a folyamatosan növekvő sorozatgyártási mennyiség gördülékeny ellátását, de hosszú távú fenntarthatóságot eredményező intézkedéseinek egyre átfogóbb bevezetését is garantálja, amellyel a BMW Group elektromos mobilitásra való fokozatos átállását tekintve is meghatározó szerepet vállal.

A kimagasló rugalmasság az elektromos mobilitás térnyerésének is teret enged

A tisztán elektromos meghajtású és plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával szerelt modellek iránt mutatkozó kereslet élénkülésével párhuzamosan a hálózatról tölthető autók előállításához szükséges alapanyagokból és alkatrészekből is egyre többre lesz szükség. Az akkumulátorcellák esetében a BMW Group beszerzési hálózata idejekorán meghozott intézkedésekkel készült fel a fokozódó sorozatgyártási mennyiségre: a vállalatcsoport már most négy beszállítótól vásárolja be ötödik generációs akkumulátorcelláit, így kevésbé függ az egyes beszállítói partnerek teljesítményétől.

„A rugalmas gyártási mennyiség döntő jelentőségű alapfeltétel akkumulátorcella-beszállítóink kiválasztásakor. Partnereinkkel az ötödik generációs akkumulátorcellák beszállítását tekintve 20 százalékos rugalmasságban állapodtunk meg mennyiségi szempontból, mindkét irányba – felfelé és lefelé is” – tette hozzá Dr. Andreas Wendt.

A hálózatról tölthető autók hajtáslánc-technológiájában az akkumulátorcellák jelentik a legnagyobb költséget, így a hosszú távú költségcsökkentés e téren foganatosítható leginkább. A kulcs ehhez az akkumulátorcellák előállításához szükséges nyersanyagok kitermelése és megmunkálása, illetve az energiatároló egységek sorozatgyártásának optimalizálása, a BMW Group ezért ezeken a területeken megállás nélkül bővíti széleskörű ismereteit házon belüli akkumulátorcella-fejlesztő központjában.

A fenntarthatóságra való törekvés már a BMW iX modellnél kézzelfogható eredményekhez vezet

A tisztán elektromos meghajtású és plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával szerelt modellek iránt mutatkozó kereslet élénkülésével párhuzamosan a BMW Group egyre szélesebb körben vezeti be a hosszú távon fenntartható működést garantáló intézkedéseit. A beszerzési hálózat e tekintetben három fő területre összpontosít: 1. a környezetvédelmi és társadalmi szabványoknak való megfelelés az emberi jogok maximális tiszteletben tartásával; 2. a természeti erőforrások megőrzése; 3. a beszállítói hálózat károsanyag-kibocsátásának csökkentése.

A BMW Group hosszú távon fenntartható működést garantáló intézkedései már a BMW iX modellnél (átlagos üzemanyag-fogyasztás: 0,0 liter / 100 km; kombinált energiafogyasztás a valós körülmények közötti legdinamikusabb járműhasználat eredményeit vizsgáló, globális szabvány szerint működő tesztciklus (WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) mérései szerint: < 21 kWh / 100 km; kombinált károsanyag-kibocsátás: 0 gramm / km; a teljesítményre, energiafogyasztásra és hatótávolságra vonatkozó adatok a modell aktuális fejlesztési fázisában mért, előzetes értékek) kézzelfogható eredményekhez vezettek: az akkumulátorcellák megújuló zöldenergia felhasználásával történő előállítása és a másodlagos alapanyagok átfogóbb használata a BMW iX modell esetében a beszállítói hálózat 17 százalékkal alacsonyabb károsanyag-kibocsátását eredményezi, a bevezetett intézkedések alkalmazása nélkül legyártott hasonló modell mutatóihoz képest.

A BMW Group ugyanakkor korlátozza modelljeiben a kulcsfontosságú nyersanyagok használatát, ötödik generációs akkumulátorcelláiban pedig kevesebb, mint 10 százalékra csökkentette a katódanyagban található kobalt mennyiségét, a másodlagos alapanyagként használt nikkel mennyiségét pedig több mint 50 százalékra növelte. A BMW eDrive hajtáslánc-technológia előállításához többé nincs szükség ritkaföldfémekre.

Környezetvédelmi és társadalmi szabványoknak való megfelelés a szerződéses döntések előtti, alatti és utáni átlátható folyamatok irányításával

A BMW Group a beszállítói hálózat átláthatóságát tekintve is úttörő az iparágban. A müncheni központú vállalatcsoport már 2008-ban, a BMW i3 tisztán elektromos prémium kompakt sorozatgyártásának előkészítésekor is előtérbe helyezte szerződéses döntéseinél a környezetvédelmi és társadalmi szabványoknak való megfelelés kérdését. A BMW Group közvetlen beszállító partnereit 2014 óta az emberi jogok maximális tiszteletben tartására is szerződés kötelezi, olyan működési modellek mentén, amelyek a környezetvédelmi és társadalmi szabványoknak való megfelelés mellett kifogástalan munkavédelmi intézkedéseket is garantálnak. A müncheni központú vállalatcsoport közvetlen beszállítói ráadásul kizárólag olyan alvállalkozókkal dolgozhatnak együtt, akik szerződésben vállalják ugyanezeket a működési feltételeket.

„Nem hárítjuk át a felelősséget beszállítói hálózatunkra, hiszen minden közvetlen beszállítói partnerünkkel közös felelősséget vállalunk. Több éves tapasztalatra támaszkodhatunk e téren és olyan működési folyamatokat hozunk létre, amelyek jobb átláthatóságot és nyomon követhetőséget garantálnak” – magyarázta Dr. Andreas Wendt.

A BMW Group beszerzési hálózata nem csupán szerződésben kötelezi közvetlen partnereit az előírt működési modellek betartására, de az átlátható folyamatokat irányító számos intézkedéssel felügyeli is azokat. A potenciális beszállítói térségeket a világ minden táján kockázatszűrő elemzések mérlegelik, már a célzott kapcsolatfelvétel előtt is. A következő lépés a lehetséges partnerek fenntarthatósági tevékenységeire vonatkozó, részletes kérdőív kitöltetése. A kiválasztott térségek szakmai áttekintésében a vállalatcsoport belső szakembereinek munkáját külső partnerek is segítik.

Az előre meghatározott fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés a BMW Group szerződéses döntéseinek előfeltétele. A beszállítói szerződés megkötése előtt a vállalatcsoport belső szakembereinek és külső partnereinek kérdőívekkel és ellenőrzésekkel kell alátámasztaniuk, hogy a kiválasztott térség megfelel a BMW Group fenntarthatósági elvárásainak.

Ha bármelyik lépésben eltérés mutatkozik, a BMW Group megállapodik a beszállítóval a szükséges intézkedésekről. A BMW Group beszállítói hálózatának szakértői így több ezer lehetséges térséget figyelnek évente.

A vállalatcsoport egy olyan eljárásrendszert is bevezetett beszállítói hálózatában, amely névtelenül képes kiszűrni a környezetvédelmi és társadalmi szabványoknak nem megfelelő működéseket.

Kivételes összpontosítás a kulcsfontosságú nyersanyagokra

Az emberi jogok és a környezetvédelmi szabványok megsértésének kiküszöbölése a kulcsfontosságú nyersanyagok kitermelése és megmunkálása terén nagyobb kihívást jelent – legyen szó akár a lítiumról, akár a kobaltról, amelyek egyaránt kulcsfontosságú alapanyagok az akkumulátorcellák sorozatgyártásához. A BMW Group beszerzési hálózata így mindkét nyersanyag előállítása kapcsán kiegészítő intézkedéseket vezetett be, hogy a kobalt kitermelése és megmunkálása során is garantálni tudja a fenntarthatósági szabványoknak való maximális megfelelést és megakadályozza a gyermekek dolgoztatásához hasonló munkakörülményeket. A müncheni központú vállalatcsoport mára közvetlenül a bányákból szerzi be a hálózatról tölthető hajtáslánc-technológiák tömegtermeléséhez szükséges kobaltot és a lítiumot, amelyeket a bányákból közvetlenül tesz elérhetővé akkumulátorcella-beszállítói számára.

„A tervezhető árazás garanciája mellett mindez azt is lehetővé teszi számunkra, hogy szerződésekben kössük ki fenntarthatósági szabványainkat és így biztosítsuk a kobalt és a lítium környezetvédelmileg és társadalmilag is elfogadott kitermelését, illetve megmunkálását. Ausztráliában és Marokkóban tett ellenőrzéseink során magunk is megbizonyosodhattunk erről” – fogalmazott Dr. Andreas Wendt.

A másik fő kihívás az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a környezetvédelmi, egészségi és biztonsági szabványoknak való megfelelés a nem iparosított nyersanyag-kitermelési folyamatok és a lehető legalapvetőbb kétkezi munkakörülmények közepette. Beszállítói hálózata átláthatóságának részeként a BMW Group ezért aktív szerepet és felelősséget vállal a helyi projektekben, a teljesítés előtti teljes áttekintést engedélyező alapelv („empowerment before withdrawal”) szerint. 2018-ban a BMW Group több partnerrel összefogva létrehozta a Kongói Demokratikus Köztársaságban az iparágakon átívelő „Cobalt for Development” kezdeményezést, amelynek célja – a németországi Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (GIZ – German Agency for International Cooperation) égisze alatt –, hogy felfejlessze és professzionális körülmények között szabályozza a régió bányászatát. A BMW Group magas fenntarthatósági követelményeinek megfelelve a terület nyersanyag-kitermelő iparága hosszú távon ismét a vállalatcsoport egyik kobalt-forrási opciójává válhat.

Kiegészítő fenntarthatósági intézkedések a többi kulcsfontosságú nyersanyag kitermelése és megmunkálása terén

A BMW Group a környezetvédelmi és társadalmi szabványok szigorítása érdekében a többi kulcsfontosságú nyersanyag kitermelése és megmunkálása terén is számos kiegészítő intézkedést vezetett be. A vállalatcsoport beszerzési hálózata itt túlmegy a szerződésben szabályozott fenntarthatósági szabványokon és külön megállapodásokkal közvetlenül bekapcsolódik a beszállítói láncba a kifejezetten kritikus pontokon.

A fő fókuszpontok a bányák és a kohók, ahol egyre több lehet az együttműködéseken keresztül létrejött közvetlen kapcsolatok száma. Ugyancsak fontos, hogy a bányák és kohók működését szigorú, nemzetközileg elfogadott szabványok szabályozzák. A BMW Group beszerzési hálózata aktívan közreműködik a nyersanyag-kitermelés folyamatait szabályzó nemzetközi szabványosítási kezdeményezésekben, így a leginkább elfogadott, legambiciózusabb és legátfogóbb bányászati szabványnak számító IRMA kidolgozásában is.

A „Cobalt for Development” kezdeményezéshez hasonló helyi projektek kiterjesztése és a többi kulcsfontosságú nyersanyag közvetlen beszerzése is elképzelhető.

A természeti erőforrások felelős felhasználása

A környezetvédelmi és társadalmi szabványoknak való megfelelés, illetve az emberi jogok maximális tiszteletben tartása mellett a természet véges erőforrásainak felelős felhasználása is központi szerepet játszik.

A kulcsfontosságú nyersanyag-tartalékok biztosítása végett a BMW Group célul tűzte ki maga elé, hogy 2030-ra jelentősen növelje a másodlagos alapanyagokként ismert újrahasznosított nyersanyagok felhasználásának százalékos arányát és a nyersanyagokat egyre többször hasznosítsa újra. Az elektromos mobilitás térnyerésével párhuzamosan a felelős nyersanyag-körforgás jelentősége is felértékelődik, többek között az akkumulátorcellák előállításához szükséges kulcsfontosságú nyersanyagok miatt. Az elsődleges alapanyagokhoz képest a másodlagos alapanyagok használata jelentős mértékben csökkenti a sorozatgyártás során keletkező károsanyag-kibocsátást, az alumínium esetében például mintegy 50 százalékkal.

A beszállítói hálózat károsanyag-kibocsátásának csökkentése

A BMW Group célja, hogy beszállítói hálózatának egy járműre jutó károsanyag-kibocsátását 2030-ra a 2019-es értékhez képest 20 százalékkal csökkentse. Szabályozó intézkedések nélkül a beszállítói hálózat egy darab új autóra vetített károsanyag-kibocsátása 2030-ra több mint egyharmadával növekedne, főként az akkumulátorcellák előállításához szükséges energiaigény-többlet és az átfogóbb alumíniumhasználat következtében. A vállalatcsoport azonban visszájára fordítja ezt a trendet, amelynek egyik lehetséges módja, hogy szerződéses döntéseiben kulcsfontosságú tényezőként számol a leendő beszállító partnerek károsanyag-kibocsátásával. A BMW iX akkumulátorcelláinak előállításához használt zöldenergia ugyancsak a beszállítói hálózat károsanyag-kibocsátásának jelentős csökkenéséhez vezet.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Bejelentkezés
 

BMW Group Streaming

ANNUAL GENERAL MEETING.

Munich. 11 May 2022

Here you can watch the webcast of the public part of the 102 Annual General Meeting of BMW AG.

Open Streaming Page

Add your filter tags.

Sajtóközlemény
Sajtóanyag
Beszéd
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Bejelentkezés