Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Nederland · Article.

Eindhoven, Tilburg en Breda zorgen samen met BMW voor een schonere binnenstad.

Drie nieuwe eDrive Zones actief in Noord-Brabant +++ BMW plug-in hybride modellen schakelen automatisch over op elektrische modus in de binnenstad +++ Onderdeel van BMW Group duurzaamheidsbeleid.

Technologie
·
Corporate
·
Electrification
 

Press Contact.

Andrew Mason
BMW Group

Tel: +31-70-4133-338

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~81,47 KB)
  
Photos(31x, ~118,27 MB)

. Sinds maart 2020 zijn er in 84 Europese (binnen)steden eDrive Zones actief. Bij het binnenrijden in deze zones schakelen BMW plug-in hybrides automatisch over naar de volledig elektrische rijmodus. Dankzij eDrive Zones wordt gegarandeerd optimaal gebruik gemaakt van het potentieel dat plug-in hybride modellen bieden, zonder dat de bestuurder in actie hoeft te komen. De puur elektrisch afgelegde afstand betekent ook een hogere efficiëntie en lagere gebruikskosten voor de klant. Dit geldt in het bijzonder voor stadsverkeer, waar elektrische aandrijving efficiënter is dan een verbrandingsmotor. Daarnaast verzamelt de bestuurder BMW Points met elke elektrisch afgelegde kilometer (keer twee binnen de eDrive Zone). Deze punten kunnen vervolgens worden ingewisseld tegen bijvoorbeeld laadtegoed en later ook andere vormen van beloning.

Na Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam zijn vanaf heden drie nieuwe eDrive Zones in Eindhoven, Tilburg en Breda actief die in samenspraak met de respectievelijke steden zijn bepaald. De unieke technologie van BMW Group sluit immers perfect aan bij de ambitie van de steden om een nul-emissie-binnenstad te creëren. Naast volledig elektrische auto’s kunnen zo ook plug-in hybrides, die weer aan populariteit winnen, actief bijdragen aan een beter leefklimaat in stedelijke gebieden. Op BMW.nl (klik hier) is te zien welke gebieden de drie nieuwe eDrive Zones bestrijken.

“Met de komst van de nieuwe generatie plug-in hybrides zien we ook een nieuwe generatie bestuurders”, constateert Stefanie Wurst, Algemeen Directeur BMW Group Nederland. “Het gaat niet meer om bijtelling, maar om bewust gebruik van de techniek en daarmee een milieubijdrage te leveren. Met onze technologie die de auto automatisch naar elektrische modus laat omschakelen én BMW Points lukt het om deze berijders steeds meer elektrische kilometers te laten afleggen. Berijders praten over de verzamelde punten met collega’s of buren en gaan de competitie aan. De kracht van dat spelelement zagen we ook in de pilot die we met Rotterdam en de Erasmus Universiteit deden. Wij en onze lokale dealers zijn er trots op dat Breda, Tilburg en Eindhoven zich bij ons aansluiten en dat onze klanten op steeds meer plekken kunnen beleven hoe aangenaam elektrisch rijden in de binnenstad is.”

Eindhoven: ‘eDrive Zones passen goed binnen onze ambitie van een gezonde stad.’
Eindhoven is het hart van de Brainport Eindhoven, één van de pijlers van de Nederlandse economie. De stad groeit hard en er komen steeds meer mensen wonen, werken en op bezoek. Uiteraard moeten alle plekken in de stad, zeker de binnenstad en de campussen, goed bereikbaar blijven. De stad zet vol in op het stimuleren van schone en actieve mobiliteitsvormen en op een autoluw centrum. Hybride en elektrische auto’s kan men in Eindhoven altijd binnen een straal van 300 meter (hemelsbreed) opladen. Iedereen met een laadpas kan de openbare oplaadpalen gebruiken. Daarnaast is het belangrijk dat auto’s goed door kunnen rijden op de Ring om doorgaand autoverkeer door het centrum te voorkomen. Klik hier voor meer informatie.

Monique List, wethouder mobiliteit in Eindhoven: “Eindhoven gaat stapsgewijs op weg naar een centrum zónder uitlaatgassen, in samenspraak met ondernemers, inwoners en andere belanghebbenden. De stip aan de horizon is dat het hele gebied binnen de Ring in 2030 emissievrij is; voor alle gemotoriseerde voertuigen. We zijn dan ook blij dat BMW de techniek van geofencing toepast in haar plug-in hybride personenauto’s om zo dit deel van onze stad tot eDrive zone te maken. Dit helpt de luchtkwaliteit te verbeteren en het zorgt voor een gezonde stad voor bewoners en bezoekers. eDrive Zones passen goed binnen onze ambitie!”

Tilburg: ‘Zero emissie initiatieven als deze zijn noodzakelijk.’
Tilburg zet de komende jaren in op een duurzame en schone stad en om dit te bereiken denkt het gemeentebestuur in kansen en mogelijkheden. Gemeente Tilburg streeft daarom naar een dekkend netwerk van laadpalen in 2025. Ook heeft de gemeente de ambitie om op 1 januari 2025 een zero-emissie zone in te voeren voor logistiek vervoer binnen de Ringbanen. Voor de eDrive Zone is hetzelfde gebied aangewezen als de zero-emissie zone. Wethouder Oscar Dusschooten (emissieloos vervoer): “Zero emissie initiatieven als deze zijn noodzakelijk voor het verbeteren van de luchtkwaliteit én passen goed in ons streven naar bewustwording dat het vervoer van de toekomst emissieloos, duurzaam en schoon is.”

Breda: ‘Een vernieuwend digitaal concept dat goed aansluit op visie Breda.’
Breda heeft in 2016 de Duurzaamheidsvisie 2030 vastgesteld met daarbij op verschillende thema’s actsheets. Elektrisch rijden is daarbij een vaste waarde binnen het thema ‘luchtkwaliteit’. Sinds vele jaren werkt Breda aan het faciliteren van elektrische rijders, mede in de vorm van realisatie van openbare laadinfra, maar ook het eigen wagenpark is daarbij deels geëlektrificeerd. Breda heeft gekozen om een groot deel van de gemeente in te stellen tot eDrive Zone, waarbij zoveel mogelijk wijken en buurten binnen de bebouwde kom hiervan kunnen profiteren.

“De eDrive Zone is een vernieuwend digitaal concept uit de autobranche dat goed aansluit op hoe wij in Breda kijken naar mobiliteit”, verklaart Daan Quaars, wethouder mobiliteit van Breda. “Reistijd, verkeersdrukte en leefbaarheid willen we in balans hebben. Daarom maken we bijvoorbeeld elektrisch rijden zo toegankelijk mogelijk met een steeds fijnmaziger netwerk aan laadpalen. De eDrive Zone is een gemakkelijke in-car toepassing die de auto automatisch over laat schakelen op elektrisch. Dat is een mooie bijdrage aan schonere lucht en betere leefbaarheid.”

Elektrificatie en duurzaamheid bij BMW Group.
In Nederland was afgelopen jaar meer dan 1 op de 5 verkochte BMW of MINI modellen een plug-in hybride of volledig elektrisch model. Dit jaar zal dat aantal bij BMW groeien naar 1 op 3 en ook wereldwijd neemt elektrificatie een vlucht. Nu al zijn er tien BMW Group plug-in hybrides naast drie volledig elektrische modellen: de BMW iX3, BMW i3 en MINI Electric en de komende twee jaar komen daar nog eens tien bij, waaronder de BMW i4 en BMW iX.

BMW Group stelt zichzelf daarbij duidelijke doelen voor CO2-reductie tot 2030 die onderdeel zijn van een allesomvattende duurzaamheidsstrategie. De doelen gaan veel verder dan louter het op de markt brengen van elektrische voertuigen. De ambities zijn groot: samen met haar toeleveranciers gaat BMW Group ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot per geproduceerde auto tussen nu en 2030 met 80% vermindert. Zo neemt BMW Group de hele industrie mee om efficiënter met grondstoffen om te gaan en de CO2-uitstoot te verminderen. BMW Group is daarmee het eerste automerk dat expliciet stuurt op duurzaamheid gedurende de gehéle levensduur van de auto: in de productie, tijdens het gebruik en bij de recycling. Ook het management wordt afgerekend op zijn duurzaamheidsprestaties.

In de toonaangevende Dow Jones Sustainability Index staat BMW Group vermeld als de meest duurzame autofabrikant ter wereld. Ecologische en sociale duurzaamheid is in de gehele waardeketen verankerd. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat de ingekochte stroom voor alle BMW fabrieken wereldwijd uit hernieuwbare bronnen komt. En dat BMW Group geen kobalt (een belangrijke grondstof voor batterijen) meer koopt uit Congo, maar uit Australië en Marokko omdat daar de werkomstandigheden in de mijnen beter zijn en de milieubelasting kleiner. Meer informatie is over BMW Group en duurzaamheid is hier te vinden.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Inloggen
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE.

27 JULY 2022. Here you can see the world premiere of the MINI Concept ACEMAN.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

De CO2 efficiency specificaties zijn vastgesteld op basis van de huidige toepasselijke tekst van de EU Verordening 2017/1151. De getoonde waarden zijn gebaseerd op het brandstofverbruik, CO2 waarden en energieverbruik volgens de NEDC cyclus voor de classificatie. Aanvullende informatie met betrekking tot het officiële brandstofverbruik en de specifieke CO2 uitstoot van nieuwe personenvoertuigen kan verkregen worden uit het “Brandstofverbruiksboekje van de RDW”, dat digitaal verkrijgbaar is via de link.

Add your filter tags.

Persbericht
Persmap
Toespraak
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Inloggen