Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

Ian Robertson mianowany na stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu na zebraniu Zarządu firmy BMW AG

Stefan Krause przechodzi do Zarządu Deutsche Bank Czterech kandydatów nominowanych do Rady Nadzorczej firmy BMW AG

Ludzie

Kontakt prasowy

Diana Poteralska-Lyznik
BMW Group

Tel.: +48-22-279-7100
Fax: +48-22-331-8205

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(1x, ~316 KB)

Monachium. Rada Nadzorcza BMW AG mianowała Iana Robertsona (l. 49) na
stanowisko Członka Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu ze skutkiem
natychmiastowym. Pan Robertson pełnił funkcję Prezesa Zarządu
spółki Rolls-Royce Motor Cars Ltd od lutego 2005 r. i pozostanie
na tym stanowisku w brytyjskiej filii BMW AG w Goodwood do czasu
ogłoszenia nazwiska jego następcy. Przed ogłoszeniem nominacji
Robertsona Rada Nadzorcza BMW AG przychyliła się do prośby Stefana
Krause (l. 45) o zwolnienie go ze stanowiska Członka Zarządu ds.
Sprzedaży i Marketingu. Podczas dwudziestu lat pracy zawodowej w BMB AG
Krause pełnił wiele funkcji o znaczeniu międzynarodowym. Rada Nadzorcza
i Zarząd firmy z wielkim żalem przyjęły rezygnację Krauze i wyraziły
swoje podziękowania za jego wkład na rzecz rozwoju firmy w ostatnich
latach. Norbert Reithofer, prezes Zarządu firmy BMW AG, powiedział:
"Szanujemy decyzję pana Krause dotyczącą wcześniejszego
rozwiązania umowy i podjęcia nowych wyzwań poza BMW AG. W imieniu
całego zarządu chciałbym podziękować mu za jego zaangażowanie i życzyć
mu wszystkiego dobrego w wykonywaniu nowych obowiązków". W
odniesieniu do następcy Krause, dr Reithofer dodał: "Cieszę się, że
naszą organizacją Sprzedaży i Marketingu zarządzać będzie osoba o
międzynarodowym doświadczeniu i wiedzy obejmującej wszelkie możliwe
dziedziny przemysłu motoryzacyjnego." Pod koniec corocznego
Walnego Zgromadzenia planowanego na 8 maja rezygnację złoży
dwóch członków Rady Nadzorczej firmy, Arthur L. Kelly i dr
Hans-Dietrich Winkhaus, w związku z osiągnięciem granicy wiekowej
ustalonej dla członków Rady Nadzorczej. Radę Nadzorczą opuści
również Heinz-Joachim Neubürger, rozpoczynający karierę w
KKR. Zgodnie z rekomendacją Komitetu nominacyjnego na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu Rada Nadzorcza zaproponuje na te stanowiska trzech
nowych kandydatów: prof. dr nauk politycznych Renate
Köcher, dyrektora zarządzającego instytutu Allensbach Institut
für Demoskopie, prof. dr nauk przyrodniczych Reinhard Hüttl,
dyrektorora GeoForschungsZentrums w Poczdamie oraz dr prawa Karl-Ludwig
Kley, Prezesa Zarządu firmy Merck KGaA. Konrad Gottinger zrzekł się
mandatu członka Rady Nadzorczej w lutym tego roku. Rada Nadzorcza,
Zarząd i Rada Ogólnozakładowa ma zamiar zaproponować Marię
Schmidt na to stanowisko. Kandydatura Schmidt, będącej członkiem Rady
Zakładowej zakładów w Dingolfing, zostanie poddana pod głosowanie
na następnym posiedzeniu.

Załączniki

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

BMW GROUP AT CES 2023.

Las Vegas. Here you can see the webcasts of the BMW Group Keynote at the CES 2023 and the Digital World Premiere of BMW i Vision Dee.

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie