Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

Gwarancja zrównoważonego rozwoju: certyfikat ISO dla bilansu ekologicznego BMW i3.

Monachium. BMW i3 podbija drogi – typową dla marki radością z jazdy i potwierdzonym oficjalnie bilansem ekologicznym. Na kilka dni przed datą 16 listopada 2013 r., oficjalnym terminem wprowadzenia na rynek, ten pierwszy napędzany czysto elektrycznie model ze stajni BMW Group otrzymał od niezależnej jednostki kontrolnej certyfikat ISO 14040/14044 za swój bilans ekologiczny. Dokument ten jest potwierdzeniem, że BMW i3 w pełnym zakresie spełnia ambitne cele postawione w momencie jego rozwoju, a dotyczące oddziaływania na środowisko na etapie doboru materiałów, procesu produkcyjnego, użytkowania i późniejszego recyklingu. W swoim uzasadnieniu nadania gwarancji dla bilansu środowiskowego produktu BMW i3 TÜV SÜD zatwierdziła zarówno metody, jak i wyniki odpowiednich analiz. W porównaniu do konwencjonalnych samochodów w tej samej klasie wielkości i mocy BMW i3 wykazuje o 30 – 50% niższy poziom tzw. współczynnika ocieplenia globalnego.

BMW i
·
BMW i3
 

Kontakt prasowy

Katarzyna Gospodarek
BMW Group

Tel.: +48-22-279-7156
Fax: +48-22-331-8205

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(1x, ~81,59 KB)
  
Zdjęcia(3x, ~10,47 MB)

Monachium. BMW i3 podbija drogi – typową dla marki radością z jazdy i potwierdzonym oficjalnie bilansem ekologicznym. Na kilka dni przed datą 16 listopada 2013 r., oficjalnym terminem wprowadzenia na rynek, ten pierwszy napędzany czysto elektrycznie model ze stajni BMW Group otrzymał od niezależnej jednostki kontrolnej certyfikat ISO 14040/14044 za swój bilans ekologiczny. Dokument ten jest potwierdzeniem, że BMW i3 w pełnym zakresie spełnia ambitne cele postawione w momencie jego rozwoju, a dotyczące oddziaływania na środowisko na etapie doboru materiałów, procesu produkcyjnego, użytkowania i późniejszego recyklingu. W swoim uzasadnieniu nadania gwarancji dla bilansu środowiskowego produktu BMW i3 TÜV SÜD zatwierdziła zarówno metody, jak i wyniki odpowiednich analiz. W porównaniu do konwencjonalnych samochodów w tej samej klasie wielkości i mocy BMW i3 wykazuje o 30 – 50% niższy poziom tzw. współczynnika ocieplenia globalnego.

Certyfikat zgodny z normą ISO jest nie tylko znakiem jakości dla BMW i3, lecz także potwierdzeniem kompleksowego zaangażowania nowej marki BMW i w indywidualną mobilność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. „Po raz pierwszy w historii BMW Group cele zrównoważonego rozwoju dla całego łańcucha dostaw zdefiniowano dla nowej koncepcji pojazdu już we wczesnej fazie strategicznej”, wyjaśnia Ulrich Kranz, Starszy Wiceprezes BMW i. „Aby uwzględnić wszystkie aspekty środowiskowe, wzięliśmy pod lupę cały cykl życia produktu, od pozyskania surowców i produkcję poprzez użytkowanie aż po recykling. Fakt pozytywnego zweryfikowania całego procesu i jego wyników przez neutralną jednostkę stanowi potwierdzenie, że cały czas kroczymy przyszłościową ścieżką rozwoju”, dodaje Ulrich Kranz.

Procedura certyfikacji, przeprowadzona TÜV SÜD Management Service GmbH, obejmowała szczegółową kontrolę danych istotnych do badania bilansu ekologicznego BMW i3, procesu przeprowadzenia badania i wyników analiz według ściśle określonych kryteriów. Wnioski ekspertów potwierdzają, że podczas realizacji badania bilansu ekologicznego spełniono wszystkie wymogi określone w normie ISO 14040/44, a zastosowane metody są zgodne ze stanem wiedzy technicznej. Potwierdzono również poprawność wszystkich danych wejściowych i informacji dotyczących środowiska naturalnego. Tym samym uzyskano gwarancję zgodności bilansu ekologicznego BMW i3 również z najsurowszymi międzynarodowymi standardami.

Do najważniejszych atutów bilansu ekologicznego BMW i3 należy naturalnie napęd elektryczny, którego stopień sprawności wypada na znacznie wyższym poziomie w porównaniu z silnikami benzynowymi czy wysokoprężnymi. Dodatkowe uwzględnienie prądu magazynowanego w akumulatorze wysokowoltowym stwarza dalsze możliwości optymalizacji bilansu ekologicznego tego modelu. Wysoki udział materiałów z odzysku oraz energooszczędny proces produkcyjny jeszcze bardziej sprzyja redukcji oddziaływania BMW i3 na środowisko naturalne. Współczynnik ocieplenia globalnego mniejszy o 30% osiągany jest tym samym już przy zużyciu energii zgodnie z miksem energetycznym UE 25, który uwzględnia całkowite wytwarzanie energii w Unii Europejskiej. Wartość współczynnika lepsza o 50% od innych konwencjonalnych samochodów będzie osiągana w momencie napędzania modelu BMW i3 wyłącznie energią ze źródeł odnawialnych, czyli np. energią wiatru czy energią słoneczną.

Wykazana w bilansie ekologicznym BMW i3 redukcja tzw. współczynnika ocieplenia globalnego lub śladu ekologicznego w wyniku emisji CO2 wynika ponadto ze znacznej liczby pojedynczych działań, które wdrażane są z niespotykaną nawet wcześniej konsekwencją, jak stwierdza Ulrich Kranz: „Cele zrównoważonego rozwoju zdefiniowane dla samochodów BMW i w toku procesu rozwoju mają takie same znaczenie jak np. kryteria kosztów czy masy pojazdu. Nie ma takiej części konstrukcyjnej czy etapu produkcyjnego, który nie zostałby przez nas dokładnie przeanalizowany i wyjaśniony pod kątem zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu opracowaliśmy wiele innowacyjnych, nowatorskich rozwiązań”. Te działania będą w przyszłości adaptowane na potrzeby innych projektów, aby w ten sposób zintensyfikować zaangażowanie BMW Group w ramach ekologicznego, ekonomicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju, które już od dawna jest elementem strategii koncernu.

Innowacje zastosowane w BMW i3 sięgają od wyjątkowej architektury LifeDrive z kabiną pasażerską wykonaną z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym (karbonu) oraz aluminiowej ramy kryjącej silnik, układ jezdny, akumulator wysokowoltowy oraz struktury zderzeniowe, aż po niecodzienne zestawienie materiałów we wnętrzu pojazdu. Skóra garbowana ekstraktem z liści drzewa oliwnego, ekologicznie przetworzone drewno z certyfikowanej uprawy europejskiej oraz widoczne zastosowanie naturalnych włókien w strefie deski rozdzielczej i w boczkach drzwi nadają modelowi nowy, luksusowy charakter zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Tworzywo sztuczne zastosowane we wnętrzu oraz tworzywa termoplastyczne na zewnątrz pojazdu pochodzą w 25% z materiałów z odzysku lub surowców odnawialnych. 

Obok zastosowanego aluminium i karbonu maksymalnie wysoki udział materiałów poddawanych recyklingowi oraz energooszczędny proces produkcyjny również pełnią niebagatelną rolę w optymalizacji bilansu ekologicznego. Komponenty BMW i3 wykonane z lekkich stopów metalowych składają się w dużej mierze z tzw. aluminium wtórnego. Ten rodzaj aluminium nie jest pozyskiwany z rudy, lecz ze stopionych odpadów produkcyjnych lub materiału pozyskanego z recyklingu, a jego produkcja odbywa się przy oszczędności energii sięgającej nawet 95%. Również zastosowane aluminium pierwotne, produkowane z zastosowaniem energii ze źródeł odnawialnych, przyczynia się do zachowania zasady zrównoważonego rozwoju przy produkcji BMW i3. 

Podczas produkcji modułu Life BMW Group sięga po swoje wyjątkowe w branży samochodowej kompetencje w dziedzinie przemysłowej produkcji karbonu w celu osiągnięcia procesu produkcyjnego maksymalnie zgodnego z polityką zrównoważonego rozwoju. Około dziesięciu procent karbonu zastosowanego w kabinie pasażerskiej pochodzi z materiałów z odzysku. Dzięki zastosowaniu procedury opracowanej specjalnie dla samochodów BMW i można przykładowo wykorzystać w procesie produkcyjnym odpady, które powstają podczas produkcji części konstrukcyjnych z udziałem karbonu. Takie działanie wpływa na obniżenie zapotrzebowania surowców z zakładu produkcji włókna węglowego w Moses Lake (USA). Tam produkowany jest materiał wyjściowy wykorzystywany we wszystkich komponentach BMW i3 produkowanych z karbonu. Energia potrzebna do produkcji włókna węglowego pozyskiwana jest w stu procentach z dostępnej lokalnie energii wodnej. 

Energia elektryczna wykorzystywana do produkcji samochodów BMW i również pochodzi wyłącznie ze źródeł odnawialnych. W tym celu po raz pierwszy w Niemczech na terenie zakładu producenta samochodów postawiono turbiny wiatrowe wytwarzające energię elektryczną wykorzystywaną w procesie produkcyjnym lokalnej fabryki.

Załączniki

Materiały dodatkowe

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

LAS VEGAS CES 2022.

Here you can see our webcast with the press conference and the innovation highlights.

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie