Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Article.

Przemowa doktora Nicolasa Petera, członka zarządu BMW AG ds. finansów.

Telekonferencja dotycząca sprawozdania śródrocznego na dzień 30 września 2017 r.

Sprawy korporacyjne
·
Przemówienia członków zarządu
·
Wydarzenia korporacyjne
·
Korporacja - finanse, fakty i liczby

Press Contact.

Katarzyna Gospodarek
BMW Group

Tel: +48-22-279-7156
Fax: +48-22-331-8205

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~246,11 KB)

Szanowni Państwo!

 

Chciałbym również wszystkich serdecznie powitać.

 

BMW Group wchodzi w ostatni kwartał roku 2017 z mocnym wynikiem finansowym.

 

Wytyczyliśmy odpowiedni kierunek: już po 9 miesiącach widzimy, że zmierzamy do osiągnięcia celów wyznaczonych na ten rok. Osiągamy nasze założenia biznesowe, a jednocześnie silnie inwestujemy w przyszłość.

 

W pierwszych dziewięciu miesiącach udało nam się zwiększyć wynik finansowy zarówno w działalności operacyjnej sektora samochodowego, jak i na płaszczyźnie koncernu. Wskaźnik EBIT dla segmentu samochodów wyniósł w okresie od stycznia do września 9,1%. Skonsolidowany zysk brutto wzrósł o 9,6% do poziomu 8,48 mld euro. Łączna sprzedaż na całym świecie wzrosła do września o 3,7%. We wszystkich regionach dążymy do osiągnięcia opłacalnego wzrostu i optymalnej równowagi między sprzedażą a rentownością.

 

W Chinach wystartowaliśmy z powodzeniem zarówno z naszą spółką Joint Venture BBA, jak i ze sprzedażą pojazdów pochodzących z importu. W pierwszych dziewięciu miesiącach zaobserwowaliśmy także nieznaczny wzrost sprzedaży w Europie. Rynek samochodów osobowych w USA był w okresie do stycznia do września w dalszym ciągu zniżkowy. Ciągle jesteśmy wierni naszej zasadzie „rentowność przed wzrostem sprzedaży za wszelką cenę”. Nasze cele w perspektywie całego roku są i pozostaną ambitne.

 

W czwartym kwartale ruszamy z ważnym modelem o dużej sprzedaży, czyli nowym BMW X3. Dodatkowo zapewniamy obecnie pełną dostępność BMW serii 5. Modyfikacja modelu BMW i3, który odniósł znaczący sukces, oraz sportowego i3s, wzmocni od listopada naszą szeroką ofertę pojazdów zasilanych napędem elektrycznym.

 

Nasza strategia jest skuteczna.

  • Wykorzystujemy sytuację, którą uzyskaliśmy dzięki naszej atrakcyjnej ofercie produktowej oraz elastyczności wynikającej z naszej pozycji na rynku globalnym.
  • Równocześnie jesteśmy coraz bardziej efektywni w prowadzeniu naszej głównej działalności.
  • Upraszczamy strukturę oferty dla naszych klientów i skupiamy się wyłącznie na istotnych kwestiach.

 

Uzyskujemy przez to pole manewru, dzięki któremu będziemy mogli zrealizować nasz cel, jakim jest bycie liderem w obszarze ważnych technologii przyszłości.

 

Szanowni Państwo!

 

Przejdźmy do szczegółowego omówienia wyników finansowych.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, nieznacznie pomniejszone o różnice kursowe, osiągnęły w tym kwartale 23,42 mld euro, co odpowiada wynikowi z ubiegłego roku. Po 9 miesiącach obroty wzrosły o 5% do poziomu 72,67 mld euro.

 

Wzrost nakładów na badania i rozwój w trzecim kwartale doprowadził, zgodnie z zapowiedziami, do zahamowania wzrostu wyniku finansowego w porównaniu z pierwszym półroczem. Skonsolidowany zysk brutto wyniósł w trzecim kwartale 2,42 mld euro. Oznacza to wzrost w pierwszych dziewięciu miesiącach o 9,6% do poziomu 8,48 mld euro. Mimo wysokich nakładów na inwestycje na przyszłość stopa zwrotu przed opodatkowaniem wyniosła w trzecim kwartale 10,3%. BMW Group jest tym samym jednym z producentów pojazdów, którzy osiągają największe zyski na świecie.

 

W dalszym ciągu konsekwentnie przygotowujemy się do wprowadzenia nowych technologii przyszłości do naszej branży.

 

Inwestycje w urządzenia i produkty wyniosły w pierwszych dziewięciu miesiącach 2,82 mld euro. Oznacza to, że już we wrześniu zainwestowaliśmy ponad 800 mln euro więcej niż w całym roku ubiegłym. Wskaźnik inwestycji wyniósł 3,9%. Zwiększyliśmy nakłady na badania i rozwój w pierwszych dziewięciu miesiącach do 4,06 mld euro, czyli ponad 700 mln euro więcej niż w roku ubiegłym. Zgodnie z zapowiedziami, odnotowaliśmy do września analogiczny wzrost wskaźnika badań i rozwoju, plasujący się obecnie na poziomie 5,6%. Wyraźnie stawiamy na niemieckie zakłady produkcyjne jako miejsce do rozwoju technologii innowacyjnych: niedaleko Monachium otworzyliśmy nowy kampus przeznaczony do rozwoju technologii jazdy autonomicznej, w którym w przyszłości nad samochodem jutra pracować będzie prawie 2000 inżynierów. Dodatkowo ponad 400 mln euro inwestujemy w rozbudowę naszego Centrum Badań i Innowacji FIZ. Do 2019 roku powstanie tam atrakcyjne środowisko pracy dla 5000 pracowników.

 

Również w obszarze mobilności elektrycznej idziemy do przodu: aktualnie dla naszych klientów mamy w ofercie już dziewięć modeli z napędem elektrycznym – zarówno akumulatorowych, jak i hybryd Plug-in. BMW serii 5 i MINI Countryman to dwa kolejne modele z napędem hybrydowym Plug-In, które z powodzeniem wprowadziliśmy na rynek. Kolejne projekty już znajdują się w fazie realizacji.

 

O czym to świadczy? Że BMW Group jest liderem w obszarze mobilności elektrycznej. Mamy najszerszą ofertę pojazdów zelektryfikowanych w segmencie premium. Inwestujemy ponadto konsekwentnie w dalsze zwiększenie elastyczności naszych zakładów produkcyjnych i rozbudowę infrastruktury ładowania.

 

 

Szanowni Państwo!

 

Tymi słowami zakończę raport o przebiegu działalności koncernu.

Przechodzę teraz do przedstawienia szczegółów funkcjonowania segmentu samochodowego. BMW Group sprzedała w trzecim kwartale ponad 590 000 samochodów marek BMW, MINI i Rolls-Royce.

Tym samym sprzedaż wzrosła o 1,2%. Sprzedaż pojazdów wzrosła od stycznia do września o 3,7% do 1,81 mln egzemplarzy.

 

Przychody ze sprzedaży osiągane w tym segmencie wzrosły między styczniem a wrześniem o 2,3% do 64,71 mld euro. Obroty w tym kwartale wyniosły 21,04 mld euro. Wzrost obrotów spowolniły nieznacznie różnice kursowe. Wskaźnik EBIT segmentu, a więc wynik finansowy naszej działalności operacyjnej wyniósł w trzecim kwartale 1,75 mld euro. Marża EBIT wyniosła w tym samym okresie 8,3%.

 

Zgodnie z zapowiedziami wysokie nakłady na badania i rozwój oraz projekty strategiczne znalazły mocne odbicie w wynikach finansowych trzeciego kwartału. Jak i w przypadku dwóch pierwszych kwartałów nakłady na badania i rozwój były większe niż w roku ubiegłym. Tylko w trzecim kwartale wzrosły o 164 mln euro w porównaniu do roku 2016.

 

W pozostałych kosztach operacyjnych zawarto m.in. zwiększenie rezerw na poczet sporów prawnych i innego rodzaju ryzyko procesowe. Nie mają one związku z przeprowadzoną w ostatnim czasie przez Komisję Europejską dodatkową kontrolą antymonopolową.

 

Intensywność konkurencji utrzymuje się na całym świecie na tym samym wysokim poziomie. Konsekwentnie dążymy do osiągnięcia właściwej równowagi między rentownością a wzrostem sprzedaży. Wynik finansowy wzrósł do września do 682 mln euro. Wpłynęły na to w znacznym stopniu wyniki wyceny przeprowadzonej w pierwszym kwartale oraz pomyślny rozwój spółki Joint Venture BMW Brilliance Automotive w Chinach. W trzecim kwartale wynik finansowy osiągnął poziom 127 mln euro.

 

Przyjrzyjmy się jeszcze krótko przepływom pieniężnym w tym segmencie.

Pomimo wspomnianych już, dużych inwestycji wolne przepływy pieniężne w trzecim kwartale nadal były intensywne. W pierwszych dziewięciu miesiącach wyniosły one 2,70 mld euro. Na ten moment oczekujemy wolnych przepływów pieniężnych w skali roku na poziomie ponad 3 mld euro.

 

Również segment usług finansowych rozwijał się pozytywnie w okresie od stycznia do września.

 

W pierwszych dziewięciu miesiącach podpisano prawie 1,37 mln nowych umów z klientami końcowymi. W porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza to nieznaczny wzrost o 2,0%, wynikający przede wszystkim z wzrostu finansowania kredytów w Chinach. W okresie od lipca do września zawarto około 435 000 nowych umów leasingowych i umów o finansowanie. Z dniem 30 września 2017 r. segment usług finansowych obsługiwał łącznie blisko 4,95 mln umów z klientami końcowymi, czyli o 5,2% więcej niż w roku 2016. Wskaźnik penetracji rynku wyniósł w pierwszych dziewięciu miesiącach 46,7%. Oznacza to, że prawie połowa nowych pojazdów BMW Group leasingowana lub finansowana jest poprzez segment usług finansowych. Udział leasingu jest przy tym nieznacznie zniżkowy, ma na to wpływ między innymi niższa penetracja rynku leasingowego w USA. Zysk brutto w tym segmencie wzrósł w okresie od stycznia do września o 9,3% do 1,79 mld Euro.

 

Ryzyko względem roku ubiegłego utrzymało się na stabilnym poziomie. Ponadto wskaźnik strat z tytułu niewywiązywania się ze zobowiązań osiągnął dla całego portfela kredytowego 0,30%, co oznacza utrzymanie niskiego poziomu z roku ubiegłego. W trzecim kwartale rozwój sytuacji na międzynarodowych rynkach samochodów używanych w znacznym stopniu był stabilny. Nadal z dużą uwagą obserwujemy rozwój rynku samochodów używanych z silnikami wysokoprężnymi. Segment usług finansowych wykorzystuje kompleksowe i przewidujące zarządzanie ryzykiem i jest odpowiednio zabezpieczony.

 

Przejdźmy do segmentu motocykli.

BMW Motorrad zanotowała wzrost sprzedaży rzędu 10,1%, co daje prawie 128 000 sprzedanych egzemplarzy w trzech pierwszych kwartałach. Tegoroczny wzrost sprzedaży w Europie również kształtował się w bardzo zadowalający sposób. Francja i Włochy odnotowały przyrost rzędu kilkunastu procent. Łączna sprzedaż motocykli w Niemczech wykazała solidny wzrost mimo zniżkowej tendencji na rynku. Rozwój BMW w Chinach w dalszym ciągu jest dynamiczny.

 

Przychody ze sprzedaży osiągane w tym segmencie wzrosły między styczniem a wrześniem o 11,1% do 1,83 mld euro. W całym kwartale wyniosły zaś 514 mln euro. Wynik finansowy z działalności operacyjnej w tym segmencie wyniósł w okresie od stycznia do września 282 mln euro, co oznacza wzrost o 25,9%. W trzecim kwartale wskaźnik EBIT osiągnął poziom 53 mln euro.

W pierwszych dziewięciu miesiącach marża EBIT wyniosła 15,4%.

 

 

Szanowni Państwo!

 

Na koniec przedstawię jeszcze perspektywy odnoszące się do całego roku.

Ze względu na liczbę niewiadomych w zakresie rozwoju sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie również i ten czwarty kwartał będzie dla nas wyzwaniem.    Pomimo tych trudności dalej podążamy drogą zmierzającą do osiągnięcia celów, które wyznaczyliśmy sobie na ten rok.

 

Ze względu na rozwój działalności w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wychodzimy z założenia, że skonsolidowany zysk brutto odnotuje solidny wzrost. Wolumen sprzedaży w segmencie samochodów będzie nieznacznie wzrastać, zakładając, że warunki ramowe nie ulegną zmianie. Ze względu na różnice kursowe, wynikające przede wszystkim z silnej pozycji euro, zakładamy, że przychody ze sprzedaży w segmencie samochodów w bieżącym roku nie odnotują poważnego wzrostu, będzie on nieznaczny. Pomimo zaplanowanych wysokich nakładów na inwestycje dążymy do osiągnięcia marży EBIT w segmencie samochodowym między 8 i 10% w skali roku. Znacznego wzrostu w bieżącym roku oczekujemy natomiast w przypadku wolumenu sprzedaży w segmencie motocyklowym. Podobnie jak w segmencie samochodowym, tak i w segmencie motocyklowym dążymy do osiągnięcia marży EBIT na poziomie 8-10%.

 

W segmencie usług finansowych spodziewamy się dalszego dobrego rozwoju działalności w perspektywie całego roku 2017. Ze względu na zwiększone wymagania regulacyjne dotyczące zasobów kapitału własnego i normalizującego się ryzyka, oczekujemy – w porównaniu z ubiegłym rokiem – nieznacznego spadku wskaźnika rentowności kapitału własnego. Będzie on jednak w dalszym ciągu znajdował się powyżej naszej minimalnej wartości granicznej wynoszącej 18%. Nasze prognozy przewidują, że warunki ramowe nie pogorszą się w sposób znaczący.

 

 

Szanowni Państwo!

BMW Group jest jednym z tych producentów w branży samochodowej, którzy osiągają najwyższy poziom zysków na świecie. Nasze możliwości finansowe stanowią zaplecze dla dalszego rozwoju technologii przyszłości. Rola lidera w segmencie premium to ważny punkt naszej strategii. Najważniejsze są tu oczywiście wartości determinujące się wzajemnie: zrównoważona rentowność i konsekwentne zorientowanie na przyszłość. Podjęliśmy kolejną strategiczną decyzję, która zabezpieczy konkurencyjność naszego przedsiębiorstwa w przyszłości. Jesteśmy jednym z wiodących producentów pojazdów zelektryfikowanych na świecie, a naszą ofertę w zakresie mobilności elektrycznej stale poszerzamy. Wspólnie z naszymi potężnymi partnerami opracowujemy system jazdy autonomicznej, który będzie wyznaczał standardy w branży.

 

Wydajność oznacza dla nas nie tylko satysfakcję naszych klientów – my chcemy ich zachwycić. W tym celu właśnie konsekwentnie udoskonalamy naszą ofertę produktów i usług. Dysponujemy czterema silnymi markami o ogromnej sile oddziaływania na rynek: BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad.

 

Dalej podążamy obraną przez nas drogą: odważnie sięgając po innowacje i z zaangażowaniem dążąc do wyznaczonych celów rentowności.

Bardzo dziękuję.

 

 

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2.

  • BMW i3s: zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym: 14,3 kWh; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 0 g/km
  • BMW i3: zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym: 13,6 – 13,1 kWh; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 0 g/km
  • BMW 530e iPerformance: zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 1,9 l//100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 44 g/km
  • MINI Cooper S E Countryman ALL4: zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 2,3 – 2,1 l/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 52 – 49 g/km; zużycie energii w cyklu mieszanym: 14,0 – 13,2 kWh/100 km

 

Przewidywane wartości zużycia paliwa ustalono na podstawie cyklu jezdnego UE. Wartości zależą od wybranego rozmiaru kół i opon.

 

Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa, oficjalnej emisji CO2 i zużycia energii elektrycznej nowych samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach BMW.

Article Offline Attachments.

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming.

LA AUTO SHOW 2018.

Los Angeles. 28.11.2018. 
Here you will see the on demand transmission of the BMW Press Conference at the LA Auto Show.

open streaming site

CO2 emission information.

Podane wartości zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone zgodnie ze standardową procedurą badawczą opisaną w rozporządzeniu europejskim (WE) 715/2007 w wersji obowiązującej w chwili uzyskania homologacji przez pojazd. Wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem standardowym dostarczanych na rynek niemiecki, a podany zakres uwzględnia różnice wynikające z wyposażenia dodatkowego oraz rozmiarów kół i opon dostępnych dla danego modelu.

Wartości zostały ustalone w cyklu testowym zgodnie z nowymi przepisami WLTP i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie.

Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach BMW.

Latest Facts & Figures.

400 sztuk BMW i3 dla Kopenhagi – dla interconnected mobility.
Thu Aug 13 10:55:00 CEST 2015
I01
Technologia
Patent BMWi napędza elektryczny rower eBike.
Mon Jul 27 15:30:00 CEST 2015
Nowe BMW serii 7.
Wed Jun 10 19:30:00 CEST 2015
G11
Brands
Warsztaty innowacyjne i technologiczne – nowe BMW serii 7.
Fri Apr 17 23:56:00 CEST 2015
G11
Technologia
Show all

Add your filter tags.

Informacja prasowa
Teczka prasowa
Przemówienie
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie