Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

BMW Group i Daimler chcą wspólnie rozwijać następną generację technologii do zautomatyzowanej jazdy.

+ W planach długofalowa współpraca strategiczna + Następna generacja technologii dla systemów wspomagających kierowcę i wysoce zautomatyzowanej jazdy na autostradach (poziom SAE 3 i 4) + Celem jest elastyczna platforma i krótsze cykle wdrażania innowacji + Technologia ma być gotowa do wejścia na rynek w połowie 2020r+Klaus Fröhlich: Konsekwentnie kontynuujemy strategię skalowanej platformy i łączymy kompetencje dwóch wiodących dostawców technologii + Ola Källenius: Razem z odpowiednimi partnerami chcemy znacząco zwiększyć wydajność tej technologii i wprowadzić ją bezpiecznie na drogi.

Sprawy korporacyjne
·
Korporacja - finanse, fakty i liczby
·
Technologia
·
Automated Driving
 

Kontakt prasowy

Katarzyna Gospodarek
BMW Group

Tel.: +48-22-279-7156
Fax: +48-22-331-8205

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(1x, ~141,36 KB)
  
Zdjęcia(1x, ~1,95 MB)

·     W planach długofalowa współpraca strategiczna
·       Następna generacja technologii dla systemów wspomagających kierowcę i wysoce zautomatyzowanej jazdy na autostradach (poziom SAE 3 i 4)
·       Celem jest elastyczna platforma i krótsze cykle wdrażania innowacji
·       Technologia ma być gotowa do wejścia na rynek w połowie 2020r
·       Klaus Fröhlich: Konsekwentnie kontynuujemy strategię skalowanej platformy i łączymy kompetencje dwóch wiodących dostawców technologii
·       Ola Källenius: Razem z odpowiednimi partnerami chcemy znacząco zwiększyć wydajność tej technologii i wprowadzić ją bezpiecznie na drogi

Monachium/Stuttgart .  BMW Group i Daimler AG chcą połączyć siły w zakresie zautomatyzowanej jazdy. Pierwszym krokiem ma być przyspieszony rozwój następnej generacji technologii dla systemów wspomagających kierowcę, zautomatyzowanej jazdy na autostradach oraz zautomatyzowanych funkcji parkowania (aż do poziomu 4 w skali SAE). Oba przedsiębiorstwa podpisały list intencyjny (MoU), aby w przyszłości wspólnie rozwijać tę kluczową dla mobilności technologię. BMW Group i Daimler AG postrzegają ten sojusz jako długofalową współpracę i dążą do tego, by nowe technologie były powszechnie dostępne do połowy przyszłej dekady.

„Konsekwentnie kontynuujemy naszą strategię, łącząc w tym celu kompetencje dwóch wiodących dostawców technologii. BMW Group działa w oparciu o długofalowe partnerstwa, aby przyspieszyć industrializację jazdy autonomicznej w ramach elastycznej, skalowanej i dostępnej platformy. Dzięki fuzji wysokich kompetencji naszych dwóch przedsiębiorstw zwiększymy potencjał innowacyjny i przyspieszymy rozpowszechnienie tej technologii”, twierdzi Klaus Fröhlich, członek zarządu BMW AG odpowiedzialny za rozwój.

Ola Källenius, członek zarządu Daimler AG odpowiedzialny za badania i rozwój w Mercedes-Benz Cars: „Jazda autonomiczna jest jednym z najbardziej rewolucyjnych trendów nad którym intensywnie pracujemy. W koncernie Daimler na pierwszym miejscu stawiamy jak zwykle bezpieczeństwo. Zamiast indywidualnych rozwiązań chcemy opracować niezawodny całościowy system, który przyniesie naszym klientom wymierne korzyści. Razem z odpowiednimi partnerami chcemy znacząco zwiększyć wydajność tej technologii i wprowadzić ją bezpiecznie na drogi”.

Dla BMW Group i Daimler AG korzyści płynące z tej kooperacji są oczywiste: dzięki kompetencjom i doświadczeniom poszczególnych partnerów oraz skalowanej architekturze rozwój przyszłych generacji technologii będzie szybszy i efektywniejszy. Oprócz tych synergii nowe technologie mają być szybciej udostępniane klientom i aktualizowane w krótszych cyklach innowacji. Dla obu przedsiębiorstw niezwykle ważne jest bezpieczeństwo pasażerów oraz wszystkich innych uczestników ruchu. Dlatego niezawodność systemu stanowi kluczowe kryterium współpracy. Obaj partnerzy mają przy tym ambicje, by nadawać tempo pracom rozwojowym.

Wspólne prace rozwojowe mają obejmować wiele stopni automatyzacji, przy czym technologia poziomu 3 i 4 powinna umożliwiać zautomatyzowaną jazdę na autostradach. Ponadto partnerzy dążą do rozmów o rozszerzeniu zakresu współpracy w przyszłości o wyższe stopnie automatyzacji na autostradach oraz na obszarach zurbanizowanych i w miastach. Podkreśla to długofalowy i trwały charakter współpracy, której celem jest stworzenie skalowanej platformy zautomatyzowanej jazdy. Projekt ten nie wpływa jednak na rozwój aktualnych generacji oraz dotychczasowych kooperacji obu przedsiębiorstw, które będą kontynuowane zgodnie z planem. Oba przedsiębiorstwa będą sprawdzać możliwość nawiązania partnerskiej współpracy z innymi firmami technologicznymi i producentami samochodów, która mogłyby przyczynić się do sukcesu platformy.

Jazda autonomiczna w BMW Group:
BMW Group pracuje nad wysoce zautomatyzowaną jazdą już od 2006 r. i wraz z partnerami technologicznymi, dostawcami i OEM stworzyła platformę, mającą na celu rozwój tej technologii i wprowadzanie jej do produkcji seryjnej. Od 2017 r. wszystkie prace rozwojowe prowadzone są z powodzeniem w Autonomous Driving Campus w Unterschleißheim, a industrializacja oraz możliwość skalowania technologii są rozwijane we współpracy z partnerami. Zastosowane tam po raz pierwszy dynamiczne projektowanie oprogramowania przyspiesza rozwój platformy i wyznacza standardy w przemyśle samochodowym. Najnowsza technologia jest obecnie testowana na drogach w ponad 70 samochodach na całym świecie. Obecna generacja technologii wejdzie po raz pierwszy do produkcji seryjnej w 2021 r. w BMW iNEXT z poziomem 3 i będzie również przystosowana do projektów pilotażowych z poziomem 4.

Jazda autonomiczna w Daimler AG:
Daimler AG od dłuższego czasu intensywnie pracuje przy projektach przeznaczonych nie tylko dla pojazdów z poziomem 3, ale również z poziomem 4 i 5. Daimler bazuje przy tym na swojej roli pioniera w segmencie systemów bezpieczeństwa, których funkcje w szerokim zakresie są od początku programowane w koncernie. W San José w Dolinie Krzemowej w 2019 r. firmy Bosch i Daimler rozpoczną pierwsze testy pilotażowe samochodów autonomicznych (poziom 4/5) na zurbanizowanym terenie. Będzie to kolejny kamień milowy we współpracy obu tych partnerów, która jest kontynuowana zgodnie z planem. Na początku przyszłej dekady Daimler wypuści na rynek zarówno samochody wysoce zautomatyzowane (poziom 3), jak i w pełni zautomatyzowane (poziom 4/5). Jako jedyny producent oryginalnego wyposażenia na świecie Daimler AG – z uwagi na kompleksowe portfolio obejmujące auta osobowe, vany i busy oraz samochody ciężarowe – jest doskonale spozycjonowany dla wszystkich istotnych zastosowań jazdy autonomicznej i dlatego w kwestii zautomatyzowanej jazdy stawia na skalowane rozwiązania.

 

Niniejszy dokument zawiera perspektywiczne stwierdzenia odnoszące się do naszej aktualnej oceny przyszłych działań. Określenia takie jak „przypuszczać”, „zakładać”, „wierzyć”, „szacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „móc”, „planować”, „przewidywać”, „powinno” oraz podobne są takimi właśnie perspektywicznymi stwierdzeniami. Takie stwierdzenia podlegają wielu ryzykom i niepewnościom. Są to na przykład: niekorzystny rozwój sytuacji gospodarczej na świecie, w szczególności spadek popytu na naszych najważniejszych rynkach, pogorszenie naszych możliwości refinansowania na rynkach kredytowych i finansowych, nieuniknione działanie siły wyższej, takie jak katastrofy naturalne, akty terroru, zamieszki polityczne, konflikty zbrojne, wypadki w przemyśle i ich skutki dla naszej działalności sprzedażowej, zakupowej, produkcyjnej czy finansowej, zmiany kursów walut i przepisów celnych, zmiany zachowań konsumenckich na korzyść mniejszych i bardziej ekonomicznych samochodów lub ewentualna utrata akceptacji dla naszych produktów i usług skutkująca pogorszeniem się możliwości uzyskania cen i wykorzystania zdolności produkcyjnych, przerwy w produkcji z powodu trudności w dostawach, strajków lub upadłości dostawców, spadek cen odsprzedaży samochodów używanych, wprowadzenie działań mających na celu redukcję kosztów i wzrost wydajności, perspektywy biznesowe członków spółek, w których mamy znaczące udziały, realizacja współpracy strategicznej i joint venture, zmiany w prawie, przepisach i dyrektywach, w szczególności odnoszących się emisji spalin, zużycia paliwa i bezpieczeństwa w samochodach, oraz zakończenie trwających lub rozpoczętych przez urzędy postępowań administracyjnych oraz wynik trwających lub przyszłych przewodów sądowych oraz inne ryzyka i nieprzewidziane zdarzenia, z których niektóre opisane są w aktualnym bilansie handlowym w części „Sprawozdanie na temat ryzyka i szans”. W przypadku wystąpienia jednego z tych czynników niepewności lub jednego z tych nieprzewidzianych zdarzeń, albo w razie, gdyby jedno z założeń leżących u podstaw perspektywicznych stwierdzeń okazało się błędne, faktyczne rezultaty mogą znacząco odbiegać od rezultatów opisywanych lub wyrażanych pośrednio w tych stwierdzeniach. Nie nosimy się z zamiarem ani nie zobowiązujemy się, by na bieżąco aktualizować perspektywiczne stwierdzenia, ponieważ bazują one wyłącznie na warunkach panujących w dniu publikacji.

BMW Group
BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 30 zakładów produkcyjnych i montażowych w 14 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.

W roku 2018 firma BMW Group sprzedała ponad 2 490 000 samochodów oraz ponad 165 000 motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2017 wyniósł 10,655 mld EUR przy obrotach wynoszących 98,678 mld EUR. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w BMW Group było zatrudnionych 129 932 pracowników.

Podstawą sukcesu BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Dlatego też integralną część strategii firmy stanowią: zasady ekologicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju wdrożone w całym łańcuchu wartości, promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.

Daimler
Daimler AG to jeden z czołowych producentów samochodów na całym świecie. Obejmuje takie działy biznesowe jak Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses oraz Daimler Financial Services, należy do największych producentów samochodów osobowych premium i jest największym na świecie producentem samochodów ciężarowych o masie powyżej sześciu ton. Daimler Financial Services oferuje kredyty, leasing, zarządzanie flotą, inwestycje, pośrednictwo w zapewnianiu kart kredytowych i polis ubezpieczeniowych oraz innowacyjne usługi mobilnościowe. Założyciele firmy, Gottlieb Daimler i Carl Benz, przeszli do historii wraz z wynalezieniem pierwszego samochodu w roku 1886. Dla firmy Daimler, pioniera motoryzacji, kształtowanie przyszłości mobilności w bezpieczny i zrównoważony sposób jest motywacją i zobowiązaniem. Firma stawia przy tym na innowacyjne i ekologiczne technologie oraz na bezpieczne samochody wysokiej klasy, które fascynują i zachwycają. Daimler konsekwentnie inwestuje w rozwój wydajnych napędów – od zaawansowanych silników spalinowych poprzez samochody hybrydowe po napędy elektryczne zasilane akumulatorem lub ogniwem paliwowym – aby zapewnić długofalowo jazdę bez lokalnej emisji spalin. Ponadto firma rozwija inteligentne skomunikowanie swoich samochodów, autonomiczną jazdę i nowe koncepcje mobilności. Daimler postrzega to jako wyzwanie, zobowiązanie i swoją odpowiedzialność wobec ludzi i środowiska naturalnego. Daimler oferuje swoje samochody i usługi w niemal wszystkich krajach na świecie i ma zakłady produkcyjne w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Afryce. Oprócz marki Mercedes-Benz, najwyżej cenionej marki samochodowej świata (źródło: badanie Interbrand, 04.10.2018), oraz Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach i Mercedes me, firma ma w swoim portfolio takie marki jak smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, FUSO, Setra i Thomas Built Buses oraz marki Daimler Financial Services: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, Daimler Truck Financial, moovel, car2go i mytaxi. Firma jest notowana na giełdzie we Frankfurcie i Stuttgarcie (skrót giełdowy DAI). W roku 2018 koncern zatrudniający łącznie ok. 298 700 osób wyprodukował 3,4 miliona pojazdów. Obroty wyniosły 167,4 miliardów EUR a EBIT 11,1 miliarda EUR.

 

Załączniki

Materiały dodatkowe

My.PressClub Logowanie

BMW Group Streaming

LIVE STREAMING.

Open Streaming Page

Here you can see the on-demand streams of the latest BMW Group press events. 

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie