Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

Rozszerzenie Open Manufacturing Platform: Anheuser-Busch InBev, BMW Group, Bosch, Microsoft i ZF Friedrichshafen AG będą wspólnie działać na rzecz przyspieszenia skalowania innowacji w przemyśle wytwórczym.

Open Manufacturing Platform (OMP) powiększa się dzięki nowym członkom Komitetu Sterującego i nowo utworzonym grupom roboczym. OMP to inicjatywa założona w 2019 r., której celem jest wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie skalowania innowacji zarówno poprzez współpracę międzybranżową oraz wymianę wiedzy i danych, jak i poprzez dostęp do nowych technologii. .

Sprawy korporacyjne
·
Technologia
·
Produkcja, recykling
 

Kontakt prasowy

Katarzyna Gospodarek
BMW Group

Tel.: +48-22-279-7156
Fax: +48-22-331-8205

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(1x, ~235,55 KB)
  
Zdjęcia(2x, ~3,76 MB)
  • Anheuser-Busch InBev, BMW Group, Bosch, Microsoft, ZF Friedrichshafen AG mianowani członkami Komitetu Sterującego OMP
  • OMP założono w 2019 r. jako niezależną inicjatywę pod patronatem Joint Development Foundation
  • Utworzono pierwsze grupy robocze w obszarach łączności IoT, modeli danych semantycznych, architektury referencyjnej IIoT i usług centralnych dla autonomicznych systemów transportowych

 

Berlin, 19 lutego 2020 r. Open Manufacturing Platform (OMP) powiększa się dzięki nowym członkom Komitetu Sterującego i nowo utworzonym grupom roboczym. OMP to inicjatywa założona w 2019 r., której celem jest wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie skalowania innowacji zarówno poprzez współpracę międzybranżową oraz wymianę wiedzy i danych, jak i poprzez dostęp do nowych technologii. OMP założono pod patronatem Joint Development Foundation, która z kolei jest częścią Fundacji Linux. Członkowie założyciele – Microsoft i BMW Group – witają teraz Anheuser-Busch InBev, Bosch i ZF Friedrichshafen AG jako nowych członków Komitetu Sterującego. Komitet Sterujący OMP zatwierdził szereg grup roboczych skupiających się na kluczowych obszarach przemysłu, takich jak łączność IoT, modele danych semantycznych, architektura referencyjna IIoT oraz scentralizowane usługi dla autonomicznych systemów transportowych (ATS).

Wspólne podejmowanie wyzwań w całej branży.

Rozwój inteligentnej produkcji prowadzi do wzrostu wydajności i produktywności, a jednocześnie niesie ze sobą nowe wyzwania. W obrębie branży starsze i zastrzeżone systemy doprowadziły do powstania silosów danych, które utrudniają dostęp do wiedzy operacyjnej i transformację. Ta znana przeszkoda dla całej branży wymaga często w ramach danej organizacji wysokich inwestycji przy początkowo niskiej wartości dodanej. OMP stworzono w celu rozwiązania tego właśnie problemu. Producenci i dostawcy wspólnie identyfikują i opracowują rozwiązania tych problemów. Platforma skupia ekspertów z całego sektora wytwórczego – w tym z branży produkcji dyskretnej i procesowej, transportu i dóbr konsumpcyjnych, zakładów przemysłowych i wielu innych.

„Naszym celem jest napędzanie skalowalnych innowacji w produkcji, skrócenie czasu tworzenia wartości i zwiększenie wydajności produkcji poprzez rozwiązywanie wspólnych wyzwań w ramach otwartej społeczności,” powiedział Jürgen Maidl, dyrektor ds. logistyki sieci produkcyjnej BMW Group. „OMP pomaga firmom produkcyjnym uwolnić potencjał swoich danych, szybciej i bezpieczniej wdrażać rozwiązania przemysłowe oraz czerpać korzyści z zaangażowania przemysłu. Jednocześnie chroni własność intelektualną i przewagę konkurencyjną, zmniejsza ryzyko operacyjne i ogranicza nakłady finansowe”.

Skalowanie innowacji poprzez wspólne modele danych i otwarte standardy technologiczne.

OMP działa pod patronatem Joint Development Foundation (JDF). JDF jest częścią Linux Foundation i zapewnia OMP infrastrukturę i ramy organizacyjne do tworzenia specyfikacji technicznych i promowania otwartych standardów branżowych. OMP wspiera inne koalicje, w tym OPC Foundation i platformę Industrie 4.0, oraz wykorzystuje istniejące standardy branżowe, architektury referencyjne typu open source i wspólne modele danych.

„Współpraca w całej branży jest centralnym elementem OMP umożliwiającym firmom produkcyjnym i ich partnerom w całym łańcuchu dostaw szybsze wprowadzanie ofert na rynek i skalowanie ich w celu tworzenia wartości,” powiedział Scott Guthrie, wiceprezes ds. Cloud & AI w Microsoft. „Rozwiązania OMP są publikowane i udostępniane społeczności niezależnie od zastosowanej technologii, dostawcy rozwiązań lub platformy CC”.

Rdzeń OMP: grupy robocze zajmujące się uniwersalnymi wyzwaniami

„Rdzeniem OMP są grupy robocze składające się z członków z całego sektora, które tworzą ramy organizacyjne współpracy. Cieszymy się, że możemy dołączyć w czasie, gdy coraz częściej łączymy nasze zakłady produkcyjne w sieci i szukamy innowacyjnych sposobów na wykorzystanie ogromnej ilości generowanych danych,” powiedział Tassilo Festetics, globalny wiceprezes ds. rozwiązań w Anheuser-Busch InBev. Pierwsze grupy robocze OMP koncentrują się na takich tematach jak łączność IoT, semantyczne modele danych, architektura referencyjna IIoT oraz usługi centralne dla ATS (autonomicznych systemów transportowych). Pierwsze obszary tematyczne to:

Łączność IoT: Komitet Sterujący OMP wspiera wysiłki przemysłu w zakresie łączenia urządzeń i sprzętu IoT z chmurą. Jest to jeden z pierwszych kroków w kierunku digitalizacji linii produkcyjnych i wykorzystania przemysłowych aplikacji IoT w chmurze. „Dziś wszystko kręci się wokół analizy i prognozowania, ale bez danych nie ma analizy, a bez łączności nie ma danych. Łatwo jest połączyć nowoczesne linie produkcyjne z chmurą za pomocą architektury OPC UA. Jednak wyzwania związane z interoperacyjnością znacznie wzrastają, gdy trzeba zintegrować kilkudziesięcioletnie maszyny i aplikacje o różnych standardach i interfejsach. Grupa robocza OMP ds. łączności IoT koncentruje się zatem na rozwijaniu przyjaznych dla przemysłu funkcji Edge i funkcji chmurowych, które ułatwiają tę integrację,” powiedział Werner Balandat, dyrektor ds. zarządzania produkcją ZF Friedrichshafen AG.

Semantyczny model danych: Inna grupa robocza OMP koncentruje się na semantycznym modelowaniu danych: dane dotyczące maszyn i produkcji mają dla przedsiębiorstw przemysłowych kluczowe znaczenie w optymalizacji produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI). Jednak zarządzanie danymi w jednolitym formacie i z wielu źródeł przy stale ewoluującej semantyce jest prawdziwym wyzwaniem. „Dane są surowcem dla przemysłu 4.0 i podstawowym warunkiem optymalizacji produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W ramach OMP opracowujemy obecnie model semantyczny, który przedstawia dane w zrozumiały sposób i ilustruje ich relacje i zależności. Użytkownicy nie otrzymują już nieczytelnych, niezrozumiałych liczb i znaków, lecz informacje istotne z punktu widzenia produkcji w odpowiednim kontekście. Ta semantyczna struktura danych niesie ze sobą ulepszenia w całym łańcuchu dostaw. Dzięki niej możliwe są wielkoskalowe modele biznesowe oparte na sztucznej inteligencji,” wyjaśnia dr inż. Michael Bolle, członek zarządu Grupy Bosch.

Wraz z przystąpieniem dodatkowych przedsiębiorstw OMP będzie nadal się rozwijać. Komitet Sterujący zachęca wszelkiego rodzaju producentów i dostawców do przyłączania się do społeczności.

O Open Manufacturing Platform (OMP):

OMP to koalicja, która pomaga przedsiębiorstwom produkcyjnym przyspieszyć skalowalne innowacje poprzez współpracę międzybranżową, dzielenie się wiedzą i danymi oraz dostęp do nowych technologii. OMP została założona pod patronatem Joint Development Foundation i pomaga firmom w pełni wykorzystać potencjał swoich danych oraz szybciej i bezpieczniej integrować rozwiązania przemysłowe, chroniąc jednocześnie ich własność intelektualną. Ryzyko operacyjne i inwestycje finansowe są ograniczane, ponieważ przedsiębiorstwa przyjmują standardy branżowe, architektury referencyjne typu open source, wspólne modele danych i wiele więcej.

O BMW Group.

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach. W roku 2019 firma BMW Group sprzedała ponad 2 520 000 samochodów oraz ponad 175 000 motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2018 wyniósł 9,815 mld EUR przy obrotach wynoszących 97,480 mld EUR. Wg stanu na dzień poniedziałek, 31 grudnia 2018 r. w BMW Group było zatrudnionych 134 682 pracowników. Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Dlatego też integralną część strategii firmy stanowią: zasady ekologicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju wdrożone w całym łańcuchu dostaw, promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.

O Grupie Bosch.

Grupa Bosch jest wiodącą międzynarodową firmą technologiczną i usługową zatrudniającą około 403 tys. pracowników na całym świecie (stan na 31.12.2019 r.). Według wstępnych danych w roku budżetowym 2019 wygenerowała ona obroty na poziomie 77,9 mld euro. Działalność firmy podzielona jest na cztery obszary: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodący dostawca w dziedzinie internetu rzeczy (IoT) Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu Smart Home, Smart City, Connected Mobility i Industry 4.0. Dzięki doświadczeniu w zakresie technologii czujników, oprogramowania i usług oraz własnej chmurze IoT firma jest w stanie zaoferować swoim klientom interdyscyplinarne rozwiązania sieciowe z jednej ręki. Strategicznym celem Grupy Bosch są rozwiązania z zakresu życia w sieci.

Innowacyjne i inspirujące produkty i usługi firmy Bosch poprawiają jakość życia ludzi na całym świecie. Bosch oferuje „technologię dla życia”. Grupa Bosch składa się z Robert Bosch GmbH i około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach. Globalna sieć produkcji, rozwoju i sprzedaży Bosch wraz z partnerami handlowymi i serwisowymi obejmuje prawie wszystkie kraje świata. Podstawą przyszłego wzrostu jest potencjał innowacji przedsiębiorstwa. Bosch zatrudnia na całym świecie około 72 tys. pracowników zajmujących się badaniami i rozwojem w 125 lokalizacjach.

Firma została założona w 1886 roku w Stuttgarcie przez Roberta Boscha (1861–1942) jako „warsztat mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki”. Struktura korporacyjna Robert Bosch GmbH zapewnia niezależność biznesową Grupy Bosch. Umożliwia to przedsiębiorstwu planowanie długoterminowe i dokonywanie znaczących inwestycji w celu zabezpieczenia przyszłości. Udziały kapitałowe Robert Bosch GmbH są w 92% własnością organizacji non-profit Robert Bosch Stiftung GmbH. Większość praw głosu należy do spółki Robert Bosch Industrietreuhand KG, która pełni funkcję akcjonariusza korporacyjnego. Pozostałe udziały należą do rodziny Bosch i spółki Roberta Bosch GmbH.

O Microsoft Deutschland GmbH.

Microsoft Deutschland GmbH jest spółką zależną Microsoft Corporation/Redmond, USA, założonej w 1983 roku – wiodącego na świecie producenta standardowego oprogramowania, usług i rozwiązań o obrotach w wysokości 125,8 mld USD (rok podatkowy 2019; 30 czerwca 2019). Zysk netto w roku budżetowym 2019 wyniósł 36,8 mld USD. Oprócz swojej siedziby głównej w Monachium Schwabing Microsoft Deutschland GmbH ma na terenie Niemiec sześć oddziałów regionalnych i zatrudnia około 2700 pracowników. Wraz z około 30 tysiącami firm partnerskich obsługuje przedsiębiorstwa ze wszystkich branż i różnej wielkości. Advanced Technology Labs Europe (ATLE) w Monachium koncentruje się na badaniach nad bezpieczeństwem IT, ochroną danych, mobilnością, aplikacjami mobilnymi i usługami internetowymi.

O ZF Friedrichshafen AG.

ZF jest działającym globalnie koncernem technologicznym dostarczającym systemy z zakresu mobilności samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i technologii przemysłowych. Dzięki bogatemu portfolio technologii ZF oferuje kompleksowe rozwiązania dla uznanych producentów samochodów, a także dostawców usług w zakresie mobilności i nowo powstających firm w dziedzinie transportu i mobilności. Rozwój systemów ZF będzie się koncentrował na komunikacji cyfrowej i automatyzacji. ZF pozwala pojazdom widzieć, myśleć i działać. ZF zatrudnia 149 tys. pracowników w około 230 lokalizacjach w 40 krajach. W 2018 roku ZF osiągnęła obroty w wysokości 36,9 mld euro. Firma przeznacza ponad sześć procent swoich rocznych obrotów na badania i rozwój. Dalsze informacje prasowe i zdjęcia można znaleźć na stronie: www.zf.com

Załączniki

Materiały dodatkowe

My.PressClub Logowanie

BMW Group Streaming

LIVE STREAMING.

Open Streaming Page

Here you can see the on-demand streams of the latest BMW Group press events. 

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie