Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Article.

Partnerska decyzja: BMW Group i Mercedes-Benz AG zawieszają na razie współpracę w zakresie rozwoju zautomatyzowanej jazdy – nie wykluczając jej późniejszego wznowienia

• Obie firmy podążają własnymi ścieżkami rozwoju • Podejście technologiczne obu firm nadal świetnie do siebie pasuje • Udana współpraca w innych dziedzinach będzie kontynuowana zgodnie z planem • Fröhlich: „Doskonała pozycja na wiele lat dzięki najnowszej technologii” • Schäfer: „Badamy możliwości współpracy z partnerami spoza branży motoryzacyjnej”

Sprawy korporacyjne
·
Korporacja - finanse, fakty i liczby
·
Technologia
·
Autonomous Driving
 

Press Contact.

Katarzyna Gospodarek
BMW Group

Tel: +48-22-279-7156
Fax: +48-22-331-8205

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~145,89 KB)
  
Photos(1x, ~4,71 MB)

Monachium / Stuttgart. BMW Group i Mercedes-Benz AG zawieszają na razie współpracę na rzecz rozwoju technologii nowej generacji w zakresie zautomatyzowanej jazdy. Po intensywnej analizie i w duchu dobrego partnerstwa obie firmy postanowiły skupić się na swoich dotychczasowych ścieżkach rozwoju – również z obecnymi lub nowymi partnerami. Obie firmy wyraźnie podkreślają, że współpraca jest nadal możliwa w późniejszym terminie. Zasadnicze podejście obu firm do zautomatyzowanej jazdy, na przykład w zakresie bezpieczeństwa i korzyści dla klienta, nadal świetnie do siebie pasuje.

BMW Group i Mercedes-Benz AG pracują samodzielnie nad swoimi obecnymi generacjami w zakresie wysoce zautomatyzowanej jazdy, a w przeszłości poczyniły na tym polu ogromne postępy. BMW Group i Mercedes-Benz AG mogły jednak prowadzić szczegółowe rozmowy z ekspertami i omawiać plany technologiczne z dostawcami dopiero po podpisaniu umowy w ubiegłym roku. W rozmowach tych po intensywnej analizie obie strony doszły do wniosku, że ze względu na wysokie nakłady niezbędne do stworzenia wspólnej bazy technologicznej oraz ogólne warunki biznesowe i gospodarcze nie jest to obecnie właściwy moment na pomyślną realizację współpracy.

„Wraz z naszymi partnerami, takimi jak Intel, Mobileye, FCA czy Ansys, konsekwentnie rozwijaliśmy naszą technologię i skalowalną platformę,” powiedział Klaus Fröhlich, członek zarządu BMW AG ds. rozwoju. „Nasza obecna technologia ma ogromny i długofalowy potencjał: dzięki niezwykle sprawnym czujnikom i dużej mocy obliczeniowej dysponujemy bardzo solidnym systemem modułowym i jesteśmy przygotowani na to, aby przez wiele lat zapewniać naszym klientom odpowiednią ofertę”.

Markus Schäfer, członek zarządu Daimler AG i Mercedes-Benz AG, odpowiedzialny za badania Grupy Daimler i dyrektor generalny Mercedes-Benz ds. samochodów, powiedział: „Zasadniczo nasze kompetencje doskonale uzupełniają się z kompetencjami BMW Group, o czym świadczą przykłady udanej współpracy. Oprócz dekarbonizacji ważnym strategicznym filarem Mercedes-Benz jest cyfryzacja. Aby przygotować się na przyszłość w szybko zmieniającym się środowisku, badamy obecnie również inne możliwości z partnerami spoza sektora motoryzacyjnego”.

Na początku 2019 r. obie firmy połączyły również swoje usługi mobilnościowe w ramach spółki joint venture należącej do rodziny NOW.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.

W roku 2019 firma BMW Group sprzedała ponad 2,5 miliona samochodów oraz ponad 175 tysięcy motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2019 wyniósł 7,118 mld euro przy obrotach wynoszących 104,210 mld euro. Według stanu na dzień poniedziałek, 31 grudnia 2019 r. w BMW Group było zatrudnionych 133 778 pracowników.

Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Dlatego też integralną część strategii firmy stanowią: zasady ekologicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju wdrożone w całym łańcuchu dostaw, promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.

 

O Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz AG odpowiada za globalną działalność Mercedes-Benz Cars i Mercedes-Benz Vans, zatrudniając ponad 173 tysiące pracowników na całym świecie. Prezesem zarządu Mercedes-Benz AG jest Ola Källenius. Firma zajmuje się rozwojem, produkcją i sprzedażą samochodów osobowych i dostawczych oraz usług. Ponadto dzięki przyszłościowym innowacjom firma dąży do wiodącej pozycji w dziedzinie łączności sieciowej, jazdy zautomatyzowanej i napędów alternatywnych. Portfolio produktów obejmuje marki Mercedes-Benz z submarkami Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach i Mercedes me, a także markę smart oraz markę produktów i technologii EQ w zakresie mobilności elektrycznej. Mercedes-Benz AG jest jednym z największych producentów samochodów osobowych klasy premium. W 2019 roku sprzedała prawie 2,4 miliona samochodów osobowych i ponad 438 tysięcy samochodów dostawczych. W obu tych obszarach działalności Mercedes-Benz AG stale rozwija swoją globalną sieć produkcyjną z ponad 40 zakładami produkcyjnymi na czterech kontynentach, przygotowując się na wymogi mobilności elektrycznej. W tym samym czasie na trzech kontynentach powstaje globalna sieć produkcji akumulatorów. W obu obszarach działalności decydującą rolę odgrywa zrównoważone działanie. Zrównoważony rozwój oznacza dla firmy tworzenie trwałej wartości dla wszystkich interesariuszy: klientów, pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych i całego społeczeństwa. Podstawą tego jest zrównoważona strategia korporacyjna firmy Daimler. Firma przejmuje w niej odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne swojej działalności gospodarczej, mając na uwadze cały łańcuch dostaw.

Niniejszy dokument zawiera perspektywiczne stwierdzenia odnoszące się do naszej aktualnej oceny przyszłych działań. Określenia takie jak „przypuszczać”, „zakładać”, „wierzyć”, „szacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „móc”, „planować”, „przewidywać”, „powinno” oraz podobne są takimi właśnie perspektywicznymi stwierdzeniami. Takie stwierdzenia podlegają wielu ryzykom i niepewnościom. Są to na przykład: niekorzystny rozwój sytuacji gospodarczej na świecie, w szczególności spadek popytu na naszych najważniejszych rynkach, pogorszenie naszych możliwości refinansowania na rynkach kredytowych i finansowych, nieuniknione działanie siły wyższej, takie jak katastrofy naturalne, pandemie, akty terroru, zamieszki polityczne, konflikty zbrojne, wypadki w przemyśle i ich skutki dla naszej działalności sprzedażowej, zakupowej, produkcyjnej czy finansowej, zmiany kursów walut i przepisów celnych, zmiany zachowań konsumenckich na korzyść mniejszych i bardziej ekonomicznych samochodów lub ewentualna utrata akceptacji dla naszych produktów i usług skutkująca pogorszeniem się możliwości uzyskania cen i wykorzystania zdolności produkcyjnych, przerwy w produkcji z powodu trudności w dostawach, strajków lub upadłości dostawców, spadek cen odsprzedaży samochodów używanych, wprowadzenie działań mających na celu redukcję kosztów i wzrost wydajności, perspektywy biznesowe członków spółek, w których mamy znaczące udziały, realizacja współpracy strategicznej i joint venture, zmiany w prawie, przepisach i dyrektywach, w szczególności odnoszących się emisji spalin, zużycia paliwa i bezpieczeństwa w samochodach, oraz zakończenie trwających lub rozpoczętych przez urzędy postępowań administracyjnych oraz wynik trwających lub przyszłych przewodów sądowych oraz inne ryzyka i nieprzewidziane zdarzenia, z których niektóre opisane są w aktualnym bilansie handlowym w części „Sprawozdanie na temat ryzyka i szans”. W przypadku wystąpienia jednego z tych czynników niepewności lub jednego z tych nieprzewidzianych zdarzeń, albo w razie, gdyby jedno z założeń leżących u podstaw perspektywicznych stwierdzeń okazało się błędne, faktyczne rezultaty mogą znacząco odbiegać od rezultatów opisywanych lub wyrażanych pośrednio w tych stwierdzeniach. Nie nosimy się z zamiarem ani nie zobowiązujemy się, by na bieżąco aktualizować perspektywiczne stwierdzenia, ponieważ bazują one wyłącznie na warunkach panujących w dniu publikacji.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE

14 July 2020. Follow the link and watch the webcast of the world premiere of the first-ever BMW iX3.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Podane wartości zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone zgodnie ze standardową procedurą badawczą opisaną w rozporządzeniu europejskim (WE) 715/2007 w wersji obowiązującej w chwili uzyskania homologacji przez pojazd. Wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem standardowym dostarczanych na rynek niemiecki, a podany zakres uwzględnia różnice wynikające z wyposażenia dodatkowego oraz rozmiarów kół i opon dostępnych dla danego modelu.

Wartości zostały ustalone w cyklu testowym zgodnie z nowymi przepisami WLTP i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie.

Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach BMW.

Add your filter tags.

Informacja prasowa
Teczka prasowa
Przemówienie
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie