Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

Nie ma jakości premium bez odpowiedzialności: BMW Group stawia na zrównoważony rozwój i ochronę zasobów naturalnych

• Zarząd i kluczowi managerowie mają być oceniani według nowych celów zrównoważonego rozwoju • Po raz pierwszy cele dotyczące emisji CO2 dla całego cyklu życia, aż do 2030 r. • Wyniki badań naukowych (Science Based Targets) jako podstawa dla nowych celów • Dalekosiężna strategia produktowa: znacząca redukcja emisji CO2 dzięki siedmiu milionom zelektryfikowanych pojazdów • Zmniejszenie emisji CO2 z produkcji i zakładów o 80% na pojazd • BMW Group planuje najbardziej zrównoważony łańcuch dostaw w całej branży • Gospodarka o obiegu zamkniętym jako cel zarządzania zasobami • Oliver Zipse: „Zrównoważony rozwój i jakość premium będą w przyszłości nierozerwalnie ze sobą związane”

Środowisko naturalne
·
Sprawy korporacyjne
·
Korporacja - finanse, fakty i liczby
·
Zrównoważony rozwój
 

Kontakt prasowy

Hubert Fronczak
BMW Group

Tel.: +48-728-874-121

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(1x, ~432,44 KB)
  
Zdjęcia(2x, ~1,2 MB)

Powiązane linki

Monachium. BMW Group w swojej strategii korporacyjnej stawia na zrównoważony rozwój i ochronę zasobów naturalnych. Prezes Oliver Zipse ogłosił w poniedziałek 27 lipca w Monachium pierwsze szczegóły tej strategii i przedstawił cele jakie firma wyznaczyła na etap do 2030 roku. BMW Group ma przy tym mocny fundament, na którym może się oprzeć: w ciągu ostatnich lat i dziesięcioleci firma wielokrotnie wyznaczała standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zasada ciągłego doskonalenia pozostanie nadal centralnym elementem strategii na rzecz ograniczenia emisji CO2 i zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów.

— Osobiście jestem przekonany, że walka ze zmianami klimatycznymi i nasze wykorzystanie zasobów zadecydują o przyszłości naszego społeczeństwa, a tym samym także BMW Group. Dlatego zwłaszcza jako producent premium mamy ambicję, aby być liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Dlatego też tu i teraz bierzemy na siebie odpowiedzialność i stawiamy te kwestie w centrum naszej przyszłej strategii — mówił Oliver Zipse. — Ta nowa strategia będzie zakotwiczona we wszystkich obszarach – od administracji i zakupów po rozwój, produkcję i sprzedaż. Wynosimy zrównoważony rozwój na zupełnie nowy poziom.

BMW Group wyznaczyła sobie jasne cele w zakresie redukcji emisji CO2 do roku 2030 – po raz pierwszy dla całego cyklu życia, począwszy od łańcucha dostaw przez produkcję po zakończenie eksploatacji. W całym tym zakresie emisja CO2 na każdy pojazd ma zostać zmniejszona o co najmniej jedną trzecią. Dla floty liczącej ponad 2,5 miliona pojazdów wyprodukowanych przez BMW Group w 2019 roku odpowiadałoby to redukcji do 2030 r. o ponad 40 milionów ton CO2 w cyklu życia.

Zarząd i kluczowa kadra kierownicza będą oceniani według kryteriów zrównoważonego rozwoju

— Zobowiązaliśmy się jednoznacznie do przestrzegania Konwencji Klimatycznej w Paryżu. Wraz z naszą nową strategią wchodzimy na znacznie bardziej ambitny kurs niż dwustopniowy cel. Nie składamy tutaj żadnych abstrakcyjnych oświadczeń. Opracowaliśmy szczegółowy 10-letni plan z rocznymi celami pośrednimi na etap do 2030 r. — mówił O. Zipse. — Będziemy co roku informować o naszych postępach i mierzyć je w stosunku do założonych celów. Będzie to miało również wpływ na wynagrodzenie Zarządu i kierownictwa wyższego szczebla.

Od przyszłego roku BMW Group będzie publikować zarówno wskaźniki finansowe, jak i ogólne wyniki biznesowe, a także raportować realizację swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju w zintegrowanym raporcie. — To nie tylko wyraźny znak, że nasz model biznesowy i zrównoważony rozwój są nierozłączne – przyjmujemy również bardziej kompleksowe niż kiedykolwiek wcześniej podejście do zewnętrznych i niezależnych audytów naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ponieważ przejrzystość tworzy wiarygodność — powiedział Oliver Zipse. Jako podstawę do realizacji swoich celów BMW Group skorzysta ze specyfikacji uznanej inicjatywy Science Based Targets [https://sciencebasedtargets.org/] i przyłączy się do tej inicjatywy. Oznacza to m.in. włączenie emisji CO2 z produkcji paliw („well-to-wheel”).

Zmniejszenie emisji CO2 z produkcji i zakładów o 80 procent

BMW Group ma bezpośredni wpływ na emisję CO2 w swoich zakładach i już teraz wyznacza tam wzorce w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów. Na rok 2030 firma wyznaczyła sobie tutaj najwyższe cele redukcyjne w branży – jeszcze ambitniejsze niż cel 1,5 stopnia. Po zmniejszeniu od 2006 r. emisji na jeden wyprodukowany pojazd o ponad 70 procent, w latach 2019-2030 emisja BMW Group (zakres 1 + 2) ma zostać obniżona o kolejne 80 procent. W porównaniu z rokiem 2006 pozostaje niespełna 10 procent pierwotnej emisji CO2. Główną dźwignią jest tu produkcja, która odpowiada za około 90 procent emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2.

Oprócz stosowania 100% ekologicznej energii elektrycznej od tego roku BMW Group będzie konsekwentnie inwestować w optymalizację swojej efektywności energetycznej – i w tym celu wykorzysta również możliwości, jakie daje cyfryzacja. BMW Group już teraz dzięki metodom Data Analytics w celu zwiększenia wydajności swojej produkcji – na przykład poprzez minimalizację odrzutów materiału w produkcji karoserii lub poprzez prewencyjną konserwację maszyn. Firma będzie również kontynuować dalszą rozbudowę odnawialnych źródeł energii w swoich zakładach na całym świecie. W tym kontekście ważną rolę może odegrać również wykorzystanie ekologicznego wodoru do wytwarzania energii w nadających się do tego lokalizacjach BMW Group. Oprócz znacznej redukcji, BMW Group już w 2021 r., całkowicie zneutralizuje pozostałą emisję CO2 (zakres 1 + 2), stosując odpowiednie certyfikaty.

Redukcja emisji CO2 na drogach dzięki milionom zelektryfikowanych pojazdów

Do roku 2030 emisja CO2 z pojazdów ma zostać zmniejszona o 40 procent na każdy przejechany kilometr. Centralną dźwignią jest tu dalekosiężna strategia produktowa z masowym rozwojem e-mobilności: za dziesięć lat na drogach poruszać się będzie w sumie ponad siedem milionów zelektryfikowanych pojazdów BMW Group, z czego około dwóch trzecich będzie w pełni elektrycznych.

— Najlepsze samochody na świecie są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Dlatego właśnie jakość premium i zrównoważony rozwój będą w przyszłości nierozerwalnie związane bardziej niż kiedykolwiek wcześniej — mówił Oliver Zipse. — Wykorzystujemy naszą szeroką wiedzę technologiczną w zakresie sprzętu i oprogramowania nie tylko po to, aby czynić je pożądanymi, ale również aby przyczyniać się do redukcji emisji CO2. — W związku z tym BMW Group jest również na dobrej drodze do osiągnięcia w tym roku założonych celów w zakresie emisji CO2 floty w UE.

Strategia produktowa: modele w pełni elektryczne w masowych seriach

BMW Group jest już teraz wiodącym producentem samochodów elektrycznych: pod koniec 2021 roku BMW Group będzie oferować pięć w pełni elektrycznych pojazdów produkowanych seryjnie: BMW i3*, MINI Cooper SE*, BMW iX3*, BMW iNEXT oraz BMW i4. Kolejnym kamieniem milowym będzie nadchodząca generacja BMW serii 7. Flagowy model marki BMW będzie oferowany z czterema różnymi rodzajami napędu: z wysokowydajnym silnikiem wysokoprężnym lub benzynowym z technologią 48 V, a także jako model hybrydowy plug-in oraz, po raz pierwszy, jako w pełni elektryczny model BEV. Do 2023 roku firma będzie miała w ofercie 25 zelektryfikowanych modeli – połowa z nich będzie w pełni elektryczna.

Oprócz BMW serii 7 cała gama modelowa będzie nadal kompleksowo elektryfikowana: kolejnymi przykładami „Power of Choice” będą wielkoseryjne BMW X1 oraz BMW serii 5, które w przyszłości będą oferowane również we wszystkich czterech wariantach – w pełni elektrycznym, hybrydowym, wysokoprężnym i benzynowym z technologią 48 V.

Już od tego roku BMW Group wykorzystuje wysoką łączność sieciową swoich pojazdów, aby zwiększyć udział przebiegu na napędzie elektrycznym w samochodach hybrydowych plug-in. Dzięki technologii eDrive Zones pojazdy te w około 80 europejskich miastach już teraz po wjeździe do zdefiniowanych stref ekologicznych automatycznie przełączają się na napęd wyłącznie elektryczny. Dostępność będzie rozszerzana na inne kraje i miasta w celu zwiększenia w modelach hybrydowych przebiegów na napędzie elektrycznym w stale rosnącej liczbie obszarów miejskich.

Ponadto w ramach strategii Efficient Dynamics BMW Group będzie kontynuować prace nad zmniejszeniem zużycia paliwa w konwencjonalnych układach napędowych i zwiększeniem ich wydajności. Trwające wdrażanie technologii 48 V jest jednym z elementów redukcji emisji CO2.

CO2 w łańcuchu dostaw: znaczna redukcja zamiast wysokiego wzrostu

Ze względu na rosnący udział elektromobilności, w przyszłości trzeba będzie, w przypadku emisji CO2, zwrócić znacznie większą uwagę na wcześniejsze tworzenie wartości – na przykład w związku z energochłonną produkcją akumulatorów wysokiego napięcia. Bez środków zaradczych emisja CO2 na pojazd w łańcuchu dostaw BMW Group wzrosłaby do 2030 r. o ponad jedną trzecią ze względu na zwiększony udział elektryfikacji.

Firma chce nie tylko uniknąć tego wzrostu, ale także zmniejszyć emisję CO2 na pojazd nawet o 20 procent w porównaniu z rokiem 2019. W tym celu BMW Group ustanowi m.in. ślad węglowy łańcucha dostaw jako kryterium rozdziału w swoich procesach decyzyjnych. W ten sposób firma jest pionierem — jako pierwszy producent samochodów, wyznaczył konkretne cele w zakresie emisji CO2 dla swojego łańcucha dostaw. Obejmuje on około 12 tysięcy partnerów poziomu 1. na całym świecie, którzy dostarczają materiały i komponenty do pojazdów, jak również innych dostawców, którzy dostarczają na przykład urządzenia produkcyjne lub narzędzia. Łączna wartość zakupów BMW Group przekracza 60 miliardów euro rocznie, z czego dwie trzecie stanowią bezpośrednie zakupy związane z pojazdami.

— Redukcja CO2 musi odbywać się w partnerstwie pomiędzy producentem i dostawcą. Kto chce przekonać partnerów, musi sam być wzorem do naśladowania. Jako prekursor w dziedzinie zrównoważonego rozwoju nasze słowo ma również duże znaczenie dla dostawców – i wykorzystujemy tę reputację na swoją korzyść — mówił Oliver Zipse. — Naszym celem jest zapewnienie najbardziej zrównoważonego łańcucha dostaw w branży. — Czyniąc to, BMW Group nie tylko koncentruje się na najwyższym poziomie dostawców Tier 1, ale chce zakotwiczyć kwestię zrównoważonego rozwoju w całym swoim łańcuchu dostaw.

BMW Group zobowiązała producentów swoich ogniw umową do korzystania z ekologicznej energii elektrycznej przy produkcji ogniw akumulatorowych piątej generacji. W ciągu najbliższych dziesięciu lat pozwoli to zaoszczędzić łącznie około 10 milionów ton CO2. Odpowiada to mniej więcej ilości CO2 emitowanego rocznie przez miasto liczące milion mieszkańców, takie jak na przykład Monachium. Firma znacznie zwiększy w ten sposób wykorzystanie ekologicznej energii i w najbliższych latach będzie współpracować ze swoimi dostawcami komponentów i surowców w celu promowania zielonej energii w całym łańcuchu dostaw. W ten sposób koncern BMW Group chce zapewnić, że jego partnerzy będą walczyć ze zmianami klimatycznymi z taką samą determinacją i skutecznością jak on sam.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w celu odpowiedzialnego wykorzystania zasobów

Kluczową rolę w modelu biznesowym BMW Group odgrywa nie tylko redukcja emisji CO2, ale także wykorzystanie zasobów. W dłuższej perspektywie czasowej elektromobilności nie będzie można zaspokoić wyłącznie przez materiały pierwotne. Zmianie muszą ulec podstawowe przepływy zasobów. Celem BMW Group jest wykorzystanie wysokiej jakości surowców wtórnych poprzez większą przejrzystość w łańcuchu recyklingu oraz możliwość prześledzenia faktycznego wykorzystania surowców w cyklu. — Nasz cel jest jasny: chcemy dalej zamykać cykle materiałowe, aby chronić wyczerpywalne zasoby przyrody i jeszcze efektywniej je wykorzystywać — mówił Oliver Zipse.

Obecnie pojazdy muszą już w 95 procentach nadawać się do recyklingu, ale udział materiałów wtórnych w nowych samochodach jest nadal stosunkowo niski. W związku z tym BMW Group planuje znaczne zwiększenie udziału materiałów wtórnych w swoich pojazdach do 2030 r. – a także bada bardzo dalekosiężne scenariusze. Surowce wtórne znacznie zmniejszają emisję CO2 w porównaniu z surowcami pierwotnymi: o współczynnik około 4-6 w przypadku aluminium. Ponadto, zwłaszcza w przypadku surowców krytycznych, minimalizacja niezbędnego wydobycia ma zasadnicze znaczenie dla ochrony zasobów i zmniejszenia potencjału konfliktów.

Recykling ma kluczowe znaczenie szczególnie w odniesieniu do akumulatorów wysokiego napięcia do zelektryfikowanych pojazdów z ich częściowo krytycznymi surowcami. Podczas gdy w całej Unii Europejskiej w akumulatorach wysokiego napięcia wymagany jest obecnie tylko 50-procentowy udział surowców z recyklingu, BMW Group opracowała we współpracy z niemieckim specjalistą ds. recyklingu, firmą Duesenfeld, proces, który pozwala osiągnąć udział surowców z recyklingu nawet do 96 procent – w tym grafit i elektrolity. Ponadto BMW Group odbiera już teraz wszystkie używane akumulatory wysokonapięciowe BMW na całym świecie – nawet bez obowiązku prawnego. Przed recyklingiem stosowane jest tzw. drugie życie produktu (second life) w farmach akumulatorowych, takich jak w zakładach BMW Group w Lipsku.

BMW Group pilotuje narzędzia cyfrowe, w tym technologię blockchain, służące do śledzenia i weryfikowania globalnych przepływów towarów. Projekt PartChain umożliwia na przykład rejestrację danych w łańcuchu dostaw, które można w każdej chwili sprawdzić i zabezpieczyć przed manipulacją. Dzięki temu w przyszłości będzie można w pełni prześledzić drogę od kopalni do huty, zwłaszcza surowców krytycznych.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager
Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

 

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.

W roku 2019 firma BMW Group sprzedała ponad 2,5 miliona samochodów oraz ponad 175 tysięcy motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2019 wyniósł 7,118 mld euro przy obrotach wynoszących 104,210 mld euro. Według stanu na dzień poniedziałek, 31 grudnia 2019 r. w BMW Group było zatrudnionych 133 778 pracowników.

Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Dlatego też integralną część strategii firmy stanowią: zasady ekologicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju wdrożone w całym łańcuchu dostaw, promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw

Spalanie i emisja CO2

BMW i3 (120 Ah): zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 0,0 l/100 km; zużycie energii w cyklu mieszanym: 13,1 kWh/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 0 g/km

BMW i3s (120 Ah): zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 0,0 l/100 km; zużycie energii w cyklu mieszanym: 14,6-14,0 kWh/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 0 g/km

MINI Cooper SE: zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 0,0 l/100 km; zużycie energii w cyklu mieszanym: 16,8-14,8 kWh/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 0 g/km

BMW iX3: zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 0,0 l/100 km; zużycie energii w cyklu mieszanym: 17,8-17,5 kWh/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 0 g/km.

Załączniki

Materiały dodatkowe

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE.

27 JULY 2022. Here you can see the world premiere of the MINI Concept ACEMAN.

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie