Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Article.

Od surowców do recyklingu – BMW Group opracowuje zrównoważony łańcuch dostaw ogniw akumulatorowych

• Opracowanie innowacyjnych ogniw akumulatorowych podlegających recyklingowi • Produkcja prototypowych ogniw akumulatorowych w nowym zakładzie pilotażowym, w warunkach zbliżonych do produkcji seryjnej • Start produkcji planowany na koniec 2022 roku

Środowisko naturalne
·
Sprawy korporacyjne
·
Przemówienia członków zarządu
·
Fabryki, obiekty
·
Zakłady produkcyjne
·
Technologia
·
Zrównoważony rozwój
·
Społeczność
·
Alternatywne układy napędowe, pojazdy przyszłości
·
Produkcja, recykling
·
Electrification
 

Press Contact.

Katarzyna Gospodarek
BMW Group

Tel: +48-22-279-7156
Fax: +48-22-331-8205

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, 366,54 KB)
  
Photos(23x, 96,59 MB)

Monachium. Zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla elektromobilności. Z tego powodu BMW Group wyznaczyła sobie zadanie zbudowania zamkniętego i zrównoważonego łańcucha dostaw ogniw akumulatorowych. Dzięki pilotażowej fabryce litowo-jonowych ogniw akumulatorowych, firma podejmuje kolejny logiczny krok związany ze wszystkimi aspektami łańcucha dostaw, począwszy od wyboru materiałów, przez skład i konstrukcję ogniw, aż po produkcję w warunkach zbliżonych do produkcji seryjnej, a także recykling.

— Nowy pilotażowy zakład produkcyjny sprzyja budowaniu naszego poziomu kompetencji w produkcji ogniw akumulatorowych — mówi Milan Nedeljković, członek rady nadzorczej BMW AG. — Będziemy tam mogli testować nowe systemy technologiczne oraz innowacyjne procesy produkcyjne. Naszym celem jest zoptymalizowanie produkcji ogniw akumulatorowych, na poziomie zbliżonym do seryjnego, pod względem jakości, efektywności oraz kosztów. Nowy pilotażowy zakład produkcyjny pozwala na zamknięcie ostatniej luki w łańcuchu dostaw, łączącym produkcję ogniw akumulatorowych i wytwarzanie modułów oraz podzespołów układu napędowego z montażem kompletnych akumulatorów wysokonapięciowych w pojazdach. Stawia to nas w pozycji pierwszego producenta samochodów dysponującego kompletnym łańcuchem produkcyjnym pojazdów elektrycznych.

Frank Weber, członek zarządu BMW AG odpowiedzialny za rozwój: — Do roku 2030, dzięki systematycznemu rozwojowi elektryfikacji we wszystkich markach i seriach modeli, BMW Group będzie dysponować 25 zelektryfikowanymi modelami w swojej oferice. Trwająca ekspansja oraz pogłębianie wiedzy i budowanie doświadczenia w dziedzinie ogniw akumulatorowych prowadzi do dalszego zwiększania poziomu zrównoważenia środowiskowego. Jednocześnie technologia eDrive stosowana w naszych modelach gwarantuje charakterystyczny dla marki poziom dynamiki i radości z jazdy. Koncentrujemy się nie tylko na najsprawniejszych ogniwach akumulatorowych, ale na całym łańcuchu dostaw. Dlatego pracujemy z partnerami nad zamknięciem łańcucha dostaw w tym zakresie.

Pilotażowy zakład produkcyjny powstanie w Parsdorfie niedaleko Monachium. Oddanie obiektu do użytku jest planowane na koniec 2022 roku. Całkowita wartość projektu to niemal 110 milionów euro, a w zakładzie zatrudnionych będzie około 50 osób.

Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju Regionalnego i Energii Bawarii wspierają ten projekt w ramach Europejskiego procesu finansowania IPCEI (ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania).

Produkcja ogniw akumulatorowych w warunkach zbliżonych do produkcji seryjnej

Przedsiębiorstwo uruchomiło odrębne centrum kompetencji w zakresie ogniw akumulatorowych w Monachium w listopadzie 2019. Działalność tej jednostki dotyczy całego łańcucha dostaw ogniw akumulatorowych, począwszy od prac badawczo-rozwojowych poprzez skład chemiczny i konstrukcję ogniw aż po możliwości ich produkcji na szeroką skalę.

Pilotażowy zakład produkcyjny jest dla BMW Group logicznym kolejnym krokiem rozszerzania kompetencji. Celem jest zwiększanie wydajności akumulatorów i zapewnienie możliwości produkcyjnych na szeroką skalę. Aby je zrealizować, BMW Group opracuje innowacyjne systemy i procedury produkcji, a następnie zastosuje je w pilotażowym zakładzie produkcyjnym o powierzchni 14 000 m2. Za pomocą procedur i systemów produkcyjnych stosowanych również w standardowej produkcji firma wygeneruje zdolności produkcyjne na potrzeby nowych generacji ogniw akumulatorowych. Głównym zadaniem będzie optymalizowanie wydajności produkcji, kosztów oraz jakości.

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie centrum kompetencji w zakresie ogniw akumulatorowych oraz, w przyszłości, zakładu pilotażowego, BMW Group będzie w stanie doprowadzić optymalnie dopracowaną technologię ogniw akumulatorowych do dojrzałości seryjnej w najkrótszym możliwym czasie i umożliwić dostawcom ogniw akumulatorowych produkcję według swoich specyfikacji.

Do 2021 roku jedna czwarta pojazdów BMW Group sprzedawanych w Europie powinna być wyposażona w elektryczny układ napędowy, do 2025 roku jedna trzecia, a do 2030 roku połowa.

Zrównoważone ogniwo akumulatorowe przyszłości będzie podlegać recyklingowi

Aby skutecznie działać na rzecz ochrony klimatu, całkowity wpływ środowiskowy podzespołów pojazdu musi zostać ograniczony, a wszyscy partnerzy włączeni do procesu. Dotyczy to zwłaszcza energochłonnej produkcji ogniw akumulatorowych do pojazdów elektrycznych. Nawet 40% emisji CO2 związanej z pojazdami elektrycznymi wiąże się z samą produkcją ogniw akumulatorowych.

W drodze do opracowania innowacyjnej i zrównoważonej technologii produkcji ogniw akumulatorowych BMW Group działa jako część konsorcjum technologicznego, które obejmuje także szwedzkiego producenta akumulatorów Northvolt oraz Umicore, belgijskie przedsiębiorstwo wywarzające materiały do produkcji akumulatorów. Współpraca koncentruje się na tworzeniu kompleksowego, zrównoważonego łańcucha dostaw ogniw akumulatorowych w Europie – od etapu rozwoju poprzez produkcję aż po recykling.

Northvolt będzie wytwarzać ogniwa akumulatorowe we własnej gigafabryce w Skellefteå w północnej Szwecji od roku 2024, a niezbędną do ich produkcji energię będzie pozyskiwać wyłącznie ze źródeł ekologicznych – wodnych i wiatrowych – zlokalizowanych w północnej Szwecji.

Umicore zaangażuje się w opracowanie zrównoważonych ogniw akumulatorowych w Europie. Konstrukcja ogniw nadających się do recyklingu jest stałym przedmiotem uwagi od początku procesu tworzenia ogniw akumulatorowych. W obliczu gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na ogniwa akumulatorowe kluczowym sposobem zamykania pętli obiegu surowców będzie recykling komponentów po zakończeniu ich cyklu życia i ponowne wykorzystywanie jak największej ilości pozyskiwanych w ten sposób surowców.

Począwszy od piątej generacji produkcja ogniw akumulatorowych BMW Group będzie w 100% zasilana zieloną energią.

Jako lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju BMW Group uzgodniła z producentami, że przy wytwarzaniu ogniw akumulatorowych piątej generacji do pojazdów grupy będzie wykorzystywana wyłącznie energia ze źródeł ekologicznych.

Ogniwa akumulatorowe piątej generacji pojawią się na drogach jeszcze w bieżącym roku wraz z premierą BWW iX3* oraz w innych modelach planowanych na kolejny rok, takich jak BMW iNEXT oraz BMW i4.

W miarę zwiększania produkcji, w najbliższych latach wykorzystanie energii ze źródeł ekologicznych zmniejszy skalę emisji CO2 o około 10 milionów ton, jest to mniej więcej taka sama ilość CO2, jaką emituje rocznie ponad milion mieszkańców miasta takiego jak Monachium.

IPCEI: europejski program wspiera innowacyjne i zrównoważone środowiskowo ogniwa akumulatorowe produkowane w Europie

Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii (BMWi) współpracuje obecnie z podmiotami przemysłowymi w Niemczech i innych krajach Europy w ramach dwóch projektów wspierających innowacyjność w dziedzinie ogniw akumulatorowych. Działania te są realizowane w ramach unijnej inicjatywy IPCEI (ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania) i obejmują projekty z wielu państw członkowskich Unii Europejskiej. Projekty wspierane przez oba programy dotyczą całego łańcucha dostaw ogniw akumulatorowych, począwszy od surowców i materiałów niezbędnych do wytwarzania i montażu ogniw, aż po sposoby ponownego użytku ogniw i ich recyklingu. Celem jest zbudowanie w Niemczech i w Europie łańcucha dostaw, który wykorzystywałby najnowocześniejsze technologie i spełniał najbardziej surowe kryteria związane z ochroną środowiska i śladem węglowym. W związku z powyższym projekty dotyczą przede wszystkim prac badawczych i rozwojowych, a także wprowadzania nowych technologii do użytku na skalę przemysłową. Na wspieranie realizowania obu projektów BMWi przeznaczyło ponad miliard euro.

BMW Group bada ogniwa akumulatorowe od 2008 roku, dzięki czemu dysponuje dziś szeroką wiedzą w tym zakresie. Badania zrealizowane dzięki projektom pomocowym pozwolą BMW Group na udoskonalenie składu chemicznego ogniw, ich właściwości mechanicznych, parametrów konstrukcyjnych oraz procesu produkcji w najdrobniejszych detalach. Producenci ogniw akumulatorowych mogą korzystać z tej wiedzy w konkretny sposób do zrównoważonego i skutecznego wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ogniw akumulatorowych do produkcji przemysłowej.


 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

 

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.

W roku 2019 firma BMW Group sprzedała ponad 2,5 miliona samochodów oraz ponad 175 tysięcy motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2019 wyniósł 7,118 mld euro przy obrotach wynoszących 104,210 mld euro. Według stanu na dzień poniedziałek, 31 grudnia 2019 r. w BMW Group było zatrudnionych 133 778 pracowników.

Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Dlatego też integralną część strategii firmy stanowią: zasady ekologicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju wdrożone w całym łańcuchu dostaw, promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

* Dane dotyczące zużycia paliwa i energii oraz emisji CO2:

BMW iX3: zużycie paliwa w cyklu mieszanym zgodnie z procedurą testową NEDC: 0,0 l/100 km; zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym: 17,8–17,5 kWh/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 0 g/km; zużycie paliwa w cyklu mieszanym zgodnie z procedurą testową WLTP: 0,0 /100 km; zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym: 19,5–18,5 kWh/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 0 g/km

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE

14 July 2020. Follow the link and watch the webcast of the world premiere of the first-ever BMW iX3.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Podane wartości zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone zgodnie ze standardową procedurą badawczą opisaną w rozporządzeniu europejskim (WE) 715/2007 w wersji obowiązującej w chwili uzyskania homologacji przez pojazd. Wartości dotyczą pojazdów z wyposażeniem standardowym dostarczanych na rynek niemiecki, a podany zakres uwzględnia różnice wynikające z wyposażenia dodatkowego oraz rozmiarów kół i opon dostępnych dla danego modelu.

Wartości zostały ustalone w cyklu testowym zgodnie z nowymi przepisami WLTP i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie.

Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach BMW.

Add your filter tags.

Informacja prasowa
Teczka prasowa
Przemówienie
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie