Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

BMW Group liderem branży w indeksach zrównoważonego rozwoju Dow Jones 2020

Najbardziej ekologiczna firma motoryzacyjna na świecie.

Sprawy korporacyjne
·
Zrównoważony rozwój
 

Kontakt prasowy

Katarzyna Gospodarek
BMW Group

Tel.: +48-22-279-7156
Fax: +48-22-331-8205

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(1x, ~121,47 KB)

Monachium. W opublikowanym przez S&P Dow Jones Indices rankingu indeksów zrównoważonego rozwoju Dow Jones dla świata i Europy (DJSI), BMW Group zajęła pierwsze miejsce w sektorze „Samochody”, zdobywając 80 na 100 możliwych punktów, jest ona zatem najbardziej ekologicznym producentem samochodów na świecie. Od momentu powstania indeksów zrównoważonego rozwoju Dow Jones, BMW Group jest jedynym producentem samochodów, który od lat pojawia się w czołówce swojej branży.

W roku 2020 oceniono łącznie 39 firm z branży motoryzacyjnej. Wyniki pokazują, że BMW Group poprawiła się we wszystkich trzech ocenianych obszarach (zarządzanie i ekonomia, środowisko, wymiar społeczny).

— Walka ze zmianami klimatycznymi i nasze wykorzystanie zasobów zadecydują o przyszłości naszego społeczeństwa, a tym samym także i BMW Group. Dlatego uczyniliśmy zrównoważony rozwój i efektywne gospodarowanie zasobami centralnym elementem naszej działalności i zakotwiczyliśmy to podejście we wszystkich działach. Uważamy to za istotny element skutecznego kształtowania naszej przyszłości, ponieważ dla nas model biznesowy i zrównoważony rozwój idą w parze — powiedział Oliver Zipse, prezes zarządu BMW AG.

Obecna pozycja lidera branży w indeksach zrównoważonego rozwoju Dow Jones opiera się na ciągłych ulepszeniach, które BMW Group wdrożyła już w ostatnich latach. Od 2006 roku firma zredukowała zużycie energii o 40 procent, a emisję CO2 o około 70 procent na każdy pojazd wyprodukowany w jej międzynarodowej sieci produkcyjnej. Energia elektryczna dla wszystkich zakładów produkcyjnych pochodzi wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Ponadto w latach 1995-2019 BMW Group zredukowała emisję CO2 produkowanych przez siebie pojazdów w Europie o około 42 procent. Co więcej, firma konsekwentnie utrzymuje wysokie standardy środowiskowe i społeczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw, a tym samym jest pionierem w tej dziedzinie.

BMW Group podejmuje teraz również kolejny krok w walce ze zmianami klimatycznymi i odpowiedzialnym wykorzystaniu zasobów. Zaledwie w lipcu firma zaprezentowała swoją strategiczną reorientację w obszarze zrównoważonego rozwoju. Wyznaczone zostały wyraźne cele w zakresie redukcji emisji CO2 do 2030 roku. Nowością jest to, że cele są ustalane po raz pierwszy dla całego cyklu życia, od łańcucha dostaw poprzez produkcję aż po zakończenie fazy użytkowania. Łączna emisja CO2 na każdy pojazd ma zostać zredukowana o co najmniej jedną trzecią. Dla floty liczącej ponad 2,5 miliona pojazdów wyprodukowanych przez BMW Group w 2019 roku odpowiadałoby to redukcji o ponad 40 milionów ton CO2 w cyklu życia.

Emisja dwutlenku węgla w produkcji (zakres 1+2) ma zostać zredukowana w latach 2019-2030 o kolejne 80 procent. W porównaniu z rokiem 2006 pozostanie wtedy niespełna 10 procent pierwotnej emisji CO2.

Oprócz stosowania 100% ekologicznej energii elektrycznej od 2020 roku, BMW Group zamierza konsekwentnie inwestować w optymalizację swojej efektywności energetycznej. Ponadto pozostałe emisje z produkcji światowej mają być kompensowane za pomocą odpowiednich certyfikatów. Oznacza to, że od 2021 r. wszystkie zakłady BMW Group będą działać w sposób neutralny dla klimatu.

Do roku 2030 emisja CO2 z pojazdów BMW Group ma zostać zredukowana o 40 procent na każdy przejechany kilometr. Drogą do tego celu jest masowy rozwój e-mobilności: za dziesięć lat na drogach poruszać się będzie w sumie ponad siedem milionów zelektryfikowanych pojazdów BMW Group, z czego około dwóch trzecich będzie w pełni elektrycznych.

BMW Group zredukuje również emisję CO2 na pojazd w łańcuchu dostaw – o 20 procent w porównaniu z rokiem 2019. W przyszłości ślad węglowy dostawców będzie uwzględniany w procesach decyzyjnych jako kryterium udzielenia zamówienia. Dzięki temu firma odgrywa pionierską rolę jako pierwszy producent samochodów, który wyznaczył dla swojego łańcucha dostaw konkretne cele w zakresie emisji CO2.

BMW Group jednoznacznie zobowiązała się do przestrzegania paryskiego porozumienia klimatycznego. Dzięki nowo ustalonym celom firma obiera znacznie bardziej ambitny kurs, niż ograniczenie globalnego ocieplenia do dwóch stopni.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

 

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.

W roku 2019 firma BMW Group sprzedała ponad 2,5 miliona samochodów oraz ponad 175 tysięcy motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2019 wyniósł 7,118 mld euro przy obrotach wynoszących 104,210 mld euro. Według stanu na dzień poniedziałek, 31 grudnia 2019 r. w BMW Group było zatrudnionych 133 778 pracowników.

Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Dlatego też integralną część strategii firmy stanowią: zasady ekologicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju wdrożone w całym łańcuchu dostaw, promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.

Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Polska

Twitter: https://twitter.com/BMW_Polska

YouTube: http://www.youtube.com/BMWPolska

Instagram: https://www.instagram.com/bmwpolska

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group-polska/

Załączniki

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

IAA MOBILITY 2021.

Here you can see our on demand webcasts from the IAA Mobility 2021, with the BMW Group Keynote, the Analyst and Investor Evening Event and the discussion forum "The car as the engine of the circular economy?".

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie