Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

Zrównoważony rozwój i elektromobilność - Dział zaopatrzenia BMW Group intensyfikuje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i zabezpiecza przyszłość mobilności elektrycznej

• Duża elastyczność w łańcuchu dostaw przyspiesza przejście na elektromobilność • Szeroko zakrojone działania w zakresie norm środowiskowych i społecznych oraz zabezpieczenia licznych krytycznych surowców • Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw przynoszą efekty: zmniejszenie emisji CO2 BMW iX o 17% • Wendt: „Zrównoważony rozwój jest integralną częścią wszystkich działań w zaopatrzeniu”

i20
·
Środowisko naturalne
·
BMW iX
·
Technologia
·
Korporacja - finanse, fakty i liczby
·
Społeczność
·
Sprawy korporacyjne
·
BMW i Automobiles
·
Zrównoważony rozwój
·
Alternatywne układy napędowe, pojazdy przyszłości
·
Electrification
 

Kontakt prasowy

Katarzyna Gospodarek
BMW Group

Tel.: +48-22-279-7156
Fax: +48-22-331-8205

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(1x, ~144,82 KB)
  
Zdjęcia(30x, ~307,06 MB)

Monachium. BMW Group w coraz większym stopniu ukierunkowuje swoją działalność zaopatrzeniową na przyszły rozwój elektromobilności i wyznacza nowe standardy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Wraz z rozwojem e-mobilności tworzenie wartości w sieci dostawców staje się coraz ważniejsze, zarówno w obszarze emisji CO2, jak i w pozyskiwaniu tzw. krytycznych surowców, potrzebnych choćby do produkcji ogniw akumulatorowych.

— Zrównoważony rozwój jest dla nas integralną częścią wszystkich działań zaopatrzeniowych. Podobnie jak zabezpieczamy planowany wzrost liczby pojazdów zelektryfikowanych w sieci dostawców, tak też do każdego zamówienia włączamy nasze wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu wynosimy zrównoważone działania na nowy poziom. Zwłaszcza jako producent premium chcemy odgrywać wiodącą rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju i przejmować odpowiedzialność — mówi dr Andreas Wendt, członek zarządu BMW AG odpowiedzialny za zaopatrzenie i sieć dostawców.

Do 2030 roku BMW Group zamierza wypuścić na drogi ponad siedem milionów pojazdów zelektryfikowanych, z czego dwie trzecie będą w pełni elektryczne. Biorąc pod uwagę tę skalę, dział zaopatrzenia BMW Group dba o to, aby z jednej strony wzrost wolumenu mógł być odzwierciedlony w łańcuchu dostaw, a z drugiej strony, aby realizowane były wymagania dotyczące zrównoważonego działania. Tym samym dział zaopatrzenia BMW Group wnosi istotny wkład w transformację firmy w kierunku e-mobilności.

Wysoka elastyczność jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na e-mobilność

Wraz z rosnącym popytem na pojazdy zelektryfikowane rośnie również zapotrzebowanie na komponenty i części do produkcji tych pojazdów. Dział zaopatrzenia BMW Group podejmuje przy tym różne działania, aby odzwierciedlić ten wzrost, szczególnie w przypadku ogniw akumulatorowych. BMW Group kupuje na przykład ogniwa akumulatorowe obecnej piątej generacji od czterech dostawców, co czyni ją bardziej niezależną od poszczególnych dostawców.

— Elastyczność wolumenu jest warunkiem i decydującym kryterium wyboru naszych dostawców ogniw akumulatorowych. W przypadku ogniw akumulatorowych piątej generacji wynegocjowaliśmy w zakresie nabywanych ilości 20-procentową elastyczność w obu kierunkach: w górę i w dół — dodaje Wendt.

Ponieważ ogniwo akumulatorowe odpowiada za dużą część kosztów napędu pojazdu zelektryfikowanego, to właśnie w tym miejscu znajduje się największa dźwignia długoterminowej redukcji kosztów. Firma skupia się tutaj na surowcach koniecznych do ich produkcji. Dlatego też BMW Group konsekwentnie pogłębia swoją obszerną wiedzę na ten temat w centrum kompetencyjnym ds. ogniw akumulatorowych.

Wpływ skupienia na zrównoważonym rozwoju widoczny w BMW iX

Równolegle do silnego wzrostu mobilności elektrycznej BMW Group stale rozszerza swoją działalność w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. W obszarze zakupów nacisk kładzie się na trzy główne tematy: 1. przestrzeganie norm środowiskowych i społecznych oraz praw człowieka, 2. ochronę zasobów naturalnych oraz 3. redukcję emisji CO2 w łańcuchu dostaw.

W BMW iX (zużycie energii w cyklu mieszanym: < 21 kWh/100km w cyklu testowym WLTP*; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 0 g/km), działania te już przynoszą efekty: zastosowanie odnawialnej ekologicznej energii elektrycznej w produkcji ogniw akumulatorowych w połączeniu ze zwiększonym wykorzystaniem surowców wtórnych zmniejsza emisję CO2 w łańcuchu dostaw BMW iX o 17% w porównaniu z tym samym pojazdem, dla którego środki te nie zostałyby wdrożone. Jednocześnie BMW Group ogranicza zużycie krytycznych surowców, a w przypadku obecnej piątej generacji ogniw akumulatorowych, zmniejszyła udział kobaltu w materiale katodowym do mniej niż dziesięciu procent i zwiększyła udział niklu wtórnego do 50 procent. Napęd elektryczny nie wymaga w ogóle użycia metali ziem rzadkich.

Zgodność z normami środowiskowymi i społecznymi jest kontrolowana za pomocą przejrzystych procesów przed, w trakcie i po udzieleniu zamówienia

BMW Group jest pionierem w zakresie należytej staranności przedsiębiorstw w sieci dostawców. Firma zaczęła zajmować się tym zagadnieniem już w 2008 r., a następnie domagała się przestrzegania kompleksowych standardów środowiskowych i społecznych podczas przyznawania zleceń dotyczących BMW i3. Od 2014 r. wszyscy bezpośredni dostawcy BMW Group są zobowiązani umownie do przestrzegania praw człowieka i rozszerzonych standardów środowiskowych i społecznych oraz do wprowadzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Wymagania te muszą być również umownie przeniesione na poddostawców.

— Nie przerzucamy po prostu odpowiedzialności na sieć dostawców, lecz bierzemy ją na siebie wspólnie z naszymi bezpośrednimi dostawcami. Korzystamy przy tym z naszego wieloletniego doświadczenia i tworzymy procesy w celu osiągnięcia większej przejrzystości i identyfikowalności — wyjaśnia Wendt.

Dział zaopatrzenia BMW Group nie opiera się wyłącznie na zobowiązaniach umownych, ale także wdraża szereg dodatkowych działań w ramach przejrzystego procesu. Filtr ryzyka ocenia potencjalne lokalizacje dostawców na całym świecie jeszcze przed rozpisaniem przetargu. W kolejnym kroku potencjalni dostawcy są proszeni o przedstawienie swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju za pomocą szczegółowego kwestionariusza. Ponadto partnerzy zewnętrzni sprawdzają wybrane lokalizacje wspólnie z wewnętrznymi ekspertami. Podstawowym warunkiem zawarcia współpracy jest zgodność z określonymi wymaganiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. W okresie obowiązywania umowy partnerzy zewnętrzni wraz z wewnętrznymi ekspertami sprawdzają zgodność z wymogami zrównoważonego rozwoju za pomocą kwestionariuszy i audytów. Jeśli podczas jednego z tych etapów pojawią się rozbieżności, BMW Group uzgadnia z dostawcami odpowiednie środki. Każdego roku dział zaopatrzenia BMW Group monitoruje tysiące lokalizacji. Ponadto firma ustanowiła procedurę, zgodnie z którą naruszenia norm społecznych i środowiskowych mogą być zgłaszane anonimowo.

Szczególny nacisk na krytyczne surowce

W przypadku krytycznych surowców szczególne wyzwanie stanowi dążenie do zapobiegania naruszeniom norm środowiskowych i praw człowieka – na przykład w przypadku litu i kobaltu, dwóch kluczowych komponentów w produkcji ogniw akumulatorowych. W przypadku obu surowców dział zaopatrzenia BMW Group podjął zatem dodatkowe działania, aby zapewnić, że wydobycie i przetwarzanie kobaltu odbywa się zgodnie z normami zrównoważonego rozwoju i że nie występują problemy z warunkami pracy, takie jak praca dzieci. Dlatego też firma kupuje kobalt i lit bezpośrednio od samych kopalń i udostępnia je dostawcom ogniw akumulatorowych.

— Pozwala nam to – oprócz przewidywalnych cen – zakotwiczyć nasze standardy zrównoważonego rozwoju w umowach i zapewnić, że wydobycie i przetwarzanie kobaltu i litu jest zrównoważone pod względem środowiskowym i społecznym. Przekonaliśmy się o tym na własne oczy podczas wizyt w kopalniach w Australii i Maroku — wyjaśnia dr Wendt.

Dużym wyzwaniem jest zapewnienie przestrzegania praw człowieka, norm ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa przy wydobyciu surowców, gdy nie odbywa się ono w sposób przemysłowy, lecz w prostych warunkach. Z tego powodu BMW Group przejmuje odpowiedzialność i w ramach należytej staranności korporacyjnej i angażuje się w projekty na miejscu zgodnie z zasadą „empowerment before withdrawal”. W 2018 roku BMW Group wraz z innymi partnerami uruchomiła w Kongo międzybranżową inicjatywę „Cobalt for development”. Celem projektu, realizowanego przez Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ), jest dalszy rozwój i profesjonalizacja lokalnego rzemieślniczego górnictwa w taki sposób, aby spełniało ono wysokie wymagania BMW Group w zakresie zrównoważonego rozwoju i w perspektywie długoterminowej mogło być ponownie opcją zaopatrzenia w kobalt.

Dodatkowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do innych kluczowych surowców

W przypadku innych kluczowych surowców BMW Group zwiększyła stopień przestrzegania standardów środowiskowych i społecznych oraz podjęła dodatkowe działania. W tym celu dział zaopatrzenia BMW Group wykracza poza umowne porozumienie w sprawie standardów zrównoważonego rozwoju i wchodzi głębiej w łańcuch dostaw, aby bezpośrednio zawrzeć odpowiednie umowy w jego szczególnie krytycznych punktach. Koncentruje się tu również na kopalniach i hutach: bezpośredni kontakt można zintensyfikować poprzez współpracę. Ważne jest również, aby kopalnie i huty były certyfikowane zgodnie z surowymi, uznawanymi na całym świecie standardami. W tym celu dział zaopatrzenia BMW Group angażuje się w międzynarodowe inicjatywy standaryzacyjne dotyczące wydobycia surowców, takie jak standard IRMA. Te wytyczne są  najbardziej uznanymi, ambitnymi i kompleksowymi spośród wszystkich standardów górniczych. Możliwe jest jednak również rozszerzenie innych projektów na miejscu, takich jak „Cobalt for development”, a także rozbudowa bezpośredniego zaopatrzenia w krytyczne surowce.

Odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych

Oprócz przestrzegania norm środowiskowych i społecznych oraz praw człowieka kluczową rolę odgrywa odpowiedzialne wykorzystanie ograniczonych zasobów naturalnych. W celu ochrony zasobów krytycznych surowców, BMW Group postawiła sobie za cel znaczne zwiększenie udziału surowców z recyklingu, tzw. surowców wtórnych, do 2030 r. oraz wielokrotne wykorzystywanie surowców w gospodarce o obiegu zamkniętym. Wraz z rozwojem elektromobilności temat gospodarki o obiegu zamkniętym nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ do produkcji ogniw akumulatorowych potrzeba wielu krytycznych surowców. Stosowanie surowców wtórnych znacznie zmniejszaja emisję CO2 w porównaniu z surowcami pierwotnymi: na przykład o współczynnik około 4 do 6 w przypadku aluminium.

Redukcja emisji CO2 w łańcuchu dostaw pokazuje efekt: o 17% mniejsza emisja CO2 w sieci dostawców BMW iX

Celem BMW Group jest zmniejszenie do 2030 r. udziału emisji CO2 na jeden pojazd w łańcuchu dostaw o 20 procent w porównaniu z rokiem 2019. Bez środków zaradczych emisja CO2 na pojazd w łańcuchu dostaw BMW Group wzrosłaby bowiem do 2030 r. o ponad jedną trzecią. Wynika to głównie z bardzo energochłonnej produkcji ogniw akumulatorowych czy zwiększonego wykorzystania aluminium. Firma chce odwrócić ten trend i jako jedno z kryteriów udzielenia zamówienia wyznacza ślad węglowy w łańcuchu dostaw. W szczególności wykorzystanie zielonej energii elektrycznej do produkcji ogniw akumulatorowych w BMW iX doprowadziło do znacznej redukcji emisji CO2 w łańcuchu dostaw.

EMISJA CO2 I ZUŻYCIE:

BMW iX:
Zużycie energii w cyklu mieszanym: < 21 kWh/100 km w cyklu testowym WLTP*; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 0 g/km.

* Dane dotyczące osiągów, zużycia energii i zasięgu są wstępne i oparte na prognozach.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

 

 

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.

W roku 2019 firma BMW Group sprzedała ponad 2,5 miliona samochodów oraz ponad 175 tysięcy motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2019 wyniósł 7,118 mld euro przy obrotach wynoszących 104,210 mld euro. Według stanu na dzień poniedziałek, 31 grudnia 2019 r. w BMW Group było zatrudnionych 133 778 pracowników.

Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Dlatego też integralną część strategii firmy stanowią: zasady ekologicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju wdrożone w całym łańcuchu dostaw, promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.

 

Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Polska

Twitter: https://twitter.com/BMW_Polska

YouTube: http://www.youtube.com/BMWPolska

Instagram: https://www.instagram.com/bmwpolska

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group-polska/

Załączniki

Materiały dodatkowe

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

LAS VEGAS CES 2022.

Here you can see our webcast with the press conference and the innovation highlights.

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie