Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

Ponad 200 milionów ton: BMW Group wyznacza ambitny cel redukcji emisji CO2 do 2030 roku

• RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE – gospodarka o obiegu zamkniętym motywem przewodnim BMW Group na targach IAA MOBILITY 2021 • Nowa Klasa: zasada „secondary first” w rozwoju • Ogniwa akumulatorowe nowej generacji: zmniejszenie śladu węglowego akumulatorów wysokonapięciowych o połowę • Cele w zakresie emisji CO2 na rok 2030 zatwierdzone przez inicjatywę „Science Based Targets Initiative” • Od 2021 r.: cała produkcja i bilans zakładów neutralne pod względem emisji CO2 • Do 2030 roku co najmniej 50 procent globalnej sprzedaży będzie generowane przez modele w pełni elektryczne • Oliver Zipse: „Chcemy pełnić rolę pioniera gospodarki o obiegu zamkniętym”

Środowisko naturalne
·
Technologia
·
Korporacja - finanse, fakty i liczby
·
Społeczność
·
Sprawy korporacyjne
·
Zrównoważony rozwój
·
Alternatywne układy napędowe, pojazdy przyszłości
·
Wydarzenia korporacyjne
·
Electrification
 

Kontakt prasowy

Hubert Fronczak
BMW Group

Tel.: +48-728-874-121

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(1x, ~241,68 KB)
  
Zdjęcia(17x, ~82,39 MB)

Monachium. BMW Group ugruntowuje swoje dążenie do zrównoważonej mobilności ambitnymi celami w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych: na dorocznym walnym zgromadzeniu firma ogłosiła plany ograniczenia emisji o ponad 200 milionów ton CO2 do 2030 roku. Odpowiada to ponad 20-krotnej rocznej emisji CO2 miasta liczącego ponad milion mieszkańców, takiego jak Monachium. W tym celu BMW Group obniży ślad węglowy swoich pojazdów w ich całym cyklu życia – od pozyskania surowców i produkcji poprzez fazę użytkowania aż po recykling po zakończeniu eksploatacji. Główny nacisk kładziony będzie w przyszłości na zmniejszenie zużycia zasobów.

— Przyjazny dla klimatu samochód nie powstaje wyłącznie dzięki wykorzystaniu zielonej energii. Musimy ukierunkować nasze pojazdy na zrównoważony rozwój już od pierwszego dnia projektowania: ograniczając ilość materiałów wykorzystywanych do ich produkcji, a przede wszystkim mając na uwadze od samego początku wtórne wykorzystanie zasobów i recykling. W obliczu rosnących cen surowców jest to nie tylko imperatyw ekologiczny, ale także ekonomiczny — mówił podczas środowego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w Monachium Oliver Zipse, prezes zarządu BMW AG.

— To zadanie jest niezwykle wymagające pod względem technologicznym – i właśnie dlatego chcemy być liderem i odgrywać pionierską rolę w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym. Dla naszej Nowej Klasy opracowujemy już konkretne i ambitne wartości wykorzystania materiałów wtórnych, aby spełnić nasze wysokie standardy.

RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE – gospodarka o obiegu zamkniętym motywem przewodnim BMW Group na targach IAA MOBILITY 2021

We wrześniu na targach IAA MOBILITY 2021 BMW Group skupi się na przyszłym potencjale tego podejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Wraz z zasadą „RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE” firma przedstawia całościowe spojrzenie na to, jak w istotny sposób zmniejszyć zużycie surowców pierwotnych w produkcji samochodu przyszłości.

W modelach Nowej Klasy od połowy dekady BMW Group planuje już przenieść kwestię zrównoważonego rozwoju na zupełnie nowy poziom, aby znacznie ograniczyć zużycie zasobów przypadających na pojazd. Istotnie zwiększyć ma się na przykład udział materiałów wtórnych, takich jak stal, tworzywo sztuczne czy aluminium. W obliczu niedoboru zasobów i rosnących cen surowców BMW Group uważa, że krok ten jest decydującą dźwignią dla zrównoważonego gospodarowania, a także wyraźnym imperatywem wydajnościowym.

W tym celu BMW Group analizuje zmianę paradygmatu opartą na podejściu „secondary first” w rozwoju, czyli na wykorzystywaniu materiałów wtórnych wszędzie tam, gdzie pozwala na to ich jakość i dostępność.

Ślad węglowy akumulatorów wysokonapięciowych mniejszy o ponad połowę

Szczególną rolę odgrywa tutaj akumulator wysokonapięciowy: jego wytwarzanie oraz produkcja samych ogniw akumulatorowych są niezwykle energochłonne i stanowią istotny czynnik w bilansie CO2 każdego samochodu elektrycznego. Dzięki nowej generacji technologii akumulatorów, która zostanie wprowadzona w Nowej Klasie, BMW Group zamierza zmniejszyć ślad węglowy akumulatorów wysokonapięciowych o ponad połowę w porównaniu z wartościami bazowymi dzisiejszej technologii piątej generacji (Gen5).

Oprócz wdrożonego już przez producentów ogniw przejścia na zieloną energię elektryczną znaczący wkład wniesie nowa koncepcja akumulatorów i ogniw, jak również udoskonalona chemia ogniw. Ponadto w ogniwach akumulatorowych i w całym akumulatorze wysokonapięciowym wrośnie udział materiałów wtórnych. Obudowa akumulatora wysokonapięciowego w BMW iX* zawiera nawet 30 procent aluminium wtórnego, a w przypadku ważnego surowca w ogniwach, jakim jest nikiel, udział ten wynosi aż 50 procent. Jednocześnie BMW Group zmniejszyło zużycie krytycznych surowców obecnej generacji ogniw akumulatorowych i obniżyło udział kobaltu w materiale katodowym do poziomu poniżej dziesięciu procent. Silnik elektryczny nie wymaga w ogóle użycia metali ziem rzadkich.

„Circular Design” jako podstawa gospodarki o obiegu zamkniętym

W BMW Group kwestia recyklingu uwzględniana jest już w fazie projektowania pojazdów. Głównym wyzwaniem dzisiejszych procesów recyklingu jest bowiem pozyskiwanie materiałów w bardzo czystej postaci. Przykładowo musi istnieć możliwość łatwego demontażu systemu elektrycznego pojazdu przed recyklingiem, aby uniknąć zmieszania stali z miedzią z wiązki kablowej pojazdu. W przeciwnym razie stal wtórna nie będzie już spełniać wysokich wymogów bezpieczeństwa stawianych przez przemysł motoryzacyjny. Znacznie zwiększony musi zostać również stopień wykorzystania monomateriałów, na przykład w siedzeniach, aby zmaksymalizować możliwości ponownego przetwarzania materiałów.

Istotnym aspektem jest przy tym ekonomiczna możliwość demontażu. Rozłożenie pojazdu i jego poszczególnych komponentów jako wstępny etap recyklingu musi być możliwe do przeprowadzenia szybko i efektywnie kosztowo, tak aby materiały wtórne były konkurencyjne na rynku również pod względem cenowym. Możliwości ku temu należy zapewnić już w konstrukcji pojazdów, na przykład poprzez nieklejenie połączeń, ale zaprojektowanie ich w taki sposób, aby można je było ponownie rozłączyć po zakończeniu okresu eksploatacji pojazdu i aby różne materiały nie mieszały się ze sobą.

Cele w zakresie redukcji CO2 zatwierdzone przez Science Based Targets Initiative – od 2021 r. cała produkcja ma być całkowicie neutralna pod względem emisji CO2

BMW Group stawia kwestię zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów w centrum swojej orientacji korporacyjnej na rok 2020 i wraz z nowym założeniem obrała kurs, który odpowiada znacznie bardziej ambitnej ścieżce niż cel ograniczenia globalnego ocieplenia do dwóch stopni. BMW Group wyznaczyło wymierne i weryfikowalne cele dla całego cyklu życia pojazdów i wszystkich trzech rozpatrywanych obszarów, które zostały teraz zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets Initiative:

Obszar

Redukcja emisji CO2 do roku 2030 w porównaniu z rokiem 2019

Relacja z celem klimatycznym

Produkcja i zakłady

Obszar 1+2

-80% na pojazd

bardziej ambitny niż cel 1,5°C

Łańcuch dostaw

Obszar 3 Upstream

min. -20% na pojazd

docelowo 1,75°C

Faza eksploatacji

Obszar 3 Downstream

ponad -40% na pojazd/km

docelowo w zakresie 1,5 - 1,75°C

Całkowity cykl życia

Obszar 1-3

min. -33% na pojazd

docelowo w zakresie 1,5 - 1,75°C

 

Wszystkie te cele oznaczają redukcję emisji w samej substancji pojazdu – tj. rzeczywiste zmniejszenie emisji CO2 na pojazd. Kluczowym czynnikiem jest tu pozyskiwanie w 100% ekologicznej energii elektrycznej do produkcji BMW Group we wszystkich zakładach od końca 2020 r. Ponadto począwszy od tego roku BMW Group będzie kompensować pozostałe emisje CO2 (obszar 1+2) poprzez wybrane działania offsetowe – dotyczy to na przykład emisji samochodów służbowych i podróży służbowych. Oznacza to, że od 2021 r. cała produkcja BMW Group, w tym zakłady koncernu na całym świecie, będzie całkowicie neutralna pod względem bilansu emisji CO2.

Dla BMW Group jedno jest jasne: działania offsetowe są ważnym czynnikiem w neutralizacji bilansu szkodliwych dla klimatu emisji – ale nie mogą one powodować opóźnień istotnych działań na rzecz rzeczywistej redukcji emisji. Z tego powodu BMW Group stosuje te środki wyłącznie w odniesieniu do nieuniknionej pozostałej części emisji CO2, która jest obecnie nadal generowana np. poprzez zastosowanie wysokowydajnych elektrociepłowni.

— Dla BMW Group zapobieganie jest ważniejsze od kompensacji. W ten sposób udało nam się już obniżyć zużycie energii na jeden wyprodukowany pojazd o ponad jedną trzecią w porównaniu z rokiem 2006, a nawet zmniejszyć emisję CO2 na jeden wyprodukowany pojazd o ponad 70% — powiedział Oliver Zipse.

BMW Group jest pierwszym producentem samochodów, który wyznaczył do 2030 roku konkretne cele w zakresie redukcji emisji CO2 w swoim łańcuchu dostaw. Oprócz wykorzystania zielonej energii elektrycznej do energochłonnej produkcji ogniw akumulatorowych piątej generacji podjęto także inne działania. Na przykład w przyszłości w produkcji aluminium, która również jest bardzo energochłonna, wykorzystywana będzie energia słoneczna, a BMW Group inwestuje poprzez swój fundusz BMW i Ventures w innowacyjny proces produkcji stali bez emisji CO2 opracowany przez amerykański start-up Boston Metal.

2030: co najmniej 50 procent globalnej sprzedaży obejmować będzie modele w pełni elektryczne

Kluczowym czynnikiem dekarbonizacji mobilności indywidualnej i najważniejszym czynnikiem redukcji emisji CO2 w fazie użytkowania jest masowy rozwój elektromobilności, który BMW Group przyspieszyła w ostatnich latach. Wraz z BMW i3*, MINI SE* oraz BMW iX3*, a także dwoma najważniejszymi innowacjami BMW iX* i BMW i4*, firma będzie już w tym roku oferować pięć w pełni elektrycznych modeli. W najbliższych latach na rynku pojawią się w pełni elektryczne wersje bardzo popularnych modeli BMW serii 5 i BMW X1. Dołączy do nich BMW serii 7, a także następca MINI Countryman i inne modele. Tym samym już w 2023 roku BMW Group w około 90 procentach obecnych segmentów rynku będzie posiadać co najmniej jeden w pełni elektryczny model.

Do 2025 roku BMW Group będzie zwiększać sprzedaż modeli w pełni elektrycznych średnio o znacznie ponad 50% rocznie, a zatem ponad dziesięciokrotnie w porównaniu z rokiem 2020. W oparciu o obecne oczekiwania rynkowe firma przewiduje też, że do 2030 roku co najmniej 50 procent jej globalnej sprzedaży będą stanowiły pojazdy w pełni elektryczne. Rzeczywiste wartości mogą być przy tym bardzo różne w zależności od rynku i będą w dużym stopniu zależeć od postępów w regionalnej rozbudowie infrastruktury do ładowania.

W całym portfolio produktów BMW Group nie będzie już wówczas segmentu, w którym firma nie oferowałaby przynajmniej jednego modelu w pełni elektrycznego. W rzeczywistości wiele segmentów może być obsługiwanych wyłącznie przez modele w pełni elektryczne. Dlatego też firma będzie również w stanie zapewnić znacznie wyższy udział w rynku pojazdów w pełni elektrycznych, pod warunkiem, że popyt będzie się odpowiednio rozwijał. W sumie w ciągu najbliższych około dziesięciu lat BMW Group wprowadzi na drogi około dziesięciu milionów w pełni elektrycznych pojazdów.

Definition CE 04 – prezentacja seryjnego pojazdu elektrycznego latem 2021 r.

Również BMW Motorrad rozszerza swoją ofertę elektrycznych jednośladów do użytku miejskiego: wraz z BMW Motorrad Definition CE 04 firma zaprezentowała na targach #NEXTGen 2020 konkretną zapowiedź tego, jak może wyglądać seryjnie produkowany pojazd, który w niedalekiej przyszłości zaoferuje nowy poziom – zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym – elektrycznych jednośladów do miasta. BMW Group zaprezentuje odpowiedni model produkcyjny do końca tego lata.

 

* Dane dotyczące zużycia i emisji:

BMW iX: zużycie energii w kWh/100 km: 22,5-19,5. Przewidywane, jeszcze niepotwierdzone oficjalnie wartości.

BMW i3 (120 Ah): zużycie energii w kWh/100 km w cyklu mieszanym: 16,3-15,3.

BMW i3s (120 Ah): zużycie energii w kWh/100 km w cyklu mieszanym: 16,6-16,3.

MINI Cooper SE: zużycie energii w kWh/100 km w cyklu mieszanym: 17,6-15,2.

BMW iX3: zużycie energii w kWh/100 km w cyklu mieszanym: 19,0-18,6.

BMW i4: jest to model przedprodukcyjny, dla którego nie są jeszcze dostępne wartości homologacyjne.

 

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji. Dotyczą one pojazdów w Niemczech. Podane zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranych rozmiarów kół i opon oraz ewentualnego wyposażenia dodatkowego.

Wszystkie wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP. Podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 oraz ewentualne bonifikaty obliczane są na podstawie wartości WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP można znaleźć na stronie www.bmw.de/wltp.

Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa oraz specyficznej emisji CO2 nowych samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach sprzedaży.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

 

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad, jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.

W roku 2020 firma BMW Group sprzedała ponad 2,3 miliona samochodów oraz ponad 169 tysięcy motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2020 wyniósł 5,222 mld euro przy obrotach wynoszących 98,990 mld euro. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w BMW Group było zatrudnionych 120 726 pracowników.

Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Firma już na wczesnym etapie wyznaczyła kierunek na przyszłość i konsekwentnie koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i ochronie zasobów, począwszy od łańcucha dostaw poprzez produkcję aż po końcową fazę użytkowania wszystkich produktów.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Polska

Twitter: https://twitter.com/BMW_Polska

YouTube: http://www.youtube.com/BMWPolska

Instagram: https://www.instagram.com/bmwpolska

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group-polska/

Załączniki

Materiały dodatkowe

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE.

27 JULY 2022. Here you can see the world premiere of the MINI Concept ACEMAN.

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie