Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

BMW Group zwiększa rentowność i zysk w drugim kwartale pomimo braku półprzewodników

• Zipse: „Wysoka innowacyjność i udana transformacja” • Koncern osiągnął zysk przed opodatkowaniem (EBT) w wysokości prawie 6 mld euro po rozwiązaniu rezerwy na unijne postępowanie kartelowe • Zysk wzrósł dzięki wyższej sprzedaży i dobremu kształtowaniu cen – wskaźnik rentowności sprzedaży na poziomie 15,8% w segmencie samochodów • Wolne przepływy pieniężne rzędu 4,9 mld euro na dzień 30 czerwca • Ponad dwukrotny wzrost sprzedaży pojazdów zelektryfikowanych (+167%) • Druga połowa roku pod wpływem niedoborów dostaw i wysokich cen surowców

Korporacja - finanse, fakty i liczby
·
Sprawy korporacyjne
·
Wydarzenia korporacyjne
 

Kontakt prasowy

Hubert Fronczak
BMW Group

Tel.: +48-728-874-121

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(1x, ~366,38 KB)

Monachium. W drugim kwartale BMW Group kontynuowała z powodzeniem dynamiczny rozwój swojej działalności. Producent samochodów premium ustanowił nowe rekordy pod względem sprzedaży, zysku i nadwyżki. Nastąpiła kontynuacja silnego popytu i dobrego kształtowania cen.

W porównaniu do niekorzystnego, uwarunkowanego pandemią kwartału poprzedniego roku firma była w stanie znacząco zwiększyć swoje wyniki z działalności. Ale nawet w porównaniu z rokiem obrotowym 2019 BMW Group osiągnęła solidny wzrost sprzedaży i dochodów.

 — W pierwszej połowie roku wysoki popyt ze strony klientów wpłynął pozytywnie na rozwój naszej działalności i doprowadził do znacznych wzrostów. Biorąc pod uwagę różne zagrożenia, takie jak ceny surowców i podaż półprzewodników, druga połowa roku będzie prawdopodobnie bardziej nieprzewidywalna dla BMW Group — powiedział we wtorek w Monachium prezes zarządu BMW AG, Oliver Zipse: — Pomimo krótkoterminowych wyzwań zawsze mamy na uwadze długoterminową strategię firmy: nasz wysoki poziom innowacyjności i długofalowa rentowność są podstawą skutecznego kształtowania transformacji naszej branży. Stawiamy przy tym na rozwiązania technologiczne skomunikowanej cyfrowo i ekologicznej mobilności.

BMW Group kontynuuje swoje kompleksowe ukierunkowanie na ekologiczną, niskoemisyjną mobilność. Strategia korporacyjna firmy jest zgodna z paryskim porozumieniem klimatycznym i ma na celu szybki rozwój e-mobilności. Po udanym wprowadzeniu na rynek BMW iX3*, jesienią pojawi się w pełni elektryczne BMW iX, a chwilę później BMW i4 z pierwszymi mocnymi wersjami z nowego portfolio silników elektrycznych. W pełni elektryczne pojazdy BMW Group to 100% radości z jazdy samochodami z napędem elektrycznym i maksymalna przyjazność dla klienta. BMW iX3* ma zasięg 100 km (WLTP) już po 10 minutach ładowania przy kolumnie HPC. Nowe, całkowicie elektryczne modele spotkały się z bardzo pozytywną reakcją w ostatnich testach pojazdów.

Wkrótce pojawią się kolejne modele: w ciągu najbliższych dwóch lat elektryfikacja obejmie prawie całe portfolio produktów. Do 2025 roku firma będzie zwiększać sprzedaż w pełni elektrycznych pojazdów średnio o ponad 50 procent rocznie. Do połowy dekady dostarczy klientom około dwóch milionów w pełni elektrycznych pojazdów.

Kluczową rolę w ukierunkowaniu na niskoemisyjną, ekologiczną mobilność odgrywa Nowa Klasa. Główne aspekty tej nowej architektury pojazdów ukierunkowanej bezkompromisowo na napędy elektryczne będą od połowy dekady kształtować wszystkie przyszłe modele BMW Group. Nowa Klasa charakteryzuje się zdefiniowaną całkowicie na nowo architekturą IT i oprogramowania, opracowaną na nowo i wydajną generacją napędów elektrycznych i akumulatorów, a także nowym poziomem zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia.

Zdalne aktualizacje oprogramowania dla 2,5 miliona pojazdów w tym roku

BMW Group od lat rozbudowuje komunikację sieciową swoich pojazdów i stale dostarcza swoim klientom aktualne oprogramowanie i ulepszenia funkcjonalne – dzięki tak zwanym zdalnym aktualizacjom oprogramowania, które są obecnie dostępne „over-the-air” w ponad dwóch milionach pojazdów. Wraz z nowym systemem operacyjnym BMW 8, dostępnym po raz pierwszy w BMW iX, producent samochodów premium wprowadza do pojazdu najbardziej wydajny system przetwarzania danych, który umożliwia również elastyczne korzystanie z „funkcji na żądanie”.

Postępuje również budowa ekologicznej gospodarki o obiegu zamkniętym: wraz z dostawcami BMW Group opracowuje nowe technologie produkcyjne, a także odpowiednie, ekologiczne substytuty i szeroko zakrojone koncepcje recyklingu. Dotyczy to surowców o ograniczonej dostępności, takich jak lit potrzebny do akumulatorów elektrycznych, ale także tworzyw sztucznych czy wprowadzonego w kilku zakładach czystego segregowania aluminium, istotnego podstawowego surowca do produkcji pojazdów.

BMW Group stawia kwestię zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów w centrum swojej orientacji korporacyjnej i wraz z nowym założeniem obrała kurs, który odpowiada znacznie bardziej ambitnej ścieżce niż cel ograniczenia globalnego ocieplenia do dwóch stopni. BMW Group wyznaczyła wymierne i weryfikowalne cele dla całego cyklu życia pojazdów i wszystkich trzech rozpatrywanych kategorii („Scopes 1-3”), które zostały teraz zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets Initiative. Do 2030 r. firma zamierza zmniejszyć na całym świecie całkowity ślad węglowy na pojazd o co najmniej jedną trzecią w porównaniu z 2019 r. To ponad 200 milionów ton CO2, których można uniknąć dzięki środkom technologicznym.

— Dokumentujemy nasze postępy na drodze do neutralności klimatycznej w weryfikowalny i przejrzysty dla wszystkich sposób. Nasze jasno określone cele stawiają nas – zgodnie z paryskim porozumieniem klimatycznym – na znacznie bardziej wymagającej ścieżce niż cel ograniczenia globalnego ocieplenia do dwóch stopni – i to bez zastrzeżeń i wyjątków. Naszym celem jest łańcuch dostaw o coraz niższych emisjach, co prowadzi do gospodarki o obiegu zamkniętym — mówi prezes zarządu Oliver Zipse.

Dzięki takiemu podejściu BMW Group przygotowuje się do Europejskiego Zielonego Ładu. Jednak ponowne zaostrzenie celów redukcji emisji CO2 floty samochodowej do 2030 r., którego niedawno domagała się Komisja Europejska – o 55% w porównaniu z 2021 r. – można osiągnąć jedynie przy odpowiednich warunkach ramowych i wspólnym wysiłku gospodarki i polityki. Planowana przez państwa członkowskie rozbudowa infrastruktury ładowania nie jest jednak wystarczająco ambitna i wymaga znacznie szybszego działania, aby odnieść sukces. BMW Group kontynuuje wysiłki na rzecz poprawy infrastruktury ładowania – we własnych lokalizacjach i we współpracy z partnerami. Do tej pory firma dokonała w ten sposób instalacji ponad 15 tysięcy punktów ładowania na całym świecie. Obejmuje to ponad 4350 punktów ładowania we własnych lokalizacjach, które wykorzystują wyłącznie zieloną energię elektryczną.

Wysoka rentowność BMW Group w pierwszej połowie roku

BMW Group kontynuowała swój udany kurs w pierwszej połowie 2021 roku. Wyniki sprzedaży na całym świecie znacznie wzrosły – pomimo ciągłych wyzwań związanych z globalnymi ograniczeniami wskutek pandemii i ograniczonej dostępności komponentów półprzewodnikowych, co doprowadziło do korekt w programie produkcyjnym. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy sprzedano klientom łącznie 1 339 047 pojazdów marek BMW, MINI i Rolls-Royce. Odpowiada to wzrostowi o prawie 40% w porównaniu z rokiem poprzednim (2020 r.: 962 575 samochodów/+39,1%) i stanowi nowy rekord za pierwszą połowę roku. Wszystkie główne regiony sprzedaży przyczyniły się do globalnego wzrostu sprzedaży. Drugi kwartał przyniósł podobny rozwój sprzedaży. W okresie od kwietnia do czerwca wynik sprzedaży na poziomie 702 441 pojazdów był o 44,7% wyższy niż w roku poprzednim (2020 r.: 485 464).

Utrzymujący się wysoki popyt na pojazdy zelektryfikowane BMW Group stał się również ważnym motorem wzrostu. Od stycznia do czerwca 2021 r. firma przekazała klientom łącznie 153 243 pojazdy z napędem czysto elektrycznym i hybrydy typu plug-in (2020 r.: 61 652). Odpowiada to wzrostowi o 148,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przy wzroście o 167,0% dynamika dostaw pojazdów zelektryfikowanych była w drugim kwartale jeszcze wyższa.

Znaczący wzrost skonsolidowanych przychodów i zysków

Poziom przychodów ze sprzedaży rzędu 55 360 mln euro w pierwszej połowie roku (2020 r.: 43 225 mln euro/+28,1%; skorygowany o kursy walutowe: +31,1%) i w drugim kwartale 2021 r. rzędu 28 582 mln euro (2020 r.: 19 973 mln euro/+43,1%; skorygowany o kursy walutowe: +45,2%) był znacznie wyższy w porównaniu do roku poprzedniego. Głównymi czynnikami były tutaj zwiększony wolumen sprzedaży oraz dobre kształtowanie cen na rynkach samochodów nowych i używanych.

Sprzyjające otoczenie rynkowe doprowadziło poza tym do utworzenia niższych rezerw na ryzyko z tytułu oczekiwanej wartości rezydualnej i ryzyka kredytowego w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a także do częściowego rozwiązania rezerw na ryzyko kredytowe. Kolejny pozytywny wpływ na zysk miało częściowe rozwiązanie rezerwy na unijne postępowanie kartelowe, które zakończyło się w lipcu zapłatą kary w wysokości 372,8 mln euro.

Nakłady koncernu na badania i rozwój wynoszą po sześciu miesiącach 2574 mln euro (2020 r.: 2852 mln euro/-9,7%; II kw. 2021 r.: 1287 mln euro/-15,8%, II kw. 2020 r.: 1528 mln euro). W ten sposób BMW Group poczyniła w okresie sprawozdawczym postępy w zakresie kluczowych technologii przyszłości i poczyniła m.in. wydatki na dalszy rozwój napędów elektrycznych, na jazdę zautomatyzowaną oraz na cyfryzację portfolio modelowego, a także na pierwsze prace wstępne dla Nowej Klasy.

Wskaźnik nakładów na badania i rozwój wynosi w I półroczu 4,6%, w II kwartale 4,5% (wskaźnik nakładów na badania i rozwój w I półroczu 2020 r.: 6,6%; w II kw. 2020 r.: 7,7%). Spadek w stosunku do roku poprzedniego można również wytłumaczyć wyższymi przychodami ze sprzedaży.

Wynik finansowy za pierwsze półrocze wynosi 1706 mln euro (I półrocze 2020 r.: -211 mln euro; II kw. 2021 r.: 974 mln euro, II kw. 2020 r.: 366 mln euro). Wynikało to w dużej mierze z wyniku chińskiego joint venture BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang, w wysokości 1 miliarda euro (2020 r.: 529 mln euro/+89,0%). Dodatkowo przyczyniły się do tego pozytywne efekty wyceny wynikające z zabezpieczeń stóp procentowych, funduszu BMW i Ventures oraz rozwój akcji SGL Carbon.

Ze względu na opisane powyżej efekty skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem wynosi po sześciu miesiącach 9736 mln euro (I półrocze 2020 r.: 498 mln euro; II kw. 2021 r.: 5979 mln euro, II kw. 2020 r.: -300 mln euro).

Marża EBT koncernu w I półroczu wynosi 17,6% (I półrocze 2020 r.: 1,2%; II kwartał 2021 r.: 20,9%, II kwartał 2020 r.: -1,5%). Skonsolidowany zysk netto wynosi 7623 mln euro (I półrocze 2020 r.: 362 mln euro; II kw. 2021 r.: 4790 mln euro, II kw. 2020 r.: -212 mln euro).

— Nasza długofalowa rentowność stanowi podstawę do inwestowania w elektryfikację i cyfryzację naszych modeli, a także w jazdę zautomatyzowaną. Dlatego też konsekwentnie pracowaliśmy dalej nad naszymi wynikami w mocnym pierwszym półroczu. Ponadto zaczynają skutkować działania związane z wydajnością. Na przykład udaje nam się zmniejszać złożoność: nowe rozwiązania pakietowe sprawiły, że nasze produkty i usługi stały się bardziej wydajne, a jednocześnie poprawiły i uprościły obsługę klienta. Konsekwentnie pracujemy nad naszymi strukturami sprzedaży i wykorzystujemy cyfrowe narzędzia analityczne do zarządzania sprzedażą i zbytem. W dziale produkcji zgodnie z zapowiedziami zmniejszymy koszty jednostkowe do 2025 r. o jedną czwartą w porównaniu do 2019 r. Tutaj również stosujemy wirtualne procesy planowania i optymalizujemy naszą logistykę i wykorzystanie zakładu — powiedział dyrektor finansowy dr Nicolas Peter we wtorek w Monachium.

Wysokie wzrosty sprzedaży w drugim kwartale dla BMW, MINI, Rolls‑Royce

W drugim kwartale 2021 r. BMW Group sprzedała na całym świecie łącznie 702 441 samochodów (II kw. 2020 r.: 485 464/+44,7%). Do tego nowego rekordu sprzedaży przyczyniło się 617 667 samochodów BMW (II kw. 2020 r.: 430 344/+43,5%), a także 83 165 egzemplarzy marki MINI (II kw. 2020 r.: 54 413/+52,8%) oraz 1609 pojazdów marki Rolls-Royce (II kw. 2020 r.: 707/+127,6%).

Wzrost sprzedaży na całym świecie

W pierwszym półroczu i drugim kwartale producent samochodów premium odnotował znaczący wzrost w stosunku do roku poprzedniego we wszystkich regionach świata.

W Europie wzrost sprzedaży wynosi ponad jedną trzecią (+35,4%), a łącznie 504 834 szt. w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. (I kw. 2020 r.: 372 754 aut; II kw. 2021 r.: 265 816 szt.; II kw. 2020 r.: 151 730 samochodów/+75,2%.) Również w Niemczech sprzedaż marek BMW, MINI i Rolls-Royce jest znacznie wyższa niż w poprzednim roku: w pierwszej połowie roku sprzedano klientom 136 058 samochodów (I półrocze 2020 r.: 116 362 samochody/+16,9%; II kw. 2021 r.: 73 362 szt., II kw. 2020 r.: 50 358 sztuk, +45,7%).

Także w Ameryce sprzedaż wzrosła znacząco w okresie sprawozdawczym i wynosi w pierwszym półroczu 225 144 sztuki marek BMW, MINI i Rolls-Royce (I półrocze 2020 r.: 152 580 samochodów/+47,6%; II kw. 2021 r.: 128 792 szt., II kwartał 2020 r.: 70 502 szt./+82,7%). W USA utrzymał się również pozytywny rozwój działalności: sprzedaż wzrosła o ponad połowę do 184 436 samochodów (I kwartał 2020 r.: 121 318 samochodów/+52,0%; II kw. 2021 r.: 106 369 szt., II kwartał 2020 r.: 56 425 samochodów/+88,5%).

W Azji sprzedaż po sześciu miesiącach wynosi 580 351 samochodów (I półrocze 2020 r.: 416 882 szt./+39,2%; II kw. 2021 r.: 292 654 szt., II kw. 2020 r.: 253 942 szt./+15,2%). W Chinach wzrost utrzymuje się na niezmiennym poziomie – BMW Group sprzedała tam 467 956 samochodów i osiągnęła w pierwszej połowie 2021 r. wzrost sprzedaży o +42,0% (I półrocze 2020 r.: 329 447 szt.; II kw. 2021 r.: 237 763 szt., II kw. 2020 r.: 212 870 szt./+11,7%).

Wzrost obrotów w segmencie samochodów

Przychody ze sprzedaży segmentu samochodów w pierwszym półroczu wyniosły 47 745 mln euro (I kw. 2020 r.: 32 867 mln euro/+45,3%; II kw. 2021 r.: 24 983 mln euro, II kw. 2020 r.: 14 878 mln euro/+67,9%). Głównymi czynnikami są wzrost wolumenu sprzedaży, wyższa sprzedaż części zamiennych i akcesoriów, pozytywny mix modeli i lepsze kształtowanie cen.

Zysk operacyjny segmentu przed opodatkowaniem (EBIT) wynosi po sześciu miesiącach 6189 mln euro (I półrocze 2020 r.: -1325 mln euro; II kw. 2021 r.: 3953 mln euro, II kw. 2020 r.: -1554 mln euro).

Również dzięki lepszemu rozwojowi sprzedaży i wartości rezydualnej, a także rozwiązaniu rezerwy na unijne postępowanie kartelowe zysk segmentu przed opodatkowaniem (EBT) wynosi na czerwiec 7526 mln euro (I półrocze 2020 r.: -1093 mln euro; II kwartał 2021 r.: 4750 mln euro, II kwartał 2020 r.: ‑1173 mln euro). Wskaźnik rentowności sprzedaży segmentu wynosi po sześciu miesiącach 13,0% (I półrocze 2020 r.: -4,0%; II kwartał 2021 r.: 15,8%, II kwartał 2020 r.: -10,4%).

Wolne przepływy pieniężnesegmencie samochodów wynosi na dzień 30 czerwca 2021 r. 4902 mln euro (2020 r.: -2513 mln euro). Zwiększony wpływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wynika przede wszystkim z lepszych zysków przed opodatkowaniem oraz pozytywnego rozwoju kapitału obrotowego. Środki mające na celu konsekwentne zarządzanie kapitałem obrotowym, a także ograniczenia produkcyjne z powodu niedoborów półprzewodników doprowadziły do​niskiego poziomu zapasów. Pod koniec roku BMW Group dąży do uzyskania wolnych przepływów pieniężnych, które przekroczą ubiegłoroczny rekord 5,8 miliarda euro – pod warunkiem, że sytuacja w zakresie dostaw półprzewodników nie ulegnie znacznemu pogorszeniu.

Segment usług finansowych na drodze do sukcesu

Pomyślna pierwsza połowa 2021 r. doprowadziła również do wyraźnie pozytywnego rozwoju w segmencie usług finansowych. Po obciążeniach pandemicznego 2020 r. wzrosły znacznie zarówno nowe transakcje związane z produktami leasingowymi i finansowymi, jak i też zysk. Wolumen działalności wykazany w bilansie wzrósł nieznacznie w porównaniu do końca 2020 roku.

W zakresie finansowania i leasingu zawarto z klientami końcowymi w okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca 2021 r. 1 029 345 nowych umów. W porównaniu z poprzednim rokiem, w którym panowała pandemia, odpowiada to znacznemu wzrostowi o 28,0% (2020 r.: 804 452 umów). Udział nowych pojazdów BMW Group leasingowanych lub finansowanych przez segment usług finansowych wynosi na koniec drugiego kwartału 50,2% (2020 r.: 51,3%/‑1,1 punktu procentowego).

Wartość nowych transakcji w ramach wszystkich umów finansowania i leasingu zawartych z klientami końcowymi wzrosła za miesiąc czerwiec o 29,5% do 32 445 mln EUR (2020 r.: 25 057 mln EUR). W porównaniu do roku poprzedniego wszystkie regiony odnotowały znaczne wzrosty.

Znaczna poprawa wyników w segmencie usług finansowych

Na czerwiec 2021 r. przychody ze sprzedażysegmencie usług finansowych wynoszą 16 106 mln euro (I półrocze 2020 r.: 14 256 mln euro/+13,0%; II kw. 2021 r.: 8200 mln euro/+23,2%, II kw. 2020 r.: 6658 mln euro).

Zysk brutto w wysokości 1936 mln euro (I półrocze 2020 r.: 581 mln euro; II kw. 2021 r.: 1149 mln euro, II kw. 2020 r.: 97 mln euro) to nowy rekord w segmencie usług finansowych. Przyczyniły się do tego poprawa sytuacji ryzyka oraz wyższe przychody ze sprzedaży z tytułu zwrotów poleasingowych, zwłaszcza na rynku amerykańskim. Segment usług finansowych na bieżąco zapewnia kompleksowe rezerwy na istotne ryzyka biznesowe. Według aktualnych szacunków segment jest odpowiednio zabezpieczony przed ryzykiem wartości rezydualnej i ryzykiem kredytowym.

Segment motocykli z rekordową sprzedażą i zyskiem

Segment motocykli pokazał swoją siłę operacyjną w okresie sprawozdawczym: do końca czerwca wprowadzono osiem nowych modeli, a sprzedaż na poziomie 107 610 sztuk (I półrocze 2020 r: 76 707 sztuk/+40,3%; II kw. 2021 r.: 65 018 sztuk/+55,1%, II kw. 2020 r.: 41 933 szt.) to nowy rekord sprzedaży.

Zysk operacyjny segmentu przed opodatkowaniem (EBIT) wzrósł znacznie do 284 mln euro (I półrocze 2020 r.: 65 mln euro; II kw. 2021 r.: 149 mln euro, II kw. 2020 r.: -7 mln euro). Wskaźnik rentowności sprzedaży w I półroczu wynosi 17,5% (I półrocze 2020 r.: 6,0%; II kwartał 2021 r.: 17,2%, II kwartał 2020 r.: -1,3%).

Niedobory półprzewodników i większe obciążenia cenami surowców w drugiej połowie roku

W 2021 roku BMW Group spodziewa się ogólnie pozytywnego rozwoju działalności. — Prognoza zakłada, że ani pandemia koronawirusa, ani sytuacja podaży półprzewodników nie ulegną znacznemu pogorszeniu, a rozwój cen na międzynarodowych rynkach surowcowych pozostanie stabilny. Dzięki wysokiemu zaangażowaniu naszych pracowników w dziale zakupów, produkcji i sprzedaży byliśmy w stanie zrekompensować w dużej mierze wyzwania związane z dostawami półprzewodników w pierwszych sześciu miesiącach. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta w miarę wzrostu niedoborów dostaw. W drugiej połowie roku spodziewamy się również ograniczeń w produkcji i związanego z nimi wpływu na sprzedaż pojazdów — powiedział dyrektor finansowy dr Nicolas Peter.

W związku z ogólnie pozytywnymi prognozami wzrostu dla światowej gospodarki firma koryguje swoje roczne prognozy dla segmentu usług finansowych i motocykli.

W segmencie samochodów liczba dostarczanych klientom samochodów marek BMW, MINI i Rolls-Royce powinna przewyższać poziom z ubiegłego roku. Wskaźnik rentowności sprzedaży w segmencie samochodów powinien znaleźć się w górnej części przedziału od 7 do 9% skorygowanego w maju w związku z unijnym postępowaniem kartelowym (poprzednia prognoza: 6 do 8%), a wskaźnik RoCE w branży motoryzacyjnej powinien znacząco wzrosnąć.

W segmencie usług finansowych BMW Group spodziewa się również niższych kosztów ryzyka kredytowego i wartości rezydualnej w drugiej połowie 2021 r. od tych zakładanych jeszcze w raporcie kwartalnym na dzień 31 marca 2021 r. Dlatego BMW Group zakłada teraz przedział od 17 do 20% dla wskaźnika rentowności kapitału własnego (RoE) w ujęciu rocznym (poprzednia prognoza: 12 do 15%).

W segmencie motocykli BMW Group przewiduje teraz znaczny wzrost sprzedaży ze względu na pozytywny rozwój rynku (poprzednia prognoza: solidny wzrost). Wskaźnik rentowności sprzedaży powinien w całym roku poruszać się w docelowym przedziale od 8 do 10%, a wskaźnik ROCE segmentu być znacznie wyższy niż w ubiegłym roku.

BMW Group podtrzymuje również swoją prognozę dla wskaźników niefinansowych: zgodnie z nią udział kobiet na stanowiskach kierowniczych powinien nieznacznie wzrosnąć. Równocześnie należy zakładać, że emisja CO2 nowej floty pojazdów w UE po raz kolejny znacznie spadnie. W przeliczeniu na wyprodukowany pojazd emisja CO2 ma się umiarkowanie obniżyć.

Roczne cele mają zostać osiągnięte przy nieznacznie zmniejszającej się liczbie pracowników. Wbrew obecnym oczekiwaniom dalszy rozwój (gospodarczo-)politycznych warunków ramowych oraz międzynarodowej polityki handlowej i celnej może mieć negatywny wpływ na przebieg działalności BMW Group.

 

 

II kw. 2021

 

II kw. 2020

 

Zmiana w %

Sprzedaż pojazdów 1

 

Samochody

W szt.

702 441

485 464

44,7

W tym: BMW2

W szt.

617 667

430 344

43,5

MINI

W szt.

83 165

54 413

52,8

Rolls-Royce

W szt.

1 609

707

127,6

Motocykle

W szt.

65 018

41 933

55,1

Pracownicy (wartość na dzień 31.12.2020 r.)

120 726

 

-4,2 3

Wskaźnik rentowności sprzedaży, segment samochodów

%

15,8

-10,4

Wskaźnik rentowności sprzedaży, segment motocykli

%

17,2

-1,3

Marża EBT BMW Group 4

%

20,9

-1,5

Obroty

mln €

28 582

19 973

43,1

Z tego: Samochody

mln €

24 983

14 878

67,9

Motocykle

mln €

868

522

66,3

Usługi finansowe

mln €

8 200

6 658

23,2

Pozostałe spółki

mln €

1

Konsolidacje

mln €

-5 470

-2 085

Zysk operacyjny (EBIT)

mln €

5 005

-666

Z tego: Samochody

mln €

3 953

-1 554

Motocykle

mln €

149

-7

Usługi finansowe

mln €

1 128

77

Pozostałe spółki

mln €

1

13

Konsolidacje

mln €

-226

805

Zysk przed opodatkowaniem (EBT)

mln €

5 979

-300

Z tego: Samochody

mln €

4 750

-1 173

Motocykle

mln €

149

-8

Usługi finansowe

mln €

1 149

97

Pozostałe spółki

mln €

124

-64

Konsolidacje

mln €

-193

848

Podatek dochodowy

mln €

-1 189

88

Zysk netto

mln €

4 790

-212

Zysk na akcję (dla akcji zwykłych i uprzywilejowanych) 5

7,23 / 7,24

-0,35 / -0,34

- / -

 

1 W związku z kontrolą sprzedaży i powiązanych z nią praktyk publikacji BMW Group dokonała przeglądu swoich wyników sprzedaży i stwierdziła, że niektóre dostawy nie zostały zgłoszone w prawidłowych okresach. BMW Group dokonała retrospektywnej korekty danych dotyczących dostaw za lata ubiegłe. Więcej informacji można znaleźć w sprawozdaniu rocznym BMW Group 2020 na stronie 128 i kolejnych. BMW Group udoskonala stale wytyczne i procedury związane z danymi dotyczącymi sprzedaży, przy czym nie zawsze praktyczne jest odpowiednie modyfikowanie danych dotyczących sprzedaży za poprzednie okresy sprawozdawcze (i takie modyfikacje byłyby nieznaczne i nie miałyby istotnego wpływu na porównywalność okresów sprawozdawczych).

2 Sprzedaż, w tym joint venture BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang.

3 Procentowa zmiana liczby pracowników dotyczy porównania wartości zebranej na dzień 31.12.2020 r. z wartością za ten sam okres w roku poprzednim (31.12.2019 r., liczba pracowników: 126 016).

4 Stosunek skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem do skonsolidowanych przychodów.

5 Akcje zwykłe/uprzywilejowane. Przy obliczaniu zysku na akcję uprzywilejowaną zysk z góry (dywidenda dodatkowa) w wysokości 0,02 euro na akcję uprzywilejowaną jest rozdzielany proporcjonalnie na kwartały odpowiedniego roku obrotowego.

 

 

1. półrocze 2021

1. półrocze 2020

Zmiana w %

Sprzedaż pojazdów 1

 

Samochody

W szt.

1 339 047

962 575

39,1

W tym: BMW2

W szt.

1 178 210

842 153

39,9

MINI

W szt.

157 848

118 862

32,8

Rolls-Royce

W szt.

2 989

1 560

91,6

Motocykle

W szt.

107 610

76 707

40,3

Pracownicy (wartość na dzień 31.12.2020 r.)

120 726

 

-4,2 3

Wskaźnik rentowności sprzedaży, segment samochodów

%

13,0

-4,0

Wskaźnik rentowności sprzedaży, segment motocykli

%

17,5

6,0

Marża EBT BMW Group 4

%

17,6

1,2

Obroty

mln €

55 360

43 225

28,1

Z tego: Samochody

mln €

47 745

32 867

45,3

Motocykle

mln €

1 621

1 079

50,2

Usługi finansowe

mln €

16 106

14 256

13,0

Pozostałe spółki

mln €

2

1

Konsolidacje

mln €

-10 114

-4 978

Zysk operacyjny (EBIT)

mln €

8 030

709

Z tego: Samochody

mln €

6 189

-1 325

Motocykle

mln €

284

65

Usługi finansowe

mln €

1 895

619

Pozostałe spółki

mln €

-5

25

Konsolidacje

mln €

-333

1 325

Zysk przed opodatkowaniem (EBT)

mln €

9 736

498

Z tego: Samochody

mln €

7 526

-1 093

Motocykle

mln €

284

64

Usługi finansowe

mln €

1 936

581

Pozostałe spółki

mln €

265

-408

Konsolidacje

mln €

-275

1 354

Podatek dochodowy

mln €

-2 113

-136

Zysk netto

mln €

7 623

362

Zysk na akcję (dla akcji zwykłych i uprzywilejowanych) 5

11,49 / 11,50

0,49 / 0,50

- / -

 

1 W związku z kontrolą sprzedaży i powiązanych z nią praktyk publikacji BMW Group dokonała przeglądu swoich wyników sprzedaży i stwierdziła, że niektóre dostawy nie zostały zgłoszone w prawidłowych okresach. BMW Group dokonała retrospektywnej korekty danych dotyczących dostaw za lata ubiegłe. Więcej informacji można znaleźć w sprawozdaniu rocznym BMW Group 2020 na stronie 128 i kolejnych. BMW Group udoskonala stale wytyczne i procedury związane z danymi dotyczącymi sprzedaży, przy czym nie zawsze praktyczne jest odpowiednie modyfikowanie danych dotyczących sprzedaży za poprzednie okresy sprawozdawcze (i takie modyfikacje byłyby nieznaczne i nie miałyby istotnego wpływu na porównywalność okresów sprawozdawczych).

2 Sprzedaż, w tym joint venture BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang.

3 Procentowa zmiana liczby pracowników dotyczy porównania wartości zebranej na dzień 31.12.2020 r. z wartością za ten sam okres w roku poprzednim (31.12.2019 r., liczba pracowników: 126 016).

4 Stosunek skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem do skonsolidowanych przychodów.

5 Akcje zwykłe/uprzywilejowane. Przy obliczaniu zysku na akcję uprzywilejowaną zysk z góry (dywidenda dodatkowa) w wysokości 0,02 euro na akcję uprzywilejowaną jest rozdzielany proporcjonalnie na kwartały odpowiedniego roku obrotowego.

 

*Dane dot. zużycia/emisji:

BMW iX3: zużycie energii w kWh/100 km w cyklu mieszanym: 19,0-18,6.

GLOSARIUSZ – objaśnienie kluczowych wskaźników efektywności

Dostawy

Nowy lub używany pojazd jest rejestrowany jako dostawa w momencie przekazania go klientowi końcowemu. Do klientów końcowych zaliczają się również leasingobiorcy w ramach umów leasingowych z BMW Financial Services, a w USA i Kanadzie także dealerzy, jeśli zakwalifikują pojazd jako warsztatowy pojazd zastępczy lub pojazd demonstracyjny. W przypadku pojazdów używanych klientami końcowymi mogą być również dealerzy i inne osoby trzecie, jeśli nabywają pojazd na aukcji lub bezpośrednio od BMW Group. Pojazdy przeznaczone dla klienta końcowego, które uległy szkodzie całkowitej w transporcie, są również liczone jako dostawy. Dostawy mogą być realizowane przez BMW AG, jedną z jej międzynarodowych spółek zależnych, oddział BMW Group lub niezależnego dealera. Zdecydowana większość dostaw, a tym samym zgłoszeń dostaw do BMW Group, jest realizowana przez niezależnych dealerów.

EBIT

Zysk operacyjny. Składa się on z przychodów ze sprzedaży pomniejszonych o koszt własny sprzedaży, koszty dystrybucji i administracji oraz saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

EBT

EBIT plus wynik finansowy.

Wskaźnik rentowności sprzedaży

Zysk operacyjny w relacji do przychodów ze sprzedaży.

 

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji. Dotyczą one pojazdów w Niemczech. Podane zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranych rozmiarów kół i opon oraz ewentualnego wyposażenia dodatkowego.

Wszystkie wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP. Podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 oraz ewentualne bonifikaty obliczane są na podstawie wartości WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP można znaleźć na stronie www.bmw.de/wltp.

Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa oraz specyficznej emisji CO2 nowych samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach sprzedaży.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

 

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad, jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.

W roku 2020 firma BMW Group sprzedała ponad 2,3 miliona samochodów oraz ponad 169 tysięcy motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2020 wyniósł 5,222 mld euro przy obrotach wynoszących 98,990 mld euro. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w BMW Group było zatrudnionych 120 726 pracowników.

Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Firma już na wczesnym etapie wyznaczyła kierunek na przyszłość i konsekwentnie koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i ochronie zasobów, począwszy od łańcucha dostaw poprzez produkcję aż po końcową fazę użytkowania wszystkich produktów.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Polska

Twitter: https://twitter.com/BMW_Polska

YouTube: http://www.youtube.com/BMWPolska

Instagram: https://www.instagram.com/bmwpolska

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group-polska/

Załączniki

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

MINI CONCEPT ACEMAN.

Here you can see the world premiere of the MINI Concept Aceman.

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie