Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

BMW Group przyspiesza redukcję emisji CO2 dzięki Nowej Klasie i konsekwentnie stawia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

BMW Group zwiększa tempo w walce ze zmianami klimatycznymi: wprowadzając Nową Klasę, firma ponownie zaostrza cele wyznaczone latem 2020 r., aby znacznie ograniczyć emisję CO2, a także zobowiązuje się do obrania kursu zgodnego z celem 1,5°C dla ograniczenia globalnego ocieplenia.

 

Kontakt prasowy

Hubert Fronczak
BMW Group

Tel.: +48-728-874-121

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(2x, ~8,98 MB)
  
Zdjęcia(2x, ~7,83 MB)

• Oliver Zipse: „Zobowiązujemy się do klarownego kursu na cel 1,5°C”
• Większa ochrona klimatu na drogach: do 2030 r. zmniejszenie o połowę globalnej emisji CO2 na pojazd w fazie użytkowania
• Ponad 40-procentowa redukcja emisji CO2 w całym cyklu życia produktu
• Dziesięć milionów w pełni elektrycznych samochodów w ciągu dziesięciu lat
• Secondary first: planowane wykorzystanie materiałów wtórnych nawet w 50 procentach – wymagane inicjatywy rozwoju rynków 
• Współpraca z BASF i ALBA w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych
• Niedobór surowców i odpowiedzialność społeczna: BMW Group stawia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu uzyskania zrównoważonych materiałów
• RE:BMW – gospodarka o obiegu zamkniętym jako motyw przewodni IAA Mobility 

 

Monachium. Wraz z Nową Klasą BMW Group znacznie zwiększy wykorzystanie materiałów wtórnych, koncentrując się na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym, a także promując lepsze warunki ramowe dla stworzenia rynku materiałów wtórnych.

Działania w ramach przyspieszenia redukcji CO2 koncentrują się na fazie użytkowania pojazdów, która w ponad 70 procentach stanowi zdecydowanie największy udział w globalnym bilansie CO2 BMW Group. Do 2030 r. emisja CO2 na pojazd i przejechany kilometr ma zostać zmniejszona co najmniej o połowę w porównaniu z rokiem 2019. Zaangażowanie wszystkich producentów w walkę ze zmianami klimatycznymi można najlepiej porównać, patrząc na cały cykl życia pojazdu, w tym produkcję i łańcuch dostaw. BMW Group planuje zredukować emisję CO2 na pojazd o co najmniej 40 procent.

— To, jak firmy radzą sobie z emisją CO2, stało się głównym czynnikiem przy ocenie działań biznesowych. Decydującym czynnikiem w walce z globalnym ociepleniem jest to, jak bardzo możemy zmniejszyć ślad węglowy samochodów w całym okresie ich eksploatacji. Dlatego też stawiamy sobie przejrzyste i ambitne cele w zakresie znacznej redukcji emisji CO2; są one potwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets Initiative i stanowią skuteczny i wymierny wkład — powiedział we czwartek w Monachium Oliver Zipse, prezes zarządu BMW AG. — Wraz z Nową Klasą ponownie w znaczący sposób zaostrzamy nasze cele i zobowiązujemy się do obrania wyraźnego kursu na osiągnięcie celu 1,5°C.

W tym celu BMW Group jako pierwszy niemiecki producent samochodów przyłączyła się do akcji Business Ambition for 1.5°C zapoczątkowanej przez inicjatywę Science Based Targets i zobowiązała się do osiągnięcia celu całkowitej neutralności klimatycznej w całym łańcuchu wartości najpóźniej do 2050 roku. Koncern jest przekonany, że cel ten można osiągnąć dzięki dalszym innowacjom technicznym i bez całkowitego zakazu stosowania poszczególnych technologii.

Najsilniejszym motorem na drodze do neutralności klimatycznej jest rozwój elektromobilności, który BMW Group dodatkowo przyspiesza, wprowadzając Nową Klasę: w ciągu najbliższych kilkunastu lat firma zamierza wprowadzić na drogi około dziesięciu milionów pojazdów z napędem całkowicie elektrycznym. Do 2030 r. co najmniej połowa globalnej sprzedaży BMW Group ma obejmować pojazdy w pełni elektryczne. Marka MINI będzie oferować wyłącznie pojazdy w pełni elektryczne już od początku lat 30. obecnego wieku.

Aby do 2030 r. zmniejszyć o połowę globalną emisję CO2 w fazie użytkowania, BMW Group nadal stosuje surowe kryteria inicjatywy Science Based Targets: w obliczeniach uwzględnia się emisje powstające przy wytwarzaniu paliwa i energii elektrycznej, a za podstawę zużycia przyjmuje się cykl WLTP wraz ze zryczałtowanym dziesięcioprocentowym dodatkiem. Dzięki swojej strategii produktów i elektryfikacji firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu przyjętego dla swojej floty w UE na rok 2030.

Więcej niż zielona energia: w przyszłości większy nacisk na wykorzystanie surowców

Samo zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych na drogach nie prowadzi automatycznie do mobilności przyjaznej dla klimatu. Kluczowe znaczenie ma również ograniczenie zużycia materiałów pierwotnych i związanego z tym szkodliwego dla środowiska wydobycia surowców oraz ich przetwarzania wiążącego się z wysokim zużyciem energii i emisją CO2 – zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, który jest jedną z najbardziej surowcochłonnych gałęzi przemysłu.

— W 2017 roku ludzkość po raz pierwszy wydobyła w ciągu jednego roku ponad 100 milardów ton surowców – musimy przeciwdziałać tej tendencji również w branży motoryzacyjnej — mówił Oliver Zipse. — Chodzi tu nie tylko o zrównoważony rozwój ekologiczny, ale także o zrównoważony rozwój biznesu – a więc o wymiar strategiczny, ponieważ obecny rozwój cen surowców pokazuje, z jakimi skutkami musi się liczyć przemysł uzależniony od ograniczonych zasobów.

Zwłaszcza przy rosnącym udziale pojazdów elektrycznych z napędem akumulatorowym wzrasta zapotrzebowanie na liczne surowce, takie jak kobalt, nikiel i aluminium potrzebne do produkcji akumulatorów wysokonapięciowych. Jednocześnie istnieje tu ogromny potencjał ponownego wykorzystania materiałów zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym – ponieważ w przypadku akumulatorów wysokonapięciowych BMW Group i jej partnerzy wykazali już techniczną wykonalność recyklingu na poziomie ponad 90 procent.

W akumulatorze wysokonapięciowym nowego BMW iX udział niklu wtórnego wynosi już nawet do 50 procent, a udział aluminium wtórnego w obudowie do 30 procent. BMW Group zamierza jeszcze bardziej zwiększyć te wartości w kolejnych generacjach produktów.

Obok dostępności materiałów pierwotnych i rosnących cen surowców za większym wykorzystaniem materiałów wtórnych i rozwojem w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym przemawia wiele aspektów zrównoważonego rozwoju: zaopatrzenie w materiały wtórne wiąże się ze znacznie mniejszą emisją CO2 niż w przypadku materiałów pierwotnych, co może znacznie poprawić ślad węglowy pojazdów, zwłaszcza w łańcuchu dostaw.

 W przypadku aluminium wtórnego emisja CO2 jest w porównaniu z materiałem pierwotnym o 4 do 6 razy niższa, a w przypadku stali i tworzyw termoplastycznych od 2 do 5 razy niższa.

Pozyskiwanie surowców do produkcji materiałów pierwotnych – zwłaszcza w górnictwie – zdecydowanie narusza zasadniczą zdolność regeneracyjną ekosystemów. Efekt ten można znacznie ograniczyć poprzez zwiększenie wykorzystania materiałów wtórnych.

Szczególnie wydobycie i handel materiałami pochodzącymi z obszarów objętych konfliktem wiążą się często z naruszaniem norm środowiskowych i społecznych. BMW Group przeciwdziała temu poprzez wiele środków i jest m.in. członkiem inicjatywy Responsible Minerals. Jednak najskuteczniejszą strategią unikania ryzyka jest stopniowa rezygnacja z wydobywania takich surowców.

„Secondary First”: wysoki udział surowców wtórnych w istotnych materiałach pojazdu

W celu uwzględnienia aspektów zrównoważonego rozwoju BMW Group zamierza w przyszłości znacznie zwiększyć udział materiałów wtórnych w swoich samochodach. Obecnie samochody produkowane są średnio w niespełna 30 procentach z materiałów pochodzących z recyklingu lub odzysku. Przy podejściu „Secondary First” wartość ta ma być sukcesywnie zwiększana do 50 procent.

Jakość, bezpieczeństwo i niezawodność materiałów muszą spełniać te same wysokie standardy, co w przypadku materiałów pierwotnych – a przede wszystkim musi się jeszcze znacznie rozwinąć rynkowa dostępność takich materiałów wysokiej jakości. Dla poprawy strukturalnych warunków ramowych konieczne jest zarówno podejście międzybranżowe, jak i inicjatywy polityczne.

Opierając się na czterech zasadach Re:think, Re:duce, Re:use, Re:cycle BMW Group systematycznie rozwija swoje działania w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i w wielu aspektach jest pionierem: na przykład w procesie produkcji, kluczowe grupy materiałów są coraz częściej rozdzielane i poddawane recyklingowi według typów, aby umożliwić ich ponowne wykorzystanie w przemyśle w tak zwanych „zamkniętych obiegach”.

Współpraca z BASF i ALBA Group

W łańcuchu dostaw w produkcji pojazdów BMW Group stosowanych jest, w zależności od dostępności na rynku, coraz więcej materiałów wtórnych. Koncern wraz z partnerami zapewnia ponadto istotny impuls do dalszego rozwoju materiałów wtórnych – na przykład poprzez projekt pilotażowy z BASFALBA Group dotyczący zwiększonego recyklingu tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia materiałów z pierwotnych tworzyw sztucznych poprzez możliwie najbardziej kompleksową gospodarkę o obiegu zamkniętym. W tym celu ALBA Group analizuje pojazdy BMW Group wycofane z eksploatacji i bada możliwość ponownego wykorzystania zastosowanych tworzyw sztucznych w systemie „car to car”. W drugim etapie BASF ocenia możliwości chemicznego recyklingu wstępnie posortowanych odpadów w celu wytworzenia oleju popirolitycznego. Może on posłużyć jako baza do stworzenia nowych produktów z tworzyw sztucznych. W przyszłości z wysłużonej deski rozdzielczej będzie można na przykład stworzyć nowe boczki drzwi lub inne elementy.

Zamknięta pętla zamiast downcyklingu: „Circular Design” jako podstawa gospodarki o obiegu zamkniętym

W celu osiągnięcia wyższych wskaźników recyklingu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości materiałów wtórnych materiały muszą być już w procesie recyklingu pozyskiwane w bardzo czystej postaci Przykładowo musi istnieć możliwość łatwego demontażu instalacji elektrycznej pojazdu przed recyklingiem, aby zapobiec mieszaniu się stali z miedzią z wiązki kablowej pojazdu. W przeciwnym razie stal wtórna traci istotne właściwości materiałowe i nie spełnia już wysokich wymagań bezpieczeństwa stawianych w przemyśle motoryzacyjnym. Znacznie zwiększony musi zostać również stopień wykorzystania monomateriałów, na przykład we wnętrzu, aby zmaksymalizować możliwości ponownego przetwarzania materiałów. Zasadniczo zmniejszenie liczby materiałów może pomóc w uzyskaniu lepszej jakości surowców pochodzących z recyklingu. Obecnie pojazdy składają się z około 8 do 10 tysięcy różnych materiałów.

Aby w przyszłości w jeszcze większym stopniu sprostać tym wymaganiom, BMW Group stawia na koncepcję „Circular Design”, której celem jest również zapewnienie ekonomicznego demontażu pojazdów. Demontaż pojazdu i jego poszczególnych komponentów musi być możliwy do przeprowadzenia szybko i efektywnie kosztowo, tak aby materiały wtórne były konkurencyjne na rynku również pod względem cenowym. Warunki ku temu należy zapewnić już w konstrukcji pojazdów, na przykład poprzez zaprojektowanie połączeń w taki sposób, aby można je było ponownie rozłączyć po zakończeniu okresu eksploatacji pojazdu i aby różne materiały nie mieszały się ze sobą.

RE:BMW na targach IAA Mobility – wizjonerskie spojrzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym będzie na targach IAA Mobility 2021 tematem przewodnim BMW Group, która przedstawi wizjonerskie spojrzenie na potencjał tej gospodarki i zrównoważonej mobilności: BMW i Vision Circular ucieleśnia ambitne dążenie firmy do bycia najbardziej zrównoważonym producentem indywidualnej mobilności klasy premium.

Samochód zaprojektowany zgodnie z czterema zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym – Re:think, Re:duce, Re:use, Re:cycle – daje wyobrażenie o tym, jak w 2040 roku mogłaby wyglądać indywidualna, zrównoważona i luksusowa mobilność w mieście: pojazdy wykonane w 100 procentach z materiałów wtórnych i surowców odnawialnych oraz w 100 procentach nadające się do recyklingu.

W ten sposób BMW Group podkreśla, że ochrona klimatu i indywidualna mobilność nie muszą się wykluczać. Wręcz przeciwnie, dzięki nowym technologiom, innowacjom i nowoczesnym pojazdom BMW Group może sprostać wymaganiom społecznym w zakresie bardziej zrównoważonego rozwoju bez konieczności rezygnowania przez klientów z indywidualnej mobilności.

 

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji. Dotyczą one pojazdów w Niemczech. Podane zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranych rozmiarów kół i opon oraz ewentualnego wyposażenia dodatkowego.

Wszystkie wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP. Podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 oraz ewentualne bonifikaty obliczane są na podstawie wartości WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP można znaleźć na stronie www.bmw.de/wltp.

Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa oraz specyficznej emisji CO2 nowych samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach sprzedaży.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

 

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad, jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.

W roku 2020 firma BMW Group sprzedała ponad 2,3 miliona samochodów oraz ponad 169 tysięcy motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2020 wyniósł 5,222 mld euro przy obrotach wynoszących 98,990 mld euro. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w BMW Group było zatrudnionych 120 726 pracowników.

Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Firma już na wczesnym etapie wyznaczyła kierunek na przyszłość i konsekwentnie koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i ochronie zasobów, począwszy od łańcucha dostaw poprzez produkcję aż po końcową fazę użytkowania wszystkich produktów.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Polska

Twitter: https://twitter.com/BMW_Polska

YouTube: http://www.youtube.com/BMWPolska

Instagram: https://www.instagram.com/bmwpolska

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group-polska/

Załączniki

Materiały dodatkowe

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE 2023.

Here you can see the on demand webcast of the BMW Group Annual Conference 2023.

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie