Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

BMW Group przyspiesza redukcję emisji CO2 dzięki Nowej Klasie i konsekwentnie stawia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

BMW Group zwiększa tempo w walce ze zmianami klimatycznymi: wprowadzając Nową Klasę, firma ponownie zaostrza cele wyznaczone latem 2020 r., aby znacznie ograniczyć emisję CO2, a także zobowiązuje się do obrania kursu zgodnego z celem 1,5°C dla ograniczenia globalnego ocieplenia.

 

Kontakt prasowy

Katarzyna Gospodarek
BMW Group

Tel.: +48-22-279-7156
Fax: +48-22-331-8205

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(2x, ~8,98 MB)
  
Zdjęcia(2x, ~7,83 MB)

• Oliver Zipse: „Zobowiązujemy się do klarownego kursu na cel 1,5°C”
• Większa ochrona klimatu na drogach: do 2030 r. zmniejszenie o połowę globalnej emisji CO2 na pojazd w fazie użytkowania
• Ponad 40-procentowa redukcja emisji CO2 w całym cyklu życia produktu
• Dziesięć milionów w pełni elektrycznych samochodów w ciągu dziesięciu lat
• Secondary first: planowane wykorzystanie materiałów wtórnych nawet w 50 procentach – wymagane inicjatywy rozwoju rynków 
• Współpraca z BASF i ALBA w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych
• Niedobór surowców i odpowiedzialność społeczna: BMW Group stawia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu uzyskania zrównoważonych materiałów
• RE:BMW – gospodarka o obiegu zamkniętym jako motyw przewodni IAA Mobility 

 

Monachium. Wraz z Nową Klasą BMW Group znacznie zwiększy wykorzystanie materiałów wtórnych, koncentrując się na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym, a także promując lepsze warunki ramowe dla stworzenia rynku materiałów wtórnych.

Działania w ramach przyspieszenia redukcji CO2 koncentrują się na fazie użytkowania pojazdów, która w ponad 70 procentach stanowi zdecydowanie największy udział w globalnym bilansie CO2 BMW Group. Do 2030 r. emisja CO2 na pojazd i przejechany kilometr ma zostać zmniejszona co najmniej o połowę w porównaniu z rokiem 2019. Zaangażowanie wszystkich producentów w walkę ze zmianami klimatycznymi można najlepiej porównać, patrząc na cały cykl życia pojazdu, w tym produkcję i łańcuch dostaw. BMW Group planuje zredukować emisję CO2 na pojazd o co najmniej 40 procent.

— To, jak firmy radzą sobie z emisją CO2, stało się głównym czynnikiem przy ocenie działań biznesowych. Decydującym czynnikiem w walce z globalnym ociepleniem jest to, jak bardzo możemy zmniejszyć ślad węglowy samochodów w całym okresie ich eksploatacji. Dlatego też stawiamy sobie przejrzyste i ambitne cele w zakresie znacznej redukcji emisji CO2; są one potwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets Initiative i stanowią skuteczny i wymierny wkład — powiedział we czwartek w Monachium Oliver Zipse, prezes zarządu BMW AG. — Wraz z Nową Klasą ponownie w znaczący sposób zaostrzamy nasze cele i zobowiązujemy się do obrania wyraźnego kursu na osiągnięcie celu 1,5°C.

W tym celu BMW Group jako pierwszy niemiecki producent samochodów przyłączyła się do akcji Business Ambition for 1.5°C zapoczątkowanej przez inicjatywę Science Based Targets i zobowiązała się do osiągnięcia celu całkowitej neutralności klimatycznej w całym łańcuchu wartości najpóźniej do 2050 roku. Koncern jest przekonany, że cel ten można osiągnąć dzięki dalszym innowacjom technicznym i bez całkowitego zakazu stosowania poszczególnych technologii.

Najsilniejszym motorem na drodze do neutralności klimatycznej jest rozwój elektromobilności, który BMW Group dodatkowo przyspiesza, wprowadzając Nową Klasę: w ciągu najbliższych kilkunastu lat firma zamierza wprowadzić na drogi około dziesięciu milionów pojazdów z napędem całkowicie elektrycznym. Do 2030 r. co najmniej połowa globalnej sprzedaży BMW Group ma obejmować pojazdy w pełni elektryczne. Marka MINI będzie oferować wyłącznie pojazdy w pełni elektryczne już od początku lat 30. obecnego wieku.

Aby do 2030 r. zmniejszyć o połowę globalną emisję CO2 w fazie użytkowania, BMW Group nadal stosuje surowe kryteria inicjatywy Science Based Targets: w obliczeniach uwzględnia się emisje powstające przy wytwarzaniu paliwa i energii elektrycznej, a za podstawę zużycia przyjmuje się cykl WLTP wraz ze zryczałtowanym dziesięcioprocentowym dodatkiem. Dzięki swojej strategii produktów i elektryfikacji firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu przyjętego dla swojej floty w UE na rok 2030.

Więcej niż zielona energia: w przyszłości większy nacisk na wykorzystanie surowców

Samo zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych na drogach nie prowadzi automatycznie do mobilności przyjaznej dla klimatu. Kluczowe znaczenie ma również ograniczenie zużycia materiałów pierwotnych i związanego z tym szkodliwego dla środowiska wydobycia surowców oraz ich przetwarzania wiążącego się z wysokim zużyciem energii i emisją CO2 – zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, który jest jedną z najbardziej surowcochłonnych gałęzi przemysłu.

— W 2017 roku ludzkość po raz pierwszy wydobyła w ciągu jednego roku ponad 100 milardów ton surowców – musimy przeciwdziałać tej tendencji również w branży motoryzacyjnej — mówił Oliver Zipse. — Chodzi tu nie tylko o zrównoważony rozwój ekologiczny, ale także o zrównoważony rozwój biznesu – a więc o wymiar strategiczny, ponieważ obecny rozwój cen surowców pokazuje, z jakimi skutkami musi się liczyć przemysł uzależniony od ograniczonych zasobów.

Zwłaszcza przy rosnącym udziale pojazdów elektrycznych z napędem akumulatorowym wzrasta zapotrzebowanie na liczne surowce, takie jak kobalt, nikiel i aluminium potrzebne do produkcji akumulatorów wysokonapięciowych. Jednocześnie istnieje tu ogromny potencjał ponownego wykorzystania materiałów zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym – ponieważ w przypadku akumulatorów wysokonapięciowych BMW Group i jej partnerzy wykazali już techniczną wykonalność recyklingu na poziomie ponad 90 procent.

W akumulatorze wysokonapięciowym nowego BMW iX udział niklu wtórnego wynosi już nawet do 50 procent, a udział aluminium wtórnego w obudowie do 30 procent. BMW Group zamierza jeszcze bardziej zwiększyć te wartości w kolejnych generacjach produktów.

Obok dostępności materiałów pierwotnych i rosnących cen surowców za większym wykorzystaniem materiałów wtórnych i rozwojem w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym przemawia wiele aspektów zrównoważonego rozwoju: zaopatrzenie w materiały wtórne wiąże się ze znacznie mniejszą emisją CO2 niż w przypadku materiałów pierwotnych, co może znacznie poprawić ślad węglowy pojazdów, zwłaszcza w łańcuchu dostaw.

 W przypadku aluminium wtórnego emisja CO2 jest w porównaniu z materiałem pierwotnym o 4 do 6 razy niższa, a w przypadku stali i tworzyw termoplastycznych od 2 do 5 razy niższa.

Pozyskiwanie surowców do produkcji materiałów pierwotnych – zwłaszcza w górnictwie – zdecydowanie narusza zasadniczą zdolność regeneracyjną ekosystemów. Efekt ten można znacznie ograniczyć poprzez zwiększenie wykorzystania materiałów wtórnych.

Szczególnie wydobycie i handel materiałami pochodzącymi z obszarów objętych konfliktem wiążą się często z naruszaniem norm środowiskowych i społecznych. BMW Group przeciwdziała temu poprzez wiele środków i jest m.in. członkiem inicjatywy Responsible Minerals. Jednak najskuteczniejszą strategią unikania ryzyka jest stopniowa rezygnacja z wydobywania takich surowców.

„Secondary First”: wysoki udział surowców wtórnych w istotnych materiałach pojazdu

W celu uwzględnienia aspektów zrównoważonego rozwoju BMW Group zamierza w przyszłości znacznie zwiększyć udział materiałów wtórnych w swoich samochodach. Obecnie samochody produkowane są średnio w niespełna 30 procentach z materiałów pochodzących z recyklingu lub odzysku. Przy podejściu „Secondary First” wartość ta ma być sukcesywnie zwiększana do 50 procent.

Jakość, bezpieczeństwo i niezawodność materiałów muszą spełniać te same wysokie standardy, co w przypadku materiałów pierwotnych – a przede wszystkim musi się jeszcze znacznie rozwinąć rynkowa dostępność takich materiałów wysokiej jakości. Dla poprawy strukturalnych warunków ramowych konieczne jest zarówno podejście międzybranżowe, jak i inicjatywy polityczne.

Opierając się na czterech zasadach Re:think, Re:duce, Re:use, Re:cycle BMW Group systematycznie rozwija swoje działania w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i w wielu aspektach jest pionierem: na przykład w procesie produkcji, kluczowe grupy materiałów są coraz częściej rozdzielane i poddawane recyklingowi według typów, aby umożliwić ich ponowne wykorzystanie w przemyśle w tak zwanych „zamkniętych obiegach”.

Współpraca z BASF i ALBA Group

W łańcuchu dostaw w produkcji pojazdów BMW Group stosowanych jest, w zależności od dostępności na rynku, coraz więcej materiałów wtórnych. Koncern wraz z partnerami zapewnia ponadto istotny impuls do dalszego rozwoju materiałów wtórnych – na przykład poprzez projekt pilotażowy z BASFALBA Group dotyczący zwiększonego recyklingu tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia materiałów z pierwotnych tworzyw sztucznych poprzez możliwie najbardziej kompleksową gospodarkę o obiegu zamkniętym. W tym celu ALBA Group analizuje pojazdy BMW Group wycofane z eksploatacji i bada możliwość ponownego wykorzystania zastosowanych tworzyw sztucznych w systemie „car to car”. W drugim etapie BASF ocenia możliwości chemicznego recyklingu wstępnie posortowanych odpadów w celu wytworzenia oleju popirolitycznego. Może on posłużyć jako baza do stworzenia nowych produktów z tworzyw sztucznych. W przyszłości z wysłużonej deski rozdzielczej będzie można na przykład stworzyć nowe boczki drzwi lub inne elementy.

Zamknięta pętla zamiast downcyklingu: „Circular Design” jako podstawa gospodarki o obiegu zamkniętym

W celu osiągnięcia wyższych wskaźników recyklingu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości materiałów wtórnych materiały muszą być już w procesie recyklingu pozyskiwane w bardzo czystej postaci Przykładowo musi istnieć możliwość łatwego demontażu instalacji elektrycznej pojazdu przed recyklingiem, aby zapobiec mieszaniu się stali z miedzią z wiązki kablowej pojazdu. W przeciwnym razie stal wtórna traci istotne właściwości materiałowe i nie spełnia już wysokich wymagań bezpieczeństwa stawianych w przemyśle motoryzacyjnym. Znacznie zwiększony musi zostać również stopień wykorzystania monomateriałów, na przykład we wnętrzu, aby zmaksymalizować możliwości ponownego przetwarzania materiałów. Zasadniczo zmniejszenie liczby materiałów może pomóc w uzyskaniu lepszej jakości surowców pochodzących z recyklingu. Obecnie pojazdy składają się z około 8 do 10 tysięcy różnych materiałów.

Aby w przyszłości w jeszcze większym stopniu sprostać tym wymaganiom, BMW Group stawia na koncepcję „Circular Design”, której celem jest również zapewnienie ekonomicznego demontażu pojazdów. Demontaż pojazdu i jego poszczególnych komponentów musi być możliwy do przeprowadzenia szybko i efektywnie kosztowo, tak aby materiały wtórne były konkurencyjne na rynku również pod względem cenowym. Warunki ku temu należy zapewnić już w konstrukcji pojazdów, na przykład poprzez zaprojektowanie połączeń w taki sposób, aby można je było ponownie rozłączyć po zakończeniu okresu eksploatacji pojazdu i aby różne materiały nie mieszały się ze sobą.

RE:BMW na targach IAA Mobility – wizjonerskie spojrzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym będzie na targach IAA Mobility 2021 tematem przewodnim BMW Group, która przedstawi wizjonerskie spojrzenie na potencjał tej gospodarki i zrównoważonej mobilności: BMW i Vision Circular ucieleśnia ambitne dążenie firmy do bycia najbardziej zrównoważonym producentem indywidualnej mobilności klasy premium.

Samochód zaprojektowany zgodnie z czterema zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym – Re:think, Re:duce, Re:use, Re:cycle – daje wyobrażenie o tym, jak w 2040 roku mogłaby wyglądać indywidualna, zrównoważona i luksusowa mobilność w mieście: pojazdy wykonane w 100 procentach z materiałów wtórnych i surowców odnawialnych oraz w 100 procentach nadające się do recyklingu.

W ten sposób BMW Group podkreśla, że ochrona klimatu i indywidualna mobilność nie muszą się wykluczać. Wręcz przeciwnie, dzięki nowym technologiom, innowacjom i nowoczesnym pojazdom BMW Group może sprostać wymaganiom społecznym w zakresie bardziej zrównoważonego rozwoju bez konieczności rezygnowania przez klientów z indywidualnej mobilności.

 

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji. Dotyczą one pojazdów w Niemczech. Podane zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranych rozmiarów kół i opon oraz ewentualnego wyposażenia dodatkowego.

Wszystkie wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP. Podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 oraz ewentualne bonifikaty obliczane są na podstawie wartości WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP można znaleźć na stronie www.bmw.de/wltp.

Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa oraz specyficznej emisji CO2 nowych samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach sprzedaży.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

 

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad, jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.

W roku 2020 firma BMW Group sprzedała ponad 2,3 miliona samochodów oraz ponad 169 tysięcy motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2020 wyniósł 5,222 mld euro przy obrotach wynoszących 98,990 mld euro. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w BMW Group było zatrudnionych 120 726 pracowników.

Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Firma już na wczesnym etapie wyznaczyła kierunek na przyszłość i konsekwentnie koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i ochronie zasobów, począwszy od łańcucha dostaw poprzez produkcję aż po końcową fazę użytkowania wszystkich produktów.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Polska

Twitter: https://twitter.com/BMW_Polska

YouTube: http://www.youtube.com/BMWPolska

Instagram: https://www.instagram.com/bmwpolska

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group-polska/

Załączniki

Materiały dodatkowe

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

IAA MOBILITY 2021.

Here you can see our on demand webcasts from the IAA Mobility 2021, with the BMW Group Keynote, the Analyst and Investor Evening Event and the discussion forum "The car as the engine of the circular economy?".

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie