Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

BMW Group, Pirelli i BirdLife International rozpoczynają wspólny projekt ochrony naturalnego ekosystemu w Indonezji

Projekt promuje zrównoważoną uprawę naturalnego kauczuku przy jednoczesnej ochronie bioróżnorodności i lokalnych społeczności w tropikalnych lasach deszczowych Hutan Harapan.

G05
·
Pirelli
·
ecosystem
·
Indonesia
·
rainforest
·
Birdlife International
·
natural rubber
·
Hutan Harapan
·
biodiversity
·
deforestation-free
·
GPSNR
·
FSC
·
environmental and social standards
·
Środowisko naturalne
·
Zrównoważony rozwój
·
Przedsiębiorstwo
·
Alternatywne układy napędowe, pojazdy przyszłości
·
Społeczność
 

Kontakt prasowy

Katarzyna Gospodarek
BMW Group

Tel.: +48-22-279-7156
Fax: +48-22-331-8205

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(1x, 159,77 KB)
  
Zdjęcia(11x, 89,63 MB)

Mediolan, Monachium, Cambridge. BMW Group i Pirelli i BirdLife International rozpoczynają trzyletni projekt mający na celu długofalowe promowanie zrównoważonej i wolnej od wylesiania produkcji naturalnego kauczuku w Indonezji. BirdLife International – organizacja pozarządowa działająca na rzecz zachowania światowej bioróżnorodności, siedlisk i gatunków ptaków – będzie wspierana przez dwóch nowych partnerów w działaniach na rzecz lokalnych społeczności, zachowania naturalnego ekosystemu i ochrony zagrożonych gatunków w tropikalnych lasach deszczowych Indonezji. W Indonezji lokalne konsorcjum PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT Reki) koordynuje projekt realizowany przez różne organizacje pozarządowe. W Indonezji uprawa kauczuku naturalnego jest dla miejscowej ludności jednym z tradycyjnych źródeł dochodu.

Projekt zlokalizowany jest w części lasu deszczowego Hutan Harapan na wyspie Sumatra, w którym żyje około 1350 różnych gatunków zwierząt. Różne inicjatywy w ramach projektu mają na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności poprzez ochronę praw do ziemi rolników i wspieranie praw kobiet, zachowanie obszaru 2700 hektarów wolnego od wylesiania oraz ochronę kilku zagrożonych gatunków. Działania te są zgodne z celami Globalnej Platformy Zrównoważonego Rozwoju Kauczuku Naturalnego (GPSNR), platformy wielu udziałowców na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu kauczuku naturalnego, której członkami-założycielami są BMW Group, Pirelli i BirdLife International.

Partnerstwo pomiędzy BMW Group i Pirelli w celu ochrony indonezyjskiego lasu Hutan Harapan jest częścią wspólnej drogi w kierunku zrównoważonego rozwoju naturalnego kauczuku. W tym kontekście firma Pirelli opracowała i wyprodukowała pierwszą na świecie oponę z certyfikatem Forest Stewardship Council (FSC), Pirelli P ZERO, do nowego BMW X5 Plug-in Hybrid*. Tym samym BMW Group jest pierwszym producentem samochodów na świecie, który wyposażył pojazd w opony z certyfikatem FSC.

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Projekt przedstawiony przez BMW Group, Pirelli i BirdLife International przewiduje zaangażowanie szeregu interesariuszy: społeczności lokalnych, agencji rządowych i całego łańcucha wartości kauczuku naturalnego.

Trzyletni projekt obejmuje liczne działania, takie jak:

  • Gospodarka leśna związana z uprawą kauczuku naturalnego promowaną przez GPSNR. Celem jest optymalizacja związku między uprawą kauczuku a alternatywnymi źródłami dochodu poprzez różne uprawy na tym samym terenie, zachowanie różnorodności biologicznej i żyzności gleby, wykorzystanie zasobów z perspektywy gospodarki o obiegu zamkniętym oraz sekwestracja dwutlenku węgla.
  • Dobre praktyki rolnicze („Good Agricultural Practices”): szkolenia dla drobnych producentów rolnych w zakresie najlepszych praktyk uprawy i zarządzania plantacjami w celu ochrony środowiska, zwiększenia wydajności oraz poprawy warunków życia i pracy drobnych producentów rolnych.
  • Zaangażowanie społeczności lokalnej: zaangażowanie rodzin rolników pracujących na danym obszarze w celu identyfikacji, poszanowania i ochrony ich prawa zwyczajowego.
  • Ochrona lasów deszczowych: monitorowanie i bezpośrednia kontrola obszarów leśnych przez strażników, drony i technologie wykorzystujące dane satelitarne.
  • Wspieranie kobiet: warsztaty dla kobiet, podczas których będą mogły poszerzać swoje umiejętności, co umożliwi im podejmowanie się również nowych zadań. Kluczowe znaczenie mają przy tym działania związane ze zrównoważonym gospodarowaniem naturalnym kauczukiem oraz ochroną różnorodności biologicznej i lasów.
  • Ochrona zwierząt: spis i monitorowanie najbardziej zagrożonych gatunków, takich jak tygrys sumatrzański, hełmoróg, zielenik duży i gibon czarnoręki, przy zaangażowaniu lokalnych społeczności w aktywną ochronę lasów i bioróżnorodności.
  • Identyfikowalność i stosowanie zrównoważonego kauczuku naturalnego: tworzenie spółdzielni rolników uprawiających kauczuk naturalny w celu umożliwienia bezpośrednich dostaw kauczuku naturalnego z gmin do zakładów przetwórczych w regionie. Wprowadzenie dokumentacji umożliwiającej śledzenie drogi kauczuku od plantacji do przetwórcy.

 

BirdLife International będzie regularnie informować BMW Group i Pirelli o postępach w realizacji projektu i osiągniętych rezultatach poprzez regularne raportowanie.

 

"Jako producent premium chcemy być liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i brać aktywną odpowiedzialność w naszych łańcuchach dostaw. Poprzez ukierunkowane działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i lasów tropikalnych przeciwdziałamy zmianom klimatycznym" — powiedział dr Andreas Wendt, członek zarządu BMW AG ds. zakupów i sieci dostawców."Nasz projekt w Indonezji doprowadzi do poprawy interakcji między naturą, ludźmi i lokalną gospodarką w kraju pochodzenia kauczuku naturalnego. Jednocześnie wzmocnimy lokalne społeczności poprzez profesjonalizację tradycyjnej uprawy kauczuku naturalnego."

 

Giovanni Tronchetti Provera, starszy wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju i przyszłej mobilności w Pirelli, powiedział:"Rozwój tego projektu oparty jest na zasadach przejrzystości i identyfikowalności, które zawsze przyświecały działaniom Pirelli. Razem z BMW wspieramy cele BirdLife i chcemy aktywnie uczestniczyć w projekcie, który ma zrównoważony wpływ na wszystkich interesariuszy, wierząc, że społeczność, bioróżnorodność i biznes muszą się rozwijać poprzez wzajemne wspieranie się i tworzenie wspólnej wartości społeczno-środowiskowej."

 

Patricia Zurita, dyrektor zarządzający BirdLife International:"BirdLife angażuje się niezależnie od gatunków i lokalizacji, zajmując się systemowymi przyczynami kryzysu bioróżnorodności i klimatu oraz promując świat przyjazny naturze i neutralny dla klimatu. Dlatego właśnie dołączyliśmy do GPSNR i z zadowoleniem podejmujemy współpracę z Pirelli i BMW Group w celu włączenia środków ochrony przyrody do łańcucha wartości kauczuku."

 

BIRDLIFE INTERNATIONAL

BirdLife International jest największą organizacją ochrony przyrody na świecie zrzeszającą 117 partnerów. Naszym celem jest ochrona światowej różnorodności biologicznej, siedlisk i gatunków ptaków oraz współpraca z ludźmi i przedsiębiorstwami w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrody. Aby poprawić i promować politykę i praktyki biznesowe oparte na faktach, oferujemy obszerny wachlarz własnych danych i narzędzi oraz naukowo ugruntowane doradztwo. Jesteśmy obecni lokalnie w 115 krajach. Nasze analizy naukowe i dane dotyczące różnorodności biologicznej są wykorzystywane na całym świecie w międzynarodowym dialogu politycznym. W dziedzinie „Środowisko i Ekologia” BirdLife jest organizacją numer jeden w Wielkiej Brytanii w zakresie znaczących badań. Na poziomie lokalnym nasi partnerzy zapewniają dokładny wgląd w wyzwania i podejścia do rozwiązań zarówno na poziomie krajobrazu, jak i społeczności, a także mają legitymację do angażowania się i reprezentacji na wszystkich szczeblach władzy.

 

PIRELLI I ZRÓWNOWAŻONY KAUCZUK NATURALNY

Pirelli stawia w centrum swojego rozwoju zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości. W ramach zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw kauczuku naturalnego firma Pirelli zobowiązała się do realizacji mapy drogowej działań opartych głównie na szkoleniach i wymianie doświadczeń w zakresie tak zwanych „dobrych praktyk” w krajach pochodzenia kauczuku naturalnego. Jest to zgodne z zasadami i wartościami „Polityki zrównoważonego zarządzania kauczukiem naturalnym”, którą firma wprowadziła w 2017 roku i zaktualizowała w 2021 roku. Wytyczne są wynikiem konsultacji z najważniejszymi uczestnikami łańcucha wartości kauczuku naturalnego, w tym z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, głównymi dostawcami kauczuku naturalnego dla Pirelli, pośrednikami i producentami w łańcuchu dostaw, klientami branży motoryzacyjnej oraz multilateralnymi organizacjami międzynarodowymi. Ponadto Pirelli jest jednym z członków-założycieli Globalnej Platformy na rzecz Zrównoważonej Kauczuku Naturalnego (GPSNR), multilateralnej platformy utworzonej w 2018 roku w celu wspierania zrównoważonego rozwoju branży kauczuku naturalnego na poziomie globalnym z korzyścią dla całego łańcucha wartości. Pirelli łączy zrównoważony rozwój z innowacyjnością i jest pierwszą firmą na świecie, która produkuje opony z certyfikowanego przez Forest Stewardship Council (FSC) naturalnego kauczuku i włókna wiskozowego.

 

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad, jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.

W roku 2020 firma BMW Group sprzedała ponad 2,3 miliona samochodów oraz ponad 169 tysięcy motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2020 wyniósł 5,222 mld euro przy obrotach wynoszących 98,990 mld euro. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w BMW Group było zatrudnionych 120 726 pracowników.

Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Firma już na wczesnym etapie wyznaczyła kierunek na przyszłość i konsekwentnie koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i ochronie zasobów, począwszy od łańcucha dostaw poprzez produkcję aż po końcową fazę użytkowania wszystkich produktów.

Spalanie i emisja CO2

BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid:

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 1,7–1,2 l/100km; zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym: 27,7–24,3 kWh/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 39–27 g/km

Załączniki

Materiały dodatkowe

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

LAS VEGAS CES 2022.

Here you can see our webcast with the press conference and the innovation highlights.

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie