Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

BMW Group znacznie zwiększa wykorzystanie stali wyprodukowanej przy niskiej emisji CO2 w produkcji seryjnej europejskich zakładów

+++ BMW Group rozszerza zaopatrzenie w stal z produkcji niskoemisyjnej: umowa z Salzgitter AG przewiduje dostawę stali z produkcji niskoemisyjnej od 2026 roku +++ Salzgitter AG i H2 Green Steel pokrywają ponad 40% zapotrzebowania na stal do produkcji seryjnej w europejskich zakładach BMW Group i redukują emisję CO2 o około 400 tysięcy ton rocznie +++ Ugruntowana gospodarka o obiegu zamkniętym: poprodukcyjny złom stalowy z zakładów BMW Group jest wykorzystywany ponownie +++ Post: „Kolejny ważny krok w kierunku redukcji emisji CO2 już u źródła w sieci dostawców”

CO2 emissions
·
low-carbon
·
Steel
·
Hydrogen
·
green power
·
closed-loop material cycle
·
secondary material
·
Startup
·
Środowisko naturalne
·
Korporacja - finanse, fakty i liczby
·
Technologia
·
Sprawy korporacyjne
·
Fabryki, obiekty
·
Zakłady produkcyjne
·
Zrównoważony rozwój
·
Produkcja, recykling
 

Monachium. W ramach ambitnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju BMW Group stale redukuje emisję CO2 w swojej sieci dostawców. W istotnym stopniu przyczynia się do tego stal, która nie jest produkowana z wykorzystaniem surowców kopalnych, takich jak węgiel, lecz w oparciu o gaz ziemny lub wodór i zieloną energię elektryczną. BMW Group zawarła teraz odpowiednią umowę z Salzgitter AG na dostawę stali z produkcji niskoemisyjnej. Stal ta ma być wykorzystywana do seryjnej produkcji samochodów w europejskich zakładach BMW Group od 2026 roku. Oznacza to, że BMW Group rozszerza swoje zakupy stali z produkcji niskoemisyjnej już na dwóch dostawców. Do 2030 r. ponad 40% zapotrzebowania europejskich zakładów powinno zatem zostać pokryte stalą pochodzącą z produkcji niskoemisyjnej. Pozwoli to na zmniejszenie emisji CO2 nawet o 400 tysięcy ton rocznie.

— To ważny krok w kierunku znacznego zmniejszenia emisji CO2 już u źródła w sieci dostawców — powiedział Joachim Post, członek zarządu BMW AG ds. zakupów i sieci dostawców. — Naszym celem jest zmniejszenie śladu węglowego pojazdów w całym ich cyklu życia w ramach całościowego podejścia. Szczególnie w dziedzinie stali jesteśmy liderem, zaopatrując w przyszłości nasze zakłady w Europie w stal z produkcji niskoemisyjnej.

— Salzgitter AG stawia „cyrkularność” w samym sercu nowej strategii — mówi Gunnar Gröbler, dyrektor generalny Salzgitter AG. — Jesteśmy przekonani, że zamknięte obiegi materiałów nadających się do recyklingu mogą w pełni rozwinąć swój efekt tylko z silnymi partnerami. Dlatego też bardzo cieszymy się ze współpracy promującej gospodarkę o obiegu zamkniętym i z umowy z naszym wieloletnim klientem, BMW Group, na dostawy ekologicznej stali. Partnerstwo na rzecz transformacji – nasza nowa wizja korporacyjna – wcielana jest w ten sposób w życie.

Porozumienie z już dwoma dostawcami stali niskoemisyjnej pokrywa ponad 40% zapotrzebowania na stal w europejskich zakładach

Jeszcze w październiku ubiegłego roku BMW Group zawarła porozumienie ze szwedzkim start-upem H2 Green Steel. Już od 2025 roku firma ma zaopatrywać europejskie zakłady BMW Group w stal produkowaną z wykorzystaniem wodoru i wyłącznie ekologicznego prądu z odnawialnych źródeł energii. W tym procesie emisja CO2 jest zredukowana o około 95%.

Umowy z Salzgitter AG i H2 Green Steel pokryją w nadchodzących latach ponad 40% zapotrzebowania na stal w europejskich zakładach i pozwolą zaoszczędzić około 400 tysięcy ton emisji CO2 rocznie. Tłocznie blach BMW Group w Europie przetwarzają rocznie ponad pół miliona ton stali.

Stopniowe przejście na produkcję stali przy niskiej emisji CO2

Produkcja stali powoduje wysokie emisje CO2 ze względu na energochłonny proces produkcyjny. Dzięki swoim wszechstronnym właściwościom stal jest jednym z najważniejszych materiałów w produkcji motoryzacyjnej i w przyszłości nadal będzie odgrywać ważną rolę w karoserii i licznych komponentach. Aby w znacznym stopniu ograniczyć emisje CO2 w produkcji stali, Salzgitter AG stopniowo przestawia produkcję stali na produkcję praktycznie wolną od CO2. Kluczowym elementem tej transformacji jest energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie do produkcji wodoru za pomocą elektrolizy. Ten ekologiczny wodór zastąpi węgiel stosowany obecnie w konwencjonalnym procesie wielkopiecowym. Jest to możliwe dzięki tzw. instalacjom do redukcji bezpośredniej, w których ruda żelaza jest redukowana do żelaza bezpośrednio w stanie stałym przy użyciu wodoru. Wytworzone w ten sposób żelazo w postaci stałej jest następnie przetapiane wraz ze złomem stalowym w elektrycznym piecu łukowym z wykorzystaniem odnawialnej energii elektrycznej.

Salzgitter AG planuje wykorzystać ten proces do stopniowego zmniejszania emisji CO2 z produkcji stali do około pięciu procent pierwotnych emisji.

Zamknięty obieg oszczędza zasoby i zmniejsza emisję CO2

BMW Group już ponad pięć lat temu utworzyła wspólnie z Salzgitter AG zamknięty obieg materiałowy dla odpadów z blachy stalowej z zakładów BMW Group w Lipsku. Po dostarczeniu do zakładu stali w kręgach Salzgitter AG odbiera za powrotem złom stalowy, który powstaje w tłoczniach np. podczas tłoczenia drzwi, i wykorzystuje go do produkcji nowej stali. Stal ta jest następnie dostarczana do zakładów BMW Group. W ten sposób surowce są wykorzystywane wielokrotnie w gospodarce o obiegu zamkniętym i chronione są zasoby naturalne.

Również odpady stalowe z innych europejskich zakładów BMW Group są albo wykorzystywane ponownie w bezpośrednim obiegu materiałów, albo odsyłane do producentów stali za pośrednictwem branży handlu stalą i przetwarzane na nową stal.

Wykorzystanie stali wtórnej pochodzącej z gospodarki o obiegu zamkniętym zmniejsza emisję CO2

W przypadku pojazdów BMW Group nawet jedna czwarta stali już dziś pochodzi z recyklingu. BMW Group planuje sukcesywnie zwiększać udział tej stali wtórnej do roku 2030 aż do 50%. Znacznie niższe zużycie energii w przypadku stali wtórnej powoduje redukcję emisji CO2 średnio o 50-80% w porównaniu ze stalą pierwotną.

Inwestycje w start-upy przyspieszają rozwój nowych technologii

Oprócz zaopatrzenia w stal z produkcji niskoemisyjnej BMW Group za pośrednictwem swojego funduszu typu venture capital BMW i Ventures inwestuje w innowacyjny proces produkcji stali bez emisji CO2, który został opracowany przez amerykański start-up Boston Metal. Boston Metal w swojej nowej technologii wykorzystuje prąd elektryczny, aby w procesie elektrolizy otrzymać surówkę hutniczą przetwarzaną następnie w stal. Jeśli do procesu używana jest energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, produkcja stali staje się bezemisyjna. Boston Metal chce w nadchodzących latach rozpowszechnić nowy proces produkcji stali na skalę przemysłową.

Inwestując w start-upy, BMW Group chce przyspieszyć rozwój nowych technologii, promować konkurencję i zapewnić impuls ułatwiający młodym firmom dostęp do rynku. Innowacyjne technologie prowadzą do lepszego, bardziej zrównoważonego i wydajniejszego dostępu do surowców.

Inwestycja w nowe technologie jest jednym z wielu działań, które BMW Group podejmuje, aby osiągnąć ambitnie postawione cele w zakresie łańcucha dostaw stali. Ważnym kryterium podczas udzielania zamówień jest więc niskoemisyjna produkcja.

Załączniki

Materiały dodatkowe

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE.

Munich. 01 JUNE. Here you can see the webcast of the world premiere of the all-electric BMW iX1 & the new BMW X1.

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie