Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

BMW Group znacznie zwiększa skonsolidowane przychody i zysk netto

+++ Zysk brutto koncernu: 16 mld € +++ Wskaźnik rentowności sprzedaży samochodów 2021: 10,3% – w górnym zakresie prognozy +++ Wolne przepływy pieniężne (samochody): 6354 mln € +++ Znaczna redukcja emisji CO2 z nowych samochodów w UE do 115,9 g/km (WLTP) +++ Propozycja dywidendy w wysokości 5,80 € za jedną akcję zwykłą +++ Na dorocznym walnym zgromadzeniu zostanie zaproponowane upoważnienie do odkupu akcji +++ Zipse: „Pomyślna transformacja dzięki wysiłkom pracowników”

Korporacja - finanse, fakty i liczby
·
Sprawy korporacyjne
 

Kontakt prasowy

Hubert Fronczak
BMW Group

Tel.: 0

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(1x, 2,3 MB)

Monachium. W trudnych warunkach BMW Group pomyślnie zakończyła rok finansowy 2021 i zrealizowała swoje cele zgodnie z prognozą. Po podniesieniu w ciągu roku prognozy rocznej w maju i we wrześniu producent pojazdów klasy premium zdołał znacznie zwiększyć w porównaniu z poprzednim rokiem zarówno wynik skonsolidowany, jak i zysk netto. Częściowo przyczyniły się do tego efekty wyceny i rozwiązania rezerw. BMW Group spełniła również wysokie oczekiwania w zakresie celów pozafinansowych: w minionym roku finansowym firma znacznie zwiększyła udział pojazdów zelektryfikowanych w dostawach do 13%. Wartość emisji CO2 nowych samochodów w UE została znacznie obniżona do 115,9 g/km (wg WLTP).

Firma zdecydowanie dążyła do elektryfikacji swojej oferty produktowej, jednocześnie znacznie wzmacniając swoją rentowność. — Rok 2021 wyraźnie pokazuje, że udana transformacja się opłaca. Dobry wynik ubiegłego roku finansowego jest rezultatem naszej konsekwentnej strategii – oferowania właściwych produktów we właściwym czasie — powiedział w czwartek w Monachium prezes zarządu BMW AG, Oliver Zipse. — Sukces ten jest również zasługą naszych pracowników, którym chciałbym szczególnie podziękować za ich zaangażowanie i pasję. Razem pokazujemy, że w BMW śmiała transformacja idzie w parze z sukcesem biznesowym.

Wysoki skonsolidowany wynik w roku finansowym 2021

BMW Group zamknęła rok finansowy 2021 z doskonałymi wynikami – wzrósł przychód, zysk i zysk netto koncernu. Sprzedaż wzrosła o 8,4% do 2 521 514 sztuk. Udział pojazdów zelektryfikowanych wyniósł 13% (328 314 sztuk/+70,4% w stosunku do poprzedniego roku).

Przychody koncernu wzrosły do 111 239 mln € (w poprzednim roku: 98 990 mln € / +12,4%). Dzięki zwiększonemu udziałowi pojazdów o wysokiej sprzedaży BMW Group skorzystała z pozytywnych efektów dobrego asortymentu produktów i lepszej realizacji cen – zarówno w sprzedaży nowych samochodów, jak i samochodów poleasingowych. Na niższe o kilkaset milionów koszty uzyskania przychodu wpłynęła mniejsza liczba pracowników w porównaniu z poprzednim rokiem oraz modernizacja systemu emerytalnego obejmującego pracowników w Niemczech. Z drugiej strony wyższe wydatki na składniki wynagrodzenia zależne od wyników miały negatywny wpływ na koszty uzyskania przychodu. Kolejny negatywny efekt wynikał ze wzrostu cen surowców.

E-mobilność i cyfryzacja napędzają koszty badań i rozwoju

Większe wydatki na badania i rozwój świadczą o tym, że BMW Group konsekwentnie kontynuuje swoją transformację. Koszty badań i rozwoju zgodnie z MSSF wzrosły znacznie w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosły 6299 mln € (rok poprzedni: 5689 mln € / +10,7%). Wskaźnik nakładów na badania i rozwój (zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym) wynosi z powodu wzrostu przychodów 6,2% i tym samym kształtuje się na poziomie roku poprzedniego (rok poprzedni: 6,3%).

W 2021 roku prace badawczo-rozwojowe były poświęcone nowym modelom pojazdów oraz nowym architekturom i modułom do pojazdów w związku z ofensywą elektryczną. Ponadto poniesiono wydatki na rozwój produktów cyfrowych i zautomatyzowanej jazdy.

W 2021 r. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i inne wartości niematerialne wyniosły 5012 mln € (w 2020 r: 3922 mln €/ +27,8%). Silny rozwój oferty produktów zelektryfikowanych oraz nadchodzące nowe plany produkcyjne pociągnęły za sobą odpowiednie inwestycje w przeznaczonych do tego zakładach. Wskaźnik inwestycji wynosi 4,5%, co mieści się w planowanym przedziale docelowym <5%.

W ciągu całego roku BMW Group osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 13 400 mln € (poprzedni rok: 4830 mln € / +177,4%). Znacznie wzrósł również skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem: wyniósł on rekordowe 16 060 mln € (poprzedni rok: 5222 mln / +207,5%). Pozytywny efekt w wysokości około 1 mld euro wynikł z rozwiązania rezerwy po zakończeniu w drugim kwartale prowadzonego przez Komisję Europejską postępowania antymonopolowego.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 12 463 mln € (w roku poprzednim: 3857 mln € / +223,1%).

Dywidenda ma wzrastać proporcjonalnie

Również akcjonariusze powinni mieć odpowiedni udział w sukcesie spółki. W oparciu o roczny zysk netto BMW AG zysk bilansowy (zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym) do wypłaty akcjonariuszom wynosi 3827 mln € (w poprzednim roku: 1253 mln € / +205,4%). Utrzymując korytarz docelowy wskaźnika wypłaty dywidendy na poziomie 30-40% rocznego zysku netto zarząd i rada nadzorcza zaproponują na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 11 maja dywidendę w wysokości 5,80 € na akcję zwykłą (w roku poprzednim: 1,90 €) i 5,82 € za akcję uprzywilejowaną (rok poprzedni: 1,92 €). Wskaźnik wypłaty wynosi 30,7% (w roku poprzednim: 32,5%).

— Dajemy naszym akcjonariuszom niezawodny udział w sukcesie firmy, zgodnie z naszymi zobowiązaniami i w zwyczajowej wysokości. Przy wskaźniku wypłaty na poziomie 30,7% nasi akcjonariusze również skorzystają z dobrego roku finansowego 2021 — mówi dyrektor finansowy Nicolas Peter.

Wskaźnik rentowności sprzedaży w segmencie samochodów wynosi 10,3%

Segment samochodów skorzystał w 2021 roku na lepszej realizacji cen i lepszym asortymencie produktów, ponieważ popyt utrzymywał się na wysokim poziomie. Z powodu globalnego niedoboru półprzewodników na rynku dostępnych było ogólnie mniej nowych samochodów, a ponadto faworyzowano modele o dużym wolumenie sprzedaży. Pozytywny rozwój wartości rezydualnej zwrotów z leasingu – zwłaszcza w USA i Wielkiej Brytanii – również przyczynił się do wzrostu przychodów w tym segmencie. Ponadto do zwiększenia przychodów przyczynił się wzrost sprzedaży części zamiennych i akcesoriów.

Znacznie zwiększone przychody segmentu wyniosły 95 476 mln € (w poprzednim roku: 80 853 mln € / +18,1%).

Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 9870 mln € (w poprzednim roku: 2162 mln € / +356,5%). Wskaźnik rentowności sprzedaży segmentu wyniósł 10,3% (2020 r.: 2,7% / +7,6% pkt proc.), a więc leży w górnym zakresie prognozowanego przedziału. Wynik finansowy segmentu na poziomie 1935 mln € jest znacznie wyższy niż w roku poprzednim (2020: 560 mln € / +245,5%). Na wynik finansowy pozytywny wpływ miał wyższy udział chińskiej spółki joint venture BMW Brilliance Automotive Ltd. oraz efekty wyceny inwestycji i udziałów.

W sumie zysk przed opodatkowaniem w minionym roku finansowym w wysokości 11 805 mln € jest znacznie wyższy niż w poprzednim roku (2020: 2722 mln € / +333,7%).

Wolne przepływy pieniężne w segmencie samochodów wyniosły 6354 mln € (w poprzednim roku: 3395 mln € / +87,2%), osiągając pod koniec roku nowy rekord.

Wskaźnik rentowności zaangażowanego kapitału (RoCE) w segmencie samochodów również znacznie wzrósł w 2021 roku – zgodnie z prognozą – do 59,9% (w poprzednim roku: 12,7% / +47,2% pkt proc.). Tak znaczny wzrost wynika głównie z silnego wzrostu zysku operacyjnego w porównaniu z rokiem poprzednim.

Segment usług finansowych osiąga duży udział w zyskach

Również segment usług finansowych skorzystał z wysokiego popytu na nowe i używane samochody klasy premium. Liczba nowych umów z klientami końcowymi wyniosła w całym roku 1 956 514 (w poprzednim roku: 1 845 271 / +6%). Na dzień 31 grudnia portfel umów z klientami końcowymi wynosił 5 577 011, a więc był na poziomie roku poprzedniego (5 591 799 umów / -0,3%).

Przychody w segmencie usług finansowych znacznie wzrosły w 2021 r. do 32 867 mln € (poprzedni rok: 30 044 mln € / +9,4%). Również zysk przed opodatkowaniem w segmencie usług finansowych był znacznie wyższy niż w roku poprzednim i wyniósł 3753 mln € (w poprzednim roku 1725 mln € / +117,6%). Wzrost przychodów i zysków jest spowodowany głównie wyższymi przychodami ze sprzedaży samochodów poleasingowych w wyniku wyjątkowo korzystnego rozwoju cen na rynkach samochodów używanych. Potrzeba dokonywania korekt wartości z tytułu ryzyka kredytowego utrzymywała się na niskim poziomie, co również miało pozytywny wpływ na wyniki.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego segmentu usług finansowych wyniósł 22,6%, znalazł się więc w górnym zakresie prognozowanego przedziału 20-23% (poprzedni rok: 11,2% / +11,4% pkt proc.).

BMW Motorrad odnotowuje silny wzrost przychodów i zysków

Firma BMW Motorrad sprzedała w 2021 roku 194 261 motocykli (w poprzednim roku: 169 272 / +14,8%). Segment ten wygenerował przychody w wysokości 2748 mln € (poprzedni rok: 2284 mln € / +20,3%) oraz zysk operacyjny w wysokości 227 mln € (poprzedni rok: 103 mln € / +120,4%). Wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł 8,3% (w poprzednim roku: 4,5% / +3,8% pkt proc.), a zatem mieści się w prognozowanym przedziale 8-10%.

Głównymi czynnikami były pozytywny wpływ asortymentu produktów oraz wzrost sprzedaży. Znaczny wzrost rentowności zaangażowanego kapitału do 35,9% (w poprzednim roku: 15,0% / +20,9% punktów) wynika przede wszystkim z poprawy zysku operacyjnego.

— Nasze dane biznesowe dowodzą, że w 2021 roku konsekwentnie realizowaliśmy swoją transformację, odnosząc jednocześnie sukcesy operacyjne w trudnym środowisku. Jesteśmy dobrze przygotowani i z ufnością patrzymy w przyszłość. Agencje ratingowe potwierdziły to, podnosząc w ubiegłym roku naszą perspektywę do „stabilnej” — powiedział w czwartek w Monachium Nicolas Peter, członek zarządu BMW AG ds. finansów.

Udany czwarty kwartał pomimo obciążeń kosztowych

Pomimo utrzymujących się trudności w dostawach półprzewodników oraz rosnących cen energii i surowców BMW Group z powodzeniem zakończyła czwarty kwartał 2021 roku. We wspomnianym okresie dostawy trzech marek samochodów premium: BMW, MINI i Rolls-Royce spadły do 589 290 sztuk (w poprzednim roku: 687 012 / -14,2%). Jednocześnie wyjątkowo duża liczba zamówień potwierdziła wysoką atrakcyjność obecnej oferty produktowej. Udział pojazdów zelektryfikowanych w sprzedaży wyniósł ponad 16%, czyli 96 739 sztuk. Przychody skonsolidowane wyniosły 28 408 mln € (w poprzednim roku: 29 482 mln € / -3,6%).

Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem znacznie wzrósł w tym okresie do 2907 mln € (w poprzednim roku: 2260 mln € / +28,6%). W ostatnim kwartale, który zwykle obciążony jest wyższymi kosztami stałymi, koncern osiągnął wskaźnik rentowności sprzedaży na poziomie 10,2%. W tym okresie skonsolidowany zysk netto wyniósł 2256 mln € (w poprzednim roku: 1680 mln € / +34,3%).

W segmencie samochodów zysk operacyjny wyniósł 1925 mln € (w poprzednim roku: 2010 mln € / -4,2%), czyli nieco poniżej poziomu z poprzedniego roku. Wynika to głównie z niższego wolumenu sprzedaży. Ponadto w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku dokonano zgodnie z planem wyższych inwestycji, które wyniosły 2352 mln € (poprzedni rok: 1547 mln €). Wskaźnik rentowności sprzedaży w segmencie motoryzacyjnym wyniósł w ostatnim kwartale 7,7% (w poprzednim roku: 7,7%).

Segment usług finansowych ponownie znacznie zwiększył zysk brutto we wspomnianym okresie do 829 mln € (w poprzednim roku: 686 mln € / +20,8%). Skorzystał przy tym na utrzymującym się wysokim poziomie cen na rynkach samochodów używanych, zwłaszcza w USA i Wielkiej Brytanii.

Liczba pracowników nieznacznie poniżej poziomu z poprzedniego roku

BMW Group zatrudniała na dzień 31 grudnia 2021 r. 118 909 osób (w poprzednim roku: 120 726 / -1,5%). W celu dalszej cyfryzacji i elektryfikacji firma planuje w bieżącym roku zatrudnić nowych pracowników.

Na dorocznym walnym zgromadzeniu zostanie zaproponowane upoważnienie do odkupu akcji

Dzięki pomyślnemu rozwojowi biznesowemu BMW Group ma mocny bilans i bardzo solidną strukturę finansowania. Ma również potencjał do trwałego generowania wysokich wolnych przepływów pieniężnych. Jednym z powodów jest niedawna pełna konsolidacja chińskiej spółki joint venture BMW Brilliance Automotive Ltd. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym BMW Group. W związku z tym zarząd i rada nadzorcza proponują, aby roczne walne zgromadzenie upoważniło zarząd między innymi do nabywania i umarzania akcji własnych. Zgodnie z ramami ustawowymi zarząd ma zostać upoważniony na okres pięciu lat do nabywania i umarzania lub wykorzystywania akcji spółki do łącznej wysokości 10% kapitału zakładowego.

Zintegrowane sprawozdanie koncernu 2021 w pełni uwzględnia wymogi SASB

Zrównoważony rozwój jest podstawą strategii korporacyjnej BMW Group. W tegorocznym sprawozdaniu koncernu, które zostanie opublikowane 16 marca, BMW Group po raz pierwszy w pełni uwzględnia wymogi Rady Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju (SASB).

— Jesteśmy świadomi, że nasz sukces ekonomiczny bardziej niż kiedykolwiek wymaga od nas pozytywnego wkładu w rozwój społeczny i dalszego ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko — powiedział Nicolas Peter. — Zintegrowane sprawozdanie koncernu 2021 zapewnia całościowy wgląd w BMW Group poprzez kompleksowe uwzględnienie kluczowych danych pozafinansowych w regularnej sprawozdawczości. Nasza firma jest zatem na dobrej drodze do ujawniania swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w sposób przejrzysty i zrozumiały. Chcemy być tutaj pionierem w naszej branży.

Wniosek o ponowny wybór członka rady nadzorczej

Mandat dr. inż. Heinricha Hiesingera wygasa z chwilą odbycia dorocznego walnego zgromadzenia w 2022 r. Zgodnie z zaleceniem komitetu ds. nominacji rada nadzorcza wysuwa na dorocznym walnym zgromadzeniu kandydaturę dr. Hiesingera na kolejną czteroletnią kadencję. Zgodnie z kryteriami Niemieckiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego kandydat jest oceniany przez radę nadzorczą jako niezależny.

* * *

Więcej informacji dotyczących skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 oraz planów na bieżący rok finansowy będzie można uzyskać podczas konferencji prasowej BMW Group z okazji zamknięcia roku finansowego, która odbędzie się 16 marca 2022 r. w Monachium. Przebieg tego wirtualnego wydarzenia można śledzić na żywo w Internecie pod adresem: https://www.live.bmwgroup.com/en/live-streaming/.

Raport BMW Group 2021 zostanie opublikowany 16 marca o godz. 7.30 (CET) na stronie https://www.bmwgroup.com/en/investor-relations/company-reports.html.

 

Przegląd wyników BMW Group

 

2021

2020

Zmiana
w %

Sprzedaż pojazdów

 

 

 

 

Samochody1

W szt.

2 521 514

2 325 179

8,4

Z tego: BMW2

W szt.

2 213 790

2 028 841

9,1

MINI2

W szt.

302 138

292 582

3,3

Rolls-Royce2

W szt.

5 586

3 756

48,7

Motocykle

W szt.

194 261

169 272

14,8

Zatrudnieni

(porównanie z 31.12.2020)

118 909

120 726

-1,5

Wskaźnik rentowności sprzedaży, segment samochodów

%

10,3

2,7

+7,6 pkt proc.

Wskaźnik rentowności sprzedaży, segment motocykli

%

8,3

4,5

+3,8 pkt proc.

Marża EBT BMW Group3

%

14,4

5,3

+9,1 pkt proc.

Obroty

mln €

111 239

98 990

12,4

Z tego: Samochody

mln €

95 476

80 853

18,1

Motocykle

mln €

2 748

2 284

20,3

Usługi finansowe

mln €

32 867

30 044

9,4

Pozostałe spółki

mln €

5

3

66,7

Konsolidacje

mln €

-19 857

-14 194

39,9

Zysk operacyjny (EBIT)

mln €

13 400

4 830

177,4

Z tego: Samochody

mln €

9 870

2 162

356,5

Motocykle

mln €

227

103

120,4

Usługi finansowe

mln €

3 701

1 721

115,0

Pozostałe spółki

mln €

-8

36

Konsolidacje

mln €

-390

808

Zysk przed opodatkowaniem (zysk brutto)

mln €

16 060

5 222

207,5

Z tego: Samochody

mln €

11 805

2 722

333,7

Motocykle

mln €

228

100

128,0

Usługi finansowe

mln €

3 753

1 725

117,6

Pozostałe spółki

mln €

531

-235

Konsolidacje

mln €

-257

910

Podatek dochodowy

 

-3 597

-1 365

Zysk netto

 

12 463

3 857

223,1

Zysk na akcję (dla akcji zwykłych / uprzywilejowanych)

18,77 / 18,79

5,73 / 5,75

1  W tym joint venture BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang (2021: 651 236 samochodów, 2020: 602 247 samochodów, 2019: 538 612 samochodów, 2018: 455 581 samochodów, 2017: 385 705 samochodów).

2  Dane dotyczące dostaw za lata 2020 i 2021 nie są bezpośrednio porównywalne z danymi za lata poprzednie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w danych dotyczących dostaw w części Porównanie prognozy z rzeczywistym rozwojem w sprawozdaniu BMW Group 2021.

3  Stosunek skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem do skonsolidowanych przychodów.

 

Przegląd wyników BMW Group

 

IV kwartał 2021 r.

IV kwartał 2020 r.

Zmiana
w %

Sprzedaż pojazdów

 

 

 

 

Samochody1

W szt.

589 290

687 012

-14,2

Z tego: BMW2

W szt.

510 722

601 449

-15,1

MINI2

W szt.

77 300

84 458

-8,5

Rolls-Royce2

W szt.

1 268

1 105

14,8

Motocykle

W szt.

37 652

39 673

-5,1

Zatrudnieni

(porównanie z 31.12.2020)

118 909

120 726

-1,5

Wskaźnik rentowności sprzedaży, segment samochodów

%

7,7

7,7

Wskaźnik rentowności sprzedaży, segment motocykli

%

-19,8

-1,2

-18,6 pkt proc.

Marża EBT BMW Group3

%

10,2

7,7

+2,5 pkt proc.

Obroty

mln €

28 408

29 482

-3,6

Z tego: Samochody

mln €

25 103

26 024

-3,5

Motocykle

mln €

486

568

-14,4

Usługi finansowe

mln €

8 688

7 989

8,7

Pozostałe spółki

mln €

2

2

Konsolidacje

mln €

-5 871

-5 101

15,1

Zysk operacyjny (EBIT)

mln €

2 487

2 197

13,2

Z tego: Samochody

mln €

1 925

2 010

-4,2

Motocykle

mln €

-96

-7

Usługi finansowe

mln €

832

664

25,3

Pozostałe spółki

mln €

-5

-7

Konsolidacje

mln €

-169

-463

Zysk przed opodatkowaniem (zysk brutto)

mln €

2 907

2 260

28,6

Z tego: Samochody

mln €

2 149

1 955

9,9

Motocykle

mln €

-96

-8

Usługi finansowe

mln €

829

686

20,8

Pozostałe spółki

mln €

153

55

178,2

Konsolidacje

mln €

-128

-428

Podatek dochodowy

 

-651

-580

12,2

Zysk netto

 

2 256

1 680

34,3

Zysk na akcję (dla akcji zwykłych / uprzywilejowanych)

3,39 / 3,40

2,53 / 2,54

      

1  W tym joint venture BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang (2021: 651 236 samochodów, 2020: 602 247 samochodów, 2019: 538 612 samochodów, 2018: 455 581 samochodów, 2017: 385 705 samochodów).

2  Dane dotyczące dostaw za lata 2020 i 2021 nie są bezpośrednio porównywalne z danymi za lata poprzednie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w danych dotyczących dostaw w części Porównanie prognozy z rzeczywistym rozwojem w sprawozdaniu BMW Group 2021.

3  Stosunek skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem do skonsolidowanych przychodów.

 

GLOSARIUSZ – objaśnienie kluczowych wskaźników efektywności

Dostawy

Nowy lub używany pojazd jest rejestrowany jako dostawa w momencie przekazania go klientowi końcowemu (w tym leasingobiorcom w ramach umów leasingowych z BMW Financial Services). W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie do klientów końcowych zaliczają się również (1) dealerzy, którzy klasyfikują pojazd jako pojazd zastępczy lub demonstracyjny, oraz (2) dealerzy i inne osoby trzecie, którzy nabywają pojazd na aukcji lub bezpośrednio od BMW Group. Dostawy mogą być realizowane przez BMW AG, jedną z jej międzynarodowych spółek zależnych, oddział BMW Group lub niezależnego dealera. Zdecydowana większość dostaw, a tym samym zgłoszeń dostaw do BMW Group, jest realizowana przez niezależnych dealerów. Dostawy pojazdów w danym okresie sprawozdawczym nie są bezpośrednio powiązane ze sprzedażą BMW Group w tym samym okresie sprawozdawczym.

EBIT

Zysk operacyjny. Składa się on z przychodów ze sprzedaży pomniejszonych o koszt własny sprzedaży, koszty dystrybucji i administracji oraz saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Wskaźnik rentowności sprzedaży

Zysk operacyjny w relacji do przychodów ze sprzedaży.

EBT

EBIT plus wynik finansowy.

Załączniki

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE.

27 JULY 2022. Here you can see the world premiere of the MINI Concept ACEMAN.

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie