Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Romania · Article.

BMW i şi TED desemnează câştigătorul Next Visionaries înaintea Salonului Auto de la Frankfurt IAA 2017

Şase finalişti vor prezenta ideile lor despre mobilitatea sustenabilă a viitorului. Printre aceştia un specialist IT originar din România. Câştigătorul va fi prezent pe sena TED în noiembrie, în New York.

Corporativ
·
Sales şi marketing
 

Press Contact.

Alexandru Seremet
BMW Group

Tel: +40-213041532

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~103,72 KB)
  
Photos(1x, ~1,42 MB)

Bucureşti/Frankfurt. Prima ediţie a concursului de idei Next Visionaries, organizat în comun de BMW i şi TED, se apropie de punctul culminant: finaliştii îşi vor prezenta propunerile, iar câştigătorul va fi anunţat înainte de startul înaintea Salonului Auto de la Frankfurt IAA 2017. Într-un eveniment exclusiv, în seara zilei de 10 septembrie, în faţa unui public format din 500 de invitaţi, cele mai bune şase idei din cele peste 180 de înscrieri vor prezenta o imagine vizionară a lumii de mâine.

Apoi, oaspeţii vor fi delectaţi cu o avanpremieră a multor produse noi ale BMW Group în cadrul prezenţei sale de la la Salonul Auto de la Frankfurt, cu cinci zile înainte ca expoziţia să-şi deschidă porţile pentru public. Petrecerea de după eveniment va avea loc la faimosul Frankfurt Gibson Club, iar rolul de entertainer îl va deţine Martin Solveig.

Competiţia Next Visionaries în domeniile tehnologiei, mediului şi societăţii oferă şansa câşitgăturului de a susţine o prezentare pe scena legendarei confereinţe TED în noimebrie, în New York.

Proiectul este o colaborare între brandul BMW i, specializat în dezvoltarea de concepte de automobile şi soluţii de mobilitate sustenabile, şi organizaţia non-profit TED, care este renumită pentru căutarea şi răspândirea ideilor noi inovatoare. Cooperarea îşi propune să atragă atenţia asupra conceptelor promiţătoare şi inovatoare în domeniul mobilităţii. Accentul este pus pe soluţii tehnologice, idei de produse, servicii şi soluţii de infrastructură capabile să asigure progrese semnificative în domeniile tehnologiei, mediului şi interacţiunii umane.

Idei pentru mobilitatea viitorului - de la expoziţia Salonului Auto de la Frankfurt IAA 2017la scena TED din New York Această competiţie a oferit pionierilor creativi şansa de a-şi împărtăşi abordările, conceptele şi strategiile inovatoare pe o platformă deschisă şi, astfel, a iniţiat schimbul de idei pe canalele social media. "Numărul mare de contribuţii în competiţie şi discuţiile profunde lansate în cadrul comunităţii arată cum subiectul mobilităţii a alimentat şi a inspirat minţile creative din întreaga lume", spune Hildegard Wortmann, vicepreşedinte executive al brandului BMW. Bruno Giussani, custode internaţional TED şi gazda programului, adaugă: "TED oferă minţilor creative şi celor mai fascinante idei ale lor o modalitate de a ajunge la audienţe curioase din întreaga lume. Colaborarea cu BMW i înseamnă descoperirea şi evidenţierea unei noi gândiri interesante privind toate aspectele legate de viitorul mobilităţii".

Peste 180 idei au fost înscrise în concursul Next Visionaries în cadrul intervalului de înscriere care a fost limitat la câteva săptămâni. Cele mai promiţătoare contribuţii au fost postate pentru discuţii în formă editată la www.nextvisionaries.com. Apoi, o comisie de selecţie formată din specialişti de la BMW i şi TED a ales şase participanţi la etapa finală de la Frankfurt. Lor le-au fost desemnaţi mentori cu experienţă - ei înşişi vorbitori TED - care i-au ajutat să se pregătească pentru prezentările de la IAA Cars 2017.

Locul de desfăşurare a rundei finale a concursului de idei, difuzat în stream live, este "Vision Loop" al BMW Group de la IAA. Decorul scenei din centrul Pavilionului 11 al centrului expoziţional de la Frankfurt - şi înconjurat de un circuit - este platforma ideală pentru prezentările live, două în fiecare categorie şi fiecare cu durata de trei minute. Pe câştigător îl aşteptă o pregătire aprofundată înaintea marelui moment de pe scena TED din New York, unde viziunea lui va fi transformată într-o idee care ar putea fi împărtăşită cu o audienţă mondială.

Şase finalişti, şase viziuni pentru viitorul stil de viaţă mobilă Selecţia celor şase finalişti în concursul Next Visionaries organizat de BMW i şi TED dezvăluie un spectru larg de idei pentru viitorul stil de viaţă mobilă. Iar viziunile lor dezvoltă tema sustenabilităţii ecologice, economice şi sociale în domeniul mobilităţii personale.

Sandra Phillips a crescut în Elveţia şi locuieşte acum în Vancouver (Canada). Ideile ei fundamentale au fost inspirate de experienţa sa profesională în dezvoltarea sistemelor de car-sharing. Ea consideră că ideea de car sharing, mai ales cu automobile electrice şi autonome, are un potenţial încă nedescoperit - în special în afara Europei şi a Americii de Nord. Viziunea ei include o infrastructură de car-sharing care ar putea completa transportul public local în locuri care nu dispun de mobilitate sigură, fiabilă şi accesibilă universal. Închirierea automobilelor autonome ar putea asigura o opţiune de mobilitate sigură şi la preţuri accesibile, în special pentru femei şi copii.

Ira Munn a intrat în runda finală a concursului Next Visionaries cu conceptul său de microautomobil electric cu trei roţi. Originar din Los Angeles, dar locuind acum în Noua Zeelandă, Ira se concentrează pe dezvoltarea durabilă în diferite domenii. El a proiectat un automobil - pe care l-a botezat "Drop" - care să fie construită din plastic reciclabil într-un proces de imprimare 3D şi care să fie lansat pe piaţă sub formă de kit, la un preţ de aproximativ 10.000 de dolari. Chiar şi constructorii de maşini începători ar trebui să poată asambla "Drop" în 20 de ore, iar autonomia oferită este de peste 300 kilometri.

Automobilele electrice autonome care permit rezervarea pe bază de abonament se află în centrul viziunii lui Tom Moloughney. Acest american este în căutarea de modalităţi de integrare completă a automobilelor car-sharing în infrastructura energetică.-ideea este de a permite automobilelor să-şi încarce bateriile (cu energie solară) prin inducţie prin intermediul bobinelor de încărcare din suprafaţa drumului, dar şi să fie capabile să alimenteze reţeaua cu energie pentru a asigura furnizarea acesteia. De asemenea, acestea ar fi conectate continuu la internet, astfel încât utilizatorii să fie permanent online.

Aarjav Trivedi prevede viitorul mobilităţii personale în ceea ce priveşte soluţiile de car sharing prin intermediul automobilelor autonome. Originar tot din SUA, Aarjav şi-a concentrat atenţia asupra unei forme inovatoare de personalizare, devenită posibilă datorită unei varietăţi largi de variante de model. Ideea lui este că utilizatorii pot solicita un automobil care să le satisfacă nevoile - cu alte cuvinte, unul în care să poată dormi, să găzduiască petreceri, să se bucure de un loc de wellness sau să vizioneze filme.

Pe de altă parte, Sebastian Gabor vede automobilul viitorului nu neapărat ca un mijloc de transport, ci ca un companion fiabil în toate situaţiile. Originar din România şi trăind în prezent în Spania, Sebastian este unul din specialiştii IT care a iniţiat proiectul social Code 4 Romania. El doreşte să vadă automobilele folosite ca centre de informare permanent conectate, care îi ajută pe pasageri să planifice întâlniri, să le ofere cunoştinţe utile cu privire la destinaţia şi traseul lor şi să se beneficieze de un playlist muzical ales în funcţie de momentul zilei şi de ocazie.

Jeremiah Owyang din SUA vede automobilul viitorului asigurându-şi locul în societate ca un mijloc de transport inteligent, fără emisii şi confortabil. Viziunea lui este centrată în jurul automobilelor electrice autonome - cu interioare spaţioase şi niveluri generoase de echipare -, care transformă călătoria într-o experienţă complet nouă. În loc să ia un zbor scurt către o destinaţie şi să stea peste noapte la hotel, utilizatorii ar putea să muncească, să se relaxeze, să doarmă şi să ia micul dejun în timpul călătoriei - adică pot folosi timpul convenabil şi eficient.

Despre TED Fondată în 1984, prima conferinţă TED a avut loc în Monterey (California). În 2006, TED a experimentat prin postarea online gratuită a videoclipurilor TED Talk - o decizie care a deschis porţile unui model radical nou de împărtăşire a ideilor: în prezent, peste 2.400 TED Talks sunt disponibile gratuit pe TED.com, care, anual, acumulează aproximativ un miliard de vizualizări. Datorită susţinerii a mii de translatori voluntari, există aproape 100.000 de traduceri publicate ale TED Talks în peste 110 limbi. Prin TEDx, programul de licenţiere care permite comunităţilor să producă evenimente TED organizate independent, au avut loc 21.500 de evenimente pe mapamond.

_____________

The Next Visionaries competition is a collaboration between the BMW i brand, which specialises in the development of sustainable vehicle concepts and mobility solutions, and the non-profit organisation TED, which is renowned for seeking out and spreading innovative new ideas. The cooperation aims to draw attention to promising and groundbreaking visions in the field of mobility. Its focus is on technology concepts, product ideas, services and infrastructure solutions capable of making significant advances in the areas of technology, the environment and human interaction.

Ideas for the mobility of the future – from the IAA Cars show in Frankfurt to the TED stage in New York.

This competition has given creative pioneers the chance to share their innovative approaches, concepts and strategies on an open platform and, in so doing, initiate the ideas exchange on the linked social media channels. “The large number of competition contributions and in-depth discussions sparked within the community show how the subject of mobility has energised and inspired creative minds around the world,” says Hildegard Wortmann, Senior Vice President Brand BMW. Bruno Giussani, TED International Curator and the program's host, adds: “TED gives creative minds and their most fascinating ideas a way to reach curious audiences around the world. The collaboration with BMW i is about unearthing and highlighting exciting new thinking on all aspects of the future of mobility.”

A total of more than 180 visions were entered for the Next Visionaries contest within the timeframe for submission, which was limited to a few weeks. The most promising contributions were posted for discussion in edited form at www.nextvisionaries.com. A selection committee made up of experts from BMW i and TED then chose six entrants for the final round in Frankfurt. They were assigned experienced mentors – all TED speakers themselves – who helped them prepare for their pitches at the IAA Cars 2017.

The venue for the final round of the ideas competition, broadcast in a live stream, is the BMW Group’s “Vision Loop” at the IAA. The stage set up in the centre of Hall 11 at the Frankfurt trade fair site – and ringed by a race track – makes the ideal platform for the live pitches, two in each category and each lasting three minutes. The winner can look forward to further in-depth training ahead of their big moment on the TED stage in New York, where their vision will be transformed into an idea potentially shared with a worldwide audience.

Six finalists, six visions of our future mobile lifestyle.

The selection of the six finalists in the Next Visionaries contest by BMW i and TED reveals a wide spectrum of ideas for our future mobile lifestyle. And their visions advance the cause of environmental, economic and social sustainability in the field of personal mobility.

Sandra Phillips grew up in Switzerland and now lives in Vancouver, Canada. Her underlying ideas have been inspired by her professional experience in the development of car-sharing systems. She sees shared mobility with electrically powered and autonomous vehicles as having unrecognised potential – outside of Europe and North America, in particular. Her vision includes a car-sharing infrastructure which could complement local public transport in places lacking safe, reliable and universally affordable mobility. Autonomous rental cars could ensure a reasonably priced and secure mobility option for women and children, in particular.

Ira Munn made it into the final round of the Next Visionaries contest with his concept of an electrically powered three-wheeled micro car. Originally from Los Angeles but now living in New Zealand, Ira is focussing on sustainability in various different areas. He has designed a car – which he has christened “Drop” – to be built from recyclable plastic in a 3D printing process and launched onto the market in self-build kit form priced at around 10,000 dollars. Even novice car constructors should be able to assemble the “Drop” within 20 hours, and a range of over 300 kilometres (186 miles) is claimed.

Self-driving electric vehicles enabling subscription-based reservation are at the heart of Tom Moloughney’s vision. This American is looking at ways of fully integrating car-sharing vehicles into the energy infrastructure. The idea here is to enable vehicles to charge their batteries (with solar-generated power) inductively via charging loops in the road surface – and to be capable of feeding power back into the grid to secure the power supply. They would also be connected with the internet at all times, so users would be permanently online.

Aarjav Trivedi envisages the future of personal mobility in shared mobility using autonomous vehicles. Also from the US, Aarjav has concentrated his attentions on an innovative form of personalisation made possible by a wide variety of model variants. His idea is that users can request a vehicle to suit their needs – in other words, one in which they can sleep, host parties, enjoy a spot of wellness or watch movies.

Sebastian Gabor, meanwhile, views the vehicle of the future no longer as a means of transport but as a reliable companion in all situations. Originally from Romania and currently living in Spain, the IT specialist wants to see vehicles used as permanently connected information hubs, which help occupants to plan appointments, provide them with useful knowledge on their destination and route, and lay on an aptly chosen music playlist for the time of day and occasion at hand.

Jeremiah Owyang from the USA sees the vehicle of the future securing its place in society as an intelligent, emission-free and comfortable means of transport. His vision centres around autonomous electric vehicles – with spacious interiors and generous equipment levels – which turn travelling into a completely new experience. Instead of taking a short flight to a destination and staying overnight in a hotel, users would be able to work, relax, sleep and have breakfast during their journey – i.e. they can make convenient and efficient use of their time on the move.

 

About TED Founded in 1984, the first TED conferences were held in Monterey, California. In 2006, TED experimented with putting TED Talk videos online for free – a decision that opened the doors to a radically new model for sharing ideas: today there are more than 2,400 TED Talks available for free on TED.com, which are viewed about a billion times a year. Thanks to the support of thousands of volunteer translators, there are close to 100,000 published translations of TED Talks in over 110 languages. TEDx, the licensing program that allows communities to produce independently organized TED events, has seen 21,500 events held worldwide.

About BMW i BMW i is a BMW Group brand focusing on visionary vehicle concepts, connected mobility services and a new understanding of premium strongly defined by sustainability. BMW i is represented in 54 countries with the BMW i3 electric car for metropolitan areas, BMW i8 plug-in hybrid sports car and plug-in hybrid BMW iPerformance Automobiles. BMW i opens up new target groups for the company and serves as an incubator for innovations. Technologies which have debuted successfully in BMW i cars are carried over to parent brand BMW’s other models. BMW i is also associated with enterprises including DriveNow (car sharing in Europe), ReachNow (car sharing in the US), ChargeNow (easy access to the world’s largest network of charging points), ParkNow (straightforward location, reservation and payment of parking spaces), BMW i Ventures (investment in start-up companies), BMW Energy Services and the Centre of Competence for Urban Mobility (consultancy for cities).

 

About BMW i BMW i is a BMW Group brand focusing on visionary vehicle concepts, connected mobility services and a new understanding of premium strongly defined by sustainability. BMW i is represented in 54 countries with the BMW i3 electric car for metropolitan areas, BMW i8 plug-in hybrid sports car and plug-in hybrid BMW iPerformance Automobiles. BMW i opens up new target groups for the company and serves as an incubator for innovations. Technologies which have debuted successfully in BMW i cars are carried over to parent brand BMW’s other models. BMW i is also associated with enterprises including DriveNow (car sharing in Europe), ReachNow (car sharing in the US), ChargeNow (easy access to the world’s largest network of charging points), ParkNow (straightforward location, reservation and payment of parking spaces), BMW i Ventures (investment in start-up companies), BMW Energy Services and the Centre of Competence for Urban Mobility (consultancy for cities).

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

Add your filter tags.

Comunicat de presă
Dosar de presă
Discurs
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Conectare