Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Romania · Article.

Lider în digitalizare: World Economic Forum Davos a desemnat uzina BMW Group din Regensburg "Reperul celei de-a patra Revoluţii Industriale"

Uzina din Regensburg a devenit membru al Reţelei de "Repere" a WEF, reprezentând sistemul de producţie al BMW Group. +++ WEF apreciază în special conexiunea rapidă şi simplificată a noilor aplicaţii digitale oferite de platforma Intranet-of-Things.

Industry 4.0
·
Tehnologie
·
Producţie, reciclare
·
Acustică, aerodinamică
·
Corporativ
·
BMW Welt, Museum, fabrici
·
Fabrici
 

Press Contact.

Alexandru Seremet
BMW Group

Tel: +40-213041532

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, 114,46 KB)

Bucureşti/München/Regensburg. Forumul Economic Mondial (WEF) a desemnat, astăzi, uzina BMW Group din Regensburg ca "Reper al celei de-a patra Revoluţii Industriale", recunoscându-i rolul de pionier în digitalizarea producţiei industriale. Onoarea a fost acordată după un proces de selecţie profund în care WEF a examinat aproximativ 1.000 de centre de producţie din diferite sectoare industriale. Şapte uzine au intrat astăzi în cercul "Uzinelor Viitorului".

 

Sistemul de producţie al BMW Group este strâns bazat pe strategia NUMBER ONE > NEXT. Numeroasele soluţii tehnologice avansate în special de transformarea digitală au fost integrate în producţie cu un efect pozitiv. Conform WEF, în special prin utilizarea platformei Internet-of-Thing personalizată a BMW Group, uzina din Regensburg a redus timpul de implementare al tuturor aplicaţiilor noi cu 80%, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a costurilor de logistică.

 

Manfred Erlacher, directorul uzinei BMW Group din Regensburg: "Creativitatea şi experienţa angajaţilor noştri sunt vectorii principali ai inovaţiilor eficiente şi, în consecinţă, ai sistemului nostru de producţie. Odată ce o soluţie inteligentă este implementată cu succes, curând se extinde la alte domenii de producţie şi alte locaţii BMW Group".

 

Datorită acestor soluţii, complexitatea în creştere a producţiei face să fie uşor de gestionat: sistemele de producţie de înaltă performanţă permit celor 30 de fabrici de producţie şi asamblare ale BMW Group din 14 ţări să livreze o producţie zilnică globală de aproximativ 10.000 de automobile. Acestea cuprind mai mult de 40 de variante de modele BMW, MINI şi Rolls-Royce, multe dintre ele configurate individual. Decizia WEF de a include uzina din Regensburg în comunitatea sa de "Repere ale celei de-a patra Revoluţii Industriale" oferă confirmarea succesului multor soluţii digitale din sistemul de producţie al companiei şi faptul că BMW Group este pe direcţia potrivită în dezvoltarea sistemelor de producţie ale viitorului.

 

Integrarea rapidă a noilor aplicaţii digitale în IT-ul de producţie este susţinută, în primul rând, de platforma Intranet-of-Things a BMW Group. Aceasta oferă angajaţilor o gamă largă de instrumente şi accesorii digitale pe care le pot combina pentru a-şi crea propriile soluţii plug-and-play. Este o abordare care pune oamenii în centrul creării de valoare şi le oferă o posibilitate şi mai mare de a-şi modela propriile posturi de lucru.

 

Dr. Christian Patron, director de inovaţie, digitalizare şi analiză de date: "Recunoaşterea uzinei din Regensburg ca un «Reper» ne motivează să continuăm calea aleasă. Soluţiile digitale eficiente şi deciziile structurale ne oferă o orientare strategică clară şi, împreună cu platforma BMW IoT, sunt factori-cheie în succesul nostru. Capacitatea angajaţilor noştri de a modela evoluţiile şi de a integra noi soluţii în producţie este fundamentală pentru ceea ce facem".

 

Digitalizarea sistemului de producţie al BMW Group se desfăşoară în mare parte în domeniul sistemelor inovatoare de automatizare şi asistenţă, al producţiei aditive, al analizei inteligente a datelor şi al logisticii inteligente.

 

Pentru a afla mai multe, accesaţi următoarele comunicat de presă:

 

 

  • Smart Data Analytics: BMW Group se bazează pe utilizarea inteligentă a datelor de producţie pentru procese eficiente şi calitate premium: http://press.bmwgroup.com/gZPG4

 

  • Roboţi, sisteme autonome, soluţii digitalizate: BMW Group extinde utilizarea tehnologiilor inovatoare în logistica producţiei: http://press.bmwgroup.com/W93Bc

 

  • O privire în viitor: BMW Group utilizează realitatea virtuală pentru a crea viitoarele posturi de lucru din producţie: http://press.bmwgroup.com/2MIDn

 

 

  • Sau căutaţi după “Industry 4.0”.

 

 

Reţeaua de producţie BMW Group

Cererea ridicată din partea clienţilor şi lansarea noilor modele au dus la o utilizare ridicată a capacităţii pentru reţeaua de producţie a BMW Group în 2017. Cu 2.505.741 de automobile produse pentru mărcile BMW, MINI şi Rolls-Royce, volumele de producţie au atins un nou maxim istoric. Aceste date au inclus 2.123.947 BMW, 378.486 MINI şi 3.308 Rolls-Royce. Uzinele germane ale companiei, care au produs peste un milion de automobile, sunt responsabile pentru aproape jumătate din producţie.

 

Prin flexibilitatea fără egal, sistemul de producţie de vârf este într-o formă excelentă pentru viitor. Pe baza Strategiei NUMBER ONE > NEXT, acesta este caracterizat de un nivel ridicat al eficienţei şi de procese robuste. Competenţa în producţie a BMW Group reprezintă un avantaj competiţional decisiv şi contribuie la profitabilitatea companiei şi la succesul sustenabil al acesteia.

 

Calitatea şi viteza de reacţie, precum şi flexibilitatea sunt factorii principali în sistemul de producţie BMW. Digitalizarea, conceptele modulare standardizate şi construcţia compozită inteligentă atestă nivelul ridicat de competenţă din cadrul reţelei de producţie. În acelaşi timp, sistemul de producţie oferă un nivel foarte înalt de personalizare şi permite ca specificaţiile clientului să fie modificate până la şase zile înainte de livrare.

The BMW Group Production System is closely based on the Strategy NUMBER ONE > NEXT. The wide-ranging technological opportunities raised by the digital transformation in particular are being integrated into production to positive effect. According to the WEF, especially by using the custom BMW Group Intranet-of-Things platform, the Regensburg Plant cut the time to deploy all new applications by 80% leading to a significant reduction in logistics costs.

Manfred Erlacher, Plant Director at BMW Group Plant Regensburg: “The creativity and experience of our associates are the key drivers of effective innovations and consequently of our production system as well. Once a smart solution is successfully implemented, it soon spreads to other areas of production and other BMW Group sites.”

It is these solutions that make the increasing complexity of production manageable at all: high-performance production systems are enabling the BMW Group’s 30 production and assembly plants in 14 countries to deliver a global daily output of around 10,000 vehicles. These comprise more than 40 BMW, MINI and Rolls-Royce model variants, a great many of them individually configured. The decision by the WEF to induct the Regensburg Plant into its community of ‘Lighthouses of the Fourth Industrial Revolution’ provides confirmation of the success of the many digital solutions in the BMW Group Production System.

The smooth integration of new, digital applications into production IT is supported first and foremost by the BMW Group Intranet-of-Things platform. This offers employees a wide range of digital tools and accessories which they can combine to create their own plug-and-play solutions. It’s an approach that keeps people firmly in the focus of value creation and offers them even more scope to shape their own workstations.

Dr. Christian Patron, Head of Innovation, Digitalisation and Data Analytics: “The recognition of Plant Regensburg as a Lighthouse motivates us to continue on our chosen pathway. Effective digital solutions and structural decisions provide us with clear strategic guidance and, along with the overarching BMW IoT platform, they are key factors in our success. The capacity of our associates to shape developments and integrate new solutions into production is fundamental to what we do.”

The digitalisation of the BMW Group Production System is largely taking place in the fields of innovative automation and assistance systems, additive manufacturing, smart data analytics and smart logistics.

 

To find out more, see our press releases:

BMW Group Harnesses Potential of Innovative Automation and Flexible Assistance Systems in Production:

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0268199EN/bmw-group-harnesses-potential-of-innovative-automation-and-flexible-assistance-systems-in-production

A million printed components in just ten years: BMW Group makes increasing use of 3D printing:

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0286895EN/a-million-printed-components-in-just-ten-years:-bmw-group-makes-increasing-use-of-3d-printing

Smart Data Analytics: BMW Group relies on intelligent use of production data for efficient processes and premium quality:

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0273931EN/smart-data-analytics:-bmw-group-relies-on-intelligent-use-of-production-data-for-efficient-processes-and-premium-quality

Connected, flexible, autonomous: BMW Group expands use of innovative technologies in production logistics:

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0287775EN/connected-flexible-autonomous:-bmw-group-expands-use-of-innovative-technologies-in-production-logistics

A glimpse of the future: BMW Group uses virtual reality to design future production workstations:

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0287223EN/a-glimpse-of-the-future:-bmw-group-uses-virtual-reality-to-design-future-production-workstations

Article Offline Attachments.

My.PressClub Conectare
 

BMW Group Streaming.

LA AUTO SHOW 2018.

Los Angeles. 28.11.2018. 
Here you will see the on demand transmission of the BMW Press Conference at the LA Auto Show.

open streaming site

Add your filter tags.

Comunicat de presă
Dosar de presă
Discurs
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Conectare