Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Študentská podnikateľská cena 2015

BMW Group Slovakia podporuje inovatívne podnikateľské aktivity na Slovensku. Dobrovoľná nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia, ktorá združuje mladých lídrov a podnikateľov, vyhlásila absolútneho víťaza projektu „Študentská podnikateľská cena 2015“. Z piatich finalistov vybrala odborná komisia projekt Dušana Matušku.

Firemné záležitosti
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420 225 990 052

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(4x, ~31,85 MB)

Študentská podnikateľská cena 2015

 

BMW Group Slovakia podporuje inovatívne podnikateľské aktivity na Slovensku. Dobrovoľná nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia, ktorá združuje mladých lídrov a podnikateľov, vyhlásila absolútneho víťaza projektu „Študentská podnikateľská cena 2015“.  

Z piatich finalistov vybrala odborná komisia po osobných prezentáciách študentov ako aj diskusií s odbornou komisiou Dušana Matušku so spoločnosťou Octago. 

Zmyslom  podnikania spoločnosti Octago je ponúkať verejnosti možnosť aktívneho pohybu. Budujú  ihriská na cvičenie s vlastnou váhou v mestách a na súkromných pozemkoch. Tu sa ľudia môžu stretávať, tráviť svoj voľný čas a navzájom sa povzbudzovať. Spoločnosť ponúka popri tom možnosť aktívnej workout dovolenky v zahraničí, pravidelné tréningy pre verejnosť, workshopy na školách pre mládež a workout vystúpenia. 

Cenu Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórií najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh získala Mária Demjanovičová so spoločnosťou PURE JUNK.

Celá myšlienka podnikania PURE JUNK vznikla z nevyhnutnej potreby riešiť množstvo odpadu nielen v SR, ale celosvetovo. Na Slovensku sa vyprodukuje až 1,75 mil. ton odpadu ročne a z toho sa recykluje len 1%. PURE JUNK sa zaoberá recykláciou dreveného odpadu a následnej výrobe interiérových a exteriérových doplnkov a nábytku. Ich riešenie snažia prezentovať s dôrazom na prepojenie dizajnu a funkčnosti.

 

Súťaž „Študentská podnikateľská cena 2015“ organizuje po siedmy krát na Slovensku dobrovoľná nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia (JCI SK), ktorá združuje mladých lídrov a podnikateľov. Jej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí na podnikanie a to už od študentov VŠ, ďalej vzdelávanie a kariérny rast. Organizuje prednášky, semináre, diskusné kluby, manažérske hry, sympózia a vedecké súťaže na stredných a vysokých školách v SR, odborné semináre pre mladých podnikateľov, informuje ich o novej legislatíve a možnostiach získavania si obchodných partnerov celosvetovo. Zároveň sa snaží svojimi aktivitami prispievať, aby počet nezamestnaných mladých ľudí na Slovensku čo najnižší. Organizácia je od roku 2008 oficiálnou pobočkou jednej z najväčších organizácií pre mladých lídrov a mladých podnikateľov na svete – Junior Chamber International so sídlom v USA a s európskym centrom v Berlíne. Má zastúpenie v 120 krajinách sveta s počtom vyše 200 0000 členov. Jedným z prvých projektov organizovanom globálne je „Global Student Entrepreneur Award“. Jeho národné kolo sa organizuje na Slovensku po siedmy krát s názvom „Študentská podnikateľská cena 2015“.

 

TOP finalisti súťaže „Študentská podnikateľská cena 2015“ (v abecednom poradí).

 

1. Gábor Boros – spoločnosť Refresher, s.r.o., Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Spoločnosť Refresher,s.r.o.

Pôvodne maturitný projekt, malá web stránka, z ktorej sa kontinuálnou prácou stala jedna z najnavštevovanejších stránok na Slovensku pre mladých ľudí. Aktuálne ich číta viac ako 1,2 milióna unikátnych užívateľov mesačne (zdroj: Google Analytics), na Facebooku sleduje 230 000 fanúšikov, pôsobia v dvoch krajinách s lokálnymi tímami - SR a ČR. Na stránke sa možno dočítať o všetkom, čo zaujíma mladých ľudí: novinky zo sveta hudby, módy, technológií, vtipné a virálne videá, rozsiahle rozhovory s hudobníkmi, mladými, úspešnými Slovákmi u nás a v zahraničí, ale aj náučné články z histórie alebo literatúry.

 

 V čom je podnikateľský prínos nominovaného? (vyjadrenie nominovaného)

Snažíme sa podporovať mladé domáce talenty, či už hudobníkov, maliarov, alebo napríklad start-upy. Stránka má podobné fungovanie ako blog. Združuje rôznych autorov, ktorí píšu o tom, čo ich baví. Zabezpečujeme im marketingové, technické a administratívne aktivity a staráme sa o rozvoj ich schopností, ale aj rozvoj stránky ako takej. Na webe denne pracuje na manažmente a fungovaní viac ako 7 ľudí a ďalších 30-40 blogerov, fotografov, alebo iných dodávateľov po celom SR. Cieľom bolo vytvoriť vedúcu stránku pre mladých, čo sa podarilo. Aktuálne pracujeme na skvalitňovaní obsahu, zlepšovaní interných procesov, vývoji stránky, finančných ukazovateľoch a z dlhodobého hľadiska plánujeme napríklad expanziu na ďalšie trhy. Plánujeme prítomnosť niekoľkých našich lokálnych web stránok vo viacerých krajinách . Všade s plnohodnotným tímom a ambíciou byť číslom jedna medzi webmi pre mladých ľudí v danej krajine. S globálnou návštevnosťou na úrovni na úrovni 3-6, v optimálnom prípade 10 miliónov unikátnych užívateľov, obraty na úrovni 500 000 až 1 000 000 eur ročne, v závislosti od rýchlosti a schopnosti dosahovania cieľov.

 

2. Mária Demjanovičová – spoločnosť PURE JUNK, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita

 

Spoločnosť PURE JUNK

Celá myšlienka vznikla z nevyhnutnej potreby riešiť množstvo odpadu nielen v SR, ale celosvetovo. Na Slovensku sa vyprodukuje až 1,75 mil. ton odpadu ročne a z toho sa recykluje len 1%. Tento údaj je alarmujúci.Ich  riešenie je čiastkové, ale približuje sa ku globálne nevyhnutnému cieľu. PURE JUNK sa zaoberá recykláciou dreveného odpadu a následnej výrobe interiérových a exteriérových doplnkov a nábytku. Samozrejme v dnešnej dobe konzumu je nutné na trh priniesť niečo nové a vizuálne príťažlivé. Z tohto dôvodu sa ich riešenie snažia prezentovať s dôrazom na prepojenie dizajnu a funkčnosti.

 

V čom je podnikateľský prínos nominovanej? (vyjadrenie nominovanej)

Myšlienka založenia PURE JUNK vznikla na Startup weekend-e v Žiline. V novembri 2014 som po prvý krát komunikovala túto myšlienku, ako podnikateľský nápad. To však neznamenalo, že som predpokladala reálnu úspešnosť projektu. Nasledovalo len garážové rozvíjanie nápadov, ktoré som podporila založením živnosti. Nakoľko začali pribúdať reálne objednávky, bolo nevyhnutné rozhodnúť sa o relevancií podnikania s recykláciou dreveného odpadu a paliet. Momentálne si prenajímam malú dielňu v priemyselnej časti Žiliny. Vyrábam zákazkové produkty pomocou ručného náradia.

 

3. Robert Krause - spoločnosť ROPSY, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Spoločnosť ROPSY

Cieľom jeho firmy je pomoc jednotlivcom, ale aj firmám v oblasti vzdelávania, ale aj odbornej poradne pri zvládaní akýchkoľvek situácií, ktoré si vyžadujú ich pozornosť. Zároveň vďaka zručnostiam, ktoré nadobudol finalista najmä mimoškolským vzdelávaním pomáha ľuďom v rôznych záťažových situáciách k ich zvládaniu a opätovnému zaradeniu sa do spoločnosti. Okrem toho realizuje firemné školenia určené na rozvoj jednotlivcov, zlepšenia vzťahov vo firme, ale aj zlepšenie komunikačných zručností.

 

V čom je podnikateľský prínos nominovaného? (vyjadrenie nominovaného)

 Pred dvoma rokmi som sa rozhodol založiť si vlastnú vzdelávaciu firmu Robert´s Academy. Počas posledných piatich rokov som vyškolil niekoľko tisíc ľudí, prednášal pre 13 národností v rámci EÚ. V súčasnosti sa spolupodieľam na zakladaní ďalšej firmy a rozbieham vzdelávacie projekty v Kolumbii a Mexiku. Zároveň som zmenil názov firmy – v súčasnosti je to firma ROPSY, ktorá poskytuje PORADŇU PSYCHOLÓGA pre jednotlivcov, ale aj pre firmy. Organizujem školenia na rozvoj osobnostného potenciálu. Jedným z hlavných cieľov mojej firmy je rozšírenie oblasti pôsobenia aj mimo Európu, najmä USA, Japonsko a Čína. Počas štúdia som napísal dve knihy - Žiť život podľa svojich predstáv nie je veda, ale zručnosť a knihu s tajomným názvom N1. Ako vyštudovaný psychológ, certifikovaný NLP Master, učím ľudí základným psychologickým poznatkom, ktoré odovzdávam zrozumiteľnou formou tak, aby ich mohli moji poslucháči okamžite aplikovať vo svojom živote. V rámci môjho podnikania spúšťam rôzne online rozvojové programy na osobnostný rast jednotlivcov či firiem. Školím študentov, učiteľov, manažérov, ale aj verejnosť v rôznych oblastiach, ako napr. komunikačné zručnosti, neuro-lingvistické programovanie, zvládanie stresu a psychologická hygiena, nenásilná komunikácia, neverbálna komunikácia, zvládanie a riešenie konfliktov a mnohé iné.

 

4. Dušan Matuška - spoločnosť Octago, s.r.o., Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

 

Spoločnosť Octago

Zmyslom  podnikania spoločnosti Octago je ponúkať verejnosti možnosť aktívneho pohybu. Budujú ihriská na cvičenie s vlastnou váhou v mestách a na súkromných pozemkoch. Tu sa ľudia môžu stretávať, zmysluplne tráviť svoj voľný čas a navzájom sa posúvať vpred. Aby  neboli firmou ktorá tieto ihriská len stavia, ponúkajú popri tom možnosť aktívnej workout dovolenky v zahraničí, pravidelných tréningov pre verejnosť, workshopy na školách pre mládež a workout vystúpenia. 

 

V čom je podnikateľský prínos nominovaného? (vyjadrenie nominovaného)

Všetko začalo pred dvoma rokmi. Začali sme sa v Piešťanoch venovať cvičeniu s vlastnou váhou a trénovať na detských preliezkach. Keď sa nás nazbieralo cez 30 členov, išli sme na mestský úrad a predstavili náš projekt výstavby špeciálneho ihriska pre street workout. Mesto bolo nadšené a o pol roka neskôr vyrástlo jedno z top ihrísk na Slovensku. Po otváracej akcii nás začali kontaktovať iné mestá s tým, ako môžu aj oni vybudovať podobné ihrisko. Vtedy sme si uvedomili, že by sme mohli naše hobby pretaviť do podnikania. A tak koncom roka 2014 vznikol projekt OCTAGO. Primárne bola firma zameraná len na výstavbu ihrísk, no dnes už chceme oblasť cvičenia s vlastnou váhou podchytiť globálnejšie. V polovici novembra už bude stáť naše deviate ihrisko. Tri z toho sú v Chorvátsku a jedno v Rakúsku. V lete 2015 sa nám podarilo zorganizovať v Chorvátsku dva turnusy workout kempov. V roku 2016 plánujeme štyri letné turnusy, dva jarné a dva jesenné. Popri tom sa zameriame aj na firmy a workout teambuildingy v Jasnej. V rámci výstavby je naším cieľom spolupráca s developermi a firmami budujúcimi montované domy a ponúkať ihriská ako benefit k nim. Už teraz máme naplánovanú výstavbu siedmich ihrísk na začiatok roku 2016. V nasledujúcom roku je tiež primárnym zámerom vstúpiť na rakúsky trh a rozvinúť svoje pôsobenie v Chorvátsku. Výstavbu rozšírime do Talianska, Francúzska, Nemecka a Arabských emirátov cez nášho aktuálneho biznis partnera. Budeme spolupracovať s desiatkami základných škôl na Slovensku a poskytovať mládeži alternatívne vzdelávanie v rámci pohybu a cvičenia s vlastnou váhou.    

 

5. Jakub Szász - spoločnosť CropTek, s.r.o., Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

 

Spoločnosť CropTek

Základnou ideou celého projektu je vyvinúť zariadenie, ktoré bude v plnej miere nahrádzať ľudský faktor v procese pestovania rastlín v uzavretých priestoroch s využitím niektorej z metód pestovania bez zeminy. Zároveň by zariadenie malo byť plne škálovateľné tak ako z pohľadu typu, tak aj z pohľadu rozmerov aplikácie.

 

V čom je podnikateľský prínos nominovaného? (vyjadrenie nominovaného)

Momentálne pracujem na prevažne hardware-ovej stránke nášho systému pre kontrolu prostredia. Zahŕňa to: komunikáciu periférnych zariadení s centrálnou jednotkou, výber a testovanie použitých komponentov, vývoj senzorických prvkov, objednávky tovaru, “prototyping” a ďalšie čiastkové práce. Projekt začal ako téma dizertačnej práce, kedy sa aj prostredníctvom KKUI a TUKE všeobecne, vyskladal tím mladých nadšencov hydropónie z oboru atomizácie a strojárstva. Zhruba o rok na to (august 2014) sme založili firmu, o pár mesiacov vyhrali Startup Awards v kategórií “society” a nakoniec získali “seed” investíciu. Oficiálne pracujeme na vývoji od 1. januára roku 2015 v priestoroch Startup centra TUKE. Momentálne sa nachádzame v štádiu spúšťania beta testingového programu našich zariadení. Po odladení software-ovej časti (zhruba marec 2016) , by sme mali byť schopní vypustiť prvú verziu produktu na trh. V priebehu uvádzania prvej verzie plánujeme pracovať na verzii druhej, ktorá by mala spĺňať prevažnú väčšinu stanovených cieľov. Ak bude o naše zariadenia minimálne rovnaký záujem ako doteraz na výstavách a podujatiach, ktorých sme sa zúčastnili za posledný polrok, tak by sme radi zastrešovali vývoj a poskytovanie technológií pre automatizáciu malých, stredných a veľkých skleníkov.

 

Zdroj: JCI Slovakia

 

 

BMW Group

BMW Group je vďaka značkám BMW, MINI a Rolls-Royce najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby osobnej mobility. Medzinárodný koncern prevádzkuje 30 výrobných a montážnych podnikov v 14 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2014 celosvetový predaj v objeme približne 2,118 milióna predaných automobilov a 123 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2014 činil zisk pred zdanením 8,71 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 80,40 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2014 zamestnával po celom svete 116 324 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na predvídavom a vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

www.bmwgroup.com

Facebook:  http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter:  http://twitter.com/BMWGroup

YouTube:  http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+:  http://googleplus.bmwgroup.com

 

BMW Group Slovakia

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.co

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming.

INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2017.

Frankfurt. 12. September.
Here you will see the highlights of the BMW Group press conference.

open streaming site

Latest Facts & Figures.

Špecifikácie vozidiel.
Tue Jan 31 10:38:00 CET 2017
F49
BMW
BMW Group vydalo Sustainable Value Report 2015.
Wed Mar 16 15:24:09 CET 2016
Firemné záležitosti
Výročná správa BMW Group za rok 2015.
Wed Mar 16 13:05:24 CET 2016
Firemné záležitosti
Štvrťročný Report do 31. marca 2009
Fri Nov 09 09:42:37 CET 2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
Fri Nov 09 09:31:46 CET 2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť