Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Premiéra v modelovej palete BMW radu 7: najvýkonnejší radový naftový šesťvalcový motor na svete.

Technológia BMW TwinPower Turbo sa aktuálne obohatila o viacstupňové prepĺňanie so štyrmi turbodúchadlami a ďalším evolučným stupňom vývoja priameho vstrekovania common-rail: Motor pre nové BMW 750d xDrive a nové BMW 750Ld xDrive vyvinie maximálny výkon 294 kW (400 k) a najvyšší krútiaci moment 760 Nm.

BMW
·
Značky
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420 225 990 052

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~142,78 KB)
  
Photos(3x, ~24,84 MB)

Mníchov. Luxusný sedan BMW radu 7 sa odlišuje od davu pozoruhodným arzenálom inovácií. Rozsah prevratných prvkov siaha od štruktúry karosérie Carbon Core a technológie BMW eDrive v troch modeloch BMW iPerformance až ku systémom Ovládania gestami a Diaľkovo ovládaného parkovania. Teraz pribudla ďalšia nevšedná technologická novinka: najvýkonnejší radový naftový šesťvalcový motor na svete. Svoju premiéru absolvuje v modeloch BMW 750d xDrive a BMW 750Ld xDrive (kombinovaná spotreba paliva: 5,7-5,9 l/100 km, kombinované emisie CO2: 149-154 g/km), v štandardnej kombinácii s inteligentným pohonom všetkých kolies. Najvyšší výkon novej pohonnej jednotky má hodnotu 294 kW (400 k), krútiaci moment vrcholí hodnotou 760 Nm.

Nový 3,0-litrový radový šesťvalec vývojovo vychádza z najnovšej generácie pohonných jednotiek BMW Group. Jeho technologický balík BMW TwinPower Turbo obsahuje viacstupňové prepĺňanie so štyrmi turbodúchadlami a priamym vstrekovaním common-rail, ktorého najnovšia generácia pracuje so vstrekovacími tlakmi presahujúcimi 2500 barov. Tieto a ďalšie technické charakteristiky umožnili dosiahnuť podstatné zlepšenie nástupu a priebehu výkonu aj krútiaceho momentu, v porovnaní s predchodcom. Nové BMW 750d xDrive zrýchli z 0 na 100 km/h iba 4,6 sekundy (BMW 750Ld xDrive: 4,7 s), čiže o 0,3 sekundy rýchlejšie než predchodca. Podstatnú časť tohto zlepšenia si pripisuje na konto nová podoba viacstupňového prepĺňania, ktorá teraz kombinuje až štyri turbodúchadlá, namiesto predošlých troch. To prináša rýchlejší nárast plniaceho tlaku pri nižších otáčkach a ešte spontánnejšie reakcie motora na pedál akcelerátora už od voľnobehu.

 

Špičková efektivita: výkon vyšší o 5%, kombinovaná spotreba nižšia o 11%.

Nová generácia radového naftového šesťvalca s najväčšou dávkou športového talentu vyvinie svoj maximálny výkon 294 kW (400 k) pri 4400 otáčkach. Jeho optimalizované charakteristiky sa zameriavajú predovšetkým na priebeh krútiaceho momentu, ktorý rapídne narastá už od nízkych otáčok. Už pri 1000 otáčkach je k dispozícii 450 Nm a maximálna hodnota 760 Nm sa dosahuje v pásme od 2000 do 3000 otáčok. Obrovská dávka neustávajúceho ťahu si vyžiadala optimalizáciu osemstupňovej prevodovky Steptronic tak, aby sa sila agregátu využila čo najefektívnejšie, s energickou reakciou motora na plyn aj vo vysokých rýchlostiach. BMW 750d xDrive aj BMW 750Ld xDrive dosahujú elektronicky limitovanú maximálnu rýchlosť 250 km/h.

Najvýkonnejší naftový motor v histórii BMW k tomu pridáva aj aspekt pozoruhodnej efektivity. Nárast výkonu o 14 kW (19 k) – t. j. o 5 percent – a zvýšenie krútiaceho momentu o 20 Nm, kombinuje so znížením priemernej spotreby aj emisií o 11 percent, v porovnaní s modelovým predchodcom. Nové BMW 750d xDrive a BMW 750Ld xDrive disponujú kombinovanou spotrebou iba 5,7 až 5,9 l/100 km, pri emisiách CO2 len 149 až 154 g/km (hodnoty stanovené na základe testovacieho cyklu EU, môžu sa líšiť v závislosti od použitého rozmeru pneumatík).

 

Najlepší výkon pod najvyšším tlakom: nový špičkový naftový motor disponuje množstvom pokrokových technológií, od hlavy valcov až po výfukový trakt.

Nový kráľ športových naftových agregátov je presvedčivým dôkazom technického majstrovstva konštruktérov BMW Group a ich odbornej vyspelosti v oblasti vývoja pohonných systémov. Množstvo inovácií prinieslo ďalšie zlepšenie priebehu výkonu aj efektivity v podmienkach spaľovania pohonných látok pod extrémne vysokým tlakom. Dôležité základy boli položené už pri vývoji východiskového motora, ktorý je súčasťou najnovšej generácie pohonných systémov BMW Group. Špecifické detailné riešenia v oblasti tepelnej aj mechanickej záťaže umožnili dosiahnuť extrémne vysoký výkon aj vďaka zvýšeniu maximálneho spaľovacieho tlaku z hodnoty 200 barov predošlého motora na aktuálnych 210 barov.

Podobne ako v prípade predchodcu, aj nový motor má hlavu valcov vyrobenú špeciálnym procesom vysokotlakovej kompresie. Takzvané horúce izostatické lisovanie (Hot Isostatic Pressing, HIP) zabezpečí hliníkovým odliatkom mimoriadnu pevnosť. Spojenie veka hlavného ložiska s hlavou valcov je na princípe konštrukcie s kotevnými skrutkami vrátane centrálnej skrutky pre extra pevnosť. Ďalšími špecialitami sú päťvrstvové tesnenie pod hlavou, povrch valcov pokrytý oblúkovo naneseným povlakom, piesty vyrobené z hliníkovo-kremíkovej zliatiny s opakovane tavenými lemami vybraní, bronzové puzdrá v okách piestnych čapov a centrálne riadené chladenie.

O dodávku paliva sa stará najnovšia generácia priameho vstrekovania nafty common-rail. Piezovstrekovače, ktorých maximálny pracovný tlak bol zvýšený na viac než 2500 barov, zaručia extrémne presné dávkovanie a maximálne jemné rozprášenie paliva. Výsledkom je nárast efektivity a zníženie emisií motora. Technológia spracovania výfukových plynov v BMW 750d xDrive a BMW 750Ld xDrive obsahuje nielen filter pevných častíc a zásobníkový katalyzátor NOx, umiestnené v spoločnom puzdre blízko motora, ale aj systém selektívnej katalytickej redukcie (SCR) so vstrekovaním AdBlue.

 

Prevratná nová kapitola: Štyri turbodúchadlá spolupracujú ako presne koordinovaný tím na zabezpečení intenzívnejšej radosti z jazdy.

Efektivita a výkonnosť nového motora sú výrazne ovplyvnené historicky prvým použitím štyroch turbodúchadiel a predovšetkým precíznou koordináciou ich činnosti a zladením s ostatnými komponentmi prepĺňania. Presne ako v prípade predošlého motora, aj tu sa o vysokotlakový režim prepĺňania starajú dve menšie turbodúchadlá v spoločnom puzdre. Pôvodné jedno veľké nízkotlakové turbodúchadlo však bolo nahradené dvoma menšími a tým pádom rýchlejšie reagujúcimi. K tomu sa pridáva najnovšia generácia digitálnej naftovej elektroniky DDE (Digital Diesel Electronics), zodpovedná za manažment motora, vrátane presnej aktivácie a koordinácie jednotlivých turbodúchadiel, pozície vysokotlakových turbín systému variabilnej geometrie, regulácie distribučných kanálov a klapiek, činnosti regulačného ventilu výfukového potrubia, obtokového ventilu a chladenia stlačeného vzduchu.

Obe nízkotlakové turbodúchadlá a jedno z dvoch vysokotlakových turbodúchadiel sú v činnosti takmer neustále. Iba pri prudkej akcelerácii z pokoja systém klapiek a kanálov obíde obe nízkotlakové turbodúchadlá. To umožní rýchlejší nárast plniaceho tlaku. Druhé vysokotlakové turbodúchadlo vstupuje do činnosti pri dosiahnutí približne 2500 otáčok.

Ďalším novým prvkom, na rozdiel od predošlého motora, je recirkulácia výfukových plynov tak pre nízkotlakový, ako aj pre vysokotlakový stupeň prepĺňania. Toto opatrenie zvyšuje účinnosť turbodúchadiel, čiže aj motora ako celku. Pomáha to tiež znížiť emisie oxidov dusíka pri vysokej záťaži. Ku zvýšeniu efektivity agregátu prispel aj nepriamy systém chladenia stlačeného vzduchu s vyššou kapacitou než pri predošlom motore, ako aj dodatočné chladenie pre nízkotlakové turbodúchadlá – prostredníctvom samostatného chladiaceho výmenníkového okruhu s nižšou teplotou, nezávislého od chladenia motora, s elektricky ovládaným čerpadlom chladiacej zmesi.

BMW 750d xDrive a BMW 750Ld xDrive budú k dispozícii od júla 2016.

 

 

BMW Group

BMW Group je vďaka značkám BMW, MINI a Rolls-Royce najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby osobnej mobility. Medzinárodný koncern prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 14 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2015 celosvetový predaj v objeme približne 2,247 milióna predaných automobilov a 137 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2015 činil zisk pred zdanením 9,22 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 92,18 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2015 zamestnával po celom svete 122 244 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na predvídavom a vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

www.bmwgroup.com

Facebook:  http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter:  http://twitter.com/BMWGroup

YouTube:  http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+:  http://googleplus.bmwgroup.com

 

BMW Group Slovakia

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming.

ANALYST AND INVESTOR CONFERENCE 2017.

Munich, 22.March. OnDemand transmission of the BMW Group Analyst and Investor Conference 2017.

open streaming site

CO2 emission information.

Fuel consumption figures based on the EU test cycle, may vary depending on the tyre format specified. Further information on official fuel consumption figures, specific CO2 emission values and the electric power consumption of new passenger cars is included in the “Guideline for fuel consumption, CO2 emissions and electric power consumption of new passenger cars", which can be obtained from dealerships and here as PDF.

Latest Facts & Figures.

Špecifikácie vozidiel.
Tue Jan 31 10:38:00 CET 2017
F49
BMW
BMW Group vydalo Sustainable Value Report 2015.
Wed Mar 16 15:24:09 CET 2016
Firemné záležitosti
Výročná správa BMW Group za rok 2015.
Wed Mar 16 13:05:24 CET 2016
Firemné záležitosti
Štvrťročný Report do 31. marca 2009
Fri Nov 09 09:42:37 CET 2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
Fri Nov 09 09:31:46 CET 2012
Predaj a marketing
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť