Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Vyhlásenie BMW Group týkajúce sa aktuálnych správ v médiách ohľadom naftovej technológie.

BMW Group kategoricky odmieta obvinenia. +++ Špecifická BMW technológia zabezpečuje nízke emisie pri reálnej jazde vozidlom.

Spoločnosť
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(1x, ~4,2 MB)

Mníchov. Vzhľadom na aktuálne medializované správy sa spoločnosť BMW Group rozhodla, že je nevyhnutné, aby zaujala jasné stanovisko k aktuálnym obvineniam.

 

Principiálne stanovisko je jasné: Vozidlá spoločnosti BMW Group nie sú nijako upravené a spĺňajú všetky aktuálne platné predpisy. To, samozrejme, platí aj pre naftové vozidlá. Potvrdzujú to aj výsledky preverovania relevantnými oficiálnymi úradmi na národnej aj na medzinárodnej úrovni.

 

Spoločnosť BMW Group kategoricky odmieta obvinenia, že naftové vozidlá predávané spoločnosťou spĺňajúce emisnú normu Euro 6, by vzhľadom na údajne malý objem nádrže na AdBlue neboli schopné dostatočne odstraňovať škodliviny z výfukových plynov.

 

Technológia používaná spoločnosťou BMW Group sa jasne líši od ostatných systémov na trhu. Robíme všetko pre to, aby sme prinášali najlepší systém na čistenie výfukových plynov. Na rozdiel od ostatných výrobcov, naftové automobily spoločnosti BMW Group využívajú kombináciu viacerých komponentov, ktoré čistia výfukové plyny. Vozidlá, ktoré na čistenie výfukových plynov používajú vstrekovanie močoviny s AdBlue (SCR), majú aj zásobníkový katalyzátor na oxidy dusíka NOx. Vďaka spojeniu týchto technológií spĺňame všetky aktuálne emisné predpisy a zároveň dosahujeme veľmi dobré emisné výsledky aj v reálnej prevádzke. To znamená, že osobné vozidlá s naftovými motormi, ktoré spĺňajú emisnú normu Euro 6 vyrobené spoločnosťou BMW Group, nepotrebujú zvolávaciu akciu na aktualizáciu softvéru.

 

Treba dodať, že spojenie oboch systémov, spolu s recirkuláciou výfukových plynov, potrebuje menšie množstvo vstrekovaného AdBlue. To vedie k nižšej spotrebe AbBlue v porovnaní s ostatnými výrobcami. Na dosahovanie veľmi nízkych emisií tak v reálnej premávke stačí aj menší objem nádrže. Navyše, v závislosti od modelu, poskytujú naftové vozidlá vyrábané spoločnosťou BMW Group jednoduchú možnosť dopĺňania cez veko palivovej nádrže, prípadne pod kapotou motora. Vozidlá spoločnosti BMW Group poskytujú majiteľom s dostatočným predstihom a opakovane informáciu o nevyhnutnosti doplnenia kvapaliny AdBlue. Ak to majiteľ ignoruje, môže vozidlo odmietnuť naštartovať.

 

Z pohľadu spoločnosti BMW Group sa rozhovory s ostatnými výrobcami na tému veľkosti nádrží na AdBlue týkali najmä inštalácie nevyhnutnej tankovacej infraštruktúry v Európe.

 

Spoločnosť BMW Group zároveň potvrdzuje svoj záväzok, že dobrovoľne a bez nákladov zo strany klientov upraví riadiace jednotky osobných vozidiel s naftovými motormi, ktoré spĺňajú emisnú normu Euro 5. Aktualizácia riadiacich jednotiek prinesie skúsenosti získané v tejto oblasti za niekoľko uplynulých rokov a povedie k zníženiu emisií. Vnímame to ako súčasť komplexného a spoločného plánu miestnych samospráv a priemyslu na zvyšovanie kvality ovzdušia v mestách bez toho, aby sa musel zakazovať vjazd vozidiel do ich centier. Tieto aktivity sú v súlade s podujatím „Diesel Summit” dňa 2. augusta 2017.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Munich. Due to current media reports, the BMW Group considers it has become necessary to make its position regarding recent allegations clear.

 

As a matter of principle: BMW Group vehicles are not manipulated and comply with respective legal requirements. Of course this also applies to diesel vehicles. Confirmation of this is provided by the results of relevant official investigations at the national and international level.

 

The BMW Group categorically rejects accusations that Euro 6 diesel vehicles sold by the company do not provide adequate exhaust gas treatment due to AdBlue tanks that are too small.

 

Technology employed by the BMW Group is clearly differentiated from other systems in the market. We compete to provide the best exhaust treatment systems: unlike other manufacturers, BMW Group diesel vehicles employ a combination of various components to treat exhaust emissions. Vehicles which use urea injection with AdBlue (SCR) to treat exhaust emissions also employ a NOx-storage catalytic converter. With this combination of technologies, we fulfil all legal emissions requirements and also achieve a very good real-life emissions performance. This means there is no need to recall or upgrade the software of BMW Group Euro 6 diesel passenger cars.

 

In addition, the combination of both systems, together with exhaust-gas recirculation, requires a lower level of AdBlue injection and leads to a very low AdBlue consumption in comparison to other manufacturers. This enables an optimized tank size while also achieving very low emissions in real-driving conditions. Furthermore, BMW Group diesel vehicles have a simple refill solution through the tank lid or engine hood, depending on the model. BMW Group customers are informed by the vehicle in good time and repeatedly concerning a low AdBlue fill level. If this is ignored, the vehicle eventually prevents operation.

 

From a BMW Group perspective, the objective of discussions with other manufacturers concerning AdBlue tanks was the installation of the required tanking infrastructure in Europe.

 

In addition, the BMW Group confirms its commitment to conduct a voluntary software upgrade of suitable Euro 5 diesel passenger cars at no cost to customers. This upgrade incorporates knowledge gained in the field over the last years to realize further improvements in emissions. We deem this to be a part of a comprehensive and joint plan of measures involving municipalities and the industry, to further improve inner-city air quality without across-the-board driving bans, within the context of the “Diesel Summit” on 2 August 2017.

 

BMW Group

BMW Group je vďaka značkám BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. Medzinárodný koncern prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 14 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2016 celosvetový predaj v objeme približne 2,367 milióna predaných automobilov a 145 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2016 činil zisk pred zdanením 9,67 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 94,16 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2016 zamestnával po celom svete 124 729 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na predvídavom a vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Group Slovakia

BMW Group Slovakia, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Group Slovakia ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby.

K prvému máju 2017 sa v Slovenskej republike nachádzalo:

Deväť autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Značka BMW i je charakteristická inovatívnou koncepciou predajných kanálov, prispôsobených špecifickej oblasti daného trhu. V rámci tejto koncepcie je BMW i na Slovensku priamo zastúpené prostredníctvom takzvaných „BMW i Agentov“. Ich sídla sa nachádzajú v dvoch mestách – v bratislavskej Dúbravke je to predajca Group M a v Žiline predajca MD Bavaria. Servisná starostlivosť pre BMW i je poskytovaná v autorizovaných BMW i  servisných centrách v mestách Bratislava, Žilina, Košice a Trenčín.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky MINI sú v Bratislave a v Košiciach.

Jeden autorizovaný, takzvaný Servis-only, servisný zástupca značky BMW je v Bratislave.

Štyria predajcovia motocyklov so servisom sú v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.  

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

BMW Group Slovakia

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming.

PARIS MOTOR SHOW.

Here you will see the on demand transmission of the BMW Group Conference.

open streaming site

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

BMW Group vydalo Sustainable Value Report 2015.
Wed Mar 16 15:24:09 CET 2016
Spoločnosť
Výročná správa BMW Group za rok 2015.
Wed Mar 16 13:05:24 CET 2016
Spoločnosť
Štvrťročný Report do 31. marca 2009
Fri Nov 09 09:42:37 CET 2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
Fri Nov 09 09:31:46 CET 2012
Predaj a marketing
Špecifikácie BMW radu 1 xDrive 5dverový Hatch M135, 11/2012.
Tue Sep 25 17:30:00 CEST 2012
5-dverové
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť