Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Konzorcium NEXT-E a EÚ podpísali grantovú dohodu o vybudovaní 252 rýchlonabíjačiek a ultranabíjačiek pre elektromobily naprieč strednou a východnou Európou.

+++ Sieť 222 rýchlonabíjačiek a 30 ultranabíjačiek pre elektromobily pozdĺž hlavných dopravných ťahov EÚ bude spájať šesť krajín strednej a východnej Európy +++ Ide o najväčší grant EÚ v rámci Nástroja na spájanie Európy na projekt rozvoja elektromobility, vo výške 18,84 miliónov € +++ Sieť NEXT-E bude kompatibilná vo všetkých zúčastnených krajinách a prepojená so sieťami v západnej Európe - vznikne jednotná integrovaná nabíjacia sieť naprieč EÚ.

I01
·
I12
·
Technológia
·
Spoločnosť
·
Udržateľnosť
·
BMW i Automobiles
·
BMW i3
·
BMW i8 Coupé
·
BMW iPerformance Automobiles
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~546,18 KB)
  
Photos(1x, ~3,32 MB)

Konzorcium NEXT-E a EÚ podpísali grantovú dohodu o vybudovaní 252 rýchlonabíjačiek a ultranabíjačiek pre elektromobily naprieč strednou a východnou Európou

 

  • Sieť 222 rýchlonabíjačiek a 30 ultranabíjačiek pre elektromobily pozdĺž hlavných dopravných ťahov EÚ bude spájať šesť krajín strednej a východnej Európy
  • Ide o najväčší grant, aký kedy EÚ udelila v rámci Nástroja na spájanie Európy (Connecting Europe Facility) na projekt rozvoja elektromobility, vo výške 18,84 miliónov €
  • Sieť NEXT-E bude kompatibilná vo všetkých zúčastnených krajinách a prepojená s elektromobilovými sieťami v západnej Európe, čím sa vytvorí jednotná integrovaná nabíjacia sieť naprieč EÚ

Tallin, 9. november 2017 – Dnešok je dôležitým míľnikom pre rozšírenie elektromobility do krajín Kohézneho fondu a budúcnosť dopravy v Európe. Počas Dňa digitálnej dopravy v Talline podpísali partneri združení v projekte NEXT-E grantovú dohodu s agentúrou INEA, ktorá umožní vybudovanie nabíjacej siete pre elektromobily naprieč šiestimi krajinami strednej a východnej Európy: Českom, Slovenskom, Maďarskom, Slovinskom, Chorvátskom a Rumunskom.

V júli 2017 Európska komisia vybrala projekt NEXT-E na spolufinancovanie prostredníctvom Nástroja na spájanie Európy (Connecting Europe Facility – CEF). Konzorcium NEXT-E obdrží grant vo výške 18,84 miliónov € na implementáciu projektu, čo je najväčší grant, aký kedy CEF udelil na projekt rozvoja elektromobility. V rámci tohto projektu nainštalujú partneri 222 multištandardných rýchlonabíjačiek (50 kW) a 30 utlranabíjačiek (150-350 kW) pozdĺž hlavných koridorov TENT-T a hlavnej siete. Po prvýkrát v histórii bude možné so 100 %-ným využitím elektrickej energie cestovať na dlhé vzdialenosti v šiestich krajinách Kohézneho fondu s prepojením na susedné štáty.

Projekt NEXT-E je príkladom jedinečnej spolupráce štyroch popredných koncernov v oblasti elektroenergetického, ropného a plynárenského priemyslu, ktoré spojili svoje sily s výrobcami automobilov, aby vytvorili interoperabilnú nediskriminačnú nabíjaciu sieť pre elektromobily ako schodnú alternatívu k existujúcej sieti pre automobily so spaľovacími motormi. Zapojili sa spoločnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, český E.ON Czech Republic, maďarský E.ON Hungary, rumunský E.ON Romania), spoločnosti skupiny MOL (zastúpené pobočkami vo všetkých šiestich zúčastnených krajinách), Hrvatska elektroprivreda v Chorvátsku, PETROL (v Slovinsku a Chorvátsku), ako aj Nissan a BMW.

 

„Next-E je politicky dôležitý inovačný projekt, ktorý sa spustil vďaka veľkému úsiliu priemyselných odvetví a podpory zo strany Európskej komisie. Projekt podporuje úzku spoluprácu s miestnymi projektami realizovanými v susedných krajinách, pričom kladie dôraz na maximalizáciu európskeho vplyvu a politiku hlavnej siete dopravných koridorov. Naším cieľom je konečne umožniť občanom cestovať alternatívne poháňanými vozidlami naprieč celou EÚ,“ uviedol Herald Ruijeters, riaditeľ pre investície, inovácie a udržateľnú dopravu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dopravu.

 

„Som hrdý na to, že Európska únia a INEA podporia projekt, ktorý naštartuje rozvoj e-mobility v strednej a východnej Európe. Vybudovaním 252 nabíjacích staníc, z ktorých je až 30 ultranabíjačiek, získa dopravná sieť EÚ medzinárodnú interoperabilitu a otvorenejší trh v prospech zákazníkov,“ uviedol Dirk Beckers, riaditeľ INEA (Výkonnej agentúry EÚ pre inovácie a siete) na slávnostnom podpísaní grantovej dohody.

 

Doteraz bola inštalácia nabíjačiek pre elektromobily roztrúsená a často nekoordinovaná, čo predstavovalo riziko prekryvov alebo naopak medzier v sieti. Projekt NEXT-E bol spustený, aby vyriešil tento problém a vytvoril neprerušenú nákladovo efektívnu sieť, ktorá zaručí dostupnosť cezhraničného cestovania na dlhé vzdialenosti. Vďaka tomuto projektu budú môcť z existujúcich skúseností čerpať aj krajiny, kde doteraz neprebiehali žiadne významné aktivity v oblasti elektromobility, ako napríklad Maďarsko a Rumunsko. Aby sa zabezpečila kompatibilita so Západom a vznikla jednotná prepojená sieť, bude projekt koordinovaný s ostatnými prebiehajúcimi projektmi spolufinancovanými CEF, t. j. ULTRA-E, EAST-E a FAST-E.

Očakávané nasadenie rýchlonabíjačiek je v roku 2018 a inštalácia ultranabíjačiek sa plánuje v roku 2019 v rámci prípravy na príchod novej generácie diaľkových elektromobilov. Úplné nasadenie by malo byť hotové do konca roku 2020.

 

Poznámka pre editorov

O projekte Next-E

Projekt Next-E je jedinečná spolupráca popredných firiem v oblasti elektroenergetického, ropného a plynárenského priemyslu s výrobcami automobilov, ktorí spojili svoje sily, aby vytvorili interoperabilnú nediskriminačnú nabíjaciu sieť pre elektromobily pozdĺž hlavných koridorov TEN-T v strednej a východnej Európe. Zapojili sa spoločnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, český E.ON Czech Republic, maďarský E.ON Hungary, rumunský E.ON Romania), spoločnosti skupiny MOL (zastúpené pobočkami vo všetkých šiestich zúčastnených krajinách), Hrvatska elektroprivreda v Chorvátsku, PETROL (v Slovinsku a Chorvátsku), ako aj Nissan a BMW.

Sieť bude tvoriť 222 multištandardných rýchlonabíjačiek (50 kW) a 30 utlranabíjačiek (150-350 kW). Vznikne tak dôležitá infraštruktúra pre nabíjanie elektromobilov na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku a Rumunsku. Sieť Next-E, ktorej úplné zavedenie sa očakáva do roku 2020, bude vďaka koordinácii s ostatnými projektmi spolufinancovanými z Nástroja na spájanie Európy (CEF) kompatibilná so západnou Európou.

 

 

Výkonná agentúra EÚ pre inovácie a siete (INEA) – nástupca Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť (TENT-T EA); podporuje implementáciu Nástroja na spájanie Európy (CEF) a iných súvisiacich programov.

Nástroj na spájanie Európy (CEF) – kľúčový finančný nástroj EÚ na podporu rozvoja vysokovýkonných udržateľných a efektívne prepojených transeurópskych sietí v oblasti dopravy, energie a digitálnych služieb.

Transeurópska dopravná sieť (TENT-T) – politika EÚ, ktorá má za cieľ koordinovane zlepšovať cesty prvej triedy, železnice, vnútrozemské plavebné cesty, letiská, vnútrozemské prístavy a systémy riadenia dopravy s cieľom dosiahnuť integrované a intermodálne diaľkové rýchlostné cesty.

 

Zodpovednosť za túto tlačovú správu nesie autor. Európska únia nemôže byť braná na zodpovednosť za použitie informácií v tejto správe.

 

 

BMW Group

 

BMW Group je vďaka značkám BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. Medzinárodný koncern prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 14 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2016 celosvetový predaj v objeme približne 2,367 milióna predaných automobilov a 145 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2016 činil zisk pred zdanením 9,67 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 94,16 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2016 zamestnával po celom svete 124 729 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na predvídavom a vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

 BMW Group Slovakia – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

 

BMW Group Slovakia, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Group Slovakia ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby.

K prvému máju 2017 sa v Slovenskej republike nachádzalo:

Deväť autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, je v Bratislave.

Značka BMW i je charakteristická inovatívnou koncepciou predajných kanálov, prispôsobených špecifickej oblasti daného trhu. V rámci tejto koncepcie je BMW i na Slovensku priamo zastúpené prostredníctvom takzvaných „BMW i Agentov“. Ich sídla sa nachádzajú v dvoch mestách – v bratislavskej Dúbravke je to predajca Group M a v Žiline predajca MD Bavaria. Servisná starostlivosť pre BMW i je poskytovaná v autorizovaných BMW i  servisných centrách v mestách Bratislava, Žilina, Košice a Trenčín.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky MINI v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a   v Žiline. 

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming.

STREAMING PORTAL.

Watch the web casts of latest BMW Group press events.

open streaming site

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

BMW Group vydalo Sustainable Value Report 2015.
Wed Mar 16 15:24:09 CET 2016
Spoločnosť
Výročná správa BMW Group za rok 2015.
Wed Mar 16 13:05:24 CET 2016
Spoločnosť
Štvrťročný Report do 31. marca 2009
Fri Nov 09 09:42:37 CET 2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
Fri Nov 09 09:31:46 CET 2012
Predaj a marketing
Špecifikácie BMW radu 1 xDrive 5dverový Hatch M135, 11/2012.
Tue Sep 25 17:30:00 CEST 2012
5-dverové
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť